Misbruik van het advertentienetwerk

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Display & Video 360-gebruikers moeten voldoen aan dit Google Ads-beleid. Ga naar het Helpcentrum van Display & Video 360 voor aanvullende beperkingen.

Zet YouTube-ondertiteling aan voor ondertiteling in uw eigen taal. Selecteer het icoon Instellingen Afbeelding van icoon voor YouTube-instellingen onderaan de videospeler, selecteer Ondertiteling en kies dan uw taal.


We willen dat advertenties in het Google Netwerk praktisch, gevarieerd, relevant en veilig zijn voor gebruikers. We staan adverteerders niet toe advertenties, content of bestemmingen te gebruiken die ons proces voor advertentiebeoordeling proberen te misleiden of omzeilen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat u moet vermijden in uw advertenties. Meer informatie over wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Schadelijke software

'Malware' is software die bedoeld is om zonder toestemming toegang tot een computer, apparaat of netwerk te krijgen of daaraan schade toe te brengen.

Deze vereisten gelden voor zowel uw advertenties als voor alle software die wordt gehost op uw site of in uw app of waarnaar uw site of app linkt, ongeacht of de software wordt gepromoot via het advertentienetwerk van Google. Dit is niet toegestaan:

Opzettelijke verspreiding van schadelijke software of 'malware' die een computer, apparaat of netwerk kan beschadigen of ongeautoriseerde toegang daartoe kan krijgen.

Voorbeelden (niet-volledigg):

 • Computervirussen, ransomware, wormen, Trojaanse paarden, rootkits, keyloggers, dialers, spyware, valse beveiligingssoftware en andere schadelijke programma's of apps
 • Gedwongen omleidingen, bijvoorbeeld gebruikers omleiden naar een onbekende website die is besmet met schadelijke software zonder dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt
 • Een HTML5-advertentie die gebruikersgegevens steelt van een uitgeverspagina

We nemen schendingen van dit beleid uiterst serieus en beschouwen ze als zeer ernstig. Een zeer ernstige schending van het Google Ads-beleid is een schending die onwettig is of aanzienlijke schade toebrengt aan onze gebruikers. We wijzen u erop dat we informatie van meerdere bronnen kunnen controleren, waaronder uw advertentie, website, accounts en bronnen van derden, om te bepalen of een adverteerder of bestemming dit beleid schendt. Als we schendingen van dit beleid vinden, schorten we uw Google Ads-accounts onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing op en kunt u niet opnieuw bij ons adverteren. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt en dat u ons beleid niet heeft geschonden, kunt u bezwaar maken en uitleggen waarom. We herstellen accounts alleen wanneer het bezwaar zeer overtuigend is en er een goede reden is om dit te doen. Neem daarom de tijd om een gedetailleerd, nauwkeurig en eerlijk bezwaar op te stellen Meer informatie over opgeschorte accounts.

Besmette sites

Een besmette site is een site of bestemming waarvan de code is gemanipuleerd zodat die voordeel oplevert voor een derde zonder dat de eigenaar of beheerder van de site of bestemming dit weet en die doorgaans schadelijk is voor de gebruikers van de site. De volgende scenario's leiden tot afkeuring vanwege de reden Besmette site:

rood kruis Bestemmingen die gehackt zijn

Voorbeelden (niet-volledig): sites die scripts of code injecteren die zonder toestemming gebruikersgegevens overdragen, zoals een creditcardskimmer, malware installeren op apparaten van eindgebruikers, pop-upadvertenties tonen, gebruikers omleiden naar andere websites, gebruikersgegevens gebruiken zonder toestemming van de eindgebruiker; of een website exploiteren met een contentmanagementsysteem waarvan bekend is dat deze beveiligingsproblemen heeft, wanneer er misbruik van is gemaakt

Oplossingen

Stap 1 van 4

Controleer sites die zijn afgekeurd met als reden Besmette site.

 1. Ga in Google Ads op het tabblad Advertenties en componenten naar Advertenties.
 2. Voeg een filter toe voor Beleidsgegevens: Besmette site.
  Afbeelding voor reactie op besmette site
 3. Als er advertenties zijn afgekeurd met als reden Besmette site, gaat u door.

Stap 2 van 4

Controleer de reden voor afkeuring om te zien van waaruit de content wordt geladen.

Soms tonen we besmette domeinen in uw Google Ads-account nadat we ze hebben gevonden.

Gif die aangeeft hoe u kunt zien waarom een advertentie is gemarkeerd als niet geschikt.

Controleer uw site en verwijder alle code die verwijst naar de aangegeven domeinen.

Opmerking: Op de pagina Help, I think I've been hacked geeft Google informatie over hoe u uw site kunt corrigeren.

Stap 3 van 4

Maak bezwaar voor advertenties via de Beleidsbeheerder.

Gif die aangeeft hoe u bezwaar maakt tegen een afgekeurde advertentie.

Stap 4 van 4

Controleer de status van de website of uiteindelijke URL van afgekeurde advertenties via de externe Safe Browsing-statuscontrole voor sites van Google.

Als een site in Safe Browsing is uitgezet, is dit omdat de site gebruikers misschien blootstelt aan onveilige content, bijvoorbeeld via organische vermeldingen. Los het malwareprobleem op uw site op en maak bezwaar via Google Search Console om het domein van de Safe Browsing-lijst met dreigingen te laten verwijderen. Als u dit proces heeft doorlopen, worden uw site of landingspagina's als het goed is automatisch weer beschikbaar voor advertenties. Neem contact op met support als uw advertenties na dit proces nog steeds worden afgekeurd.

Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid. Als u de advertentie bewerkt, worden de advertentie en de bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. We sturen u ten minste 7 dagen vóór de accountopschorting een waarschuwing. Meer informatie over opgeschorte accounts

Ongewenste software

Volgens de beleidsvereisten moet alle software op uw site of in uw app (of waar deze naar linken) een positieve gebruikerservaring bieden. In het Beleid tegen ongewenste software van Google staan enkele basiskenmerken van software die schadelijk kunnen zijn voor de gebruikerservaring. We vermelden ze hier:

 • De software is misleidend, de waardepropositie wordt niet nagekomen.
 • Er wordt geprobeerd gebruikers over te halen de software te installeren of de software wordt samen met een ander programma geïnstalleerd.
 • De software stelt de gebruiker niet op de hoogte van alle hoofdfuncties en andere belangrijke functies.
 • De software beïnvloedt het systeem van de gebruiker op onverwachte manieren.
 • De software is moeilijk te verwijderen.
 • De software verzamelt en verstuurt privé-informatie zonder medeweten van de gebruiker.
 • De software wordt als onderdeel van een pakket geleverd (samen met andere software) en de aanwezigheid van die software wordt niet bekendgemaakt.

Zorg dat uw advertenties en bestemmingen het Beleid tegen ongewenste software van Google niet schenden.

De volgende scenario's leiden tot afkeuring vanwege ongewenste software:

rood kruis Er staat geen duidelijke beschrijving van het product in uw advertentie of op een landingspagina

Voorbeelden (niet-volledig): er staat geen informatie over het producttype (app, extensie, software) in de advertentie of op de landingspagina; u bent niet transparant over de functie(s) die de software biedt; de beschrijving van de functionaliteit van de software wijkt af van de werkelijke functionaliteit

rood kruis De gebruiker krijgt niet alle informatie over de implicaties van de software-installatie

Voorbeelden (niet-volledig): er worden systeemwijzigingen of wijzigingen aan de browserinstellingen aangebracht zonder toestemming of medeweten van de gebruiker; gebruikers kunnen de software moeilijk uitzetten of verwijderen; er zijn geen Servicevoorwaarden of een Licentieovereenkomst voor eindgebruikers; software of apps worden gebundeld zonder medeweten van de gebruiker; privé-informatie wordt overgedragen zonder medeweten van de gebruiker

Oplossingen

Stap 1 van 2

Corrigeer de advertentie of advertentiebestemming

Zorg dat de advertentie een producttype bevat en een nauwkeurige beschrijving van één regel geeft over de productfunctionaliteit.

