Vylepšená CPC (ECPC)

Vylepšená cena za proklik (ECPC) vám pomůže získat více konverzí z manuálního nabízení cen. ECPC automaticky upravuje manuální nabídky za kliknutí na základě pravděpodobnosti, s jakou dojde k prodeji či konverzi na vašich webových stránkách. Na rozdíl od strategie nabídek Cílová CPA, která automaticky nastavujte nabídky na základě cílové ceny za konverzi, ECPC využívá omezení vašich maximálních nabídek CPC při optimalizaci konverzí.

U kampaní ve Vyhledávací i Obsahové síti pomáhá strategie ECPC zvyšovat počet konverzí a zároveň se snaží zachovat stejnou cenu za konverzi jako u manuálního nabízení cen. U kampaní v Nákupech Google pomáhá strategie ECPC zvyšovat počet konverzí a zároveň se snaží zachovat stejné celkové výdaje.

Tento článek vysvětluje, jak ECPC funguje a jak vám může pomoci co nejlépe zhodnotit váš reklamní rozpočet.

Než začnete

Abyste mohli s kampaněmi ve Vyhledávání nebo v Nákupech Google začít používat vylepšenou CPC, je nutné mít aktivováno měření konverzí. Chcete-li ECPC používat u obsahových kampaní, není měření konverzí nutné. Údaje o konverzích vám však pomůžou zjistit, zda jsou vaše reklamy účinné.

Pokud se chcete dozvědět více o ECPC u kampaní v Nákupech Google, přečtěte si tento článek o nastavení ECPC u kampaní v Nákupech Google.

Pokud měření konverzí nepoužíváte

Pokud měření konverzí nepoužíváte, můžete ECPC přesto využít, a to u kampaní v Obsahové síti. Můžete zlepšit kvalitu návštěvnosti a dosáhnout většího počet konverzí, protože služba Google Ads bude automaticky zvyšovat a snižovat nabídky podle kvality návštěvnosti při každé aukci. Může se zvýšit vaše denní útrata. Používáte-li ruční CPC a chcete přibližně zachovat výši denní útraty, změňte svou cílovou průměrnou CPC na 30denní průměr.

Princip

ECPC vyhledává aukce reklam, u kterých je vyšší pravděpodobnost konverze. Pak zvýší maximální nabídku CPC (po použití případných nastavených úprav nabídek), aby se zvýšila vaše šance tato kliknutí získat. Pokud je pravděpodobnost konverze naopak nízká, služba Google Ads nabídku sníží. ECPC se pokusí zachovat průměrnou CPC pod nastaveným maximem (včetně úprav nabídek), v krátkém časovém období však může maximální CPC překročit.

Příklad

Řekněme, že na svém webu prodáváte boty, nastavili jste maximální CPC na 25 Kč a máte aktivovanou možnost nabídek ECPC. Pokud systém Google Ads zjistí aukci, u níž se zdá být pravděpodobné, že povede k nákupu bot na vašem webu, může u dané aukce nastavit nabídku až na 42,5 Kč. Pokud ECPC zjistí aukci, u níž se zdá být nepravděpodobné, že povede k prodeji, může u dané aukce snížit nabídku až na 6 Kč.

ECPC je jednou z forem Chytrých nabídek, která využívá řadu signálů v době aukce, například demografické údaje, prohlížeč, místo a denní dobu, k přizpůsobení nabídky jedinečnému kontextu uživatele, ne však intenzivně jako ostatní Chytré nabídky, jako je Cílová CPACílová ROAS.

ECPC je k dispozici pro textové reklamy ve Vyhledávací i Obsahové síti, s výjimkou kampaní vyzývajících k instalaci aplikace. U reklam v Nákupech Google funguje ECPC jen ve Vyhledávání Google.

ECPC je k dispozici jako volitelná funkce v manuálním nabízení CPC nebo jako portfoliová strategie nabídek.

Princip měření konverzí při využití ECPC

Systém Google Ads vyhledává vzorce kliknutí a konverzí a porovnává je s výsledky, které jste zaznamenali v minulosti. Pokud určitá lokalita vede například k většímu objemu prodeje, ví o tom. Optimálního výkonu dosáhnete, pokud s ECPC použijete měření konverzí.

Když ECPC rozpozná vysokou pravděpodobnost konverze, zvýší vaši maximální nabídku CPC (po použití jakýchkoli nastavených úprav nabídek). Sníží také maximální CPC, pokud určí, že konverze není pravděpodobná. Za kliknutí, která dosahují méně konverzí, tedy zaplatíte méně.

Zkontrolujte u každé konverzní akce metodu počítání konverzí, aby odpovídala vašim cílům. Pokud měříte počet potenciálních zákazníků (například registrace), nejspíš budete chtít počítat jednu konverzi na kliknutí na reklamu. Pokud měříte prodej, pravděpodobně budete chtít počítat každou konverzi.

