Politika par klientu atbilstību

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Šī politika attiecas uz reklāmdevējiem, kuri izmanto klientu atbilstības funkciju meklēšanas tīkla, pirkumu, reklāmas tīkla, YouTube vai Gmail kampaņām.

Prasības klientu atbilstības funkcijas izmantošanai

Lai varētu izmantot klientu atbilstības funkciju, jūsu kontam ir jāatbilst šādām prasībām:
 • pozitīva politiku atbilstības nodrošināšanas vēsture;
 • laba maksājumu vēsture.

Reklāmdevējiem pieejamās funkcijas ir atkarīgas no tā, kurām prasībām atbilst jūsu konts:

 • visi politikām atbilstošie reklāmdevēji var izmantot klientu atbilstības funkciju un līdzīgas mērķauditorijas klientu atbilstības funkcijai iestatījumā “Novērojums” un izslēgšanai;
 • ja jums ir 90 dienu vēsture programmā Google Ads un kopējie tēriņi kopš darbības sākuma pārsniedz 50 000 ASV dolāru, varat izmantot klientu atbilstības funkciju un līdzīgas mērķauditorijas klientu atbilstības funkcijai iestatījumos “Mērķauditorijas atlase” un “Novērojums”, manuālās cenu korekcijas, kā arī izslēgšanu. Reklāmdevējiem, kuru kontos tiek lietotas citas valūtas, tēriņu apmērs tiks konvertēts ASV dolāros, izmantojot vidējo mēneša valūtas maiņas kursu attiecīgajai valūtai. 
Pieejamās klientu atbilstības funkcijas Konti ar 90 dienu vēsturi programmā Google Ads un kopējiem tēriņiem kopš darbības sākuma, kas pārsniedz 50 000 ASV dolāru Visi politikām atbilstošie konti*
Iestatījums “Mērķauditorijas atlase”
Iestatījums “Novērojums”
Līdzīgas mērķauditorijas

Jā (iestatījumā “Novērojums”)

Manuālās cenu korekcijas
Izslēgšana

* Jūsu kontiem ir jābūt pozitīvai politiku atbilstības nodrošināšanas vēsturei un labai maksājumu vēsturei.

Ja jūsu kontam nav pozitīvas politiku atbilstības nodrošināšanas vēstures un jūsu konts neatbilst minētajiem kritērijiem, tas pašlaik nav piemērots klientu atbilstības funkcijas izmantošanai.

Turklāt uz personalizētām reklāmām pakalpojumos Google meklēšana, Pirkumi, Gmail un YouTube attiecas pirmās puses un trešās puses datu izmantošanas politikas.

Klientu datu vākšana

Izmantojot klientu atbilstības funkciju, varat augšupielādēt tikai to informāciju par klientiem, ko esat vācis kā pirmā puse, piemēram, informāciju, ko esat vācis no savām vietnēm, lietotnēm, veikaliem ar fizisku atrašanās vietu vai citās situācijās, kurās klienti ir snieguši savu informāciju tieši jums.

Piemēri

 • Jūs vācāt tā klienta informāciju, kurš iegādājās preci jūsu tīmekļa vietnē.
 • Jūs vācāt tā klienta informāciju, kurš reģistrējās mārketinga ziņojumu saņemšanai no jūsu lietotnēm.
 • Jūs vācāt tā klienta informāciju, kurš reģistrējās lojalitātes programmai jūsu veikalā ar fizisku atrašanās vietu.

Jums ir arī

 • jānodrošina tālāk minētais.
  • Jums savā konfidencialitātes politikā ir jānorāda, ka kopīgojat klientu datus ar trešajām pusēm, lai tās sniegtu pakalpojumus jūsu vārdā.
  • Jūs iegūstat piekrišanu šādai datu kopīgošanai, ja to nosaka tiesību akti vai piemērojamās Google politikas, kas regulē personalizētas reklāmas un/vai lietotāju piekrišanu, tostarp Google ES lietotāju piekrišanas politika.
 • Klientu datu augšupielādei jāizmanto tikai Google apstiprinātā API vai saskarne.
 • Jānodrošina atbilstība visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem, tostarp visiem atbilstošajiem pašregulējošajiem vai nozares kodeksiem.

