Vylepšená CPC (ECPC)

Vylepšená cena za proklik (ECPC) vám pomůže získat více konverzí z manuálního nabízení cen. ECPC automaticky upravuje manuální nabídky za kliknutí na základě pravděpodobnosti, s jakou dojde k prodeji či konverzi na vašich webových stránkách. Na rozdíl od strategie nabídek Cílová CPA, která automaticky nastavuje nabídky podle cílové ceny za konverzi, se ECPC při optimalizaci konverzí snaží zachovat průměrnou cenu za proklik pod nastaveným maximem (včetně úprav nabídek).

U kampaní ve Vyhledávací i Obsahové síti pomáhá strategie ECPC zvyšovat počet konverzí a zároveň se snaží zachovat stejnou cenu za konverzi jako u manuálního nabízení cen. U kampaní v Nákupech a kampaní na hotely pomáhá strategie ECPC zvyšovat počet konverzí při snaze o zachování stejných celkových výdajů. ECPC také můžete nastavit tak, aby optimalizovala s ohledem na hodnotu konverzí, což vám umožní dát vyšší prioritu cenným konverzím a správně stanovit různé hodnoty konverzních akcí. Optimalizace s ohledem na hodnotu konverzí pomocí ECPC je k dispozici pouze pro kampaně ve Vyhledávací síti.

Tento článek vysvětluje, jak ECPC funguje a jak vám může pomoci co nejlépe zhodnotit váš reklamní rozpočet.

Než začnete

Abyste mohli vylepšenou CPC začít používat v kampaních ve Vyhledávání, v Nákupech nebo na hotely, musíte mít nastavené měření konverzí. U obsahových kampaní s ECPC není měření konverzí nutné. Díky údajům o konverzích však snáze zjistíte, zda jsou reklamy efektivní.

Chcete-li se dozvědět více o ECPC u kampaní v Nákupech Google, přečtěte si o nastavení ECPC u kampaní v Nákupech Google.
Další informace o ECPC v kampaních na hotely pak najdete v článku Nabídky Vylepšené CPC pro reklamy na hotely.

Pokud měření konverzí nepoužíváte

Jestliže měření konverzí nepoužíváte, lze ECPC přesto využít, a to u kampaní v Obsahové síti. Můžete zlepšit kvalitu návštěvnosti a dosáhnout většího počtu konverzí, protože služba Google Ads bude automaticky zvyšovat a snižovat nabídky podle kvality návštěvnosti při každé aukci. Může se zvýšit vaše denní útrata. Používáte-li ruční CPC a chcete přibližně zachovat výši denní útraty, změňte svou cílovou průměrnou CPC na 30denní průměr.

Jak to funguje

Strategie nabídek ECPC, dostupná jako volitelná funkce v manuálním nabízení CPC, je jednou z forem chytrých nabídek, která na základě řady signálů v době aukce (např. prohlížeče, místa a denní doby) přizpůsobuje nabídky jedinečnému kontextu každého vyhledávání, ne však tak intenzivně jako jiné chytré nabídky (cílová CPA a cílová ROAS).

Optimalizace s ohledem na konverze

ECPC vyhledává aukce reklam, u kterých je vyšší pravděpodobnost konverze. Pak zvýší maximální nabídku CPC (po použití případných nastavených úprav nabídek), abyste měli větší šanci tato kliknutí získat. Pokud je pravděpodobnost konverze naopak nízká, služba Google Ads nabídku sníží. ECPC se pokusí zachovat průměrnou CPC pod nastaveným maximem (včetně úprav nabídek), v krátkém časovém období však může maximální CPC překročit.

Příklad

Řekněme, že na svém webu prodáváte boty, nastavili jste maximální CPC na 25 Kč a máte aktivovanou možnost nabídek ECPC. Pokud Google Ads zjistí aukci, u níž se zdá být pravděpodobné, že povede k nákupu bot na vašem webu, může u dané aukce nastavit nabídku až na 42,50 Kč. Pokud ECPC detekuje další aukci, u níž se zdá být nepravděpodobné, že povede k prodeji, může u dané aukce snížit nabídku až na 7,50 Kč.

