Forklaring av kampanjestatusen din

Kolonnen Status på siden Alle Internett-kampanjer forteller deg hvorvidt kampanjene dine er aktive og om en kampanje er begrenset av budsjett. Når du sjekker kontovarsler og toppnivåstatistikk, bør du gjennomgå Status-kolonnen for å se om kampanjene kjører som forventet, eller ordne eventuelle problemer som kanskje hindrer kampanjen i å kjøre.

Hvor du finner kampanjestatusen

  1. Logg på AdWords-kontoen din på http://adwords.google.no.
  2. Klikk på Kampanjer-fanen for å komme til siden Alle Internett-kampanjer.
  3. Se etter Status-kolonnen ved siden av Budsjett-kolonnen.
Campaign status

Prøv nå

Slik tolker du kampanjestatusen

I Status-kolonnen på siden Alle Internett-kampanjer finner du informasjon om gjeldende status for hver kampanje i AdWords-kontoen din på innloggingstidspunktet. Fra denne siden kan du se status for alle kampanjer du noensinne har opprettet, og oppdage eventuelle uventede problemer med kampanjene.

Hvis du finner ut at kampanjen ikke kjører som forventet, kan du gå til «Annonsegrupper»-, «Annonser»- og «Søkeord»-fanene på AdWords-kampanjesiden for å sjekke status for annonsegrupper, annonser og søkeord og løse eventuelle problemer som hindrer levering av annonsene dine.

Her er en oversikt over de ulike kampanjestatustypene og hva du bør gjøre:


Kampanjestatus

Betydning

Fremgangsmåten videre

Kvalifisert Aktiv og kan vise annonser. Hvis kampanjen din er merket «Kvalifisert» og du ikke ser annonsen din, kan du finne ut hvorfor og ordne det.
Midlertidig stoppet Inaktiv fordi du har stoppet den midlertidig. Hvis en kampanje er midlertidig stoppet, vil ikke annonsene dine bli vist eller akkumulere nye kostnader før den gjenopptas. Finn ut hvordan du gjenopptar kampanjen.
Slettet Inaktiv fordi du har slettet den. Hvis en kampanje er slettet, vil ikke annonser bli vist eller akkumulere nye kostnader før den aktiveres på nytt. Finn ut hvordan du aktiverer kampanjen på nytt.
Venter Inaktiv med planlagt oppstart på en fremtidig dato. Finn ut hvordan du endrer kampanjens startdato.
Avsluttet Inaktiv fordi den planlagte sluttdatoen er passert. Finn ut hvordan du endrer kampanjens sluttdato.
Suspendert Inaktiv fordi den forskuddsbetalte saldoen er brukt opp. Suspenderte kontoer viser ikke annonser og akkumulerer heller ikke nye kostnader før flere midler er tilført under Fakturering. Finn ut hvordan du tilfører midler til den forhåndsbetale kontosaldoen.
Begrenset av budsjettet Aktiv, men annonser vises bare av og til på grunn av budsjettbegrensninger. Du kan holde musepekeren over boblen ved siden av denne statusen for å se det anbefalte budsjettet. Les mer om budsjettanbefalinger, og juster kampanjebudsjettet.

Tips

Klikk på overskriften til kolonnen Status for å sortere kampanjer etter status.

Filtrer kampanjer for å vise alle, alle aktiverte eller alle ikke-slettede kampanjer

Hvis du har mange kampanjer, eller bare ønsker å se en viss type kampanjer, kan du innskrenke kampanjetypene som vises på «Alle Internett-kampanjer»-siden.

  1. Du kommer til «Alle Internett-kampanjer»-siden ved å gå til «Kampanjer»-hovedfanen og klikke på «Alle Internett-kampanjer»-linken i sidenavigasjonsfeltet.
  2. Klikk på rullegardinknappen rett under Kampanjer-fanen på siden, og velg om du vil se «alle aktiverte» kampanjer eller «alle ikke-slettede» kampanjer.
  3. Du kan alltid gå tilbake til den fullstendige listen ved å klikke på «alle» på den samme rullegardinknappen.
Filter campaigns