Misbruik van het advertentienetwerk

Google biedt vertaalde versies van het Helpcentrum om het gebruikers gemakkelijker te maken. Deze vertalingen hebben echter geen invloed op de inhoud van ons beleid. Voor handhaving van het beleid is de Engelse versie leidend. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Display & Video 360-gebruikers moeten voldoen aan dit Google Ads-beleid. Ga naar het Helpcentrum van Display & Video 360 voor aanvullende beperkingen.

We willen dat advertenties in het Google Netwerk praktisch, gevarieerd, relevant en veilig zijn voor gebruikers. We staan adverteerders niet toe advertenties, content of bestemmingen te gebruiken die ons proces voor advertentiebeoordeling proberen te misleiden of omzeilen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat u moet vermijden in uw advertenties. Meer informatie over wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Schadelijke of ongewenste software

Deze vereisten gelden voor uw advertenties en software die wordt gehost op uw site of in uw app of waarnaar uw site of app linkt, ongeacht of de software wordt gepromoot via het advertentienetwerk van Google. Het volgende is niet toegestaan:

rood kruis Schadelijke software of 'malware' die een computer, apparaat of netwerk kan beschadigen of die ongeautoriseerde toegang tot een computer, apparaat of netwerk kan verkrijgen

Voorbeelden: computervirussen, gijzelsoftware, wormen, Trojaanse paarden, rootkits, keyloggers, dialers, spyware, valse beveiligingssoftware en andere schadelijke programma's of apps

Probleemoplosser: als uw site is gehackt

We markeren gehackte domeinen in uw Google Ads-account zodra we ze hebben geïdentificeerd. Verwijder alle code die naar deze domeinen verwijst. Ga naar het artikel Hulp bij gehackte websites voor hulpbronnen en instructies om de onderliggende oorzaak van de hack te verhelpen. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.

Probleemoplosser: schadelijke software
 1. Controleer de status van uw site in Google Search Console. Als u Search Console niet eerder heeft gebruikt, geeft u de URL van uw website op en klikt u op 'Een property toevoegen' om de bijbehorende status te bekijken. U moet mogelijk aantonen dat u de eigenaar van de site bent.

  Ook als in Search Console geen problemen worden gemeld, is het mogelijk dat Google Ads beveiligingsproblemen met uw site heeft gedetecteerd. Neem contact op met uw webmaster of webhostingprovider om dit probleem verder te onderzoeken. Meer informatie over hoe we schadelijke of ongewenste software identificeren, vindt u hier.

 2. Verwijder schadelijke of ongewenste software.

  Via Hulp bij gehackte websites heeft Google bronnen en instructies beschikbaar gesteld voor het corrigeren van uw site. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.

 3. Bewerk de advertentie.

  Als u de advertentie bewerkt, worden de advertentie en de bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, maar soms duurt dit langer als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

rood kruis Advertenties of bestemmingen die het beleid voor ongewenste software van Google schenden

Voorbeelden (geen volledige lijst): onduidelijkheid over de functies die de software biedt of over de gevolgen van het installeren van de software; de servicevoorwaarden of een licentieovereenkomst voor eindgebruikers niet leveren; software of apps bundelen zonder dat de gebruiker hiervan weet; wijzigingen aanbrengen in het systeem zonder toestemming van de gebruiker; het gebruikers moeilijk maken de software uit te schakelen of te verwijderen; geen gebruik maken van openbaar beschikbare Google API's bij het werken met services of producten van Google

Probleemoplosser: ongewenste software
 1. Controleer uw advertentie en bestemming om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan het Google-beleid voor ongewenste software.

 2. Bewerk de advertentie en/of bestemming.

  Als u de advertentie bewerkt, worden de advertentie en de bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, maar soms duurt dit langer als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

 
Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Oneerlijk voordeel

Het volgende is niet toegestaan:

rood kruis Het Google Netwerk gebruiken om een oneerlijk verkeersvoordeel te verkrijgen ten opzichte van andere deelnemers aan de veiling

Voorbeelden (geen volledige lijst): partners die adverteren op Google Ads zonder de van toepassing zijnde partnerprogrammaregels in acht te nemen; dezelfde of vergelijkbare content promoten vanuit meerdere accounts voor dezelfde of vergelijkbare zoekopdrachten; proberen meer dan één advertentie tegelijkertijd weer te geven voor uw bedrijf, app of site

Opmerking: Zoekwoorden moeten aansluiten bij de zoekintentie die de doelgroep waarschijnlijk heeft. Elke website of app die u promoot, moet duidelijke waarde bieden aan gebruikers. U mag bijvoorbeeld niet vergelijkbare producten met vergelijkbare prijzen promoten op verschillende gerelateerde bestemmingen.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Ontwijkende advertentiecontent

rood kruis Manipulatie van advertentiecomponenten (tekst, afbeeldingen, video's, domein of subdomeinen) om te proberen de detectie en/of handhavingsmaatregelen te omzeilen.

Voorbeelden (geen volledige lijst): verboden woorden of woordgroepen verkeerd spellen om afkeuring van de advertentie te voorkomen; handelsmerktermen in de advertentietekst, het domein, het subdomein of het logo manipuleren om de beperkingen te vermijden die zijn gekoppeld aan het gebruik van dat handelsmerk; onzichtbare UNICODE-tekens in advertenties gebruiken die geen waarde aan de advertentiecontent toevoegen voor gebruikers, afbeeldingen of video's manipuleren om beleidschendende content te verbergen.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Systemen omzeilen

Het volgende is niet toegestaan:

rood kruis De advertentiesystemen en -processen van Google omzeilen of verstoren, of hier een poging toe doen.

Voorbeelden (niet-volledige lijst):

 • Cloaking (bepaalde gebruikers andere content laten zien, waaronder Google, dan andere gebruikers) met als doel of resultaat de beoordelingssystemen van Google te verstoren of niet-naleving van het Google Ads-beleid te verbergen of proberen te verbergen, zoals het volgende:
  • Omleiden naar content die niet aan het beleid voldoet.
  • Een dynamische DNS gebruiken om een andere pagina of andere advertentiecontent te tonen.
  • Sitecontent manipuleren of de toegang tot zo veel van uw landingspagina's beperken dat het moeilijk is uw advertentie, site of account goed te kunnen beoordelen.
  • Kliktrackers gebruiken om gebruikers om te leiden naar schadelijke sites.

  Opmerking: Cloaking heeft geen betrekking op contentpersonalisatie die echte waarde toevoegt voor bepaalde gebruikers, zoals verschillende taalversies van dezelfde content of verschillende versies van dezelfde content op basis van de internetprovider van de gebruiker. Het is hierbij wel van belang dat het aanbod grotendeels hetzelfde is, dat de contentvariatie voldoet aan het Google Ads-beleid en dat Google een versie van de content kan beoordelen.

 • Herhaalde beleidsschendingen in uw accounts, waaronder als er nieuwe domeinen of accounts worden gemaakt om vergelijkbare advertenties te posten als advertenties die zijn afgekeurd (op basis van dit of ander Google Ads-beleid).
 • Handhavingsmechanismen en detectie omzeilen door varianten te maken van (op basis van dit of ander Google Ads-beleid) afgekeurde advertenties, domeinen of content, of door in tekst, afbeeldingen of video's technieken te gebruiken om seksueel expliciete content te vermommen.
 • Na een eerdere opschorting proberen het Google Ads-systeem opnieuw te gebruiken door nieuwe accounts te maken, om zo weer toegang te krijgen tot het systeem.
 • Misbruik maken van productfuncties van Google Ads om content die niet aan het beleid voldoet, te laten zien aan gebruikers en/of om extra verkeer te stimuleren.
 • Onjuiste informatie indienen voor onze verificatieprogramma's.

We nemen schendingen van dit beleid uiterst serieus en beschouwen ze als zeer ernstig. Een zeer ernstige schending van het Google Ads-beleid is een schending die onwettig is of aanzienlijke schade toebrengt aan onze gebruikers. We wijzen u erop dat we informatie van meerdere bronnen kunnen controleren, waaronder uw advertentie, website, accounts en bronnen van derden, om te bepalen of een adverteerder of bestemming dit beleid schendt. Als we schendingen van dit beleid vinden, schorten we uw Google Ads-accounts onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing op en kunt u niet opnieuw bij ons adverteren. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt en dat u ons beleid niet heeft geschonden, kunt u bezwaar maken en uitleggen waarom. We herstellen accounts alleen wanneer het bezwaar zeer overtuigend is en er een goede reden is om dit te doen. Neem daarom de tijd om een gedetailleerd, nauwkeurig en eerlijk bezwaar op te stellen Meer informatie over opgeschorte accounts.

Opmerking: We kunnen actie ondernemen tegen het account van de adverteerder op basis van, onder andere, meldingen van beleidsovertredingen, schikkingen of uitspraken over het advertentiebeleid van een adverteerder, of directe klachten van gebruikers of bedrijven.

Spambeleid voor Google Zoeken

Dit is niet toegestaan:

rood kruis Praktijken uitvoeren die in strijd zijn met het Spambeleid voor Google Zoeken

Voorbeelden (niet-volledig): cloaking, verborgen omleidingen, doorway-pagina's, sociale-netwerksites spammen, overmatig gebruik van zoekwoorden

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: neem contact op met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
73067
false