Optimalizace s ohledem na hodnotu konverzí

ECPC vyhledává aukce reklam, u kterých je vyšší pravděpodobnost konverze o vysoké hodnotě. Pak zvýší maximální nabídku CPC, abyste měli větší šanci tato kliknutí získat. Pokud je pravděpodobnost konverze naopak nízká nebo je-li hodnota konverze nižší než ostatní konverze, služba Google Ads nabídku sníží. ECPC se pokusí zachovat průměrnou CPC pod nastaveným maximem, v krátkém časovém období však může maximální CPC překročit. Další informace o hodnotách konverzí

Příklad

Řekněme, že prodáváte boty na svém webu i v prodejně, nastavili jste maximální CPC na 25 Kč a máte aktivovanou možnost nabídek ECPC. Pokud nastavíte vyšší hodnotu konverze z návštěv prodejny než hodnotu návštěvy webu a Google Ads zjistí aukci, u níž se zdá být pravděpodobné, že povede k návštěvě prodejny, může u dané aukce nastavit nabídku až na 42,50 Kč. Pokud ECPC detekuje další aukci, u níž se zdá být pravděpodobné, že povede k návštěvě webu spíše než k návštěvě prodejny, může u dané aukce snížit nabídku až na 7,50 Kč.

ECPC je k dispozici ve Vyhledávací i Obsahové síti, s výjimkou kampaní vyzývajících k instalaci aplikace. U reklam v Nákupech Google funguje ECPC jen ve Vyhledávání Google. U reklam na hotely pak lze využít, když cestovatel klikne na odkaz z rezervačního modulu reklam na hotely.

Princip měření konverzí při využití ECPC

Systém Google Ads vyhledává charakteristické vzory kliknutí a konverzí a porovnává je s výsledky, které jste zaznamenali v minulosti. Pokud určitá lokalita vede například k většímu objemu prodeje, ví o tom. Optimálního výkonu dosáhnete, pokud s ECPC použijete měření konverzí.

Nezapomeňte zkontrolovat metodu počítání konverzí pro každou konverzní akci, aby odpovídala vašim cílům. Pokud měříte počet potenciálních zákazníků (například registrace), nejspíš budete chtít za každé kliknutí na reklamu započítat pouze jednu konverzi. Pokud měříte prodej, pravděpodobně budete chtít počítat každou konverzi.

Tip

Protože ECPC při vhodné příležitosti zvýší maximální CPC, nemělo by vás překvapit, když v přehledu Google Ads uvidíte průměrnou CPC vyšší než maximální CPC. ECPC se pokusí zachovat průměrnou CPC pod nastaveným maximem, v krátkém časovém období však může maximální CPC překročit.

Rozdíl mezi ECPC a nabídkou cílové CPA

ECPC i nabídka cílové CPA vám získávají více konverzí. Hlavním rozdílem je, že ECPC částečně automatizuje vaše manuální nabídky úpravou maximální CPC (po použití vámi nastavených úprav nabídek) a neumožňuje nastavit konkrétní cílovou CPA. Cílová CPA plně automatizuje vaši strategii nabídek na základě vámi nastavené cílové CPA a nevyžaduje nastavení manuálních nabídek.

Cílová CPA nabízí nejvyšší šance na zlepšení výsledků, využívá všechny funkce chytrých nabídek. ECPC však umožňuje určitou míru manuálního ovládání, což někteří uživatelé upřednostňují.

Co mají ECPC a nabídka cílové CPA společné

 • Využívají měření konverzí nebo údaje služby Google Analytics z vašeho účtu.
 • Odhadují konverzní poměr u každé aukce.
 • Upravují nabídky, abyste získali ta nejnadějnější kliknutí.

