Tekniske krav

Som en service tilbyder Google oversatte versioner af artiklerne i Hjælp til Google Ads, men vi håndhæver vores politikker i henhold til den engelsksprogede version, og det er denne version, der er gældende, hvis den oversatte tekst afviger fra den. Hvis du vil have denne artikel vist på et andet sprog, kan du bruge rullemenuen Sprog nederst på siden.

Annoncørerne skal opfylde visse tekniske krav for at hjælpe os med at sikre, at annoncerne er tydelige og funktionelle.

Her er nogle eksempler på, hvad du skal undgå i dine annoncer. Se, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Ét website pr. annoncegruppe

Følgende er ikke tilladt:

Brug af mere end ét domæne for annonceret webadresse i én annoncegruppe

Eksempel: Brug af to annoncerede webadresser, der hostes på forskellige websitesj
Fejlfinding: Ét website pr. annoncegruppe
Illustrating one domain per ad group

Hvis din annonce blev afvist, har din annoncegruppe muligvis indeholdt flere end ét topdomæne i dine annoncers annoncerede webadresser eller søgeordswebadresser. Husk! Annoncer, der er sat på pause, skal også bruge samme domæne som andre annoncer og søgeord i din annoncegruppe.

Du kan gøre følgende:

Når alle aktive annoncer og annoncer, der er sat på pause, i din annoncegruppe bruger samme domæne, kan du anmode om en gennemgang. Vi kontrollerer herefter, om vi kan godkende visning af din annonce:

  1. Gå til fanen Annoncer, og se kolonnen "Status". Hold markøren over den hvide taleboble Boble for annonceafvisning ud for "Afvist".
  2. Klik på "Genindsend min kampagne til gennemgang". Husk! Dette link vises kun, hvis din annonce blev afvist på grund af bestemte overtrædelser.
  3. Følg vejledningen på skærmen for at genindsende de kvalificerede afviste annoncer i din kampagne.

HTML5-annonce, der ikke er tilladt

Følgende er ikke tilladt:

HTML5-annoncer, der ikke fungerer efter hensigten eller vises uden indhold

Eksempler: Indlejring af aktiver i underrammer, indlæsning af ressourcer fra tredjepartskilder, der ikke er godkendt, brug af andre skrifttyper end Google-skrifttyper og tilføjelse af lyd- eller videotags

Fejlfinding: HTML5-annonce, der ikke er tilladt
  1. Find problemet. Gennemgå annoncen og dens indhold, og brug HTML5-valideringsværktøjet i Google Ads til at finde årsagen til, at annoncen vises med fejl eller uden indhold.
  2. Rediger annoncen. Upload annoncen igen, når problemet er løst. Derefter indsendes annoncen automatisk til fornyet gennemgang.

    De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

Kontobegrænsninger

Følgende er ikke tilladt:

Overskridelse af kontogrænserne for annoncer og andet indhold

For mange indsendelser via flere konti

Kampagnekonfiguration, der belaster vores systemer for meget

Se kontogrænserne for at få oplysninger om, hvor stor en mængde indhold annoncører må bruge. Du kan muligvis ikke oprette nye kampagner, annoncer eller udvidelser, før du har fjernet det overskydende indhold.

Ikke-understøttet sprog

Følgende er ikke tilladt:

Annonce- eller destinationsindhold på et ikke-understøttet målsprog

Eksempel: Sprog, der ikke understøttes af målretning efter sprog i Google Ads

Bemærk! De standardsprog, der er tilgængelige til målretning efter sprog, kan bruges i annoncer og på destinationer, men for visse annonceformater, f.eks. anmeldelsesudvidelser, er der forskellige begrænsninger mht. sprog. Sørg for, at indholdet til disse formater er på et understøttet sprog.

Ikke-tilgængelig video

Følgende er ikke tilladt:

Videoer, der er fjernet, markeret som private eller på anden måde er utilgængelige for offentligheden

Videoer, der ikke er tilgængelige i et land, som annoncen målretter mod

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller udvidelse. Sørg for, at videoen ikke er fjernet eller markeret som privat. Hvis din videohostingtjeneste er nede, kan du prøve at uploade videoen til YouTube.

Uacceptabelt videoformat

Følgende er ikke tilladt:

Upload af videoer i et format, der ikke understøttes i Google Ads eller YouTube

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller udvidelse. Hvis du ikke kan konvertere videoen til et accepteret format, skal du uploade en anden video, der overholder politikken. Se listen over understøttede videoformater til YouTube-upload.

Uacceptabelt script

Følgende er ikke tilladt:

Brug af Google Ads-scripts til at omgå eventuelle begrænsninger eller begrænsninger vedrørende brugen af Google Ads eller brug af scripts til andre ikke-forretningsmæssige formål

Eksempel: Brug af scripts til at omgå brugsmængdegrænser

Brug af ikke-understøttede metoder til at få adgang til Google Ads-scripts

Bemærk! Du finder en oversigt over de tilladte metoder i scriptdokumentationen.

Overdreven brug eller misbrug af scripts, herunder urimelige anmodningsmængder

Scripts, der medfører ændring, forstyrrelse eller deaktivering af Google Ads-platformens funktioner, effektivitet eller funktionalitet

Manglende overholdelse af optimale løsninger ved brugen af scripts til læsning af data for flere end én million enheder (f.eks. søgeord eller annoncer) eller redigering af over 100.000 enheder pr. dag

Bemærk!{/0: Få flere oplysninger om optimale løsninger i scriptdokumentationen.

Tjek dine scripts for misbrug eller for stor aktivitet, og rediger dem derefter, så de overholder disse politikker.

Politikhåndhævelse for Google Ads-scripts

Ret til at gennemgå scripts

Google forbeholder sig ret til at overvåge og gennemgå enhver aktivitet, der foretages ved brug af Google Ads-scripts. Disse undersøgelser kan omfatte, at Google får adgang til, gennemgår og bruger dit script, eksempelvis til at finde frem til sikkerhedsproblemer, der kan have betydning for Google eller vores brugere. Ved anmodning fra Google skal du inden for to hverdage efter anmodningen give os adgang til alle dine Google Ads-scripts (også selvom de lagres et andet sted end i Google Ads).

Du må ikke forstyrre denne overvågning eller gennemgang, og du må ikke på anden vis forsøge at skjule eller tilsløre den aktivitet, du foretager ved brug af Google Ads-scripts, for Google.

Varsel og konsekvenser af overtrædelser

Hvis du overtræder en eller flere af disse politikker, sender Google en underretning herom til de registrerede e-mailadresser for de brugere, der har administrativ adgang til din MCC- eller Google Ads-konto. Du bliver muligvis også pålagt at sende os yderligere kontaktoplysninger. Hvis ikke du retter alle overtrædelser inden for to hverdage efter modtagelsen af underretningen, suspenderer Google muligvis alle scripts på din managerkonto eller din Google Ads-konto og/eller begrænser muligvis din samlede mængdegrænse.

Hvis Google har rimelig grund til at tro, at du har gjort dig skyldig i en alvorlig overtrædelse af disse politikker (f.eks. hvis din brug af scripts forstyrrer eller deaktiverer Google Ads-platformens funktioner, effektivitet eller funktionalitet), forbeholder Google sig endvidere ret til at suspendere alle scripts på din manager- eller Google Ads-konto uden varsel.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Google Ads Support, hvis du har spørgsmål om vores politikker
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false