Zorg dat de advertentiebestemming het producttype noemt, een nauwkeurige beschrijving van één regel geeft over de productfunctionaliteit en de gevolgen van de software-installatie duidelijk beschrijft, waaronder mogelijke wijzigingen in de browser of instellingen van de gebruiker. Kennisgevingen of disclaimers over de volledige implicaties van de software-installatie moeten opvallen (oftewel op een prominente plek staan met een redelijk groot lettertype) en eenvoudig en duidelijk geschreven zijn, zodat alle gebruikers het makkelijk kunnen begrijpen (vooral als ze niet veel weten over computers of technologie).

Stap 2 van 2

Maak bezwaar tegen de beleidsbeslissing

Als u de advertentie bewerkt, worden de advertentie en de bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling. Als u alleen de landingspagina heeft bewerkt, maakt u bezwaar voor de advertenties via de knop Wijzigingen aangebracht om te voldoen aan het beleid.

An animation demonstrating how to appeal a disapproved ad due to unwanted software, by making changes to comply with Google’s policy.

Als u van mening bent dat we een fout hebben gemaakt, maakt u rechtstreeks vanuit uw Google Ads-account bezwaar tegen de beleidsbeslissing met de knop Beslissing over geschil in de Beleidsbeheerder. Als we hebben bevestigd dat zowel de advertentie als de advertentiebestemming zijn toegestaan, kunnen we uw advertenties goedkeuren.

An animation demonstrating how to appeal a disapproved ad due to unwanted software by disputing the decision.
Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. We sturen u ten minste 7 dagen vóór de accountopschorting een waarschuwing. Meer informatie over opgeschorte accounts

Oneerlijk voordeel

Het volgende is niet toegestaan:

Het Google Netwerk gebruiken om een oneerlijk verkeersvoordeel te verkrijgen ten opzichte van andere deelnemers aan de veiling

Voorbeelden (geen volledige lijst): partners die adverteren op Google Ads zonder de van toepassing zijnde partnerprogrammaregels in acht te nemen; dezelfde of vergelijkbare content promoten vanuit meerdere accounts voor dezelfde of vergelijkbare zoekopdrachten; proberen meer dan één advertentie tegelijkertijd weer te geven voor uw bedrijf, app of site

Opmerking: Zoekwoorden moeten aansluiten bij de zoekintentie die de doelgroep waarschijnlijk heeft. Elke website of app die u promoot, moet duidelijke waarde bieden aan gebruikers. U mag bijvoorbeeld niet vergelijkbare producten met vergelijkbare prijzen promoten op verschillende gerelateerde bestemmingen.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. We sturen u ten minste 7 dagen vóór de accountopschorting een waarschuwing. Meer informatie over opgeschorte accounts

Ontwijkende advertentiecontent

rood kruis Manipulatie van advertentiecomponenten (tekst, afbeeldingen, video's, domein of subdomeinen) om te proberen de detectie en/of handhavingsmaatregelen te omzeilen.

Voorbeelden (geen volledige lijst): verboden woorden of woordgroepen verkeerd spellen om afkeuring van de advertentie te voorkomen; handelsmerktermen in de advertentietekst, het domein, het subdomein of het logo manipuleren om de beperkingen te vermijden die zijn gekoppeld aan het gebruik van dat handelsmerk; onzichtbare UNICODE-tekens in advertenties gebruiken die geen waarde aan de advertentiecontent toevoegen voor gebruikers, afbeeldingen of video's manipuleren om beleidschendende content te verbergen.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. We sturen u ten minste 7 dagen vóór de accountopschorting een waarschuwing. Meer informatie over opgeschorte accounts

Systemen omzeilen

Het volgende is niet toegestaan:

De advertentiesystemen en -processen van Google omzeilen of verstoren, of hier een poging toe doen.