Papildu prasības

Jums ir aizliegts veikt šādas darbības:

 • rādīt reklāmas, ar kurām tiek vākta personu identificējoša informācija, izņemot Gmail reklāmas ar HTML veidlapām, kas atbilst Gmail reklāmu politikai;
 • augšupielādēt informāciju par klientiem, kuri nav sasnieguši 13 gadu vecumu, vai informāciju, kas vākta no vietnēm vai lietotnēm, kuras paredzētas bērniem, kuri nav sasnieguši 13 gadu vecumu;
 • veidot reklāmu saturu, kas netieši norāda uz to, ka jūs zināt personu identificējošu vai sensitīvu informāciju par klientiem (plašāku informāciju skatiet tālāk);
 • izmantot klientu sarakstu, kurā ir atlasīta pārāk šaura vai specifiska mērķauditorija. Piemēram, jūs nedrīkstat apvienot klientu sarakstu ar citiem mērķauditorijas atlases kritērijiem (piemēram, ģeogrāfiskajiem ierobežojumiem), ja tādējādi reklāmas mērķauditorijā tiek atlasīts samērā neliels lietotāju skaits;
 • kampaņā, kurā tiek izmantota klientu atbilstības funkcija, reklamēt ar sensitīvu informāciju saistītus produktus, piemēram, farmaceitiskus produktus (plašāku informāciju skatiet tālāk);
 • rādīt reklāmas, kas ir aizliegtas saskaņā ar Google Ads politikām.

Ar sensitīvām kategorijām saistīto datu izmantošanas ierobežojumi

Saskaņā ar personalizētās reklamēšanas politikas principiem, kas attiecas uz atkārtoto mārketingu, reklāmdevēji nedrīkst izmantot sensitīvas interešu kategorijas, lai atlasītu reklāmu mērķauditoriju vai reklamētu savus produktus vai pakalpojumus. Šīs politikas attiecas arī uz atkārtoto mārketingu, kam tiek izmantota klientu atbilstības funkcija.

Turklāt nav atļauts izmantot datus no klientu atbilstības kampaņām, lai identificētu ar klientiem saistītas sensitīvas interešu kategorijas.

Lai iegūtu visaptverošu informāciju par to, kādas interešu kategorijas saskaņā ar personalizēto reklāmu politiku un politiku par klientu atbilstību tiek uzskatītas par sensitīvām, skatiet personalizētās reklamēšanas politikas.

Politiku neievērošanas sekas

 • Atbilstības pārskatīšana. Mēs jebkurā brīdī varam pārbaudīt, vai jūsu uzņēmums ievēro politiku par klientu atbilstību. Ja sazināmies ar jums un pieprasām informāciju par atbilstību, jums ir savlaicīgi jāatbild un ātri jāveic nepieciešamās korektīvās darbības atbilstoši mūsu politikām. Ja esat konta pārzinis, mēs varam arī sazināties ar pārvaldītajiem kontiem, lai pārbaudītu atbilstību politikai.
 • Paziņojums par neatbilstību. Ja uzskatīsim, ka esat pārkāpis politiku par klientu atbilstību, mēs ar jums sazināsimies, lai pieprasītu korektīvu darbību veikšanu. Ja neveiksiet norādītās darbības, jums var tikt liegta iespēja izmantot klientu atbilstības funkciju vai var tikt apturēta jūsu piekļuve Google Ads kontiem. Varat sazināties ar mums, ja vēlaties iesniegt apelāciju saistībā ar pārkāpumu politikā par klientu atbilstību. Nopietnu vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā nekavējoties un bez paziņojuma var tikt apturēta jūsu konta darbība. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par šo politiku, informējiet mūs. Sazināties ar Google Ads atbalsta dienestu

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne