Uvoz ciljeva iz Google Analyticsa u praćenje konverzija

Google vam nudi dvije značajke kao pomoć pri analiziranju aktivnosti korisnika na vašoj web-loka ciji: ciljevi i transakcije iz Google Analyticsa te praćenje konverzija u AdWordsu. Možete upotreblj avati obje značajke u isto vrijeme ili samo jednu. Kliknite vezu u nastavku da biste vidjeli kratku usporedbu.

Usporedba ciljeva iz Google Analyticsa i praćenja konverzija u AdWordsu

Ciljevi iz Google Analyticsa

 • Idealno ako ste zainteresirani za cjelokupni protok korisnika na web-lokaciji, a ne samo za ko nverzije.
 • Može obuhvaćati konverzije iz izvora koji nisu AdWords, stoga je dobro za praćenje cijelog kor isničkog prometa na vašoj web-lokaciji.

Praćenje konverzija u AdWordsu

 • Idealno ako ste zainteresirani samo za konverzije.
 • Prati samo konverzije koje potječu iz programa AdWords.

Prednosti uvoza ciljeva iz Google Analyticsa

Uvoz ciljeva iz Google Analyticsa u praćenje konverzija u AdWordsu pruža nove prednosti. Evo koje su to:

 • Možete pristupiti konverzijama i podacima u programu Google Analytics koji se odnose na klikove u programu AdWords.
 • Pregledavanje podataka o konverzijama iz programa Google Analytics u programu AdWords.
 • Možete praćenju konverzija omogućiti pristup podacima koji pomažu pri optimiziranju licitacija t e tako povećati broj konverzija, a smanjiti troškove.

Napomena

Možda nećete morati uvesti transakcije iz Google Analyticsa ako već upotrebljavate praćenje konv erzija u AdWordsu na određenoj stranici. (Omogućivanje obje značajke može izazvati dvostruko brojenj e konverzija.)

Postavljanje

Da biste počeli uvoziti podatke, prvo morate učiniti sljedeće:

 1. {0}Povežite svoj AdWords račun i račun usluge Google Analytics{/0}
 2. {0}Omogućite dijeljenje podataka s drugim proizvodima na računu usluge Google Analytics{/0}
 3. Uključite automatsko označavanje na svom AdWords računu

Nakon toga slijedite ove korake da biste uvezli ciljeve:

 1. Kad povežete svoje račune, pričekajte oko 1 sat da uvozi postanu spremni. Zatim se prijavite na AdWords račun, kliknite karticu Alati i odaberite "Konverzije". Prikazat će se poruka da su vaši ciljevi spremni za uvoz.
 2. Kliknite gumb Uvezi iz programa Google Analytics .
 3. S popisa odaberite željene ciljeve i transakcije.
 4. Pri dnu stranice odaberite Uvezi .

AdWords će tada početi uvoziti podatke s vašeg Google Analytics računa od dana kada ste kliknuli " Uvezi iz Google Analyticsa". No povijesni podaci prije tog datuma neće biti uključeni.

Napomena

Može proći i 2 dana prije no što podaci o ciljevima postanu dostupni u AdWordsu. Kada budu dostu pni, podaci o uvezenim konverzijama prikazat će se uz postojeće podatke o konverzijama na stranici K onverzije i moći ćete prilagoditi stupce na kartici Kampanje kako biste uključili te podatke.

Uređivanje postavki konverzija za uvezene ciljeve

Nakon što ste uvezli Analytics ciljeve, možete ih urediti na isti način na koji uređujete radnje k onverzije izrađene u AdWordsu.