Voorbeelden (niet-volledige lijst):

 • Cloaking (bepaalde gebruikers, waaronder Google, andere content laten zien dan andere gebruikers) met als doel of resultaat de beoordelingssystemen van Google te verstoren of niet-naleving van het Google Ads-beleid te verbergen of proberen te verbergen, zoals het volgende:
  • Omleiden naar content die niet aan het beleid voldoet.
  • Een dynamische DNS gebruiken om een andere pagina of andere advertentiecontent te tonen.
  • Sitecontent manipuleren of de toegang tot zo veel van uw landingspagina's beperken dat het moeilijk is uw advertentie, site of account goed te kunnen beoordelen.
  • Kliktrackers gebruiken om gebruikers om te leiden naar schadelijke sites.

  Opmerking: Cloaking heeft geen betrekking op contentpersonalisatie die echte waarde toevoegt voor bepaalde gebruikers, zoals verschillende taalversies van dezelfde content of verschillende versies van dezelfde content afhankelijk van de internetprovider van de gebruiker. Het is hierbij wel van belang dat het aanbod grotendeels hetzelfde is, dat de contentvariant voldoet aan het Google Ads-beleid en dat Google een versie van de content kan beoordelen.

 • Herhaalde en gelijktijdige beleidsschendingen in uw accounts, waaronder 2 of meer accounts gebruiken om advertenties te posten die dit of ander Google Ads-beleid schenden. Zoals nieuwe domeinen of accounts maken om advertenties te posten die vergelijkbaar zijn met advertenties die zijn afgekeurd op basis van dit of ander Google Ads-beleid.
 • Handhavingsmechanismen en detectie omzeilen door varianten te maken van (op basis van dit of ander Google Ads-beleid) afgekeurde advertenties, domeinen of content, of door in tekst, afbeeldingen of video's technieken te gebruiken om seksueel expliciete content te vermommen.
 • Na een eerdere opschorting proberen het Google Ads-systeem opnieuw te gebruiken door nieuwe accounts te maken, om zo weer toegang te krijgen tot het systeem.
 • Misbruik maken van productfuncties van Google Ads om content die niet aan het beleid voldoet, te laten zien aan gebruikers en/of om extra verkeer te stimuleren.
 • Onjuiste informatie indienen voor onze verificatieprogramma's.

We nemen schendingen van dit beleid uiterst serieus en beschouwen ze als zeer ernstig. Een zeer ernstige schending van het Google Ads-beleid is een schending die onwettig is of aanzienlijke schade toebrengt aan onze gebruikers. We wijzen u erop dat we informatie van meerdere bronnen kunnen controleren, waaronder uw advertentie, website, accounts en bronnen van derden, om te bepalen of een adverteerder of bestemming dit beleid schendt. Als we schendingen van dit beleid vinden, schorten we uw Google Ads-accounts onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing op en kunt u niet opnieuw bij ons adverteren. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt en dat u ons beleid niet heeft geschonden, kunt u bezwaar maken en uitleggen waarom. We herstellen accounts alleen wanneer het bezwaar zeer overtuigend is en er een goede reden is om dit te doen. Neem daarom de tijd om een gedetailleerd, nauwkeurig en eerlijk bezwaar op te stellen Meer informatie over opgeschorte accounts.

Opmerking: We kunnen actie ondernemen tegen het account van de adverteerder op basis van, onder andere, meldingen van beleidsovertredingen, schikkingen of uitspraken over het advertentiebeleid van een adverteerder, of directe klachten van gebruikers of bedrijven.

Spambeleid voor Google Zoeken

Dit is niet toegestaan:

rood kruis Praktijken uitvoeren die in strijd zijn met het Spambeleid voor Google Zoeken

Voorbeelden (niet-volledig): cloaking, verborgen omleidingen, doorway-pagina's, sociale-netwerksites spammen, overmatig gebruik van zoekwoorden

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. We sturen u ten minste 7 dagen vóór de accountopschorting een waarschuwing. Meer informatie over opgeschorte accounts

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: neem contact op met Google Ads-support

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu