Vlastní seznamy zákazníků

Tyto zásady se vztahují na inzerenty, kteří využívají Vlastní seznamy zákazníků v kampaních ve Vyhledávání, na YouTube nebo v Gmailu.

Podmínky používání Vlastních seznamů zákazníků

Vlastní seznamy zákazníků nejsou dostupné všem inzerentům. Chcete-li je používat, váš účet:
 • Nesmí mít problémy s plněním zásad.
 • Musí mít dobrou platební kázeň.
 • Musí prokázat alespoň 90denní historii v Google Ads.
 • Musí mít za dobu existence útratu, která přesahuje 50 000 USD. Inzerentům, kteří mají účty vedené v jiných měnách než USD, bude utracená částka převedena na USD na základě průměrného měsíčního kurzu dané měny. 

Chcete-li začít používat Vlastní seznamy zákazníků a splňujete všechny uvedené podmínky, obraťte se na přiděleného správce účtu a požádejte ho o přístup k této funkci. 

Pokud jste Vlastní seznamy zákazníků nikdy nepoužili a nemáte přiděleného správce účtu, momentálně nemůžete funkci využívat, i když splňujete podmínky. V budoucnu budou mít inzerenti, kteří splňují podmínky a chtějí požádat o přístup k Vlastním seznamům zákazníků, k dispozici postup podání žádosti. Další oznámení zveřejníme, jakmile bude tento postup dostupný. 

Shromažďování údajů o zákaznících

Pokud využíváte Vlastní seznamy zákazníků, smíte nahrávat pouze takové údaje o zákaznících, které máte z první ruky – tedy údaje získané ze svých webů, aplikací, kamenných obchodů či dalších míst, kde vám zákazníci přímo sdělili své údaje.

Příklady:

 • Získali jste údaje od zákazníka, který si na vašem webu zakoupil určitý produkt.
 • Získali jste údaje od zákazníka, který se zaregistroval k odběru marketingových sdělení prostřednictvím vašich aplikací.
 • Získali jste údaje od zákazníka, který se ve vašem kamenném obchodě zaregistroval do věrnostního programu.

Dále jste povinni:

 • uvést ve svých zásadách ochrany soukromí, že údaje o zákaznících sdělujete třetím stranám, které vaším jménem poskytují určité služby, a vyžádat si k takovému sdílení souhlas, pokud to vyžaduje zákon,
 • využívat k nahrávání údajů o zákaznících pouze schválené rozhraní API společnosti Google,
 • dodržovat veškeré platné zákony a předpisy včetně samoregulačních či oborových standardů.

Další požadavky

Je zakázáno:

 • zobrazovat reklamy, které shromažďují údaje, s jejichž pomocí lze identifikovat osobu, s výjimkou reklam v Gmailu s formuláři HTML, které vyhovují zásadám týkajícím se reklam v Gmailu,
 • nahrávat údaje o zákaznících mladších 13 let nebo údaje získané z webů či aplikací určených pro děti do 13 let,
 • vytvářet reklamní obsah, z něhož vyplývá znalost údajů umožňujících zjištění totožnosti nebo citlivých údajů o zákaznících (další informace naleznete níže),
 • používat seznam zákazníků, který cílí na příliš úzké či specifické publikum. Nelze například kombinovat seznam zákazníků s dalšími kritérii cílení (například geografickým omezením oblastí), vznikne-li reklama, která cílí jen na relativně malý počet uživatelů.
 • inzerovat v kampani využívající funkci Vlastní seznamy zákazníků produkty související s citlivými údaji, například farmaceutické produkty (další informace naleznete níže),
 • zobrazovat reklamy, které jsou zakázány v zásadách Google Ads.
 

Jestliže se účastníte programu beta určeného k testování funkce Vlastní seznamy zákazníků, obraťte se na zástupce nebo zákaznickou podporu služby Google Ads, kde získáte podrobnější informace o konkrétních požadavcích tohoto programu.

Omezení týkající se citlivých údajů

V kampaních a reklamách využívajících funkci Vlastní seznamy zákazníků je zakázáno využívat citlivé údaje. Zároveň nesmíte prostřednictvím údajů z kampaní využívajících funkci Vlastní seznamy zákazníků zjišťovat citlivé údaje o zákaznících.

Mezi citlivé údaje patří:

 • zájem o aktivity pro dospělé (např. alkohol, hazardní hry, seznamovací služby sexuálního charakteru, pornografie atd.) nebo účast na nich,
 • sexuální chování či orientace (například domněnka o sexuální orientaci uživatele odvozená z návštěvy na konkrétním webu),
 • informace o rase nebo etniku, například z webů nebo aplikací, které od návštěvníků shromažďují potvrzení rasové nebo etnické identity,
 • politická příslušnost; pokud je inzerent ověřen společností Google, v rozsahu povoleném platnými právními předpisy je v USA možno využívat informace o politické příslušnosti k cílení reklam na uživatele nebo k propagaci produktů či služeb inzerentů (Informace, jak požádat o ověření)
 • členství v odborech, například na základě návštěvy uživatele na webu nebo v aplikaci odborů,
 • náboženské vyznání či přesvědčení, například z webů nebo aplikací, které od návštěvníků shromažďují potvrzení o náboženském vyznání či přesvědčení,
 • nepříznivý finanční stav nebo situace (například informace, z nichž vyplývá, že má uživatel nízké úvěrové hodnocení nebo velké dluhové zatížení),
 • zdravotní nebo lékařské informace, například z webů nebo aplikací nabízejících zboží a služby konkrétní skupině uživatelů podle zdravotního stavu,
 • status dítěte mladšího 13 let,
 • domnělé či skutečné spáchání trestného činu, například informace, z nichž vyplývá, že má uživatel záznam v trestním rejstříku,
 • rozvod či odloučení manželů, například z webů či aplikací pro rozvodové právníky nebo rozvodové poradenství.

Co se stane, když tyto zásady porušíte?

 • Kontrola dodržování zásad: Máme právo kdykoli zkontrolovat, zda vaše firma splňuje zásady týkající se funkce Vlastní seznamy zákazníků. Pokud vás požádáme o informace související s dodržováním zásad, jste povinni včas odpovědět a případně neprodleně dodržování našich zásad zajistit. Pokud máte účet správce, můžeme za účelem ověření dodržování zásad kontaktovat i vaše klientské účty.
 • Oznámení o porušení zásad: Pokud usoudíme, že porušujete zásady týkající se funkce Vlastní seznamy zákazníků, požádáme vás o nápravu. Pokud požadované úpravy neprovedete ve stanovené lhůtě, může vám být odepřena možnost tuto funkci používat nebo zablokován přístup k vašim účtům služby Google Ads. Pokud budete zásady porušovat opakovaně nebo je porušíte zvlášť závažným způsobem, můžeme váš účet pozastavit okamžitě a bez předchozího upozornění. Další informace o pozastavených účtech

Potřebujete pomoc?

Máte-li k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás:
Kontaktovat podporu služby Google Ads
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?