Google Ads-beleid

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Display & Video 360-gebruikers moeten voldoen aan dit Google Ads-beleid. Ga naar het Helpcentrum van Display & Video 360 voor aanvullende beperkingen.

Als onderdeel van onze recente opschorting van advertenties in Rusland onderbreken we nu ook wereldwijd advertenties op Google-services en -netwerken voor adverteerders die zijn gevestigd in Rusland.
Door de huidige oorlog in Oekraïne onderbreken we tijdelijk de weergave van Google-advertenties voor gebruikers in Rusland.

Welkom bij het Advertentiebeleidscentrum van Google

Dit is de eerste knop voor de Google Ads-beleidsopties. Selecteer deze knop om uw account te beheren met de Beleidsbeheerder. Dit is de derde knop voor de Google Ads-beleidsopties. Selecteer deze knop om een advertentieschending te melden.

Overzicht van ons beleid en hoe we dit handhaven

We streven ernaar om een gezond ecosysteem voor digitaal adverteren te ondersteunen dat betrouwbaar en transparant is en dat werkt voor gebruikers, adverteerders en uitgevers. Met dit Helpcentrum willen we het makkelijker voor u maken om Google Ads-campagnes op te zetten die voldoen aan het onderstaande advertentiebeleid.

Met dit beleid willen we een veilige en positieve omgeving garanderen voor onze gebruikers en voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Dit betekent dat ons beleid content verbiedt die schadelijk is voor gebruikers en het hele advertentie-ecosysteem.

Ons advertentiebeleid omvat 4 deelgebieden:

Google Ads policies | prohibited content Verboden content: content die u niet mag promoten in het Google Netwerk
Google Ads policies | prohibited practice Verboden praktijken: wat u niet mag doen als u via ons wilt adverteren
Google Ads policies | restricted content Beperkte content en functies: content die mag worden gepromoot, maar waarvoor wel beperkingen gelden
Google Ads policies | Editorial and technical Redactionele en technische vereisten: kwaliteitsnormen voor uw advertenties, websites en apps

Klik hieronder op elk beleid voor beleidsdefinities, voorbeelden en stappen voor probleemoplossing.

We gebruiken een combinatie van AI van Google en menselijke evaluatie om te zorgen dat advertenties voldoen aan dit beleid. Onze handhavingstechnologieën gebruiken AI van Google, gemodelleerd op beslissingen van menselijke reviewers, om onze gebruikers te beschermen en onze advertentieplatforms veilig te houden. Onze speciaal getrainde experts beoordelen en evalueren vaak de complexere, genuanceerdere en ernstigere gevallen.

We ondernemen actie voor content die ons beleid schendt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we advertenties afkeuren, zodat ze niet worden getoond, of dat we accounts opschorten voor herhaalde of ernstige schendingen. We nemen herhaalde schendingen van ons beleid uiterst serieus en breiden voortdurend ons waarschuwingssysteem uit voor mensen die zich hieraan schuldig maken.

We geven u informatie over onze beslissing over alle handhavingsmaatregelen die we nemen voor beleidsschendingen. Als een van uw advertenties wordt afgekeurd, kunt u de advertentie corrigeren of bezwaar maken tegen de beslissing (of hier voor DV360-advertenties). Ook kunt u bezwaar maken tegen een beslissing over opschorting van uw account (of hier voor DV360-bezwaren). Log in bij uw Google Ads-account om deze links te gebruiken.

Verboden content

Namaakgoederen

Google Ads verbiedt de verkoop of promotie van de verkoop van nagemaakte artikelen. Nagemaakte artikelen zijn voorzien van een handelsmerk of logo dat identiek is aan of vrijwel niet te onderscheiden is van het handelsmerk van iemand anders. Deze artikelen imiteren de merkkenmerken van het product in een poging zich te presenteren als een officieel product van de merkeigenaar. Dit beleid is van toepassing op de content van uw advertentie en uw website of app. 


Gevaarlijke producten of services

We willen mensen online en offline beschermen. Daarom is het niet toegestaan te adverteren voor bepaalde producten en services die schade of letsel kunnen veroorzaken.

