Nabídky ceny za proklik

Nabídky ceny za proklik (CPC) umožňují nastavit maximální cenu za to, když někdo klikne na vaši reklamu AdWords. Tato metoda nabídek je výhodná, protože platíte pouze tehdy, když uživatele reklama zaujme natolik,aby na ni kliknul a zjistil si další informace.

Představte si billboardy: Inzerenti platí za prostor na billboardech podle toho, kolik lidí možná uvidí jejich reklamu, když pojedou kolem, bez ohledu na to, zda si reklamy skutečně všimnou.

Reklamy na internetu fungují jinak: Chtějí-li uživatelé další informace, mohou na reklamu kliknout. Když uživatelé na reklamu kliknou, víte, že vaši reklamu viděli a že se jim možná i líbila.

Nabídka CPC v systému AdWords vám umožní platit pouze tehdy, když někdo na reklamu klikne. Pokud se reklama zobrazí 100 lidem a kliknou na ni tři z nich, platíte pouze za tři kliknutí, nikoli za zbylých 97 zobrazení.

Nastavení nabídky CPC

U kampaní s nabídkou CPC můžete nastavit maximální cenu za proklik (max. CPC), což je nejvyšší částka, kterou jste ochotni zaplatit za kliknutí na reklamu (pokud nepoužíváte úpravy nabídek nebo rozšířenou CPC).

Příklad

Pokud si myslíte, že návštěva vašich webových stránek má cenu 5 Kč, můžete maximální CPC nastavit na 5 Kč. Když si uživatel vaši reklamu přečte a klikne na ni, zaplatíte nanejvýš 5 Kč. Když na reklamu uživatel neklikne, neplatíte nic.

Řekněme, že vytvoříte textovou reklamu a nastavíte max. CPC ve výši 5 Kč. Reklama se zobrazí 500 uživatelům, z nichž 23 na reklamu klikne s cílem dozvědět se další informace. Zaplatíte pouze za těchto 23 kliknutí. Maximální nabídka CPC činila 5 Kč, zaplatíte tedy maximálně 23 kliknutí krát 5 Kč, tj. 115 Kč.

Často budete platit méně, než kolik činí max. CPC, protože v aukci AdWords vždy zaplatíte pouze minimální částku nezbytnou k tomu, abyste dosáhli vyššího hodnocení, než jaké má inzerent bezprostředně pod vámi. Další informace o konečné částce, která vám bude účtována za kliknutí, se dozvíte v následující části věnované skutečné CPC.

S nabídkami CPC si můžete zvolit vlastní výši nabídek. Říká se tomu manuální nabízení cen. Můžete se rovněž rozhodnout pro automatické nabízení cen a nechat systém AdWords, aby maximální CPC nastavil za vás. Zvolíte-li automatické nabízení cen, říkáte nám tím: „Nastavte mi maximální CPC tak, abych z celkového rozpočtu získal(a) co nejvíce kliknutí“.

Možnosti nastavení maximální nabídky CPC

Maximální nabídku CPC lze nastavit různými způsoby. Řekněme například, že máte pekařství a vytvoříte reklamní sestavu s tématem „snídaně“, která bude obsahovat klíčová slova jako rohlíky, housky a koblihy. Nabídky můžete nastavit takto:

  • CPC reklamní sestavy: Nastavíte stejnou maximální CPC pro všechna klíčová slova v reklamní sestavě. Zvolíte-li CPC ve výši 20 Kč, bude to vaše maximální CPC, když budou uživatelé vyhledávat rohlíky, housky či koblihy – všechna vaše klíčová slova. Pokud reklamy zobrazujete v reklamní síti, platí stejná nabídka pro umístění. Jde o nejjednodušší způsob správy CPC.
  • CPC na úrovni klíčových slov: Nastavíte maximální CPC zvlášť pro každé klíčové slovo v reklamní sestavě. Pokud například víte, že uživatelé, kteří vyhledávají rohlíky, dělají větší nákupy než uživatelé vyhledávající housky, můžete nastavit nabídku na 25 Kč za každé kliknutí pro klíčové slovo rohlíky a 20 Kč za každé kliknutí pro klíčové slovo housky.
  • CPC na úrovni umístění: Inzerujete v reklamní síti? Pokud chcete, můžete pro jednotlivá umístění nastavit nabídky CPC. Víte-li, že na určitém webu dosahujete lepších výsledků, můžete za umístění na tomto webu nastavit vyšší nabídky.

