Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Förstå din kampanjstatus

I kolumnen Status på sidan Alla kampanjer kan du se om dina kampanjer är aktiva och om de kampanjerna begränsas av en budget. När du kontrollerar kontovarningarna och toppnivåstatistiken tittar du i statuskolumnen. Där ser du om kampanjerna går som förväntat eller om du måste åtgärda några problem.

Så hittar du din kampanjstatus

  1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
  2. Öppna sidan Alla kampanjer genom att klicka på fliken Kampanjer.

    Obs!

    Om du vill ändra status för en videokampanj klickar du på länken Alla videokampanjer längst ner till höger på sidan och följer samma instruktioner nedan.

  3. Leta reda på kolumnen Status bredvid kolumnen Budget.
Campaign status

Testa nu

Så tolkar du din kampanjstatus

I kolumnen Status på sidan Alla kampanjer visas uppgifter om varje kampanj på kontot vid tidpunkten då du loggar in på ditt AdWords-konto. På sidan visas statusen på alla kampanjer du någonsin har skapat och här kan du upptäcka eventuella problem med kampanjerna.

Om du upptäcker att en kampanj inte går som förväntat öppnar du flikarna Annonsgrupper, Annonser och Sökord på AdWords-kampanjsidan. Där visas statusen på annonsgruppen, annonsen och sökorden och där kan du åtgärda eventuella problem som gör att annonserna inte visas. För videokampanjer öppnar du flikarna Annonser, Videor och Mål på sidan Alla videokampanjer om du behöver lösa eventuella problem som kan orsaka att videoannonserna inte visas.

Här kan du se vad de olika kampanjstatusarna innebär och vad du kan göra:

 

Kampanjstatus

Vad det innebär

Nästa steg

Kvalificerad Aktiv och kan visa annonser. Om din kampanj är markerad som Kvalificerad men du ändå inte ser annonsen tar du reda på varför och åtgärdar problemet.
Pausad Inaktiv eftersom du har pausat den. Om en kampanj pausas kommer annonserna inte att visas eller generera nya kostnader förrän kampanjen återupptas. Ta reda på hur du återupptar kampanjen.
Borttagen Inaktiv på grund av att du tog bort den. Att ta bort en kampanj innebär att den raderas permanent. Det går inte att återuppta en kampanj när du har tagit bort den. Läs mer om hur du kan skapa och hantera flera kampanjer.
Vilande Inaktiv men inställd på att startas längre fram. Ta reda på hur du ändrar kampanjens startdatum.
Avslutat Inaktiv eftersom den har passerat sitt fastställda slutdatum. Ta reda på hur du ändrar kampanjens slutdatum.
Avstängt Inaktiv eftersom det förskottsbetalda saldot har tagit slut. Om ett konto är tillfälligt avstängt kommer annonserna inte att visas eller generera nya kostnader förrän du tillför nya medel under Fakturering. Ta reda på hur du lägger till mer pengar i det förskottsbetalda saldot.
Begränsad av budget Aktiv, men annonserna visas bara ibland på grund av budgetbegränsningar. Om du håller pekaren över pratbubblan bredvid den här statusen kan du se din rekommenderade budget. Läs mer om budgetrekommendationer och justera sedan din kampanjbudget.

Tips

Klicka på rubriken i kolumnen Status om du vill sortera dina kampanjer utifrån deras status.

Filtrera kampanjer för att visa alla, alla aktiva eller alla utom borttagna kampanjer

Om du har många kampanjer eller om du bara vill se en viss kampanjtyp kan du filtrera kampanjerna på sidan Alla kampanjer.

  1. Öppna sidan Alla kampanjer genom att öppna fliken Kampanjer och sedan klicka på länken Alla kampanjer i sidonavigeringsfältet.
  2. Klicka på listknappen nedanför fliken Kampanjer och välj att visa alla aktiva kampanjer eller alla utom borttagna.
  3. Du kan alltid gå tillbaka till den fullständiga listan genom att klicka på alla i samma rullgardinsmeny.
Filter campaigns
Var den här artikeln till hjälp?
Logga in på AdWords

Få kontospecifik hjälp och tips genom att logga in med e-postadressen för ditt AdWords-konto eller genom att läsa om hur du kommer igång med AdWords.