Pravidlá služby Google Ads

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Vitajte v centre pravidiel reklamy spoločnosti Google.

Chceme podporiť zdravý ekosystém digitálnej reklamy, ktorý je dôveryhodný, transparentný a prináša úžitok používateľom, inzerentom aj vlastníkom. Účelom týchto webových stránok je pomôcť vám vytvárať kampane služby Google Ads, ktoré sú v súlade s našimi pravidlami reklamy tak, ako sú uvedené nižšie. Tieto pravidlá sú navrhnuté nielen s ohľadom na zaistenie súladu so zákonom, ale aj tak, aby používateľom prinášali bezpečnú a pozitívnu skúsenosť. To znamená, že naše pravidlá zakazujú určitý obsah, ktorý je podľa nášho názoru škodlivý pre používateľov a celý reklamný ekosystém.

Na zaistenie súladu služby Google Ads s týmito pravidlami používame kombináciu automatického hodnotenia a hodnotenia človekom. Ak však sami spozorujete reklamy, ktoré môžu porušovať naše pravidlá, nahláste tieto reklamy tu.

Naše pravidlá reklamy sa zaoberajú štyrmi hlavnými oblasťami:
Zakázaný obsah

Falošný tovar

Služba Google Ads zakazuje predaj alebo propagáciu predaja falošného tovaru. Falošný tovar obsahuje ochrannú známku alebo logo, ktoré je identické s ochrannou známkou iného produktu alebo je od nej takmer nerozoznateľné. Napodobňuje prvky značky produktu s cieľom vydávať sa za pravý produkt vlastníka značky. Tieto pravidlá sa vzťahujú na obsah reklamy a na vaše webové stránky alebo vašu aplikáciu. 

Nebezpečné výrobky alebo služby

Chceme, aby boli ľudia v bezpečí, či už online alebo offline. Preto nepovoľujeme propagáciu niektorých produktov a služieb, ktoré spôsobujú škody, ujmy alebo zranenia.

Príklady nebezpečného obsahu: rekreačné drogy (chemické alebo rastlinné), psychoaktívne látky, pomôcky na užívanie drog, zbrane, munícia, výbušniny a pyrotechnika, návody na výrobu výbušnín alebo iných nebezpečných výrobkov, tabakové výrobky.

Umožňovanie nečestného konania

Vážime si poctivosť a spravodlivosť. Preto nepovoľujeme propagáciu produktov alebo služieb, ktoré sú určené na to, aby umožňovali nečestné správanie.

Príklady produktov alebo služieb, ktoré umožňujú nečestné konanie: softvér alebo návody pre hackerov, služby určené na umelé zvyšovanie návštevnosti reklám alebo webových stránok, falošné dokumenty, služby umožňujúce podvádzanie v škole.

Nevhodný obsah

Vážime si rozmanitosť a úctu k druhým a snažíme sa vyhýbať urážaniu používateľov, preto nepovoľujeme reklamy ani koncové webové adresy, ktoré zobrazujú šokujúci obsah alebo propagujú nenávisť, neznášanlivosť, diskrimináciu či násilie.

Príklady nevhodného alebo urážlivého obsahu: šikanovanie alebo zastrašovanie jednotlivca či skupiny, rasová diskriminácia, predmety používané skupinami podnecujúcimi nenávisť, detailné zábery z miesta činu alebo nehody, násilie na zvieratách, vražda, sebapoškodzovanie, vydieranie, obchodovanie s ohrozenými druhmi, reklamy používajúce vulgarizmy.


Zakázané praktiky

Zneužívanie reklamnej siete

Chceme, aby boli reklamy v Sieti Google pre používateľov užitočné, rozmanité, relevantné a bezpečné. Inzerentom nepovoľujeme prevádzkovať reklamy, obsah ani cieľové umiestnenia, ktoré sa snažia oklamať alebo obísť naše procesy kontroly reklamy.

