Förstå din kampanjstatus

I kolumnen Status på sidan Alla onlinekampanjer kan du se om dina kampanjer är aktiva eller inte och om kampanjerna begränsas av en budget. När du kontrollerar kontovarningarna och toppnivåstatistiken tittar du i statuskolumnen. Där ser du om kampanjerna går som förväntat eller om du måste åtgärda några problem.

Så hittar du din kampanjstatus

  1. Logga in på AdWords-kontot på http://adwords.google.se.
  2. Klicka på fliken Kampanjer för att komma till sidan "Alla onlinekampanjer".
  3. Leta reda på kolumnen Status bredvid kolumnen Budget.
Campaign status

Pröva det nu

Så tolkar du din kampanjstatus

I kolumnen Status på sidan Alla onlinekampanjer ser du den aktuella statusen för varje kampanj i ditt konto vid inloggningstillfället. På sidan visas statusen på alla kampanjer du någonsin har skapat och här kan du upptäcka eventuella problem med kampanjerna.

Om du upptäcker att en kampanj inte går som förväntat öppnar du flikarna Annonsgrupper, Annonser och Sökord på AdWords-kampanjsidan. Där visas statusen på annonsgruppen, annonsen och sökorden och där kan du åtgärda eventuella problem som gör att annonserna inte visas.

Här kan du se vad de olika kampanjstatusarna innebär och vad du kan göra:


Kampanjstatus

Innebär följande:

Nästa steg

Kvalificerat Aktiv och kan visa annonser. Om kampanjen är märkt som Kvalificerat men annonsen ändå inte visas tar du reda på varför och åtgärdar det.
Pausad Inaktiv eftersom du har pausat den. Om en kampanj pausas kommer annonserna inte att visas eller generera nya kostnader förrän kampanjen återupptas. Ta reda på hur du återupptar kampanjen.
Borttagen Inaktiv eftersom du har raderat den. Om en kampanj raderas kommer annonserna inte att visas eller generera nya kostnader förrän kampanjen återaktiveras. Ta reda på hur du aktiverar kampanjen igen.
Vilande Inaktiv men inställd på att startas längre fram. Ta reda på hur du ändrar kampanjens startdatum.
Avslutad Inaktiv eftersom den har passerat sitt fastställda slutdatum. Ta reda på hur du ändrar kampanjens slutdatum.
Tillfälligt avstängd Inaktiv eftersom det förskottsbetalda saldot har tagit slut. Om ett konto är tillfälligt avstängt kommer annonserna inte att visas eller generera nya kostnader förrän du tillför nya medel under Fakturering. Ta reda på hur du lägger till mer pengar i det förskottsbetalda saldot.
Begränsad av budget Aktiv, men annonserna visas bara ibland på grund av budgetbegränsningar. Om du håller pekaren över pratbubblan bredvid den här statusen kan du se din rekommenderade budget. Läs mer om budgetrekommendationer och justera sedan kampanjens budget.

Tips

Klicka på rubriken i kolumnen "Status" om du vill sortera dina kampanjer utifrån deras status.

Du kan filtrera kampanjerna så att du ser "alla", "alla aktiva" eller "alla utom borttagna"

Om du har många kampanjer eller om du bara vill se en viss kampanjtyp kan du filtrera kampanjerna på sidan Alla onlinekampanjer.

  1. Öppna sidan Alla onlinekampanjer genom att öppna fliken Kampanjer och sedan klicka på länken Alla onlinekampanjer i sidonavigeringsfältet.
  2. Klicka på listknappen nedanför fliken Kampanjer och välj att visa alla aktiva kampanjer eller alla utom borttagna.
  3. Du kan alltid gå tillbaka till den fullständiga listan genom att klicka på alla i samma listknapp.
Filter campaigns