Klantenmatch

Dit beleid geldt voor adverteerders die Klantenmatch gebruiken voor campagnes die worden weergegeven op Google Zoeken, YouTube of Gmail.

Vereisten voor het gebruik van Klantenmatch

Klantenmatch is niet voor alle adverteerders beschikbaar. Als u Klantenmatch wilt gebruiken, moet uw account aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Het account moet een goede reputatie op het gebied van beleidsnaleving hebben.
 • Het account moet een goede reputatie op het gebied van betalingen hebben.
 • Het account moet een geschiedenis van ten minste negentig dagen in Google Ads hebben.
 • Gedurende de totale levensduur van het account is er meer dan USD 50.000 besteed. Voor adverteerders met accounts die worden beheerd in een andere valuta dan USD, wordt het bestede bedrag omgerekend naar USD met de gemiddelde maandelijkse wisselkoers voor die valuta. 

Als u Klantenmatch wilt gaan gebruiken en aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, neemt u contact op met uw accountmanager en vraagt u toegang tot Klantenmatch aan. 

Als u Klantenmatch nog nooit heeft gebruikt en geen toegewezen accountmanager heeft, komt uw account op dit moment niet in aanmerking voor Klantenmatch, zelfs als het wel aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. In de toekomst bieden we een aanvraagprocedure aan voor adverteerders die voldoen aan deze vereisten en toegang tot Klantenmatch willen aanvragen. We publiceren een aankondiging wanneer de aanvraagprocedure beschikbaar is. 

Klantgegevens verzamelen

Wanneer u Klantenmatch gebruikt, mag u alleen klantinformatie uploaden die u rechtstreeks heeft verzameld (dat wil zeggen: informatie die u heeft verzameld via uw websites, apps, fysieke winkels of in andere situaties waarin klanten hun informatie rechtstreeks met u hebben gedeeld).

Voorbeelden:

 • U heeft gegevens verzameld van klanten die een artikel op uw website hebben gekocht.
 • U heeft gegevens verzameld van klanten die zich hebben geregistreerd voor marketingberichten via uw apps.
 • U heeft gegevens verzameld van klanten die zich in uw fysieke winkel hebben aangemeld voor uw loyaliteitsprogramma.

Ook geldt het volgende:

 • U moet in uw privacybeleid duidelijk aangeven dat u klantinformatie deelt met derden om namens u services uit te voeren en dat u toestemming vraagt voor het delen van klantinformatie waar dat wettelijk verplicht is.
 • U mag alleen de goedgekeurde API of interface van Google gebruiken om klantinformatie te uploaden.
 • U moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder zelfregulerende of brancherichtlijnen die van toepassing zijn.

Aanvullende vereisten

U mag het volgende niet doen:

 • Advertenties weergeven die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, met uitzondering van Gmail-advertenties met HTML-formulieren die voldoen aan het beleid ten aanzien van Gmail-advertenties.
 • Informatie uploaden van klanten die jonger dan dertien jaar zijn of die is verzameld via sites of apps die zijn gericht op kinderen van jonger dan dertien jaar.
 • Advertentiecontent maken die kennis van persoonlijk identificeerbare of gevoelige informatie over de bezoeker van de site suggereert, zelfs als de remarketinglijst is gemaakt zonder gebruik te maken van dergelijke informatie.
 • Een klantenlijst gebruiken die een te beperkte of specifieke doelgroep target. U mag een klantenlijst bijvoorbeeld niet combineren met andere targetingcriteria (zoals geografische beperkingen) als dit resulteert in een advertentie die is getarget op slechts een paar gebruikers.
 • Producten die zijn gerelateerd aan gevoelige informatie (zoals farmaceutische producten), promoten in een campagne waarvoor Klantenmatch wordt gebruikt (kijk hieronder voor meer informatie).
 • Advertenties weergeven die niet zijn toegestaan volgens ons Google Ads-beleid.
 

Als u deelneemt aan een bètaprogramma voor Klantenmatch, neemt u contact op met uw Google Ads-vertegenwoordigers of de klantenondersteuning van Google Ads voor meer informatie over de specifieke vereisten voor die bètatest.

Beperkingen met betrekking tot gevoelige informatie

Gevoelige informatie over uw klanten mag niet worden gebruikt in campagnes of advertenties waarvoor Klantenmatch wordt gebruikt. Daarnaast mag u gegevens uit uw campagnes met Klantenmatch niet gebruiken om gevoelige informatie over uw klanten af te leiden.

Gevoelige informatie omvat:

 • interesse voor of deelname aan activiteiten voor volwassenen (waaronder alcohol, kansspelen, dating, pornografie, enzovoort),
 • seksueel gedrag of geaardheid, zoals de seksuele geaardheid die wordt afgeleid doordat een gebruiker een bepaalde website heeft bezocht,
 • raciale of etnische informatie, zoals informatie van sites of apps die bevestigende raciale of etnische gegevens van bezoekers verzamelen,
 • politieke voorkeur (voor zover wettelijk toegestaan, mag politieke voorkeur echter wel worden gebruikt om advertenties op gebruikers te targeten of om producten of services van adverteerders te promoten in de Verenigde Staten als de adverteerder is geverifieerd door Google) (meer informatie over hoe u een aanvraag voor certificering kunt indienen), 
 • lidmaatschap bij een vakbond, zoals wanneer een gebruiker de site of app van een vakbond gebruikt,
 • religie of geloofsovertuigingen, zoals informatie van sites of apps die bevestigende gegevens over religie of geloofsovertuigingen verzamelen,
 • een negatieve financiële status of situatie, zoals informatie die aangeeft dat een gebruiker een lage kredietwaarde of hoge schulden heeft,
 • medische of gezondheidsinformatie, zoals informatie van sites of apps die zijn gericht op een bepaalde gezondheidsgerelateerde groep,
 • status als kind jonger dan dertien jaar,
 • informatie over gepleegde misdrijven of het vermeend plegen van misdrijven, zoals informatie die aangeeft dat een gebruiker een strafblad heeft,
 • echtscheiding of huwelijksbeëindiging, zoals informatie van sites of apps voor echtscheidingsadvocaten of echtscheidingsbegeleiding.

Wat er gebeurt als u ons beleid schendt

 • Controle op de naleving van het beleid: We kunnen op elk gewenst moment controleren of uw bedrijf het beleid ten aanzien van Klantenmatch naleeft. Wanneer we contact met u opnemen met het verzoek om informatie met betrekking tot de naleving van het beleid, moet u tijdig reageren en eventueel snel corrigerende maatregelen treffen om aan onze beleidsrichtlijnen te voldoen. Als u een manageraccount heeft, kunnen we ook contact opnemen met uw beheerde accounts om de naleving te controleren.
 • Melding van niet-naleving: Als we van mening zijn dat u het beleid ten aanzien van Klantenmatch schendt, nemen we contact met u op en verzoeken we u corrigerende maatregelen te treffen. Als u de gevraagde correcties niet binnen de gestelde periode doorvoert, kan het gebruik van Klantenmatch mogelijk worden geblokkeerd of wordt de toegang tot uw Google Ads-accounts mogelijk opgeschort. Wanneer er sprake is van ernstige of herhaalde schendingen, kan uw account zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk worden opgeschort. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Heeft u hulp nodig?

Heeft u vragen over dit beleid? Laat het ons dan weten:
Contact opnemen met Google Ads-ondersteuning
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?