Nieodpowiednie treści

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Dodatkowe ograniczenia znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie tymczasowo wstrzymujemy wyświetlanie reklam w Google użytkownikom na terenie Rosji.
Niedawno zawiesiliśmy możliwość wyświetlania reklam w Rosji. Wstrzymamy też reklamy w usługach i sieciach Google na całym świecie wyświetlane przez reklamodawców z Rosji.

Cenimy sobie różnorodność oraz wzajemny szacunek i staramy się nie urażać uczuć użytkowników, dlatego nie zezwalamy na reklamy ani strony docelowe, które zawierają szokujące treści lub promują nienawiść, nietolerancję, dyskryminację czy przemoc.

Zobacz wybrane przykłady treści, których należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Treści niebezpieczne lub obraźliwe

Nie zezwalamy na:

 Treści nawołujące do nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujące ich dyskryminację lub ubliżające im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inną cechę, która może być przyczyną systemowej dyskryminacji lub marginalizacji

Wybrane przykłady: treści promujące grupy szerzące nienawiść lub akcesoria dla tych grup oraz treści, których celem jest dehumanizacja określonej grupy lub konkretnej osoby, przedstawienie jej jako gorszej lub zasługującej na nienawiść

 Treści, których celem jest nękanie, zastraszanie lub dręczenie konkretnej osoby lub grupy osób

Wybrane przykłady: treści wskazujące daną osobę jako cel do znęcania się lub nękania; treści sugerujące, że tragiczne wydarzenie nie miało miejsca, że ofiary lub ich rodziny są aktorami lub że są to osoby zamieszane w próbę zatuszowania faktów związanych z tym wydarzeniem

 Treści zawierające groźby lub nawołujące do fizycznego bądź psychicznego krzywdzenia siebie lub innych osób

Przykłady (lista niepełna): treści pochwalające samobójstwo, anoreksję lub inne formy samookaleczenia; grożenie komuś rzeczywistą krzywdą lub nawoływanie do ataków na inne osoby; promowanie, wychwalanie lub akceptowanie przemocy wobec innych osób; treści tworzone przez grupy terrorystyczne lub je popierające, treści tworzone przez międzynarodowe organizacje zajmujące się przemytem narkotyków bądź wspierające te organizacje, treści pochwalające ataki terrorystyczne i nawołujące do aktów terroru (w tym materiały rekrutacyjne) oraz treści rozsławiające ataki organizacji terrorystycznych lub działania międzynarodowych organizacji zajmujących się przemytem narkotyków

 Treści, których celem jest wykorzystywanie innych osób

Wybrane przykłady: wymuszanie; szantaż; wyłudzanie lub reklamowanie posagów; uciążliwe zasady usuwania treści

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Tekst, obraz, dźwięk lub wideo przedstawiające czynności seksualne, których celem jest pobudzenie erotyczne

Wybrane przykłady: ostra pornografia, treści przedstawiające akty seksualne, np. seks genitalny, analny lub oralny oraz masturbację, animacje porno oraz hentai

Niedozwolone Treści erotyczne, prawdziwe lub inscenizowane, pokazujące osoby niepełnoletnie, czynności seksualne pod przymusem lub zawierające inne elementy niezgodne z prawem

Wybrane przykłady: gwałt, kazirodztwo, zoofilia, nekrofilia, pornografia z lolitami lub nastolatkami, randki z osobami niepełnoletnimi

Naruszenia tych zasad uważamy za poważne. Poważne naruszenia zasad Google Ads to naruszenia, które stanowią złamanie prawa lub które mogą w istotny sposób zaszkodzić innym użytkownikom. Aby ustalić, czy reklamodawca lub jego miejsce docelowe naruszają zasady, możemy analizować informacje z różnych źródeł, takich jak reklama, strona internetowa, konta i źródła zewnętrzne. Jeśli stwierdzimy naruszenie tych zasad, natychmiast zawiesimy Twoje konta Google Ads bez wcześniejszego ostrzeżenia, a Ty na zawsze stracisz możliwość reklamowania swoich produktów za pomocą tej usługi. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka i nie naruszasz naszych zasad, prześlij odwołanie i  wyjaśnij, dlaczego tak sądzisz. Przywracamy konta tylko w wyjątkowych przypadkach, jeśli jest to odpowiednio uzasadnione, dlatego dopilnuj, aby przesłane odwołanie było szczegółowe, poprawne i wyczerpujące. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Oferowanie usług seksualnych za opłatą

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Treści, które mogą być interpretowane jako promowanie czynności seksualnych w zamian za wynagrodzenie

Wybrane przykłady: prostytucja, usługi towarzyskie i escort, masaż intymny i podobne usługi, pieszczoty intymne; sponsoring lub inne umowy dotyczące relacji seksualnych, w których jedna ze stron oczekuje od drugiej pieniędzy, prezentów, pomocy finansowej, mentoringu lub innych cennych korzyści (np. tzw. sugardating)

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

Materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Treści promujące seksualne wykorzystywanie nieletnich

Wybrane przykłady: materiały wizualne lub inne treści związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

Międzynarodowe usługi matrymonialne

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Treści promujące małżeństwo z cudzoziemcem

Wybrane przykłady: międzynarodowe usługi i agencje matrymonialne, wycieczki w celu poznania partnera

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

Tematyka tylko dla dorosłych w treściach dla całej rodziny

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Treści, które wydają się odpowiednie dla całej rodziny, ale zawierają tematykę tylko dla dorosłych, w tym seks, przemoc, wulgaryzmy, lub przedstawiają dzieci albo popularne postacie dziecięce w sposób nieodpowiedni dla wszystkich odbiorców

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucone rozszerzenie.

Treści szokujące

Nie zezwalamy na:

Reklamy zawierające brutalny język, makabryczne lub odrażające obrazy bądź realistyczne obrazy lub opisy obrażeń cielesnych

Wybrane przykłady: zdjęcia z miejsc zbrodni lub wypadków, filmy z egzekucji

Reklamy zawierające nieuzasadnione obrazy płynów ustrojowych lub odchodów

Wybrane przykłady: krew, wnętrzności, rany, płyny ustrojowe, odchody ludzkie lub zwierzęce

Reklamy zawierające obsceniczny lub wulgarny język

Wybrane przykłady: przekleństwa lub wulgaryzmy, obelgi odnoszące się do rasy lub seksualności, zmodyfikowany i nieprawidłowy zapis wulgarnych słów

Uwaga: jeśli oficjalna nazwa produktu, witryny lub aplikacji zawiera wulgarne słowa, poproś o jej sprawdzenie i podaj dodatkowe informacje na jej temat.

Reklamy, które mogą szokować lub wywoływać strach

Wybrane przykłady: reklamy, które sugerują, że ich odbiorca może być w niebezpieczeństwie, zarazić się chorobą lub paść ofiarą spisku

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

Zdarzenia o charakterze wrażliwym

Nie zezwalamy na:

Reklamy, które mogą być postrzegane jako próba czerpania zysków lub korzyści ze zdarzeń o charakterze wrażliwym mających znaczące skutki społeczne, kulturowe lub polityczne, takich jak sytuacja nadzwyczajna, klęska żywiołowa, zagrożenie zdrowia publicznego, terroryzm i działania z nim związane, konflikty zbrojne lub masowe akty przemocy

Wybrane przykłady: działania, które wyglądają na czerpanie zysków z tragicznego zdarzenia bez widocznych korzyści dla użytkowników; manipulowanie cenami lub sztuczne zawyżanie cen, które blokuje lub ogranicza dostęp do artykułów niezbędnych do życia; sprzedaż produktów lub usług, których dostępność na rynku nie zaspokaja popytu podczas zdarzeń o charakterze wrażliwym; używanie słów kluczowych powiązanych ze zdarzeniami o charakterze wrażliwym w celu zwiększenia ruchu na stronie

Reklamy sugerujące, że ofiary zdarzenia o charakterze wrażliwym są odpowiedzialne za jego wywołanie, lub zawierające podobne stwierdzenia obwiniające ofiary; reklamy sugerujące, że ofiary zdarzenia o charakterze wrażliwym nie zasługują na pomoc lub rekompensatę skutków takiego zdarzenia

Wybrane przykłady: reklamy sugerujące, że ofiary globalnego kryzysu zdrowotnego pochodzące z określonych krajów odpowiadają za jego wywołanie lub na niego zasłużyły

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

Z powodu wojny w Ukrainie wstrzymamy reklamy zawierające treści przedstawiające, negujące lub pochwalające wojnę.

Niedawno zawiesiliśmy możliwość wyświetlania reklam w Rosji. Wstrzymamy też reklamy w usługach i sieciach Google na całym świecie wyświetlane przez reklamodawców z siedzibą w Rosji.
Ze względu na trwające zdarzenie o charakterze wrażliwym (wojna w Ukrainie) wstrzymujemy reklamy wyświetlane przez media finansowane ze środków Federacji Rosyjskiej oraz reklamy dotyczące takich mediów.

Aktualizacja dotycząca COVID-19

Stan na 22 września 2021 r.

Na bieżąco monitorujemy konsekwencje pandemii choroby koronawirusowej (COVID-19) i podejmujemy niezbędne kroki, aby utrzymać bezpieczny ekosystem reklamowy.

Od września zniesiemy częściowo ograniczenia dotyczące wyświetlania wybranych produktów powiązanych z chorobą koronawirusową (COVID-19) w reklamach produktowych oraz bezpłatnych informacjach o produkcie. Nie dotyczy to obecnie usług polegających na wykonaniu pracy, poświęceniu czasu, udzieleniu porady lub wykonaniu innego działania, które nie skutkują przekazaniem na własność produktu materialnego. Obejmuje to wszelkie usługi dołączane w pakiecie do oferowanych produktów materialnych. Zgodnie z zasadami dotyczącymi sprzętu medycznego testy, w przypadku których próbki są pobierane w domu, a następnie analizowane w laboratorium, nie są uznawane za usługi i mogą być promowane w reklamach produktowych. W Centrum pomocy Google Ads znajdziesz najnowsze zmiany w zasadach dotyczących Zdarzeń o charakterze wrażliwym.

Okrucieństwo wobec zwierząt

Nie zezwalamy na:

 Treści promujące okrucieństwo lub nieuzasadnioną przemoc wobec zwierząt

Wybrany przykład: promowanie okrucieństwa wobec zwierząt dla rozrywki, np. walki kogutów lub psów

 Treści, które mogą być interpretowane jako handel produktami pozyskiwanymi z zagrożonych lub wymarłych gatunków

Wybrane przykłady: sprzedaż tygrysów, płetw rekina, kości słoniowej, skór tygrysa, rogów nosorożca, tranu z delfina

Naruszenie poniższych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

Materiały polityczne uzyskane w niezgodny z prawem sposób

 

Nie zezwalamy na:

Reklamy objęte zasadami Google dotyczącymi reklam wyborczych, które bezpośrednio ułatwiają dostęp do uzyskanych w niezgodny z prawem sposób treści związanych z podmiotami politycznymi, oraz reklamy promujące tego typu treści. Dotyczy to wszystkich materiałów chronionych prawem, które zostały uzyskane w wyniku włamania lub nielegalnego uzyskania dostępu do komputera, sieci komputerowej czy osobistego urządzenia elektronicznego, nawet jeśli rozpowszechnia je firma zewnętrzna.

Wybrane przykłady: reklamowanie możliwości dostępu do treści uzyskanych w niezgodny z prawem sposób („Zobacz wszystkie e-maile z przecieku!”, „Hakerzy przejęli SMS-y prezydenta! Przeczytaj je!”); linki do treści uzyskanych w sposób niezgodny z prawem („Zobacz naszą bazę danych przejętych przez hakerów dokumentów z kampanii prezydenta”, „Zagraniczni agenci włamali się na jego komputer – zobacz prawdziwe dokumenty”).

Pamiętaj, że dyskusje lub komentarze na temat materiałów politycznych uzyskanych w sposób niezgodny z prawem są dozwolone, pod warunkiem że reklama lub strona docelowa nie zapewnia ani nie ułatwia bezpośredniego dostępu do tych materiałów.

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false