Chính sách về tính năng So khớp khách hàng

Chính sách này áp dụng cho những nhà quảng cáo đang sử dụng tính năng So khớp khách hàng cho các chiến dịch trên Mạng Tìm kiếm, Mua sắm, Hiển thị, YouTube, Khám phá hoặc Gmail.

Điều kiện sử dụng tính năng So khớp khách hàng

Tính năng So khớp khách hàng chỉ dành cho một số nhà quảng cáo. Để sử dụng tính năng So khớp khách hàng, tài khoản của bạn phải:
 • Có quá trình tuân thủ chính sách tốt.
 • Có quá trình thanh toán tốt.
 • Có thời gian hoạt động trong Google Ads ít nhất là 90 ngày.
 • Có tổng số tiền chi tiêu trong suốt quá trình hoạt động đạt mức trên 50.000 đô la Mỹ. Đối với nhà quảng cáo có tài khoản được quản lý bằng đơn vị tiền tệ không phải USD, số tiền chi tiêu của bạn sẽ được quy đổi sang USD dựa trên tỷ giá quy đổi trung bình hằng tháng cho đơn vị tiền tệ đó.

Nếu tài khoản của bạn không đáp ứng các tiêu chí trên, thì tài khoản đó hiện không đủ điều kiện để sử dụng tính năng So khớp khách hàng.

Thu thập dữ liệu khách hàng

Khi sử dụng So khớp khách hàng, bạn chỉ có thể tải thông tin khách hàng mà bạn đã thu thập được với tư cách bên thứ nhất lên — tức là thông tin mà bạn đã thu thập được từ các trang web, ứng dụng, cửa hàng thực của bạn hoặc các trường hợp khác trong đó khách hàng trực tiếp chia sẻ thông tin của họ với bạn.

Ví dụ:

 • Bạn thu thập thông tin từ khách hàng đã mua một mặt hàng từ trang web của bạn.
 • Bạn thu thập thông tin từ khách hàng đã đăng ký nhận tin nhắn tiếp thị thông qua các ứng dụng của bạn.
 • Bạn thu thập thông tin từ khách hàng đã đăng ký chương trình khách hàng thân thiết tại cửa hàng thực của bạn.

Bạn cũng phải:

 • Đảm bảo rằng chính sách quyền riêng tư của bạn nêu rõ việc bạn chia sẻ dữ liệu khách hàng với các bên thứ ba để họ thay mặt bạn thực hiện các dịch vụ và bạn sẽ xin sự đồng ý của khách hàng đồng ý trước khi chia sẻ theo cầu pháp lý;
 • Chỉ sử dụng API hoặc giao diện được chấp thuận của Google để tải dữ liệu khách hàng lên; và
 • Tuân thủ tất cả các điều luật và quy định hiện hành, bao gồm mọi bộ luật tự quản lý hay bộ luật ngành có thể áp dụng.

Yêu cầu bổ sung

Bạn bị nghiêm cấm:

 • Chạy quảng cáo thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ quảng cáo trên Gmail có định dạng HTML tuân thủ chính sách quảng cáo trên Gmail;
 • Tải thông tin về bất kỳ khách hàng nào dưới 13 tuổi hoặc đã được thu thập từ bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi lên;
 • Tạo nội dung quảng cáo ngụ ý biết được thông tin nhận dạng cá nhân hoặc những thông tin nhạy cảm về khách hàng của bạn (xem dưới đây để biết thêm thông tin);
 • Sử dụng danh sách khách hàng nhắm mục tiêu đến một nhóm đối tượng quá hẹp hoặc quá cụ thể. Ví dụ: bạn không thể kết hợp danh sách khách hàng với các tiêu chí nhắm mục tiêu khác (chẳng hạn như giới hạn địa lý) nếu điều đó khiến quảng cáo được nhắm mục tiêu đến số lượng người dùng tương đối nhỏ;
 • Quảng cáo cho các sản phẩm liên quan đến thông tin nhạy cảm (chẳng hạn như dược phẩm) trong chiến dịch So khớp khách hàng (xem các mục dưới đây để biết thêm thông tin); hoặc
 • Chạy bất kỳ quảng cáo nào bị nghiêm cấm theo các chính sách của Google Ads.

Các quy định hạn chế đối với danh mục nhạy cảm

Theo các nguyên tắc tiếp thị lại hiện hành trong chính sách Quảng cáo được cá nhân hóa, nhà quảng cáo không được sử dụng các danh mục mối quan tâm nhạy cảm để nhắm mục tiêu quảng cáo đến người dùng hoặc để quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà quảng cáo. Các chính sách này cũng áp dụng cho hoạt động tiếp thị lại có sử dụng tính năng So khớp khách hàng.

Ngoài ra, bạn không được sử dụng dữ liệu từ các chiến dịch So khớp khách hàng để xác định các danh mục mối quan tâm nhạy cảm liên quan đến khách hàng của mình. 

Để có thông tin đầy đủ về những nội dung được coi là danh mục mối quan tâm nhạy cảm theo chính sách Quảng cáo được cá nhân hóa và So khớp khách hàng, bạn hãy đọc bài viết Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa.

Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm các chính sách của chúng tôi

 • Xem xét tình trạng tuân thủ: Chúng tôi có thể xem xét doanh nghiệp của bạn về việc tuân thủ chính sách So khớp khách hàng bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi liên hệ với bạn để yêu cầu thông tin liên quan đến việc tuân thủ, thì bạn cần phải trả lời kịp thời và nhanh chóng thực hiện bất kỳ hành động sửa đổi cần thiết nào để tuân thủ chính sách của chúng tôi. Nếu bạn sở hữu tài khoản người quản lý, chúng tôi cũng có thể liên hệ với các tài khoản do bạn quản lý để xác minh tình trạng tuân thủ.
 • Thông báo về việc không tuân thủ: Nếu chúng tôi tin rằng bạn đang vi phạm chính sách So khớp khách hàng, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu bạn khắc phục. Nếu không khắc phục theo yêu cầu trong khoảng thời gian đã định, bạn có thể không sử dụng được tính năng So khớp khách hàng hoặc bị tạm dừng quyền truy cập vào tài khoản Google Ads của mình. Trong trường hợp bạn mắc lỗi vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo. Hãy tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về chính sách này, hãy cho chúng tôi biết:
Liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?