Möjliggöra ohederligt beteende

Vi värdesätter ärlighet och rättvisa och tillåter inte marknadsföring av produkter eller tjänster som främjar oärligt beteende.

Här följer några exempel på vad du ska undvika i annonserna. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Möjliggöra ohederligt beteende

Produkter eller tjänster som hjälper användare att vilseleda andra

Exempel: Framställning av falska eller felaktiga dokument som pass eller diplom, försäljning av nummer (t.ex. identifikationsnummer för att ansöka om kredit) som efterliknar utseendet på nationella identifikationsnummer, tjänster som förmedlar inkludering av kunder som auktoriserade användare i kreditgränser, hjälpmedel för att klara drogtest, tjänster för akademiska uppsatser och tentamina, försäljning av falsk användaraktivitet i form av ogiltiga klick, recensioner eller rekommendationer i sociala medier

Produkter eller tjänster som gör det möjligt för en användare att få obehörig åtkomst till (eller göra otillåtna ändringar av) system, enheter eller egendom

Exempel: Hackningstjänster, stjäla kabel, radarstörsändare, ändra trafiksignaler, teleavlyssning

Hjälp

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?