Napačno predstavljanje

Želimo, da bi uporabniki zaupali oglasom na naši platformi, zato si prizadevamo zagotoviti, da so oglasi jasni in pošteni ter da zagotavljajo informacije, ki jih uporabniki potrebujejo za sprejemanje premišljenih odločitev. Oglasi ali cilji, ki zavajajo uporabnike tako, da pomembne informacije ali dajejo zavajajoče informacije o izdelkih, storitvah ali podjetjih, niso dovoljeni.

Spodaj je navedenih nekaj primerov, ki prikazujejo, česa se je treba izogibati v oglasih. Preberite več o tem, kaj se zgodi, če kršite naše pravilnike.

Manjkajoče informacije

Naslednje ni dovoljeno:

Opustitev jasnega in dobro vidnega razkritja plačilnega modela in vseh stroškov, ki jih bo moral plačati uporabnik

Primeri: cena, stroški pošiljanja in druge informacije, povezane z obračunavanjem; obrestne mere; kazni zaradi zamude pri plačilu ali periodični stroški naročnine; uporaba posebnih plačljivih telefonskih številk v razširitvah klicev

Opustitev prikaza legitimnih podatkov za fizični stik v primeru podjetij, ki ponujajo finančne storitve, ali opustitev bistvenih podrobnosti o kratkoročnih posojilih ali spreminjanju posojila in produktih z možnostjo zaplembe premoženja

Primeri: banka ne prikaže svojega fizičnega naslova; podjetje, ki ponuja posojila, ne razkrije mesečne obrestne mere ali zneska kazni zaradi zamude pri plačilu

Oglejte si zahteve za finančne storitve

Opustitev bistvenih informacij (torej pomembnih in ustreznih informacij) pri zbiranju dobrodelnih ali političnih donacij

Primeri: če za dobrodelne donacije ni prikazana številka dobrodelne organizacije ali številka odločbe o oprostitvi davka in če za politične donacije ni navedeno, ali so oproščene davka

Orodje za odpravljanje težav: manjkajoče informacije
 1. Oglejte si oglas in njegov cilj ter ugotovite, ali morda manjkajo pomembne informacije. Nekaj primerov:
  • Plačilni model in informacije za obračun: zagotovite, da spletno mesto ali aplikacija jasno in vidno razkriva celotni strošek, ki bo bremenil uporabnika, ter obračunski postopek. Pri ugotavljanju, ali je dosežena jasnost in vidno razkrivanje, upoštevamo dejavnike, kot so: 
   • Ali so podatki o ceni vidni in jasno prikazani uporabnikom (če na primer na ciljni strani ni podatkov o ceni ali če so ti podatki skriti, to ni dober znak, ker mora biti uporabnikom zagotovljen dostop do teh podatkov preden začnejo uporabljati storitev)
   • Ali si lahko stranke brez težav ogledajo in ugotovijo znesek stroškov, ki jim bo zaračunan, oziroma ali je stran v nasprotju s tem oblikovana tako, da so podatki o ceni skriti ali da stranke težje ugotovijo znesek stroškov, ki jim bo zaračunan (na primer prikaz podatkov o ceni s sivimi znaki na sivem ozadju, uporaba zelo male pisave ali prikaz drugih elementov strani tako, da prekrivajo pomembne podatke)
   • Ali je mogoče strukturo stroškov razumeti brez težav (prikazana formula, na podlagi katere je mogoče razčleniti stroške za storitve, mora biti na primer čim bolj preprosta in jasna) 
    Poseben primer: kadar uporabnikom zaračunavate prek uporabe plačljive telefonske številke, morajo biti jasno prikazani in vidno razkriti stroški, ki jih bo imel uporabnik, na primer podatki o ceni za klic in/ali ceni za klic na minuto. 
  • Donacije: če vaš oglas ali ciljna stran zbira donacije, ki so oproščene davka, na ciljni ali donacijski strani jasno navedite svoj status davčnega oproščenca in svojo številko dobrodelne organizacije. Primer: v Združenih državah Amerike je zahtevani status davčnega oproščenca določen s statusom »501(c)(3)« ali »501(c)(4)«.
  • Namestitve aplikacij: iz oglasa odstranite vso vsebino, ki uporabnike zavaja, da je prenos vaše aplikacije brezplačen, v resnici pa je plačljiv.
 2. Popravite cilj oglasa. Dodajte vse zahtevane podatke. Če ne morete popraviti cilja oglasa, spremenite oglas, tako da uporabite nov cilj, ki bo skladen s tem pravilnikom.
 3. Uredite oglas. Dodajte vse zahtevane podatke. Če je vaš oglas že skladen s pravilnikom, vendar ste spremenili cilj oglasa, izvedite spremembo v oglasu in ga shranite. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled.

  Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu. Če je potreben temeljitejši pregled, je treba morda počakati več časa.

Če teh kršitev ne morete ali ne želite odpraviti, odstranite oglas, da vaš račun v prihodnje ne bo blokiran zaradi prevelikega števila neodobrenih oglasov.

Nerazpoložljive ponudbe

Naslednje ni dovoljeno:

Obljubljanje izdelkov, storitev ali promocijskih ponudb, ki jih ni mogoče zlahka najti na cilju

Primeri: oglaševanje izdelkov, ki jih ni na zalogi; oglaševanje ponudbe, ki ni več veljavna; oglaševanje netočne cene; poziv k dejanju v oglasu, ki ga ni mogoče zlahka izvesti na cilju

Natančnejši primer: v oglasu piše »Kupite tablični računalnik za 40 €«, po kliku oglasa pa uporabnik ne najde nobenega tabličnega računalnika za 40 evrov

Opomba: ne ustvarjajte oglasov za konkretne ponudbe, razen če lahko posodobite oglase ob vsaki spremembi zalog ali ponudb. Če na primer ustvarite oglas za enodnevni promocijski popust, ne pozabite posodobiti ali odstraniti oglasa naslednji dan, ko ponudba ne bo več na voljo. Če se zaloge ali cene na spletnem mestu pogosto spreminjajo, razmislite raje o dinamičnih oglasih v iskalnem omrežju, ki samodejno prikažejo vaš oglas na podlagi vsebine vašega spletnega mesta.

Zavajajoča vsebina

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Podajanje lažnih izjav o vaši identiteti ali kvalifikacijah

Primeri: študent, ki se predstavlja za kvalificiranega odvetnika, vodoinstalater brez licence, ki zatrjuje, da ima licenco

Ni dovoljeno Uporaba lažnih trditev ali trditev, ki uporabniku obljubljajo neverjeten rezultat (četudi je ta rezultat mogoč) kot verjeten rezultat, ki ga lahko uporabnik pričakuje, ali trditve, ki so dokazljivo lažne in lahko bistveno ogrozijo udeleženost pri volilnem ali demokratičnem postopku oziroma zaupanje vanj

Primeri: »Čudežna zdravila« za zdravstvene težave, izdelki ali programi, ki obljubljajo zelo veliko izgubo telesne teže, sheme, ki obljubljajo hitro obogatitev ali velik finančni donos z malo truda ali vložka; informacije o javnih volilnih postopkih, primernosti političnih kandidatov zaradi starosti ali rojstnega kraja, rezultatih volitev ali udeležbi v popisu prebivalstva, ki so v nasprotju z uradnimi vladnimi viri; nepravilne trditve o smrti ali nesreči javne osebe.

Podrobnejši primer: Oglas za shujševalni izdelek, ki zatrjuje, da lahko jeste, kar koli želite, in kljub temu shujšate 5 kilogramov na mesec.

Opomba: Če zagotavljate določene rezultate, imejte jasen in preprosto dostopen pravilnik o vračilu denarja. Izjave, ki govorijo o konkretnih rezultatih, morajo vsebovati vidno izjavo o zavrnitvi odgovornosti, v kateri navajate, da ni zagotovila za konkretne rezultate in da se lahko rezultati razlikujejo. Dodajte povezave do dokazil tretjih oseb ali navedite ustrezne in vidne zavrnitve odgovornosti v primeru, da izjave ter priporočila nakazujejo, da so rezultati tipični. Pri trditvah, ki se nanašajo na zdravje, vključno z vsebino izjav uporabnikov, bomo ob izvajanju tega pravilnika morda morali upoštevati lokalne regulativne smernice.

Ni dovoljeno Lažno nakazovanje povezanosti z drugim posameznikom, organizacijo, izdelkom oziroma storitvijo ali lažne odobritve s strani takega drugega posameznika oziroma organizacije

Primeri: zavajajoča uporaba ali posnemanje spletnih mest, žigov, pečatov ali imen uradnih državnih organov

Natančnejši primer: oglaševalec posnema postavitev in obliko spletnega mesta uradnega državnega organa

Ni dovoljeno Oglasi, ki zavajajo uporabnike ali jih napeljujejo k interakciji z njimi

Primeri: oglasi, ki spominjajo na opozorila ali sporočila o napaki sistema ali spletnega mesta, oglasi, ki posnemajo sporočila, pogovorna okna, menije ali obvestila o zahtevah, gostujoči oglasi, ki se ne razlikujejo od druge vsebine, oglasi, ki prikazujejo nedelujoče funkcije, kot so gumbi za zaprtje, polja za vnos besedila, možnosti za več razpoložljivih možnosti, gumbi za prenos ali namestitev v slikovnih oglasih, oglasi s prozornim ozadjem, sestavljene slike, slika, ki se v oglasu večkrat ponovi, ali slike, ki dajejo vtis, da gre za več kot en oglas, puščice za premikanje in klikanje.