Jak určit výši nabídek CPC

Jak zjistíte, jakou CPC nastavit? Můžete to zjistit na základě toho, co víte o svém podnikání a o tom, jakou hodnotu má realizovaný prodej. Pokud například prodáváte prsteny s diamanty za 100 000 Kč, bude mít pro vás nový zákazník jistě vyšší hodnotu, než když prodáváte žvýkačky za 19,90 Kč.

Až nastavíte částky max. CPC, které vám vyhovují, podívejte se, kolik kliknutí začaly vaše reklamy zaznamenávat a zda tato kliknutí vedou k obchodním výsledkům na vašem webu. Nezapomínejte, že internetový provoz se neustále mění, takže byste měli nabídky CPC pravidelně přehodnocovat.

Určení nabídek CPC pomocí nástrojů Google

  • Simulátor nabídek předvádí teoretické scénáře typu „O kolik zobrazení více bych zaznamenal(a), kdyby byla nabídka minulý týden o 2 Kč vyšší?“
  • Plánovač klíčových slov vám řekne, jak často jsou vyhledávána určitá klíčová slova, a rychle nabídne odhady ceny.
  • Odhady nabídek pro první stránku vám napoví, jakou nabídku je třeba nastavit, aby se reklama zobrazila na první stránce s výsledky vyhledávání Google.

Oslovení správných zákazníků pomocí úprav nabídek

Můžete nastavit úpravy nabídek, které zvýší, nebo sníží nabídky max. CPC pro vyhledávání prováděné v mobilních zařízeních či konkrétních oblastech. Pokud kampaň cílí na reklamní síť, můžete rovněž nastavit úpravy nabídek pro metody cílení použité v reklamní sestavě, jako jsou témata či umístění. Úpravy nabídek nabízejí větší kontrolu nad tím, kdy a kde se reklamy zobrazí. Používají se na stávající nabídky

Konečná částka, která vám bude účtována

Maximální nabídka CPC je nejvyšší částka, kterou budete platit za kliknutí. Často však budete platit méně – někdy i výrazně méně. Konečná částka, která vám byla naúčtována za kliknutí, se nazývá skutečná CPC.

Skutečná CPC je často nižší než maximální CPC, protože v aukci AdWords vždy zaplatíte pouze minimální částku nezbytnou k tomu, aby bylo možné udržet pozici vaší reklamy a jakýchkoli formátů reklamy zobrazovaných u vaší reklamy, například odkazů na podstránky.

Skutečnou CPC však ovlivňují ještě dva faktory: skóre kvality a hodnocení reklam. Skóre kvality měří relevanci a užitečnost reklamy a vstupní stránky pro uživatele, který reklamu zobrazil. Vychází z míry prokliku a dalších faktorů. Až bude skóre kvality určeno, bude podle něj, maximální nabídky CPC a očekávaného účinku rozšíření a dalších formátů reklam vaše reklama posouzena. Na základě tohoto pak získá hodnocení v porovnání s reklamami ostatních inzerentů. Tato kombinace kvality a CPC se nazývá hodnocení reklamy.

Vliv maximální nabídky CPC na hodnocení reklamy

Hodnocení reklamy pomáhá určit pozici reklamy mezi dalšími reklamami na stránkách s výsledky vyhledávání ve vyhledávací síti. Pokud reklamy zobrazujete v reklamní síti, hraje hodnocení reklamy stejně významnou roli. Vzhledem k tomu, že hodnocení reklamy je skóre, které vychází z max. nabídky CPC a z kvality reklamy v porovnání s reklamami dalších inzerentů, zvýšení max. CPC pravděpodobně zvýší šanci reklamy na zobrazení.