Kierowanie na listę klientów

Te zasady obowiązują reklamodawców, którzy korzystają z kierowania na listę klientów w kampaniach w sieci wyszukiwania, sieci reklamowej, YouTube lub Gmailu.

Warunki korzystania z kierowania na listę klientów

Kierowanie na listę klientów nie jest dostępne dla wszystkich reklamodawców. Aby reklamodawcy mogli korzystać z tej funkcji, ich konta muszą spełniać następujące wymagania:
 • dobra historia przestrzegania zasad;
 • dobra historia płatności;
 • co najmniej 90 dni historii w Google Ads;
 • łączne wydatki powyżej 50 000 USD (w przypadku reklamodawców, którzy rozliczają konta w walutach innych niż dolar amerykański, kwota wydatków zostanie przeliczona na dolary amerykańskie według średniego miesięcznego kursu wymiany walut).

Jeśli chcesz zacząć korzystać z kierowania na listę klientów i spełniasz wymienione powyżej wymagania, skontaktuj się ze swoim menedżerem konta i poproś o dostęp do tej funkcji.

Reklamodawcy, którzy nigdy nie używali kierowania na listę klientów i nie mają przydzielonego menedżera konta, nie mogą korzystać z tej funkcji, nawet jeśli spełniają wymienione powyżej wymagania. W przyszłości udostępnimy proces przetwarzania zgłoszeń reklamodawców, którzy spełniają te wymagania i chcą korzystać z kierowania na listę klientów. O udostępnieniu tego procesu poinformujemy w odpowiednim powiadomieniu.

Zbieranie danych klientów

Gdy używasz funkcji kierowania reklam na listę klientów, możesz przesyłać tylko dane o klientach zebrane przez siebie – tj. informacje pochodzące z Twoich stron, aplikacji, sklepów stacjonarnych i uzyskane w innych sytuacjach, w których klienci dobrowolnie udostępniają dane bezpośrednio Tobie.

Przykłady:

 • dane uzyskane od klienta, który zrobił zakupy na Twojej stronie;
 • dane uzyskane od klienta, który zarejestrował się, by otrzymywać komunikaty marketingowe w Twoich aplikacjach;
 • dane uzyskane od klienta, który zarejestrował się w programie lojalnościowym w jednym z Twoich sklepów stacjonarnych.

Musisz również:

 • zadbać o to, by w polityce prywatności znalazła się informacja o tym, że dane klientów udostępniasz innym firmom, które świadczą usługi w Twoim imieniu, a jeśli wymaga tego prawo, uzyskać zgodę na udostępnianie danych w ten sposób;
 • używać wyłącznie zatwierdzonego interfejsu API firmy Google przeznaczonego do przesyłania danych o kliencie;
 • przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym wszelkich wytycznych i regulacji wewnętrznych branży.

Dodatkowe wymagania

Nie możesz:

 • wyświetlać reklam zbierających informacje umożliwiające identyfikację oprócz reklam w Gmailu z formularzami HTML zgodnymi z zasadami dotyczącymi tych reklam;
 • przesyłać informacji o klientach, którzy nie ukończyli 13 lat, ani zebranych w witrynie lub aplikacji kierowanej do dzieci poniżej 13 roku życia;
 • tworzyć treści reklamowych, które sugerują znajomość danych umożliwiających identyfikację osób lub poufnych informacji o klientach (więcej na ten temat poniżej);
 • stosować list klientów kierowanych na zbyt wąską lub konkretną grupę odbiorców (na przykład nie można łączyć listy klientów z innymi kryteriami kierowania (np. ograniczeniami geograficznymi), jeśli to spowoduje, że reklama będzie kierowana na stosunkowo małą liczbę użytkowników);
 • reklamować produktów związanych z informacjami poufnymi, takich jak produkty farmaceutyczne, w kampaniach kierowanych na listę klientów (więcej na ten temat poniżej);
 • wyświetlać reklam niezgodnych z zasadami Google Ads.

Jeśli bierzesz udział w programie beta dotyczącym kierowania na listę klientów, skontaktuj się z przedstawicielem lub działem obsługi klienta Google Ads, by dowiedzieć się więcej o konkretnych wymaganiach dotyczących tego programu.

Ograniczenia dotyczące reklam o charakterze kontrowersyjnym

Zgodnie z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych obowiązującymi w przypadku remarketingu reklamodawcy nie mogą wykorzystywać kategorii zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym do kierowania reklam na użytkowników ani do reklamowania swoich produktów lub usług.Te zasady obowiązują również w przypadku remarketingu za pomocą kierowania na listę klientów.

Nie możesz też wykorzystywać danych z kampanii kierowanych na listę klientów do określania kategorii zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym powiązanych z klientami.

Więcej informacji na temat kategorii zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym w przypadku reklam spersonalizowanych i kierowania na listę klientów znajdziesz w zasadach dotyczących reklam spersonalizowanych.

Konsekwencje naruszenia zasad

 • Weryfikacja przestrzegania zasad: w każdej chwili możemy sprawdzić, czy Twoja firma postępuje zgodnie z zasadami dotyczącymi kierowania reklam na listę klientów. Jeśli poprosimy Cię o informacje związane z przestrzeganiem zasad, musisz odpowiedzieć w wyznaczonym terminie oraz szybko podjąć działania korygujące, aby zachować zgodność z naszymi zasadami. Jeśli masz konto menedżera, możemy też weryfikować przestrzeganie zasad, kontaktując się z Twoimi zarządzanymi kontami.
 • Powiadomienie o nieprzestrzeganiu zasad: jeśli uznamy, że naruszasz zasady dotyczące kierowania reklam na listę klientów, skontaktujemy się z Tobą, by nakazać podjęcie działań korygujących. Jeśli nie wprowadzisz wymaganych zmian w podanym przez nas terminie, możesz utracić możliwość korzystania z kierowania reklam na listę klientów lub dostęp do swoich kont Google Ads. W przypadku poważnych lub notorycznych naruszeń możemy zawiesić Twoje konto natychmiast i bez powiadomienia. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o te zasady, skontaktuj się z nami:
Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?