 1. Prijavite se na svoj AdWords račun http://adwords.google.hr .
 2. Kliknite karticu Alati , a zatim odaberite Konverzije .
 3. Kliknite na naziv uvezenog cilja kojeg želite urediti.
 4. Kliknite karticu Postavke , a zatim kliknite gumb Uredi postavke . (Da biste uredili vremenski okvir konverzije pregledom, kliknite karticu Napredno , a zatim Uredi postavke .)
 5. Izvršite izmjene i kliknite gumb Spremi .
 6. Odstupanja u podacima

  Možda će u statističkim podacima o konverzijama biti odstupanja između Google Analyticsa i praće nja konverzija u AdWordsu. Ako ste se uvjerili da su vaše postavke ispravne, evo mogućih razloga zbo g kojih je došlo do toga:

  Datum transakcije

  AdWords bilježi konverzije prema datumu i vremenu klika koji je doveo do uspješne radnje, a ne prema datumu obavljanja te radnje.

  Na primjer, pretpostavimo da korisnik vidi vaš oglas te ga klikne 19. srpnja, no ne obavi kupn ju na vašoj web-lokaciji do sljedećeg dana, 20. srpnja. U programu AdWords konverzija se bilježi 19. srpnja, na dan kad je napravljen klik. U Google Analyticsu, međutim, konverzija se bilježi 20. srpn ja, na dan kad je uistinu ostvarena.

  Metoda brojanja

  U AdWordsu možete brojiti sve ili jedinstvene konverzije tako da postavite metodu brojanja za svaku radnju konverzije (uključujući ciljeve i transakcije iz Analyticsa uvezene u AdWords). Stupac "Konverzije" u AdWordsu prikazat će konverzije koje su se dogodile unutar odabranog vremenskog okvi ra konverzije, u skladu s odabranom metodom brojanja. No AdWords broji sve ciljeve i transakcije, št o može prouzročiti odstupanja.

  Primjer

  Odredili ste Analytics cilj za ispunjavanje obrasca potencijalnog klijenta. Netko je ispunio 2 obrasca za potencijalnog klijenta (u različitim sesijama) nakon klika oglasa, a Analytics ih prik azuje kao 2 postignuta cilja. Uvezli ste taj cilj u AdWords i postavili metodu brojanja na "Jedinstv eno", tako da vidite samo 1 konverziju.

  Nevažeći klikovi
  Neki ciljevi koji su bilježeni u Analyticsu mogli bi se filtrirati nakon što se uvezu na AdWords račun zbog tehnologije nevažećih klikova , koja ne bilježi ono što se čini kao sumnjiva ili nevažeća aktivnost klikova.
  Datumi isteka kolačića
  AdWords kolačići ističu 90 dana nakon klika korisnika, dok Google Analytics upotrebljava kolačić e koji imaju rok trajanja do 6 mjeseci. AdWords konverzije mogu imati vremenski okvir konverzije izm eđu 7 i 90 dana. To znači da ako je korisnik izvršio konverziju nakon određenog vremenskog okvira ko nverzije, konverzija se neće zabilježiti u AdWordsu, ali će se zabilježiti u Analyticsu ako se dogod ila u roku od 6 mjeseci od datuma klika.
  Kašnjenja uvoza cilja
  Podaci o konverzijama Google Analyticsa, kao što je kupnja, uvoze se u praćenje konverzija u rok u od 48 sati nakon što su ostvarene. To može dovesti do odstupanja prilikom pregleda nedavnih datums kih raspona. Taj problem možete riješiti proširivanjem datumskog raspona na tjedan ili dulje.
  {0}Izmjena naziva cilja ili vlasničkih pregleda u programu Google Analytics{/0}
  Ako izmijenite naziv cilja ili vlasničkog pregleda koji sadrži vaše ciljeve uvezene iz programa Google Analytics, ti novi nazivi bit će prikazani u programu AdWords nakon što korisnik ostvari cil j. Može proteći i do 24 sata da se te izmjene prikažu na vašem AdWords računu.

Koliko je ovaj članak bio koristan:

Povratne su informacije zabilježene. Zahvaljujemo!
 • Nije uopće korisno
 • Nije baš korisno
 • Donekle korisno
 • Vrlo korisno
 • Izuzetno korisno