ECPC

 • Funguje s veškerým nastavením kampaně a maximální CPC.
 • Zvyšuje nebo snižuje manuální nabídky tak, abyste získali více konverzí nebo větší hodnotu konverzí.
 • Funguje s nabídkovými systémy třetích stran, i když nabídky automatizují

Nabídka cílové CPA

 • Používá nastavenou cílovou CPA.
 • Automaticky nastavuje nabídku CPC pro každou aukci, aby tak zvýšila šanci na dosažení konverze.

Úprava nabídek pomocí ECPC

Optimalizace s ohledem na konverze

ECPC automaticky bere v úvahu rozdíly v konverzních poměrech pro všechny typy návštěvnosti, jen nabídky pro mobilní zařízení nastavuje samostatně . To znamená, že při maximalizaci počtu konverzí pomocí ECPC nemusíte nastavovat žádné úpravy nabídek (s výjimkou mobilních zařízení). Pokud však chcete výrazněji zvýšit cenové nabídky pro určité druhy návštěvnosti, můžete nastavit úpravu nabídky. Tato úprava se uplatní nad rámec automatických úprav strategie ECPC.

Úprava nabídky pro mobilní zařízení může být užitečná v případě, že máte další konverze, které neměříte pomocí značky pro měření konverzí Google Ads (např. návštěvy prodejny). ECPC bude i nadále automaticky nastavovat nabídky pro návštěvnost z počítačů a pro návštěvnost z tabletů na základě rozdílných konverzních poměrů.

Další informace o úpravách nabídek

Optimalizace s ohledem na hodnotu konverzí

Při optimalizaci s ohledem na hodnotu konverzí zohledňuje ECPC signály, které používají chytré nabídky (včetně zařízení), a nikoli úpravy nabídek. Další informace o chytrých nabídkách

Pokud se rozhodnete pro optimalizaci s ohledem na hodnotu konverzí, vaše stávající úpravy nabídek zůstanou i nadále k dispozici. Nebudou ale použity, dokud strategii nabídek nezměníte na takovou, která používá úpravy nabídek.

Jak ECPC aktivovat

U kampaní v Nákupech a na hotely funguje ECPC trochu jinak než v kampaních ve Vyhledávací a Obsahové síti. Přečtěte si více o nastavení ECPC u kampaní v Nákupech Google. Nebo se podívejte na další informace o ECPC v kampaních na hotely.

Pokyny

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek klikněte na Kampaně.
 3. Klikněte na název kampaně, se kterou chcete pracovat.
 4. V nabídce stránek klikněte na Nastavení.
 5. Klikněte na Strategie nabídek a poté na Změnit strategii nabídek.
 6. V rozbalovací nabídce vyberte Ruční CPC a zaškrtněte možnost Aktivovat funkci Vylepšená CPC.
  • Když tuto funkci aktivujete, služba Google Ads automaticky nastaví střídání reklam na možnost Optimalizovat s ohledem na konverze, i kdyby aktuální nastavení bylo Optimalizovat s ohledem na kliknutí.
 7. Klikněte na Uložit.
 8. Chcete-li pro Vylepšenou CPC vytvořit portfoliovou strategii nabídek, přečtěte si článek Vytvoření portfoliové strategie nabídek.

Tip: Vyberte, na jaké konverze se chcete cenovými nabídkami zaměřovat

Pomocí možnosti Zahrnout do sloupce Konverze lze určit, zda se mají jednotlivé konverzní akce započítávat do sloupců Konverze a Hodnota konverze v přehledech. Data z těchto sloupců se pak využívají ve strategiích, jako je Cílová CPA, Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) nebo ECPC. Strategie nabídek se tedy bude optimalizovat pouze na základě konverzí, které zahrnete. Další informace

Konverze mezi zařízeními z videokampaní a kampaní v Obsahové síti, ve Vyhledávání a v Nákupech jsou zahrnuty už ve výchozím nastavení. 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory