Zkreslování informací

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Chceme, aby uživatelé měli k reklamám na naší platformě důvěru. Proto musí být jasné a pravdivé a musí jim poskytovat informace, které potřebují ke správnému rozhodování. Nepovolujeme reklamy ani cílové weby, které matou uživatele tím, že neobsahují relevantní informace nebo obsahují zavádějící informace o produktech, službách nebo firmách.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat. Přečtěte si, co se stane, když naše zásady porušíte.

Nepřijatelné obchodní praktiky

Není povoleno:

Podvádění uživatelů skrýváním informací nebo uváděním nepravdivých informací o firmě, produktu nebo službě inzerenta

Příklady (nejedná se o úplný výčet):

 • předstírání identity značky nebo firmy odkazováním na její obsah nebo jeho úpravou v reklamách, adresách URL nebo na cílových stránkách, případně předstírání identity značky nebo firmy při interakci s uživateli,
 • snaha vylákat z uživatelů peněžní prostředky nebo informace prostřednictvím fiktivní firmy, která nemá specializaci nebo kapacitu k poskytování inzerovaných produktů či služeb,
 • klamná inzerce služeb, které by mohly poškodit zdraví, život nebo bezpečnost uživatele,předstírání poskytování nepostradatelných služeb, které způsobí zpoždění vyhledání léčby nebo lékařské pomoci uživatelem.

Cílové stránky reklamy, které používají phishing ke shromažďování informací o uživatelích

Příklady (nejedná se o úplný výčet): weby, které přimějí uživatele k vyzrazení jeho osobních údajů napodobováním důvěryhodného subjektu, jako je prohlížeč nebo banka

Poznámka: Kroky ohledně účtu inzerenta můžeme podniknout například na základě varování nebo negativních rozhodnutí regulačních orgánů o obchodních praktikách inzerenta nebo přímých stížností od firem a dalších subjektů týkajících se předstírání jiné identity.

Porušení těchto zásad posuzujeme velmi přísně a považujeme je za zvlášť závažné. Zvlášť závažné porušení zásad Google Ads je porušením natolik problematickým, že je v rozporu se zákonem nebo značně poškozuje naše uživatele. Při posuzování, zda určitý inzerent nebo cílová stránka tyto zásady porušuje, můžeme zohlednit informace z mnoha různých zdrojů včetně vaší reklamy, webových stránek, účtů a informačních zdrojů třetích stran.Pokud zjistíme porušení těchto zásad, pozastavíme vám okamžitě a bez předchozího upozornění účty Google Ads a nebudete mít možnost s námi dále inzerovat. Jste-li přesvědčeni, že se jedná o omyl a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty, a je-li k obnovení dobrý důvod. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali – důkladně si promyslete jeho obsah. Další informace o pozastavených účtech

Koordinované podvodné praktiky

Není povoleno:

Nepovoleno Koordinace s dalšími weby nebo účty a skrývání nebo předstírání identity či nepravdivé uvádění jiných podstatných informací o sobě v případech, kdy se obsah vašich stránek týká politiky, společenských problémů nebo záležitostí veřejného zájmu.

Nepovoleno Směrování obsahu, který se týká politiky, společenských problémů nebo záležitostí veřejného zájmu, na uživatele v zahraničí, pokud zamlčíte nebo uvedete nepravdivě zemi svého původu či jiné podstatné informace o sobě.

Porušení těchto zásad posuzujeme velmi přísně a považujeme je za zvlášť závažné. Zvlášť závažné porušení zásad Google Ads je porušením natolik problematickým, že je v rozporu se zákonem nebo značně poškozuje naše uživatele. Při posuzování, zda určitý inzerent nebo cílová stránka tyto zásady porušuje, můžeme zohlednit informace z mnoha různých zdrojů včetně vaší reklamy, webových stránek, účtů a informačních zdrojů třetích stran.Pokud zjistíme porušení těchto zásad, pozastavíme vám okamžitě a bez předchozího upozornění účty Google Ads a nebudete mít možnost s námi dále inzerovat. Jste-li přesvědčeni, že se jedná o omyl a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty, a je-li k obnovení dobrý důvod. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali – důkladně si promyslete jeho obsah. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Zavádějící tvrzení

Není povoleno:

Nepovoleno Používání zavádějící tvrzení, zkreslování nebo vynechání podstatných informací o vaší totožnosti, partnerech nebo kvalifikaci

Příklady (neúplný výčet): naznačování partnerství s jinými osobami, organizacemi, produkty nebo službami, popř. naznačování schválení z jejich strany bez jejich vědomí nebo souhlasu; affiliate prodejce propagující právní služby, aniž by uvedl, že sám právní služby neposkytuje, nelicencovaný řemeslník tvrdící, že má licenci, naznačování propojení s jinou osobou, organizací, produktem nebo službou nebo jejich doporučení bez jejich vědomí.

Nepovoleno Uvádění nepřesného nebo takového názvu firmy, který inzerovanou společnost jasně nereprezentuje, popř. ji neodlišuje od podobných firem, a to v reklamě i při interakci s uživateli

Příklad (neúplný výčet): předstírání identity firmy při hovorech s uživateli

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech

Nepoctivé cenové praktiky

Není povoleno:

Nezveřejnění platebního modelu nebo celkových nákladů, které bude uživatel hradit, jasným a srozumitelným způsobem

Příklady (neúplný výčet): neuvedené informace o cenách, nákladech na dopravu a další informace související s fakturací, úrokovými sazbami, pokutami za opožděnou platbu, automaticky se obnovujícím předplatným nebo poplatky za odběr, používáním čísel se zvláštním tarifem v odkazech na volání, navýšením cen v porovnání s uvedenou částkou za účelem využít citlivou nebo tíživou situaci uživatelů

Propagace produktů nebo služeb jako bezplatných, pokud tomu tak není

Příklady (neúplné): Inzerce bezplatné aplikace, když musí za její stažení uživatel zaplatit

 1. Zkontrolujte reklamu a její cíl a zjistěte, jestli v nich nechybí důležité informace. Několik příkladů:
  • Údaje o platebním modelu a fakturaci: Ujistěte se, jestli váš web či aplikace jasně a zřetelně uvádějí celkovou částku, kterou uživatel zaplatí, a také jak probíhá fakturace. Jasnost a jednoznačnost můžeme posuzovat z těchto hledisek: 
   • Zda jsou informace o cenách pro uživatele viditelné a transparentní (např. nemít informace o cenách na vstupní stránce nebo je skrývat je špatný začátek, protože uživatelé by měli mít tyto informace k dispozici dříve, než začnou službu používat).
   • Zda zákazníci snadno zjistí a pochopí, jaké náklady jim vzniknou, nebo zda je stránka naopak rozvržena tak, aby informace o cenách skrývala a pro zákazníky bylo obtížné pochopit, co budou platit (např. jsou-li ceny šedým písmem na šedém pozadí, velmi malým písmem nebo do těchto důležitých údajů zasahují jiné prvky stránky).
   • Zda je struktura poplatků snadno srozumitelná (např. vzorec vysvětlující, jak bude cena za službu počítána, by měl být co nejjednodušší). 
    Konkrétní příklad: Při účtování hovoru na telefonní číslo s prémiovou sazbou je třeba uživatelům jasně a výrazně sdělit cenu za hovor nebo za minutu hovoru.
  • Instalace aplikace: Z reklamní kreativy je třeba odstranit obsah, podle kterého by si uživatel myslel, že se jedná o bezplatnou aplikaci, pokud tomu tak není.
 2. Opravte cíl reklamy. Uveďte všechny požadované údaje. Pokud cíl reklamy nemůžete opravit, aktualizujte reklamu uvedením nového cíle, který dané zásady splňuje.
 3. Upravte reklamu. Uveďte všechny požadované údaje. Pokud vaše reklama dané zásady již splňuje, ale změnili jste její cíl, pak reklamu upravte a uložte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech

Reklamy typu clickbait

Není povoleno:

Reklamy, v nichž se ke zvýšení návštěvnosti využívají clickbaitové strategie nebo přehánějící texty či snímky

Příklady (nejedná se o úplný výčet): reklamy, které se snaží navodit dojem, že jejich obsahem jsou tajné, skandální nebo senzační informace o inzerovaných produktech či službách; reklamy, které prostřednictvím clickbaitových sdělení, například „Klikněte sem a dozvíte se to“, „Neuvěříte, co se stalo“ nebo jiných podobných frází či slovních spojení, vybízejí uživatele ke kliknutí, aby obsahu reklamy zcela porozuměli; reklamy, které k propagaci produktu či služby využívají zjevně pozměněné a přiblížené části těla, policejní fotografie zadržených nebo snímky nehod či neštěstí z reálného života nebo reklamy, které k propagaci výrazných proměn lidského těla používají snímky typu „před a po“

Reklamy, které se v uživatelích snaží vzbudit strach, pocit viny nebo jiné silně negativní emoce a přimět je k okamžité reakci tím, že poukazují na negativní životní události, například smrt, nehody, nemoci, zatčení nebo bankroty

Příklady (nejedná se o úplný výčet): reklamy, které tlačí uživatele k nákupu, pořízení předplatného nebo ukončení využívání produktu nebo služby, aby se vyhnul škodě; reklamy, které propagují produkt nebo službu pomocí vyobrazení vážného zármutku, bolesti nebo šoku
Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech
Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Zavádějící design reklam

Není povoleno:

Nepovoleno Reklamy, které uživateli znesnadňují pochopení, že provádí interakci s reklamou

Příklady (nejedná se o úplný výčet): reklamy, které se podobají systémovým nebo webovým upozorněním či chybovým zprávám, reklamy napodobující zprávy, dialogová okna, nabídky nebo oznámení o žádostech, hostované reklamy, které se nedají snadno odlišit od ostatního obsahu, reklamy zobrazující nefunkční prvky (například tlačítko pro zavření, pole pro zadání textu nebo přepínač s několika možnostmi), tlačítka pro stažení nebo instalaci v grafických reklamách, reklamy s průhledným pozadím, segmentované obrázky, obrázky obsahující více kopií sama sebe v jedné reklamě, obrázky, které působí jako více reklam, pohyblivé a klikající šipky, reklamy, které skrytě maskují, že se jedná o reklamy

Poznámka: Animované reklamy a reklamy z Galerie reklam smějí znázorňovat falešné animované prvky nebo ikony, pokud jsou tyto prvky funkční nebo dostupné na vstupní stránce.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech
Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Zmanipulovaná média

Není povoleno:

Nepovoleno Manipulace s médii za účelem klamání, podvodu nebo mystifikace ostatních

Příklady (neúplný výčet): podvodné pozměňování informací v médiích v souvislosti s politickými nebo sociálními otázkami či záležitostmi veřejného zájmu

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech
Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Není povoleno:

Používání nepřesných nebo takových výroků, které uživatele lákají na sice možné, ale nepravděpodobné výsledky a označují je za pravděpodobné a očekávatelné

Tvrzení související se zdravím a hubnutím
 • Používání neprokázaných prohlášení o možnostech léčby neléčitelných zdravotních potíží

  Příklady (neúplný výčet): „zázračné léky“ na nemoci, jako je artritida, diabetes, Alzheimerova choroba nebo rakovina; produkty, které mají údajně být všelékem na několik nemocí;

  Poznámka: V případě tvrzení týkajících se zdravotního stavu, včetně obsahu různých dobrozdání, doporučení či svědectví, můžeme při zajišťování souladu s těmito zásadami vcházet z místní právní úpravy.

 • Tvrzení o nerealistické ztrátě hmotnosti za určitou dobu nebo s malým úsilím

  Příklad (neúplný výčet): produkty a programy slibující extrémní úbytek na váze

  Konkrétní příklad: reklama na prostředek na hubnutí, která tvrdí, že můžete sníst, co chcete, a přesto za měsíc zhubnete o 5 kg

 • Obsah propagující tvrzení ze zdravotního hlediska škodlivá nebo obsah týkající se aktuální závažné zdravotní krize, který je v rozporu se všeobecně uznávanými vědeckými závěry

  Příklady: popírání užitečnosti očkování, popírání existence chorob, jako je AIDS nebo covid-19, tvrzení o možnosti léčby homosexuality

Poznámka: Pokud nabízíte záruku určitých výsledků, mějte jasný a snadno dostupný postup vracení peněz. Zobrazujete-li reference s tvrzeními o konkrétních výsledcích, přidejte zároveň viditelné odmítnutí odpovědnosti, ve kterém je uvedeno, že negarantujete konkrétní výsledky a že se výsledky mohou lišit. Pokud z referencí a osvědčení vyplývá, že výsledky mají být typické, použijte odkazy na potvrzení třetí stranou nebo příslušná viditelná odmítnutí odpovědnosti.

Tvrzení související s finančními produkty nebo schémata vydělávání peněz
 • Nerealistické přísliby vysokého finančního výnosu při minimální námaze, investici či riziku

  Příklad (neúplný výčet): plány slibující rychlé zbohatnutí, přísliby zaručených výnosů, případně nerealistických a přehnaných výnosů z inzerovaných investičních produktů, prezentace investičních produktů jako bezrizikových nebo bagatelizace rizika u investičních příležitostí

Výroky související s politikou, sociálními otázkami nebo záležitostmi veřejného zájmu
 • Tvrzení, která jsou prokazatelně nepravdivá a mohou významně oslabit důvěru lidí ve volby nebo jiné demokratické procesy a jejich ochotu se těchto procesů účastnit

  Příklady (neúplný výčet): informace o postupech veřejného hlasování, vhodnosti politického kandidáta na základě věku nebo místa narození, výsledcích voleb nebo sčítání lidu, které jsou v rozporu s oficiálními státními zdroji, nepravdivá prohlášení o úmrtí nějaké všeobecně známé osoby nebo o její účasti na nehodě

 • Tvrzení, která jsou v rozporu se všeobecně uznávanými vědeckými závěry ohledně změn klimatu
Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech
Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Nejasná souvislost

Není povoleno:

Propagace, která není pro danou cílovou stránku relevantní

Příklady (nejedná se o úplný výčet): reklama s funkcí vkládání klíčových slov bez relevantního „výchozího“ klíčového slova, nadpis reklamy není relevantní vůči obsahu reklamy, z reklamy není zřejmé, že cílovou stránkou je stránka s výsledky vyhledávání, reklama neobsahuje správnou informaci o tom, co se uživateli na cílové stránce zobrazí, používání příliš obecných klíčových slov nebo spamování na principu klíčových slov

Poznámka: Používáte-li vkládání klíčových slov, měl by výchozí text vaší reklamy být jasný a srozumitelný.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech
Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Nedostupné nabídky

Není povoleno:

Reklamy slibující produkty, služby nebo promoakce, které nejsou k dispozici nebo které na cílové stránce nelze snadno najít

Příklady (nejedná se o úplný výčet): propagace produktů, které nejsou skladem, propagace nabídek, které již nejsou aktivní, propagace s využitím nesprávné ceny, reklama obsahující výzvu k akci, kterou nelze na cílové stránce snadno uskutečnit

Konkrétní příklad: reklama obsahuje text „Kupte si tablet za 999 Kč“, ale po kliknutí uživatel žádný tablet za 999 Kč nenajde

Poznámka: Nevytvářejte reklamy na konkrétní nabídky, pokud tyto reklamy nemůžete v návaznosti na změnu zásob nebo nabídky aktualizovat. Když například vytvoříte reklamu na jednodenní slevovou akci, nezapomeňte reklamu druhý den, kdy už nabídka neplatí, změnit nebo smazat. Pokud se dostupné zboží či ceny na vašem webu často mění, můžete si nastavit dynamické reklamy ve vyhledávání. Reklamy se tak budou zobrazovat automaticky podle aktuálního obsahu webu.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech
Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
73067