Príklady zneužívania reklamnej siete: propagácia obsahu zahŕňajúceho malvér; maskovanie (cloaking) alebo používanie iných techník na zakrytie skutočného cieľa presmerovania používateľov; stránky zobrazujúce len reklamy alebo propagácia cieľov, ktorých jediným alebo hlavným cieľom je zobrazovanie reklám; propagácia cieľov typu most alebo brána, ktorých jediným účelom je posielanie používateľov na iné miesto; inzercia, ktorej jediným alebo hlavným cieľom je získavanie odporúčaní od používateľov sociálnych sietí; zneužívanie systémov alebo manipulácia s nastaveniami s cieľom obísť naše systémy na kontrolu dodržiavania pravidiel.

Zhromažďovanie a používanie údajov

Chceme, aby používatelia dôverovali tomu, že s informáciami o nich sa bude zaobchádzať s náležitým rešpektom a starostlivosťou. Preto by naši reklamní partneri nemali tieto informácie zneužívať ani ich zhromažďovať z nejasných dôvodov alebo bez náležitých oznámení či bezpečnostných opatrení.

Upozorňujeme, že pri používaní prispôsobenej reklamy, kam patria remarketing aj vlastné publiká, sa uplatňujú ďalšie pravidlá. Ak používate funkcie zacielenia prispôsobenej reklamy, nezabudnite si prečítať pravidlá zhromažďovania a používania údajov pre prispôsobené reklamy.

Príklady údajov o používateľoch, s ktorými je potrebné narábať so zvýšenou opatrnosťou: celé meno, e‑mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, rodné číslo alebo číslo občianskeho preukazu, číslo dôchodkového či sociálneho poistenia, daňové identifikačné číslo, číslo zdravotného poistenia alebo číslo vodičského oprávnenia, dátum narodenia alebo rodné priezvisko matky uvádzané spolu s ľubovoľným z vyššie uvedených údajov, finančný stav, politická orientácia, sexuálna orientácia, rasový alebo etnický pôvod, vierovyznanie.

Príklady nezodpovedného zhromažďovania a používania údajov: získavanie informácií o kreditných kartách prostredníctvom nezabezpečeného servera; propagácie naznačujúce znalosť sexuálnej orientácie alebo finančného stavu používateľa; porušenia našich pravidiel, ktoré sa vzťahujú na záujmovo orientovanú reklamu a remarketing.

Klamlivé informácie

Chceme, aby používatelia dôverovali reklamám na našej platforme. Preto sa snažíme zaistiť, aby boli reklamy jasné a korektné a používateľom poskytovali informácie, ktoré potrebujú na prijímanie informovaných rozhodnutí. Nepovoľujeme reklamy ani cieľové umiestnenia, ktoré sa snažia používateľov podviesť vylúčením relevantných informácií alebo poskytovaním zavádzajúcich informácií o výrobkoch, službách či firmách.

Príklady klamlivých informácií: vynechávanie alebo skresľovanie fakturačných údajov, napríklad informácií o spôsobe, sume a čase vyúčtovania poplatkov používateľom; vynechávanie alebo skresľovanie vyúčtovaní spojených s finančnými službami, ako sú úrokové sadzby, poplatky a pokuty; nezobrazovanie daňových alebo licenčných čísel, kontaktných údajov alebo fyzickej adresy (keď je to relevantné); prezentácia ponúk, ktoré v skutočnosti nie sú dostupné; zavádzajúce alebo nerealistické tvrdenia týkajúce sa chudnutia alebo finančného zisku; finančné zbierky s falošnými zámienkami; phishing alebo falošné vyhlásenia o dôveryhodnosti spoločnosti s cieľom získať od používateľov cenné osobné alebo finančné údaje.


Obmedzený obsah a funkcie

Ďalej uvedené pravidlá sa týkajú obsahu, ktorý je v určitých prípadoch citlivý z právneho alebo kultúrneho hľadiska. Online reklama môže byť účinný spôsob, ako osloviť zákazníkov. V citlivých oblastiach sa však snažíme vyhnúť zobrazovaniu reklám v prípadoch a na miestach, kde by to mohlo byť nevhodné.

Z tohto dôvodu sa obsah uvedený nižšie povoľuje s obmedzeniami. Tieto reklamy sa nemusia zobrazovať všetkým používateľom na všetkých miestach. Od inzerentov sa tiež môže požadovať splnenie dodatočných požiadaviek, aby boli reklamy považované za vhodné. Nie všetky reklamné produkty, funkcie alebo siete tento obmedzený obsah podporujú. Ďalšie podrobnosti nájdete v centre pravidiel.

Sexuálny obsah

Reklamy by mali zohľadňovať predvoľby používateľa a dodržiavať právne predpisy. V reklamách a cieľových umiestneniach obmedzujeme určité typy sexuálneho obsahu, ktoré sa budú zobrazovať iba v obmedzených prípadoch na základe vyhľadávacích dopytov používateľov, ich veku a miestnych právnych predpisov platných v oblasti zobrazovania reklám. Reklamy nesmú byť zacielené na neplnoletých.

Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Príklady obmedzeného sexuálneho obsahu: viditeľné genitálie a prsníky, zoznamovanie kvôli sexu, sexuálne hračky, striptízové kluby, živý čet so sexuálnym podtextom a osoby zachytené vo vyzývavých pózach.

Alkohol

Dodržiavame miestne zákony a odvetvové normy týkajúce sa inzercie v súvislosti s alkoholom, preto určité typy inzercie súvisiacej s alkoholom (platí to pre alkohol aj nápoje, ktoré ho pripomínajú) nepovoľujeme. Niektoré typy reklám súvisiacich s alkoholom sú povolené za predpokladu, že dodržiavajú pravidlá uvedené nižšie, nezacieľujú na neplnoletých a sú zacielené iba na krajiny, ktoré výslovne povoľujú zobrazovanie reklám na alkohol.

Príklady obmedzených alkoholických nápojov: pivo, víno, saké, liehoviny alebo tvrdý alkohol, šampanské, alkoholizované víno, nealkoholické pivo, nealkoholické víno, nealkoholické destiláty.

Autorské práva

Dodržiavame miestne zákony týkajúce sa autorských práv a chránime práva ich vlastníkov, preto nepovoľujeme reklamy, ktoré nemajú autorizáciu na používanie obsahu chráneného autorskými právami. Ak máte právnu autorizáciu na používanie obsahu chráneného autorskými právami, požiadajte o certifikáciu na účely inzercie. Ak uvidíte neautorizovaný obsah, odošlite sťažnosť súvisiacu s autorskými právami.

Hazard a hry

Podporujeme inzerciu zodpovedného hazardu a dodržiavame miestne zákony a odvetvové normy týkajúce sa hazardu, preto nepovoľujeme určité typy inzercie súvisiacej s hazardom. Reklamy súvisiace s hazardom sú povolené, ak sú v súlade s pravidlami uvedenými nižšie a inzerent získal príslušnú certifikáciu Google Ads. Reklamy na hazard musia zacieľovať na schválené krajiny, mať vstupnú stránku, ktorá uvádza informácie o zodpovednom hazarde, a nikdy nesmú zacieľovať na neplnoletých. Skontrolujte si miestne nariadenia pre oblasti, na ktoré chcete zacieliť.

Príklady obmedzeného obsahu súvisiaceho s hazardom: kamenné kasína; webové stránky, na ktorých môžu používatelia staviť v pokri, bingu, rulete alebo na športové udalosti; národné a súkromné lotérie; webové stránky zhromažďujúce kurzy na športové podujatia; webové stránky ponúkajúce bonusové kódy alebo propagačné ponuky na hazardné webové stránky; online výukové materiály kasínových hier; webové stránky ponúkajúce rekreačný poker; webové stránky, ktoré nie sú kasínom, ale sú zamerané na hry o peniaze.

Zdravotná starostlivosť a lieky

Zaviazali sme sa dodržiavať reklamné predpisy v oblasti zdravotnej starostlivosti a liekov, preto očakávame, že reklamy a cieľové umiestnenia budú dodržiavať príslušné zákony a odvetvové normy. Inzercia spojená s niektorými typmi obsahu súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou nie je vôbec povolená. Iné typy obsahu súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou sú povolené, ak má inzerent certifikáciu od Googlu a zacieľuje iba na schválené krajiny. Skontrolujte si miestne nariadenia pre oblasti, na ktoré chcete zacieliť.

Politický obsah

Očakávame, že všetky politické reklamy a cieľové umiestnenia budú v súlade s miestnymi zákonmi týkajúcimi sa kampaní a volieb, a to v prípade všetkých oblastí, na ktoré reklamy zacieľujú. Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na právne záväzné obdobia volebných moratórií.

Príklady politického obsahu: propagácia politických strán alebo kandidátov, obhajoba politických záležitostí.

Finančné služby

Chceme, aby používatelia mali adekvátne informácie a mohli sa informovane rozhodovať vo finančných otázkach. Naše pravidlá sú vytvorené tak, aby používatelia získali informácie na zváženie nákladov súvisiacich s finančnými produktmi a službami a aby boli chránení pred škodlivými a nečestnými praktikami. Na účely týchto pravidiel definujeme finančné produkty a služby ako také, ktoré súvisia so správou alebo investovaním peňazí a kryptomien, a to vrátane prispôsobeného poradenstva.

Pri propagácii finančných produktov a služieb musíte dodržiavať štátne a miestne nariadenia pre všetky regióny alebo krajiny, na ktoré zacieľujú vaše reklamy. Musíte napríklad sprístupniť informácie, ktoré vyžaduje miestny zákon. Viac informácií nájdete v našom neúplnom zozname požiadaviek podľa krajín. Pripomíname však, že od inzerentov sa očakáva, že si sami preštudujú miestne nariadenia týkajúce sa všetkých oblastí, na ktoré zacieľujú ich reklamy.

Ochranné známky

Existuje niekoľko faktorov, ktoré určujú, kedy sa môžu ochranné známky použiť v reklamách služby Google Ads. Tieto pravidlá, ako aj faktory uvedené v našom centre pravidiel, platia len v prípade, že vlastník ochrannej známky poslal spoločnosti Google oprávnenú sťažnosť.

Právne podmienky

Okrem dodržiavania pravidiel reklamy spoločnosti Google vždy zodpovedáte aj za zaistenie dodržiavania všetkých príslušných zákonov a predpisov platných pre všetky miesta, kde sa vaše reklamy zobrazujú.

Iné obmedzené typy podnikania

Firmám podnikajúcim v určitých oblastiach neumožňujeme inzerovať pomocou našich služieb, aby sme zabránili zneužívaniu používateľov. Platí to aj v prípade firiem, pri ktorých sa zdá, že dodržiavajú naše ostatné pravidlá. Na základe našich nepretržitých kontrol a spätnej väzby od používateľov, regulátorov a úradov na ochranu spotrebiteľa občas identifikujeme výrobky alebo služby, ktoré možno ľahko zneužiť. Ak sa domnievame, že určité firmy predstavujú neprimerané riziko pre bezpečnosť alebo dojem používateľov, môžeme zobrazovanie súvisiacich reklám obmedziť alebo zastaviť.

Obmedzené formáty reklamy a funkcie

Prístup k pokročilým formátom reklamy a funkciám v službe Google Ads určuje viacero faktorov. Niektoré formáty reklamy nie sú dostupné všetkým inzerentom, pokiaľ nesplnia konkrétne požiadavky alebo neukončia proces certifikácie.

Požiadavky na obsah určený pre deti

Inzerenti nemôžu zobrazovať prispôsobené reklamy pri obsahu nastavenom ako určený pre deti. Na tejto stránke si môžete pozrieť, ktoré kategórie sa nesmú inzerovať pri obsahu určenom pre deti.

Publikačné a technické požiadavky

Chceme poskytovať reklamy, ktoré sú zaujímavé pre používateľov a nepôsobia otravne alebo zložito. Preto sme vytvorili publikačné požiadavky, aby boli reklamy naďalej príťažlivé pre používateľov. Okrem toho sme vytvorili aj technické požiadavky, ktoré používateľom a inzerentom pomáhajú maximálne využiť celé spektrum formátov reklamy v našej ponuke.

Publikačné požiadavky

Spoločnosť Google vyžaduje, aby všetky reklamy, rozšírenia a ciele reklám spĺňali prísne odborné a publikačné štandardy, čím sa zabezpečí dobrý dojem používateľa. Povoľujeme iba reklamy, ktoré sú jasné, vyzerajú profesionálne a odkazujú používateľa na obsah, ktorý je relevantný, užitočný a ľahko sa s ním pracuje.

Príklady propagácie, ktorá nespĺňa tieto publikačné a profesionálne požiadavky:

  • príliš všeobecné reklamy, ktoré obsahujú nekonkrétne frázy typu „Tu nakupujte produkty“;
  • netradične použité slová, čísla, písmená, interpunkcia či symboly, napríklad ZADARMO, z-a-d-a-r-m-o alebo Z4D4RM0.

Požiadavky na cieľ

Chceme zaistiť pozitívny dojem spotrebiteľov, keď kliknú na vašu reklamu. Ciele vašich reklám preto musia používateľom ponúkať jedinečnú hodnotu a byť funkčné, užitočné a s jednoduchou navigáciou.

Príklady propagácie nespĺňajúcej požiadavky na cieľ:

  • zobrazená webová adresa, ktorá presne nezodpovedá webovej adrese vstupnej stránky (napr. adresa google.com, ktorá používateľa presmeruje na adresu gmail.com);
  • nedokončené webové stránky alebo aplikácie, parkované domény alebo webové stránky či aplikácie, ktoré jednoducho nefungujú;
  • webové stránky, ktoré nemožno zobraziť v bežných prehliadačoch;
  • webové stránky, ktoré v prehliadači zablokujú tlačidlo Späť.

Technické požiadavky

V záujme zachovania prehľadnosti a funkčnosti reklám sa od inzerentov vyžaduje, aby dodržiavali naše technické požiadavky.

Požiadavky na formát reklamy

V záujme zabezpečenia dobrého dojmu používateľa a zobrazovania atraktívnych a profesionálne vyzerajúcich reklám povoľujeme iba propagácie, ktoré sú v súlade so špecifickými požiadavkami pre jednotlivé reklamy. Prečítajte si požiadavky pre každý formát reklamy, ktorý používate.

Poznámka: Reklamy nevhodné pre rodinu nepovoľujeme v prípade obrázkových reklám, videoreklám ani iných netextových formátov reklám. Získajte ďalšie informácie o našich pravidlách týkajúcich sa obsahu pre dospelých.

Príklady požiadaviek na formát reklamy: povolené počty znakov pre nadpis a text reklamy, obmedzenia veľkosti obrázka, obmedzenia veľkosti súboru, obmedzenia dĺžky videa, pomery strán. 

Naše pravidlá

Služba Google Ads umožňuje firmám všetkých veľkostí z celého sveta propagovať na webových stránkach spoločnosti Google a v celej našej sieti najrôznejšie produkty, služby, aplikácie a webové stránky. Chceme vám pomôcť osloviť súčasných aj potenciálnych zákazníkov a publiká. Aby sme však pomáhali vytvárať bezpečné a pozitívne zážitky používateľov, počúvame názory a pripomienky používateľov týkajúce sa typov reklám, ktoré sa im zobrazujú. Okrem toho pravidelne kontrolujeme zmeny online trendov a postupov, štandardov v odvetví a tiež predpisov. Pri tvorbe našich pravidiel taktiež berieme do úvahy hodnoty a kultúru našej spoločnosti, ako aj praktické, technické a obchodné hľadisko. Výsledkom je súbor pravidiel, ktoré sa vzťahujú na všetky propagácie v Sieti Google.

Spoločnosť Google vyžaduje, aby inzerenti dodržiavali všetky príslušné zákony a predpisy a tiež pravidlá spoločnosti Google uvedené vyššie. Je dôležité, aby ste sa zoznámili s týmito požiadavkami a sledovali, či v miestach, kde firma pôsobí, ako aj v miestach, kde sa zobrazujú vaše reklamy, nedošlo k ich zmenám. Ak narazíme na obsah, ktorý uvedené požiadavky nespĺňa, môžeme zablokovať jeho zobrazovanie. V prípade opakovaného alebo veľmi závažného porušenia pravidiel môžeme s inzerentom ukončiť spoluprácu.

 

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.

Povedzte nám svoj názor

Ohodnoťte užitočnosť tejto stránky a podeľte sa s nami o svoj názor:
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?