Voorbeelden van gevaarlijke content: drugs (synthetisch of plantaardig), psychoactieve stoffen, hulpmiddelen waarmee drugsgebruik mogelijk wordt gemaakt, wapens, munitie, explosieve materialen en vuurwerk, instructies voor het maken van explosieven of andere schadelijke producten, tabaksproducten

Oneerlijk gedrag mogelijk maken

Eerlijkheid en oprechtheid zijn voor ons uitermate belangrijk. Promotie van producten of services die zijn ontworpen om oneerlijk gedrag mogelijk te maken, is dan ook niet toegestaan.

Voorbeelden van producten of services die oneerlijk gedrag mogelijk maken: hackingsoftware of ‑instructies, services die zijn bedoeld om op kunstmatige wijze het verkeer naar advertenties of websites te verhogen, vervalste documenten, niet-toegestane academische hulpmiddelen

Ongepaste content

We hechten veel waarde aan diversiteit en respect voor anderen en streven ernaar gebruikers niet te kwetsen. Daarom staan we geen advertenties of bestemmingen toe die schokkende content tonen of haat, onverdraagzaamheid, discriminatie of geweld promoten.

Voorbeelden van ongepaste of aanstootgevende content: het kwetsen of intimideren van een persoon of groep, rassendiscriminatie, parafernalia van haatdragende groepen, expliciete beelden van misdaden of ongelukken, dierenmishandeling, moord, zelfverwonding, afpersing of chantage, de verkoop of verhandeling van beschermde diersoorten, advertenties met grof taalgebruik


Verboden praktijken

Misbruik van het advertentienetwerk

We willen dat advertenties in het Google Netwerk praktisch, gevarieerd, relevant en veilig zijn voor gebruikers. We staan adverteerders niet toe advertenties, content of bestemmingen te gebruiken die ons proces voor advertentiebeoordeling proberen te misleiden of omzeilen.

Voorbeelden van misbruik van het advertentienetwerk: adverteren voor content met malware, 'cloaking' of andere technieken om de echte bestemming te verbergen waar gebruikers naartoe worden geleid, 'arbitrage' of bestemmingen promoten met als enig of primair doel advertenties weer te geven, adverteren voor een 'brug- of gatewaybestemming' die alleen is ontworpen om gebruikers naar een andere website door te sturen, adverteren met als enig of primair doel aanbevelingen van de gebruiker te verkrijgen op openbare sociale netwerken, misbruik of manipulatie van instellingen om te proberen onze systemen voor beleidscontrole te omzeilen

Verzameling en gebruik van gegevens

We willen dat onze gebruikers erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens respectvol en met de juiste zorg worden behandeld. Onze advertentiepartners mogen geen misbruik maken van deze gegevens of deze voor ongespecificeerde doeleinden gebruiken. Ook is het niet toegestaan om gegevens te verzamelen zonder adequate kennisgevingen en beveiligingsmaatregelen.

Houd er rekening mee dat er aanvullend beleid van toepassing is als u gebruikmaakt van gepersonaliseerd adverteren, waaronder remarketing en aangepaste doelgroepen. Als u targetingfuncties voor gepersonaliseerd adverteren gebruikt, neemt u het beleid voor verzameling en gebruik van gegevens voor gepersonaliseerde advertenties door.

Voorbeelden van gebruikersgegevens waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan: volledige naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, staatsburgerschap, pensioengegevens, burgerservicenummer, btw-nummer, gezondheidszorg- of rijbewijsnummer, geboortedatum of de meisjesnaam van de moeder naast de hierboven vermelde informatie, financiële status, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, ras of etniciteit, religie

Voorbeelden van onverantwoordelijke verzameling en gebruik van gegevens: creditcardgegevens ontvangen via een onbeveiligde server, advertenties met aannames over de seksuele geaardheid of financiële status van een gebruiker, schendingen van ons beleid voor op interesses gebaseerd adverteren en remarketing

Verkeerde voorstelling

We willen dat gebruikers de advertenties op ons platform vertrouwen. Daarom streven we naar duidelijkheid en eerlijkheid, en bieden we informatie die gebruikers nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. We staan geen advertenties of bestemmingen toe die gebruikers misleiden door relevante productinformatie uit te sluiten of misleidende informatie over producten, services of bedrijven te verstrekken.

