Misbruik van het advertentienetwerk

Google biedt vertaalde versies van het Helpcentrum om het gebruikers gemakkelijker te maken. Deze vertalingen hebben echter geen invloed op de inhoud van ons beleid. Voor handhaving van het beleid is de Engelse versie leidend. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Display & Video 360-gebruikers moeten voldoen aan dit Google Ads-beleid. Ga naar het Helpcentrum van Display & Video 360 voor aanvullende beperkingen.

We willen dat advertenties in het Google Netwerk praktisch, gevarieerd, relevant en veilig zijn voor gebruikers. We staan adverteerders niet toe advertenties, content of bestemmingen te gebruiken die ons proces voor advertentiebeoordeling proberen te misleiden of omzeilen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat u in uw advertenties moet vermijden. Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Schadelijke of ongewenste software

Deze vereisten gelden voor uw advertenties en software die wordt gehost op uw site of in uw app of waarnaar uw site of app linkt, ongeacht of de software wordt gepromoot via het advertentienetwerk van Google. Het volgende is niet toegestaan:

Schadelijke software of 'malware' die een computer, apparaat of netwerk kan beschadigen of die ongeautoriseerde toegang tot een computer, apparaat of netwerk kan verkrijgen

Voorbeelden: computervirussen, gijzelsoftware, wormen, Trojaanse paarden, rootkits, keyloggers, dialers, spyware, valse beveiligingssoftware en andere schadelijke programma's of apps

Probleemoplosser: schadelijke software
 1. Controleer de status van uw site in Google Search Console. Als u Search Console niet eerder heeft gebruikt, geeft u de URL van uw website op en klikt u op 'Een property toevoegen' om de bijbehorende status te bekijken. U moet mogelijk aantonen dat u de eigenaar van de site bent.

  Ook als in Search Console geen problemen worden gemeld, is het mogelijk dat Google Ads beveiligingsproblemen met uw site heeft gedetecteerd. Neem contact op met uw webmaster of webhostingprovider om dit probleem verder te onderzoeken. Meer informatie over hoe we schadelijke of ongewenste software identificeren, vindt u hier.

 2. Verwijder schadelijke of ongewenste software.

  Via Hulp bij gehackte websites heeft Google bronnen en instructies beschikbaar gesteld voor het corrigeren van uw site. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.

 3. Bewerk de advertentie.

  Als u de advertentie bewerkt, worden de advertentie en de bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, maar soms duurt dit langer als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

Advertenties of bestemmingen die het beleid voor ongewenste software van Google schenden

Voorbeelden (geen volledige lijst): onduidelijkheid over de functies die de software biedt of over de gevolgen van het installeren van de software; de servicevoorwaarden of een licentieovereenkomst voor eindgebruikers niet leveren; software of apps bundelen zonder dat de gebruiker hiervan weet; wijzigingen aanbrengen in het systeem zonder toestemming van de gebruiker; het gebruikers moeilijk maken de software uit te schakelen of te verwijderen; geen gebruik maken van openbaar beschikbare Google API's bij het werken met services of producten van Google

Probleemoplosser: ongewenste software
 1. Controleer uw advertentie en bestemming om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan het Google-beleid voor ongewenste software.

 2. Bewerk de advertentie en/of bestemming.

  Als u de advertentie bewerkt, worden de advertentie en de bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, maar soms duurt dit langer als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

 
Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Oneerlijk voordeel

Het volgende is niet toegestaan:

Het Google Netwerk gebruiken om een oneerlijk verkeersvoordeel te verkrijgen ten opzichte van andere deelnemers aan de veiling

Voorbeelden (geen volledige lijst): partners die adverteren op Google Ads zonder de van toepassing zijnde partnerprogrammaregels in acht te nemen; dezelfde of vergelijkbare content promoten vanuit meerdere accounts voor dezelfde of vergelijkbare zoekopdrachten; proberen meer dan één advertentie tegelijkertijd weer te geven voor uw bedrijf, app of site

Opmerking: Zoekwoorden moeten aansluiten bij de zoekintentie die de doelgroep waarschijnlijk heeft. Elke website of app die u promoot, moet duidelijke waarde bieden aan gebruikers. U mag bijvoorbeeld niet vergelijkbare producten met vergelijkbare prijzen promoten op verschillende gerelateerde bestemmingen.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Ontwijkende advertentiecontent

Niet toegestaan Manipulatie van advertentiecomponenten (tekst, afbeeldingen, video's, domein of subdomeinen) om te proberen de detectie en/of handhavingsmaatregelen te omzeilen.

Voorbeelden (geen volledige lijst): verboden woorden of woordgroepen verkeerd spellen om afkeuring van de advertentie te voorkomen; handelsmerktermen in de advertentietekst, het domein, het subdomein of het logo manipuleren om de beperkingen te vermijden die zijn gekoppeld aan het gebruik van dat handelsmerk; onzichtbare UNICODE-tekens in advertenties gebruiken die geen waarde aan de advertentiecontent toevoegen voor gebruikers, afbeeldingen of video's manipuleren om beleidschendende content te verbergen.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Systemen omzeilen

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan De advertentiesystemen en -processen van Google omzeilen of verstoren, of hier een poging toe doen

Voorbeelden (geen volledige lijst):

 • Cloaking (andere content weergeven aan bepaalde gebruikers, waaronder Google, dan aan andere gebruikers) met als doel of resultaat de beoordelingssystemen van Google te verstoren of niet-naleving van het Google Ads-beleid te verbergen of proberen te verbergen, zoals: 
  • omleiden naar content die niet aan het beleid voldoet;
  • een dynamische DNS gebruiken om een andere pagina of andere advertentiecontent weer te geven;
  • sitecontent manipuleren of de toegang tot zo veel van uw bestemmingspagina's beperken dat het moeilijk is uw advertentie, site of account goed te kunnen beoordelen.

  Opmerking: Cloaking heeft geen betrekking op situaties waar contentpersonalisatie wordt geboden die echte waarde toevoegt voor bepaalde gebruikers, zoals verschillende taalversies van dezelfde content of verschillende versies van dezelfde content op basis van de internetprovider van de gebruiker. Het is hierbij wel van belang dat het aanbod grotendeels hetzelfde is, dat de variatie in content in overeenstemming is met het Google Ads-beleid en dat Google een versie van de content kan beoordelen.

 • Herhaalde beleidsschendingen in uw accounts, waaronder als er nieuwe domeinen of accounts worden gemaakt om vergelijkbare advertenties te posten als advertenties die zijn afgekeurd (op basis van dit of ander Google Ads-beleid)
 • Handhavingsmechanismen en detectie omzeilen door varianten te maken van (op basis van dit of ander Google Ads-beleid) afgekeurde advertenties, domeinen of content, of door in tekst, afbeeldingen of video's technieken te gebruiken om seksueel expliciete content te verbergen
 • Na een eerdere opschorting proberen het Google Ads-systeem opnieuw te gebruiken door nieuwe accounts te maken, om zo weer toegang te krijgen tot het systeem
 • Misbruik maken van productfuncties van Google Ads om content die niet aan het beleid voldoet, weer te geven aan gebruikers en/of om extra verkeer te genereren
 • Onjuiste informatie indienen voor onze verificatieprogramma's

We nemen schendingen van dit beleid uiterst serieus en beschouwen ze als zeer ernstig. Een zeer ernstige schending van het Google Ads-beleid is een schending die onwettig is of aanzienlijke schade toebrengt aan onze gebruikers. We wijzen u erop dat we informatie van meerdere bronnen kunnen controleren, waaronder uw advertentie, website, accounts en bronnen van derden, om te bepalen of een adverteerder of bestemming dit beleid schendt. Als we schendingen van dit beleid vinden, schorten we uw Google Ads-accounts onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing op en kunt u niet opnieuw bij ons adverteren. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt en dat u ons beleid niet heeft geschonden, kunt u bezwaar maken en uitleggen waarom. We herstellen accounts alleen wanneer het bezwaar zeer overtuigend is en er een goede reden is om dit te doen. Neem daarom de tijd om een gedetailleerd, nauwkeurig en eerlijk bezwaar op te stellen Meer informatie over opgeschorte accounts.

Opmerking: We kunnen actie ondernemen tegen het account van de adverteerder op basis van, onder andere, meldingen van beleidsovertredingen, schikkingen of uitspraken over het advertentiebeleid van een adverteerder, of directe klachten van gebruikers of bedrijven.

 
Probleemoplosser: systemen omzeilen

Het is mogelijk dat een advertentie wordt afgekeurd vanwege schending van dit beleid, maar dat niet uw hele account wordt opgeschort. Dit komt het vaakst voor wanneer een woord of woordgroep in de advertentie te veel lijkt op een verboden woord of een handelsmerkterm waarvoor u niet mag adverteren. In dit geval verwijdert u dat woord of die woordgroep uit uw advertentie. Nadat u de advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze automatisch beoordeeld. De advertentie kan worden goedgekeurd voor weergave als we vaststellen dat deze niet meer in strijd is met dit beleid.

Richtlijnen voor webmasters

Het volgende is niet toegestaan:

Het uitvoeren van praktijken die in strijd zijn met de richtlijnen voor webmasters van Google

Voorbeelden (geen volledige lijst): overmatig gebruik van zoekwoorden; cloaking; verborgen omleidingen; doorway-pagina's; sociale-netwerksites spammen

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: Neem contact op met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false