Kundematch

Denne politik gælder annoncører, der bruger Kundematch til kampagner på Søgenetværket, Displaynetværket, YouTube eller Gmail.

Krav i forbindelse med brug af Kundematch

Kundematch er ikke tilgængelig for alle annoncører. For at bruge Kundematch skal din konto have:
 • En god historik mht. overholdelse af politikker.
 • En god historik mht. betaling.
 • Mindst 90 dages historik i Google Ads.
 • Et samlet forbrug set over hele kontoens levetid på over 50.000 USD. For annoncører, hvis konti administreres i andre valutaer end USD, konverteres beløbet til USD ved hjælp af den gennemsnitlige månedlige konverteringskurs for den pågældende valuta.

Hvis du vil begynde at bruge Kundematch, og du opfylder ovennævnte krav, skal du kontakte den Account Manager, du har fået tildelt, så du kan anmode om adgang til Kundematch.

Hvis du ikke har brugt Kundematch før og ikke har fået tildelt en Account Manager, er du ikke kvalificeret til at bruge Kundematch på nuværende tidspunkt. Dette gælder også, selvom du ellers opfylder ovennævnte krav. Fremover giver vi annoncører, som opfylder kontokravene og gerne vil anmode om adgang til Kundematch, mulighed for at benytte en særlig ansøgningsproces. Så snart denne ansøgningsproces er tilgængelig, vil der udsendes en meddelelse.

Indsamling af kundedata

Når du bruger Kundematch, må du kun uploade kundeoplysninger, som du har indsamlet i førstepartskonteksten, dvs. oplysninger, du har indsamlet fra dine websites, apps, fysiske butikker eller andre situationer, hvor kunderne har delt deres oplysninger direkte med dig.

Eksempler:

 • Du har indsamlet oplysninger fra en kunde, der har købt en vare på dit website.
 • Du har indsamlet oplysninger fra en kunde, der har tilvalgt at modtage marketingmeddelelser via dine apps.
 • Du har indhentet oplysninger fra en kunde, der har tilmeldt sig dit loyalitetsprogram i din fysiske butik.

Gør også følgende:

 • Sørg for, at din privatlivspolitik indeholder oplysninger om, at du deler kundedata med tredjeparter, som udfører tjenester på dine vegne, og at du modtager samtykke på, at du kan dele disse oplysninger, hvis det er påkrævet ved lov.
 • Brug kun Googles godkendte API eller grænseflade til at uploade kundedata.
 • Overhold alle gældende love og bestemmelser, herunder alle relevante retningslinjer for selvregulering eller branchespecifikke retningslinjer.

Yderligere krav

Følgende er ikke tilladt:

 • Du må ikke vise annoncer, der bruges til indsamling af personhenførbare oplysninger, medmindre der er tale om Gmail-annoncer med HTML-formularer, som overholder politikken vedrørende Gmail-annoncer.
 • Du må ikke uploade oplysninger om kunder, der er under 13 år, eller som er indsamlet på websites eller apps, der er målrettet mod børn under 13 år.
 • Du må ikke oprette annonceindhold, der antyder, at du har kendskab til personhenførbare eller følsomme oplysninger om dine kunder (du kan få nærmere oplysninger om dette herunder).
 • Du må ikke bruge en kundeliste, der er målrettet mod en alt for snæver eller specifik målgruppe. Du må f.eks. ikke kombinere en kundeliste med andre målretningskriterier (såsom geografiske begrænsninger), hvis det medfører, at annoncen kun er målrettet mod meget få brugere.
 • Du må ikke annoncere for produkter med relation til følsomme oplysninger, f.eks. lægemidler, i en kampagne, hvor der bruges Kundematch (du kan få nærmere oplysninger om dette nedenfor).
 • Du må ikke vise annoncer, der er i modstrid med Google Ads-politikkerne.

Hvis du deltager i et Kundematch-betaprogram, kan du få flere oplysninger om de specifikke krav i forbindelse med programmet ved at kontakte dine Google Ads-repræsentanter eller Google Ads-afdelingen for kundesupport.

Begrænsninger vedrørende brugen af følsomme oplysninger

Følsomme oplysninger om dine kunder kan ikke bruges i kampagner, der bruger Kundematch, eller annoncer. Derudover må du heller ikke bruge data fra dine kampagner, der bruger Kundematch, til at identificere følsomme oplysninger om dine kunder.

Følsomme oplysninger omfatter følgende:

 • Interesse eller deltagelse i "voksenaktiviteter" (herunder alkohol, hasardspil, dating for voksne, pornografi osv.)
 • Seksuel adfærd eller orientering, f.eks. seksuel orientering, der er udledt af en brugers besøg på et bestemt website
 • Racemæssige eller etniske oplysninger, f.eks. fra websites eller apps, der indsamler bekræftede oplysninger om race eller etniske tilhørsforhold fra de besøgende
 • Politisk tilhørsforhold, f.eks. oplysninger, der angiver en brugers politiske opfattelse eller politiske ideologi
 • Medlemskab af eller tilknytning til en fagforening, f.eks. en brugers besøg på en fagforenings website eller app
 • Religion eller religiøs overbevisning, f.eks. fra websites eller apps, der indsamler bekræftede oplysninger om religion eller religiøs overbevisning
 • Negativ økonomisk status eller situation, f.eks. oplysninger, der indikerer, at en bruger har lav kreditværdighed eller stor gæld
 • Helbredsmæssige eller medicinske oplysninger eller andre helbredsoplysninger, f.eks. fra websites eller apps, der er rettet mod en bestemt sundhedsrelateret gruppe
 • Status som barn under 13 år
 • Begåelse af eller påstået begåelse af enhver form for kriminalitet, f.eks. oplysninger, der indikerer, at en bruger er tidligere straffet
 • Skilsmisse eller separation, f.eks. oplysninger fra websites eller apps for skilsmisseadvokater eller skilsmisserådgivning

Hvad sker der, hvis du overtræder vores politikker?

 • Kontrol af overholdelse: Vi forbeholder os retten til når som helst at gennemgå din virksomheds konto med det formål at kontrollere, at vores politik vedrørende Kundematch overholdes. Hvis vi kontakter dig for at anmode om oplysninger, der er relateret til overholdelse, er du forpligtet til at svare os inden for rimelig tid og til hurtigt at foretage eventuelle påkrævede handlinger med henblik på at overholde vores politikker. Hvis du ejer en managerkonto, kontakter vi muligvis også ejerne af dine managerstyrede konti med henblik på at bekræfte, at politikken overholdes.
 • Notifikation om manglende overholdelse: Hvis vi mener, at du overtræder vores politik vedrørende Kundematch, kontakter vi dig for at anmode dig om at løse problemet. Hvis du ikke løser problemet inden for den angivne tidsfrist, risikerer du at blive frataget muligheden for at bruge Kundematch, og du risikerer også at blive nægtet adgang til dine Google Ads-konti. I tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser kan din konto blive lukket omgående uden varsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål om denne politik, er du velkommen til at
kontakte Google Ads-support
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?