Voorbeelden van een verkeerde voorstelling van zaken: factureringsgegevens weglaten of onleesbaar maken, zoals hoe, wat en wanneer kosten in rekening worden gebracht bij gebruikers; kosten verbonden aan financiële services weglaten of onleesbaar maken, zoals rentetarieven, heffingen en boetes; het niet weergeven van btw- of licentienummers, contactgegevens of fysieke adressen indien relevant; aanbiedingen beloven die niet beschikbaar zijn; misleidende of onrealistische beweringen opnemen over gewichtsverlies of financieel gewin; donaties inzamelen onder valse voorwendselen; 'phishing' of het ten onrechte beweren een fatsoenlijk bedrijf te zijn om gebruikers persoonlijke of financiële informatie te laten verstrekken


Beperkte content en functies

In het onderstaande beleid wordt content behandeld die soms wettelijk of cultureel gevoelig is. Online adverteren kan een uitstekende manier zijn om klanten te bereiken. Maar bij bepaalde gevoelige kwesties doen we er ook alles aan om advertenties niet weer te geven waar en/of wanneer dit ongepast is.

Daarom is reclame voor de onderstaande content alleen toegestaan met specifieke beperkingen. Deze advertenties worden mogelijk niet aan elke gebruiker op elke plek weergegeven. Ook moeten adverteerders misschien voldoen aan aanvullende vereisten voordat hun advertenties geschikt zijn om te laten lopen. Niet alle advertentieproducten, -functies of -netwerken ondersteunen deze beperkte content. Meer informatie vindt u in het Beleidscentrum.

Standaardbehandeling van advertenties

Een illustratie van de Google-standaardbehandeling van advertenties die bepaalde advertentiecategorieën beperkt voor gebruikers onder de 18 jaar.

Google zet zich in om alle gebruikers een veilige en betrouwbare advertentiebeleving te bieden. Daarom beperken we de weergave van bepaalde typen advertentiecategorieën voor gebruikers die niet zijn ingelogd of van wie onze systemen aangeven dat ze jonger dan 18 jaar zijn.

Seksuele content

Een illustratie van het Google-beleid tegen bepaalde advertenties met seksuele content.

Advertenties moeten de voorkeuren van gebruikers respecteren en voldoen aan de wettelijke reguleringen. We beperken bepaalde soorten seksuele content in advertenties en op bestemmingen. Deze content wordt uitsluitend in beperkte scenario's weergegeven op basis van zoekopdrachten van gebruikers, de leeftijd van gebruikers en de lokale wetten op de locatie waar de advertentie wordt weergegeven. Advertenties mogen geen minderjarigen targeten.

Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Voorbeelden van beperkte seksuele content: zichtbare geslachtsdelen, vrouwenborsten, hookup-dating, seksspeeltjes, stripclubs, seksueel suggestieve live chat, modellen in seksueel getinte poses

Alcohol

Een illustratie van het Google-beleid tegen bepaalde advertenties voor alcohol en dranken die op alcohol lijken.

We houden ons aan lokale alcoholwetten en branchenormen. Daarom staan we bepaalde soorten alcoholgerelateerde advertenties niet toe, zowel voor alcohol als voor dranken die op alcohol lijken. Sommige typen alcoholgerelateerde advertenties zijn toegestaan als ze voldoen aan het onderstaande beleid, geen minderjarigen targeten en alleen landen targeten waar alcoholadvertenties expliciet zijn toegestaan.

Voorbeelden van beperkte alcoholische dranken: bier, wijn, sake, sterke drank, champagne, versterkte wijn, alcoholvrij bier, alcoholvrije wijn en alcoholvrije gedestilleerde drank

Auteursrechten

Een illustratie van het Google-beleid voor de rechten van auteursrechthouders.

We houden ons aan lokale auteursrechtwetgeving en beschermen de rechten van auteursrechthouders. Daarom staan we geen advertenties toe die ongeautoriseerd gebruikmaken van auteursrechtelijk beschermde content. Als u wettelijk gemachtigd bent om auteursrechtelijk beschermde content te gebruiken, dient u een aanvraag voor certificering in (of hier voor DV360) om te adverteren. Als u ongeautoriseerde content ziet, dient u een auteursrechtklacht in.

Kansspelen en spellen

Een illustratie van het Google-beleid tegen bepaalde kansspelgerelateerde advertenties.

We ondersteunen verantwoorde advertenties voor kansspelen en houden ons aan de lokale wetten en branchenormen voor kansspelen. Daarom staan we bepaalde soorten kansspelgerelateerde advertenties niet toe. Kansspelgerelateerde advertenties zijn toegestaan als ze voldoen aan het onderstaande beleid en als de adverteerder de juiste Google Ads-certificering heeft ontvangen. Advertenties voor kansspelen moeten goedgekeurde landen targeten en een bestemmingspagina hebben die informatie over verantwoorde kansspelen weergeeft, en mogen nooit minderjarigen targeten. Controleer de lokale reguleringen voor de gebieden die u target.

Voorbeelden van beperkt toegestane content die gerelateerd is aan kansspelen: fysieke casino's; websites waar gebruikers kunnen wedden op poker, bingo, roulette of sportevenementen; nationale of particuliere loterijen; verzamelsites voor aan sport gerelateerde kansspelen; websites met bonuscodes of promotie-aanbiedingen voor sites voor kansspelen; online trainingsmateriaal voor casinospelletjes; sites die 'poker voor de lol' (zonder geldprijzen) aanbieden; spelletjessites met spelen die over het algemeen niet in casino's worden gespeeld, maar waarmee wel geldprijzen kunnen worden gewonnen

Gezondheidszorg en geneesmiddelen

Een illustratie van het Google-beleid tegen bepaalde advertenties met aan gezondheidszorg gerelateerde content.

We leggen ons erop toe om de advertentieregelgeving voor gezondheidszorg en geneesmiddelen na te leven. Daarom verwachten we dat advertenties en bestemmingen voldoen aan de juiste wetten en branchenormen. Voor sommige aan gezondheidszorg gerelateerde content mag helemaal niet worden geadverteerd, terwijl voor andere content alleen kan worden geadverteerd als de adverteerder is gecertificeerd door Google en alleen goedgekeurde landen target. Check de lokale regelgeving voor de gebieden die u target.

Politieke content

Een illustratie van het Google-beleid tegen bepaalde advertenties met politieke content.

We verwachten dat alle politieke advertenties en bestemmingen voldoen aan de wetten voor lokale campagnes en verkiezingen voor elk gebied dat de advertentie target. Dit beleid omvat wettelijk verplichte 'stille periodes' rond verkiezingen.

Voorbeelden van politieke content: de promotie van politieke partijen of kandidaten, politieke kwesties onder de aandacht brengen

Financiële services

Een illustratie van het Google-beleid tegen bepaalde advertenties voor financiële services.

We willen dat gebruikers voldoende informatie hebben om weloverwogen financiële beslissingen te nemen. Ons beleid is erop gericht om gebruikers informatie te geven over de kosten van financiële producten en services en om gebruikers te beschermen tegen schadelijke en misleidende praktijken. Ten behoeve van dit beleid definiëren we 'financiële producten en services' als producten en services die betrekking hebben op het beheren of investeren van geld en cryptocurrency's, waaronder persoonlijk advies.

Als u financiële producten en services promoot, moet u de staats- en lokale verordeningen naleven van elke locatie die u met uw advertenties target. U moet bijvoorbeeld specifieke kennisgevingen opnemen die volgens de lokale wet zijn vereist. We verwachten dat adverteerders zelf onderzoek doen naar de lokale verordeningen voor elke locatie die hun advertenties targeten.

Handelsmerken

Een illustratie van het Google-beleid tegen bepaalde advertenties met handelsmerken.
Er zijn verschillende factoren die bepalen wanneer handelsmerken in Google Ads-advertenties kunnen worden gebruikt. Naast de factoren die worden beschreven in ons Beleidscentrum, is dit beleid alleen van toepassing wanneer de eigenaar van een handelsmerk een geldige klacht bij Google heeft ingediend.

Wettelijke vereisten

Een illustratie van het Google-beleid voor naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving.

U bent altijd verantwoordelijk voor de naleving van zowel het advertentiebeleid van Google als alle toepasselijke wet- en regelgeving van de locaties waar uw advertenties worden weergegeven.

Andere beperkte bedrijven

Een illustratie van het Google-beleid dat beperkt welke bedrijven kunnen adverteren via Google Ads.
We beperken bepaalde soorten bedrijven in de advertenties die ze via Google weergeven om te voorkomen dat gebruikers worden uitgebuit, zelfs als die afzonderlijke bedrijven zich lijken te houden aan ons beleid. Op basis van onze doorlopende beoordelingen en feedback van gebruikers, toezichthouders en instanties voor consumentenbescherming, identificeren we soms producten of services die vatbaar zijn voor misbruik. Als we van mening zijn dat bepaalde soorten bedrijven een hoger risico vormen voor de gebruikersveiligheid of -ervaring, kunnen we de weergave van hieraan gerelateerde advertenties beperken of stopzetten.

Beperkte advertentie-indelingen en -functies

Een illustratie van de vereisten en het certificeringsproces van Google voor geavanceerde advertentie-indelingen.

Er zijn meerdere factoren die toegang tot geavanceerde advertentie-indelingen en functies op Google Ads bepalen. Bepaalde advertentie-indelingen zijn niet voor alle adverteerders beschikbaar. U kunt ze pas gebruiken nadat u aan onze specifieke vereisten heeft voldaan of de certificeringsprocedure heeft voltooid.

Vereisten voor content die is gemaakt voor kinderen

Een illustratie van het Google-beleid tegen advertenties met voor kinderen gemaakte content.

Adverteerders mogen geen gepersonaliseerde advertenties weergeven bij content die is ingesteld als gemaakt voor kinderen. Hier leest u voor welke categorieën beperkingen gelden als u wilt adverteren bij content die is gemaakt voor kinderen.

Beschermingsmaatregelen rond advertentieweergave voor kinderen en tieners

We vinden het belangrijk dat de advertentiebeleving in Google-producten nuttig, informatief en vooral veilig is voor onze gebruikers, dus ook voor kinderen en tieners. Het advertentiebeleid voor kinderen en het advertentiebeleid voor tieners van Google voeren waarborgen in om gebruikers jonger dan 18 jaar te helpen beschermen, onder meer door advertentiepersonalisatie uit te zetten en gevoelige advertentiecategorieën te beperken.

Beperkte advertentieweergave

Dit is een illustratie van het beleid voor beperkte advertentieweergave van Google Ads.

We beperken de vertoning van advertenties die tot een hogere kans op misbruik of een slechte gebruikerservaring leiden, om de integriteit van ons Google Ads-ecosysteem te beschermen. In deze specifieke gevallen kunnen alleen gekwalificeerde adverteerders hun advertenties laten lopen zonder enige beperking. Meer informatie over wanneer beperkte advertentieweergave van toepassing is en wie een gekwalificeerde adverteerder is

Redactionele en technische vereisten

We willen advertenties bieden die boeiend zijn voor gebruikers zonder dat ze irritant of moeilijk te begrijpen zijn. Daarom hebben we redactionele vereisten opgesteld waarmee u uw advertenties interessant kunt houden voor gebruikers. Ook hebben we technische vereisten opgesteld, zodat gebruikers en adverteerders optimaal gebruik kunnen maken van de verschillende advertentie-indelingen die we aanbieden.

Redactioneel

Google wil gebruikers de beste gebruikerservaring bieden en vereist daarom dat alle advertenties, componenten en bestemmingen voldoen aan hoge professionele en redactionele normen. We staan alleen advertenties toe die duidelijk zijn, een professioneel uiterlijk hebben en gebruikers naar content leiden die relevant, praktisch en makkelijk te begrijpen is.

Voorbeelden van advertenties die niet voldoen aan deze redactionele en professionele vereisten:

  • Te algemene advertenties die vage zinnen bevatten, zoals Koop producten hier.
  • Gekunsteld gebruik van woorden, getallen, letters, interpunctie of symbolen, zoals GRATIS, g-r-a-t-i-s en gr@tis.

Vereisten voor bestemming

We willen consumenten een goede beleving bieden wanneer ze op een advertentie klikken. Daarom moet de bestemming van een advertentie voor gebruikers een unieke waarde hebben en functioneel, nuttig en eenvoudig te navigeren zijn.

Voorbeelden van promoties die niet voldoen aan de vereisten voor bestemmingen:

  • Een zichtbare URL die niet correct de URL van de landingspagina aangeeft, zoals wanneer google.nl de gebruikers naar gmail.com stuurt.
  • Sites of apps die nog in aanbouw of geparkeerde domeinen zijn of sites of apps die niet werken.
  • Sites die niet kunnen worden getoond in gangbare browsers.
  • Sites waarop de terugknop van de browser uitstaat.

Technische vereisten

We willen advertenties duidelijk en functioneel houden. Daarom moeten adverteerders voldoen aan onze technische vereisten.

Vereisten voor advertentie-indelingen

Omdat wij ervoor willen zorgen dat u een goede gebruikerservaring biedt en aantrekkelijke, professioneel ogende advertenties plaatst, staan wij alleen promoties toe die voldoen aan de specifieke vereisten voor elke advertentie. Lees wat de vereisten zijn voor elke advertentie-indeling die u gebruikt.

Opmerking: We staan niet-gezinsvriendelijke advertenties niet toe in beeldadvertenties, videoadvertenties of andere niet-tekstuele advertentie-indelingen. Lees meer over ons Beleid inzake inhoud voor volwassenen.

Voorbeelden van vereisten voor advertentie-indelingen: tekenlimieten voor de kop of de tekst van een advertentie, de vereisten voor het formaat van de afbeelding, limieten voor de bestandsgrootte, limieten voor de videolengte, beeldverhoudingenOver ons beleid

Met Google Ads kunnen bedrijven van elke grootte overal ter wereld een uiteenlopend aanbod van producten, services, apps en websites onder de aandacht brengen op Google en in ons hele netwerk. We willen dat u bestaande en potentiële klanten en nieuwe doelgroepen kunt bereiken. We willen ook een veilige en positieve ervaring bieden aan gebruikers. Daarom luisteren we naar de feedback die we krijgen van gebruikers over de advertenties die zij zien. Verder bestuderen we met regelmaat veranderingen in online trends en praktijken, industrienormen en regelgeving. Ten slotte zorgen we er ook voor dat ons beleid aansluit bij onze bedrijfswaarden en -cultuur, en bij operationele, technische en zakelijke overwegingen. Op basis hiervan hebben we een reeks beleidsregels opgesteld die van toepassing zijn op alle advertenties in het Google Netwerk.

Google vereist van adverteerders dat ze alle toepasselijke wet- en regelgeving en het hierboven beschreven beleid van Google naleven. Het is belangrijk dat u vertrouwd raakt met deze vereisten en ze geregeld doorneemt voor de gebieden waarin uw bedrijf actief is en voor alle andere plaatsen waar uw advertenties worden weergegeven. Als we advertenties aantreffen die deze vereisten schenden, kunnen we die blokkeren. In het geval van herhaalde of ernstige schendingen kunnen we uw advertenties bij ons in zijn geheel stopzetten.

Adverteerders zijn ervoor verantwoordelijk geen content te promoten en zich niet bezig te houden met gedrag dat schade kan toebrengen aan onze gebruikers, werknemers of het Google Ads-ecosysteem. Als we dergelijke content of dergelijk gedrag zien, kunnen we actie ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot uw advertenties beperken of blokkeren of uw account opschorten.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: neem contact op met Google Ads-support

Geef ons uw mening

Beoordeel hoe nuttig deze pagina is en deel hieronder uw feedback met ons:

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu