Politikken vedrørende Kundematch

Som en service tilbyder Google oversatte versioner af artiklerne i Hjælp til Google Ads, men vi håndhæver vores politikker i henhold til den engelsksprogede version, og det er denne version, der er gældende, hvis den oversatte tekst afviger fra den. Hvis du vil have denne artikel vist på et andet sprog, kan du bruge rullemenuen Sprog nederst på siden.

Denne politik gælder for annoncører, der bruger Kundematch til kampagner på Søgenetværket, Shopping, Displaynetværket, YouTube, Discovery eller Gmail.

Krav i forbindelse med brug af Kundematch

Du kan kun bruge Kundematch, hvis din konto har følgende:
 • En god historik mht. overholdelse af politikker.
 • En god historik mht. betaling.

Hvilke funktioner du har adgang til som annoncør, afhænger af, hvilke af disse krav din konto opfylder:

 • Alle annoncører, der overholder vores politikker, kan bruge Kundematch og tilsvarende målgrupper til Kundematch med indstillingen "Observation" og til ekskluderinger.
 • Hvis du har Google Ads-historik for 90 dage og brugt over 50.000 USD i kontoens samlede levetid, kan du bruge Kundematch og tilsvarende målgrupper til Kundematch med indstillingerne "Målretning" og "Observation", med manuelle budjusteringer og med ekskluderinger. For annoncører, hvis konti administreres i en anden valuta end USD, omregnes beløbet til USD ved brug af den gennemsnitlige månedlige omregningssats for den pågældende valuta. 
Tilgængelige Kundematch-funktioner Konti med Google Ads-historik for 90 dage og et forbrug på over 50.000 USD i kontoens samlede levetid Alle konti, der overholder vores politikker*
Indstillingen "Målretning" Ja Nej
Indstillingen "Observation" Ja Ja
Tilsvarende målgrupper Ja

Ja (med indstillingen "Observation")

Manuelle budjusteringer Ja Nej
Ekskluderinger Ja Ja

*Dine konti skal have en god historik mht. overholdelse af politikker og en god historik mht. betaling.

Hvis din konto ikke har en god historik mht. overholdelse af politikker og ikke opfylder ovenstående kriterier, er den i øjeblikket ikke kvalificeret til brug af Kundematch.

Tilpassede annoncer i Gmail og på Google Søgning, Shopping og YouTube er desuden underlagt vores politikker vedrørende brug af første- og tredjepartsdata.

Indsamling af kundedata

Når du bruger Kundematch, må du kun uploade kundeoplysninger, som du har indsamlet i førstepartskonteksten, f.eks. oplysninger, du har indsamlet fra dine websites, apps, fysiske butikker eller andre situationer, hvor kunderne har delt deres oplysninger direkte med dig.

Eksempler:

 • Du har indsamlet oplysninger fra en kunde, der har købt en vare på dit website.
 • Du har indsamlet oplysninger fra en kunde, der har tilvalgt at modtage marketingmeddelelser via dine apps.
 • Du har indhentet oplysninger fra en kunde, der har tilmeldt sig dit loyalitetsprogram i din fysiske butik.

Du skal også gøre følgende:

 • Sørg for: 
  • At din privatlivspolitik indeholder oplysninger om, at du deler kundedata med tredjeparter, som udfører tjenester på dine vegne. 
  • At du har indhentet samtykke til denne deling, såfremt det er lovpligtigt eller påkrævet i henhold til relevante Google-politikker vedrørende tilpassede annoncer og/eller brugersamtykke, heriblandt Googles samtykkepolitik for brugere i EU.
 • At du kun bruger Googles godkendte API eller grænseflade til upload af kundedata.
 • At du overholder alle relevante love og regler, heriblandt eventuelle retningslinjer for selvregulering og branchespecifikke retningslinjer.

Yderligere krav

Følgende er ikke tilladt:

 • Kørsel af annoncer, der bruges til indsamling af personhenførbare oplysninger, medmindre der er tale om Gmail-annoncer med HTML-formularer, som overholder politikken vedrørende Gmail-annoncer.
 • Upload af oplysninger om kunder, der er under 13 år, eller som er indsamlet på websites eller apps, der er målrettet mod børn under 13 år.
 • Oprettelse af annonceindhold, der antyder, at du har kendskab til personhenførbare eller følsomme oplysninger om dine kunder (få flere oplysninger om dette herunder).
 • Brug af en kundeliste, der er målrettet mod en alt for snæver eller specifik målgruppe. Du må f.eks. ikke kombinere en kundeliste med andre målretningskriterier (såsom geografiske begrænsninger), hvis det medfører, at annoncen kun er målrettet mod meget få brugere.
 • Annoncering for produkter med relation til følsomme oplysninger, f.eks. lægemidler, i en kampagne, hvor der bruges Kundematch (få flere oplysninger om dette nedenfor).
 • Kørsel af annoncer, der er i strid med Google Ads-politikkerne.

Begrænsninger med hensyn til følsomme kategorier

Som det er defineret i henhold til principperne i politikken vedrørende tilpasset annoncering, der gælder for remarketing, må annoncører ikke bruge følsomme interessekategorier til at målrette annoncer mod brugere eller til at promovere annoncørernes produkter eller tjenester. Disse politikker gælder også for remarketing med Kundematch.

Derudover må du heller ikke bruge data fra dine Kundematch-kampagner til at identificere følsomme interessekategorier med relation til dine kunder.

I politikkerne vedrørende tilpasset annoncering kan du få udførlige oplysninger om, hvad der betragtes som en følsom interessekategori i henhold til politikkerne vedrørende tilpassede annoncer og Kundematch.

Hvad sker der, hvis du overtræder vores politikker?

 • Tjek af overholdelse: Vi kan enhver tid vælge at gennemgå din virksomhed for at tjekke overholdelsen af vores politik vedrørende Kundematch. Hvis vi kontakter dig for at anmode om oplysninger, der er relateret til overholdelse, er du forpligtet til at svare os inden for rimelig tid og til hurtigt at foretage eventuelle påkrævede handlinger med henblik på at overholde vores politikker. Hvis du ejer en managerkonto, kontakter vi muligvis også ejerne af dine managerstyrede konti med henblik på at bekræfte, at politikken overholdes.
 • Notifikation om manglende overholdelse: Hvis vi mener, at du overtræder vores politik vedrørende Kundematch, kontakter vi dig for at anmode dig om at løse problemet. Hvis du ikke løser de påtalte probleme, kan det medføre, at du bliver frataget muligheden for at bruge Kundematch, og at din adgang til dine Google Ads-konti bliver suspenderet. Hvis du vil appellere beslutningen om, at du overtræder politikken vedrørende Kundematch, kan du kontakte os. I tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser kan din konto blive suspenderet omgående uden varsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål om denne politik, er du velkommen til at kontakte os: Kontakt Google Ads Support
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
false
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
73067