Opomba: animirani oglasi in oglasi iz galerije oglasov imajo lahko lažne animirane ikone ali funkcije, če te delujejo ali če je njihov namen mogoče doseči na ciljni strani.

Ni dovoljeno Navajanje imena podjetja, ki ni enako domeni, prepoznavnemu imenu oglaševalca ali promovirani aplikaciji za prenos

Orodje za odpravljanje težav: zavajajoča vsebina
 1. Preglejte oglas in njegov cilj ter poiščite morebitno zavajajočo vsebino.

  Če uporabljate oglase v aplikacijah, zagotovite, da bodo na strani za namestitev aplikacije jasno navedeni vsebina in funkcije aplikacije ter morebitni predpogoji, ki jih morda zahteva aplikacija, kot so druge aplikacije, periferne naprave ali senzorji. Aplikacije, ki so predpogoj, morajo biti na voljo v ustrezni trgovini z aplikacijami in skladne z našimi pravilniki.

 2. Popravite cilj oglasa. Odstranite vso vsebino, ki ni skladna s pravilnikom. Če ne morete popraviti cilja oglasa, spremenite oglas, tako da uporabite nov cilj, ki bo skladen s tem pravilnikom.
 3. Uredite oglas. Odstranite vso nedovoljeno vsebino. Če je vaš oglas že skladen s pravilnikom, vendar ste spremenili cilj oglasa, izvedite spremembo v oglasu in ga shranite. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled.
Če teh kršitev ne morete ali ne želite odpraviti, odstranite oglas, da vaš račun v prihodnje ne bo blokiran zaradi prevelikega števila neodobrenih oglasov.

Nejasna ustreznost

Naslednje ni dovoljeno:

Promocije, ki ne ustrezajo cilju

Primeri: oglas, ki uporablja funkcijo vstavljanja ključnih besed brez ustrezne »privzete« ključne besede; naslov oglasa, ki ne ustreza besedilu oglasa; oglas, v katerem ni jasno navedeno, da je cilj dejansko stran z rezultati iskanja; oglas, v katerem ni jasno navedeno, kaj bo uporabniku prikazano na cilju; uporaba preveč splošnih ključnih besed; uporaba ključnih besed, ki so neželena vsebina

Opomba: če uporabljate funkcijo vstavljanja ključnih besed, vključite privzeto besedilo oglasa, ki je jasno in zlahka razumljivo.

Nesprejemljiva poslovna praksa

Naslednje ni dovoljeno:

Prikrivanje ali napačno navajanje informacij o podjetju, izdelku ali storitvi

Primeri: napeljevanje uporabnikov, da posredujejo denar ali informacije na podlagi lažnih ali nejasnih pretvez; predstavljanje z lažno identiteto, imenom podjetja ali podatki za stik; usmerjanje vsebine o politiki, socialnih zadevah ali zadevah v javni domeni k uporabnikom v drugi državi, če napačno predstavljate ali prikrivate svojo državo izvora ali druge pomembne podrobnosti o sebi

Ciljne strani oglasov, ki uporabljajo tehnike lažnega predstavljanja, da pridobijo podatke o uporabniku

Nepoštene poslovne prakse obravnavamo zelo resno in kot zelo hudo kršitev naših pravilnikov. Če zaznamo take prakse v vašem računu, lahko račun blokiramo. Oglaševalcem ali spletnim mestom, ki izvajajo take prakse, ne dovolimo več oglaševanja prek nas, zato bodite previdni in jasno predstavite izdelek, podjetje ali storitev, ki jo promovirate. Upoštevajte naslednje: pri ugotavljanju, ali oglaševalec oziroma cilj krši ta pravilnik, lahko preverimo informacije iz več virov, vključno z vašim oglasom, spletnim mestom, računi in viri tretjih oseb. Če menite, da je prišlo do napake in da niste kršili pravilnika, vložite pritožbo in to pojasnite. Račune znova omogočimo samo v izrednih primerih, zato je pomembno, da pritožbo sestavite temeljito, natančno in pošteno. Preberite več o onemogočenih računih.

 

Potrebujete pomoč?

Če imate vprašanja v zvezi z našimi pravilniki, nas obvestite: obrnite se na podporo za Google Ads
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?