Zasady dotyczące kierowania na listę klientów

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Te zasady obowiązują reklamodawców, którzy korzystają z kierowania na listę klientów w kampaniach w sieci wyszukiwania, sieci reklamowej, YouTube, Gmailu i kampaniach produktowych.

Warunki korzystania z kierowania na listę klientów

Aby reklamodawcy mogli korzystać z tej funkcji, ich konta muszą spełniać następujące wymagania:
 • brak przypadków nieprzestrzegania zasad;
 • brak przypadków zalegania z płatnościami.

Funkcje dostępne dla reklamodawców zależą od warunków spełnianych przez ich konta:

 • wszyscy reklamodawcy, których konta są zgodne z zasadami, mogą korzystać z kierowania na listę klientów oraz funkcji Podobni odbiorcy w kierowaniu na listę klientów z ustawieniem „Obserwacja” oraz na potrzeby wykluczeń;
 • jeśli Twoje konto Google Ads ma historię dłuższą niż 90 dni, a jego łączne wydatki przekroczyły 50 000 USD, możesz korzystać z kierowania na listę klientów oraz funkcji Podobni odbiorcy w kierowaniu na listę klientów z ustawieniami „Kierowanie” i „Obserwacja” oraz na potrzeby wykluczeń i samodzielnego dostosowywania stawek (w przypadku reklamodawców, którzy rozliczają konta w walutach innych niż dolar amerykański, kwota wydatków zostanie przeliczona na dolary amerykańskie według średniego miesięcznego kursu wymiany walut).
Dostępne funkcje kierowania na listę klientów Konta Google Ads z historią dłuższą niż 90 dni i łącznymi wydatkami przekraczającymi 50 000 USD Wszystkie konta zgodne z zasadami*
Ustawienie „Kierowanie” Tak Nie
Ustawienie „Obserwacja” Tak Tak
Podobni odbiorcy Tak

Tak (z ustawieniem „Obserwacja”)

Samodzielne dostosowywanie stawek Tak Nie
Wykluczenia Tak Tak

* W historii konta nie powinny się znaleźć przypadki nieprzestrzegania zasad lub zalegania z płatnościami.

Jeśli w historii Twojego konta są przypadki nieprzestrzegania zasad i nie spełnia ono powyższych kryteriów, nie może obecnie korzystać z kierowania na listę klientów.

Ponadto w przypadku reklam spersonalizowanych w wyszukiwarce Google, Gmailu, YouTube i na karcie Zakupy obowiązują zasady korzystania z danych własnych i danych innych firm.

Zbieranie danych klientów

Gdy używasz kierowania na listę klientów, możesz przesyłać tylko dane klientów zebrane przez siebie – tj. informacje pochodzące z Twoich stron, aplikacji, sklepów stacjonarnych i uzyskane w innych sytuacjach, w których klienci dobrowolnie udostępniają dane bezpośrednio Tobie.

Przykłady:

 • dane uzyskane od klienta, który zrobił zakupy na Twojej stronie;
 • dane uzyskane od klienta, który zarejestrował się, aby otrzymywać komunikaty marketingowe w Twoich aplikacjach;
 • dane uzyskane od klienta, który zarejestrował się w programie lojalnościowym w jednym z Twoich sklepów stacjonarnych.

Kwestie, o które również musisz zadbać:

 • Upewnij się, że: 
  • w Twojej polityce prywatności znajduje się informacja o tym, że dane klientów udostępniasz innym firmom, które świadczą usługi w Twoim imieniu;
  • otrzymujesz zgodę na udostępnianie takich danych w przypadkach, gdy jest to wymagane przez prawo lub obowiązujące zasady Google dotyczące reklam spersonalizowanych lub zgody użytkownika, w tym przez politykę Google w zakresie zgody użytkownika z UE;
 • używasz wyłącznie zatwierdzonego interfejsu API firmy Google przeznaczonego do przesyłania danych klientów;
 • przestrzegasz wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych, w tym wszelkich wytycznych i regulacji wewnętrznych branży.

Dodatkowe wymagania

Nie możesz:

 • wyświetlać reklam zbierających informacje umożliwiające identyfikację osób, oprócz reklam w Gmailu z formularzami HTML zgodnymi z zasadami dotyczącymi tych reklam;
 • przesyłać informacji o klientach, którzy nie ukończyli 13 lat, ani informacji zebranych w witrynie lub aplikacji kierowanej do dzieci poniżej 13 roku życia;
 • tworzyć treści reklamowych, które sugerują znajomość danych umożliwiających identyfikację osób lub poufnych informacji o klientach (więcej na ten temat poniżej);
 • stosować list klientów kierowanych na zbyt wąską lub konkretną grupę odbiorców, np. nie możesz łączyć listy klientów z innymi kryteriami kierowania (takimi jak ograniczenia geograficzne), jeśli spowoduje to, że reklama będzie kierowana na stosunkowo małą liczbę użytkowników;
 • reklamować w kampaniach kierowanych na listę klientów produktów związanych z danymi wrażliwymi, np. produktów farmaceutycznych (więcej na ten temat poniżej);
 • wyświetlać reklam niezgodnych z zasadami Google Ads.

Ograniczenia dotyczące reklam o charakterze kontrowersyjnym

Zgodnie z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych obowiązującymi w przypadku remarketingu reklamodawcy nie mogą wykorzystywać kategorii zainteresowań o charakterze wrażliwym do kierowania reklam na użytkowników ani do reklamowania swoich produktów lub usług. Te zasady obowiązują też w przypadku remarketingu za pomocą kierowania na listę klientów.

Nie możesz też wykorzystywać danych z kampanii kierowanych na listę klientów do określania kategorii zainteresowań o charakterze wrażliwym powiązanych z klientami.

Więcej informacji na temat kategorii zainteresowań o charakterze wrażliwym w przypadku reklam spersonalizowanych i kierowania na listę klientów znajdziesz w zasadach dotyczących reklam spersonalizowanych.

Konsekwencje naruszenia zasad

 • Weryfikacja przestrzegania zasad: w każdej chwili możemy sprawdzić, czy Twoja firma postępuje zgodnie z zasadami dotyczącymi kierowania reklam na listę klientów. Jeśli poprosimy Cię o informacje związane z przestrzeganiem zasad, musisz odpowiedzieć w wyznaczonym terminie oraz szybko podjąć działania korygujące, aby zachować zgodność z naszymi zasadami. Jeśli masz konto menedżera, możemy też weryfikować przestrzeganie zasad, kontaktując się z Twoimi kontami zarządzanymi.
 • Powiadomienie o nieprzestrzeganiu zasad: jeśli uznamy, że naruszasz zasady dotyczące kierowania reklam na listę klientów, skontaktujemy się z Tobą, aby nakazać podjęcie działań korygujących. Jeśli nie wprowadzisz wymaganych zmian, możesz utracić możliwość korzystania z kierowania reklam na listę klientów lub dostęp do swoich kont Google Ads. Jeśli chcesz złożyć odwołanie w sprawie naruszenia zasad dotyczących kierowania na listę klientów, możesz się z nami skontaktować. W przypadku poważnych lub notorycznych naruszeń możemy zawiesić Twoje konto natychmiast i bez powiadomienia. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytania o te zasady?  Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
11015203179934587776