Tip

Protože ECPC při vhodné příležitosti zvýší maximální CPC, nemělo by vás překvapit, když v přehledu Google Ads uvidíte průměrnou CPC vyšší než maximální CPC. ECPC se pokusí zachovat průměrnou CPC pod nastaveným maximem, v krátkém časovém období však může maximální CPC překročit.

Rozdíl mezi ECPC a nabídkou cílové CPA

ECPC i nabídka cílové CPA vám získávají více konverzí. Hlavním rozdílem je, že ECPC částečně automatizuje vaše manuální nabídky úpravou maximální CPC (po použití vámi nastavených úprav nabídek) a neumožňuje nastavit konkrétní cílovou CPA. Cílová CPA plně automatizuje vaši strategii nabídek na základě vámi nastavené cílové CPA a nevyžaduje nastavení manuálních nabídek.

Nabídka cílové CPA vám poskytuje nejlepší příležitost k vylepšení výsledků s využitím všech funkcí Chytrých nabídek. ECPC však umožňuje určitou míru manuálního ovládání, kterou někteří uživatelé upřednostňují.

Co mají ECPC a nabídka cílové CPA společné

 • Využívají měření konverzí nebo údaje služby Google Analytics z vašeho účtu.
 • Odhadují konverzní poměr u každé aukce.
 • Upravují nabídky, abyste získali ta nejnadějnější kliknutí.

ECPC

 • Funguje s veškerým nastavením kampaně a maximální CPC.
 • Snižuje nebo zvyšuje manuální nabídky tak, abyste získali více konverzí.
 • Funguje s nabídkovými systémy třetích stran.

Nabídka cílové CPA

 • Používá nastavenou cílovou CPA.
 • Automaticky nastavuje nabídku CPC pro každou aukci, aby tak zvýšila šanci na dosažení konverze.

Úprava nabídek pro pomocí ECPC

ECPC automaticky bere v úvahu rozdíly v konverzních poměrech pro všechny typy návštěvnosti, jen nabídky pro mobilní zařízení nastavuje samostatně . To znamená, že při maximalizaci počtu konverzí pomocí ECPC nemusíte nastavovat jakékoli úpravy nabídek (s výjimkou mobilních zařízení). Pokud však chcete výrazněji zvýšit cenové nabídky pro určité druhy návštěvnosti, můžete nastavit úpravu nabídky. Tato úprava se uplatní nad rámec automatických úprav strategie ECPC.

Úprava nabídky pro mobilní zařízení může být užitečná v případě, že máte další konverze, které neměříte pomocí značky pro měření konverzí Google Ads (např. návštěvy prodejny). ECPC bude i nadále automaticky nastavovat nabídky pro návštěvnost z počítačů a pro návštěvnost z tabletů na základě rozdílných konverzních poměrů.

Další informace o úpravách nabídek

Jak ECPC aktivovat

Pamatujte na to, že v kampaních v Nákupech Google funguje ECPC trochu jinak než v kampaních ve Vyhledávací a Obsahové síti. Další informace o nastavení ECPC u kampaní v Nákupech Google.

Pokyny

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Na kartě Kampaně klikněte na název kampaně, se kterou chcete pracovat.
 3. Klikněte na kartu Nastavení.
 4. Vyhledejte část Strategie nabídek. Klikněte na možnost Upravit.
 5. V rozbalovací nabídce vyberte Ruční CPC a zaškrtněte možnost Aktivovat funkci Vylepšená CPC.
  • Když zvolíte ECPC, služba AdWords automaticky nastaví střídání reklam na možnost Optimalizovat s ohledem na konverze, i kdyby aktuální nastavení bylo Optimalizovat s ohledem na kliknutí.
 6. Klikněte na Použít.
 7. Chcete-li pro Vylepšenou CPC vytvořit portfoliovou strategii nabídek, přečtěte si článek Vytvoření portfoliové strategie nabídek.
 

Tip: Vyberte, na jaké konverze se chcete cenovými nabídkami zaměřovat

Pomocí možnosti Zahrnout do sloupce Konverze lze určit, zda se mají jednotlivé konverzní akce započítávat do sloupců Konverze a Hodnota konverze v přehledech. Data z těchto sloupců se pak využívají ve strategiích, jako je Cílová CPA, Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) nebo ECPC. Strategie nabídek se tedy bude optimalizovat pouze na základě konverzí, které zahrnete. Další info

Konverze mezi zařízeními z videokampaní a kampaní v Obsahové síti, ve Vyhledávání a v Nákupech jsou zahrnuty už ve výchozím nastavení. 

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?