Möjliggöra ohederligt beteende

Vi värdesätter ärlighet och rättvisa och tillåter inte marknadsföring av produkter eller tjänster som främjar oärligt beteende.

Här följer några exempel på vad du ska undvika i annonserna. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Möjliggöra ohederligt beteende

Produkter eller tjänster som hjälper användare att vilseleda andra

Exempel: Skapa falska dokument, till exempel pass eller intyg, erbjuda hjälpmedel för att klara drogtest, erbjuda hjälp med att skriva uppsatser eller tentamina, sälja falsk användaraktivitet i form av ogiltiga klick, recensioner eller rekommendationer i sociala medier

Produkter eller tjänster som gör det möjligt för en användare att få obehörig åtkomst till (eller göra otillåtna ändringar av) system, enheter eller egendom

Exempel: Hackningstjänster, stjäla kabel, radarstörsändare, ändra trafiksignaler, teleavlyssning

Hjälp

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?