Google Ads-beleid

Welkom bij het Beleidscentrum van Google Ads. Hier vindt u de voorwaarden waaraan u dient te voldoen als u wilt adverteren in het Google Netwerk.

Ons beleid omvat vier deelgebieden:
Verboden content

Nagemaakte artikelen

Google Ads verbiedt de verkoop of promotie van de verkoop van nagemaakte artikelen. Nagemaakte artikelen zijn voorzien van een handelsmerk of logo dat identiek is aan of vrijwel niet te onderscheiden is van het handelsmerk van iemand anders. Deze artikelen imiteren de merkkenmerken van het product in een poging zich te presenteren als een officieel product van de merkeigenaar. Dit beleid is van toepassing op de content van uw advertentie en uw website of app. 

Gevaarlijke producten of services

We willen mensen online en offline veilig houden. Daarom is het niet toegestaan reclame te maken voor bepaalde producten en services die schade of letsel veroorzaken.

Voorbeelden van gevaarlijke content: drugs (synthetisch of plantaardig); psychoactieve stoffen; apparatuur waarmee drugsgebruik mogelijk wordt gemaakt; wapens; ammunitie; explosieve materialen en vuurwerk; instructies voor het maken van explosieven of andere schadelijke producten; tabaksproducten

Oneerlijk gedrag mogelijk maken

We hechten veel waarde aan eerlijkheid en oprechtheid. Reclame voor artikelen of services die zijn ontwikkeld om oneerlijk gedrag in de hand te werken, is dan ook niet toegestaan.

Voorbeelden van producten of services die oneerlijk gedrag mogelijk maken: hackingsoftware of -instructies; services die zijn bedoeld om op kunstmatige wijze het verkeer naar advertenties of websites te verhogen; vervalste documenten; niet-toegestane academische hulpmiddelen

Ongepaste content

We hechten veel waarde aan diversiteit en respect voor anderen en streven ernaar gebruikers niet te beledigen. Daarom staan we geen advertenties of bestemmingen toe die schokkende content weergeven of haat, onverdraagzaamheid, discriminatie of geweld promoten.

Voorbeelden van ongepaste of aanstootgevende content: het kwetsen of intimideren van een persoon of groep; rassendiscriminatie; parafernalia van haatdragende groepen; expliciete beelden van misdaden of ongelukken; dierenmishandeling; moord; zelfverwonding; afpersing of chantage; de verkoop of verhandeling van beschermde diersoorten; advertenties met godslasterlijk taalgebruik


Verboden praktijken

Misbruik van het advertentienetwerk

We willen dat advertenties in het Google Netwerk praktisch, gevarieerd, relevant en veilig zijn voor gebruikers. We staan adverteerders niet toe advertenties, content of bestemmingen te gebruiken die ons proces voor advertentiebeoordeling proberen te misleiden of omzeilen.

Voorbeelden van misbruik van het advertentienetwerk: adverteren voor content met malware; 'cloaking' of andere technieken om de echte bestemming te verbergen waar gebruikers naartoe worden geleid; 'arbitrage' of bestemmingspagina's promoten met als enig of primair doel advertenties weer te geven; adverteren voor een 'brug- of gatewaybestemming' die alleen is ontworpen om gebruikers naar een andere website door te sturen; adverteren met als enig of primair doel aanbevelingen van de gebruiker te verkrijgen op openbare sociale netwerken; 'gaming' of het manipuleren van instellingen om te proberen onze systemen voor beleidscontrole te omzeilen

Verzameling en gebruik van gegevens

We willen dat gebruikers erop kunnen vertrouwen dat de informatie over hen wordt gerespecteerd en met zorg wordt behandeld. Onze advertentiepartners mogen geen misbruik maken van deze informatie of deze voor ongespecificeerde doeleinden of zonder gepaste beveiligingsmaatregelen verzamelen.

Voorbeelden van gebruikersgegevens waarmee zorgvuldig dient te worden omgegaan: volledige naam; e-mailadres; postadres; telefoonnummer; nationale identiteit; pensioengegevens; burgerservicenummer; btw-nummer; gezondheidszorg- of rijbewijsnummer; geboortedatum of de meisjesnaam van de moeder; en naast de hier vermelde informatie tevens de volgende gegevens: financiële status; politieke overtuiging; seksuele geaardheid; ras of etniciteit; religie

Voorbeelden van onverantwoordelijk verzamelen en gebruiken van gegevens: de ontvangst van creditcardgegevens via een onbeveiligde server, advertenties die claimen op de hoogte te zijn van de seksuele voorkeur of financiële status van een gebruiker, schendingen van ons beleid ten aanzien van op interesses gebaseerd adverteren en remarketing

Verkeerde voorstelling

We willen niet dat gebruikers zich misleid voelen door advertenties. Daarom streven we naar duidelijkheid en eerlijkheid, en bieden we informatie die gebruikers nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. We staan geen advertenties of bestemmingen toe die gebruikers proberen te misleiden door relevante informatie achter te houden of misleidende informatie over producten, services of bedrijven te geven.

Voorbeelden van een verkeerde voorstelling van zaken: factureringsgegevens weglaten of onleesbaar maken, zoals hoe, wat en wanneer kosten in rekening worden gebracht bij gebruikers; kosten verbonden aan financiële services weglaten of onleesbaar maken, zoals rentetarieven, heffingen en boetes; het niet weergeven van btw- of licentienummers, contactgegevens of fysieke adressen indien relevant; aanbiedingen beloven die niet beschikbaar zijn; misleidende of onrealistische beweringen opnemen over gewichtsverlies of financieel gewin; donaties inzamelen onder valse voorwendselen; 'phishing' of het ten onrechte beweren een fatsoenlijk bedrijf te zijn om gebruikers persoonlijke of financiële informatie te laten verstrekken


Beperkte content

In het onderstaande beleid wordt content behandeld die soms wettelijk of cultureel gevoelig is. Online adverteren kan een uitstekende manier zijn om klanten te bereiken. Bij bepaalde gevoelige kwesties doen we er echter ook alles aan om advertenties niet weer te geven waar en/of wanneer dit ongepast is.

Daarom is reclame voor de onderstaande content enkel toegestaan met specifieke beperkingen. Deze advertenties worden mogelijk niet aan elke gebruiker op elke plek weergegeven. Ook moeten adverteerders misschien voldoen aan aanvullende vereisten voordat hun advertenties geschikt zijn voor weergave. Niet alle advertentieproducten, -functies of -netwerken ondersteunen deze beperkte content. Meer informatie is te vinden in het Beleidscentrum.

Inhoud voor volwassenen

Advertenties moeten de voorkeuren van gebruikers respecteren en voldoen aan wettelijke reguleringen. Daarom staan we bepaalde soorten inhoud voor volwassenen niet toe in advertenties en op bestemmingen. Sommige soorten inhoud voor volwassenen zijn toegestaan in advertenties en op bestemmingen als ze voldoen aan het onderstaande beleid en geen minderjarigen targeten. Ze worden echter alleen weergegeven in beperkte omstandigheden op basis van zoekopdrachten van gebruikers, leeftijd van gebruikers en de lokale wetten waar de advertentie wordt weergegeven.

Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Voorbeelden van inhoud voor volwassenen: stripclubs; erotische films; erotische speeltjes; erotische tijdschriften; seksueel prikkelende producten; datingwebsites; modellen in seksueel getinte poses

Alcohol

We houden ons aan lokale alcoholwetten en branchenormen. Daarom staan we bepaalde soorten alcoholgerelateerde advertenties niet toe, zowel voor alcohol als voor dranken die op alcohol lijken. Sommige typen alcoholgerelateerde advertenties zijn toegestaan als ze voldoen aan het onderstaande beleid, geen minderjarigen targeten en alleen landen targeten waar alcoholadvertenties expliciet zijn toegestaan.

Voorbeelden van beperkte content over alcoholhoudende dranken: bier; wijn; sake; sterke drank; champagne; versterkte wijn; alcoholvrij bier; alcoholvrije wijn; alcoholvrije gedestilleerde drank

Auteursrechten

Wij houden ons aan lokale auteursrechtwetgeving en beschermen de rechten van auteursrechthouders. Daarom staan we geen advertenties toe die ongeautoriseerd gebruikmaken van auteursrechtelijk beschermde content. Als u wettelijk bent gemachtigd om auteursrechtelijk beschermde content te gebruiken, dient u een aanvraag in voor certificering om te adverteren. Als u ongeautoriseerde content ziet, dient u een auteursrechtgerelateerde klacht in.

Kansspelen en spellen

We ondersteunen verantwoorde advertenties voor kansspelen en houden ons aan de lokale wetten en branchenormen voor kansspelen. Daarom staan we bepaalde soorten kansspelgerelateerde advertenties niet toe. Kansspelgerelateerde advertenties zijn toegestaan als ze voldoen aan het onderstaande beleid en als de adverteerder de juiste Google Ads-certificering heeft ontvangen. Advertenties voor kansspelen moeten goedgekeurde landen targeten en een bestemmingspagina hebben die informatie over verantwoorde kansspelen weergeeft, en mogen nooit minderjarigen targeten. Controleer de lokale reguleringen voor de gebieden die u target.

Voorbeelden van beperkt toegestane content gerelateerd aan kansspelen: fysieke casino's; plekken waar gebruikers kunnen wedden op poker, bingo, roulette of sportevenementen; nationale of particuliere loterijen; vergelijkingssites voor aan sport gerelateerde kansspelen; websites die bonuscodes of aanbiedingen bevatten voor kansspelwebsites; online trainingsmateriaal voor casinospelletjes; sites die pokerspelletjes zonder geldprijzen aanbieden; spelletjessites met spelen die over het algemeen niet in casino's worden gespeeld, maar waarmee wel geldprijzen kunnen worden gewonnen

Gezondheidszorg en geneesmiddelen

We volgen nauwkeurig de volgende advertentiereguleringen voor gezondheidszorg en geneesmiddelen. Daarom verwachten we dat advertenties en bestemmingen voldoen aan de juiste wetten en branchenormen. Sommige aan gezondheidszorg gerelateerde content mag helemaal niet worden geadverteerd, terwijl andere alleen kan worden geadverteerd als de adverteerder is gecertificeerd door Google en alleen goedgekeurde landen target. Controleer de lokale reguleringen voor de gebieden die u target.

Politieke content

We verwachten dat alle politieke advertenties en bestemmingen voldoen aan de wetten voor lokale campagnes en verkiezingen voor elk gebied dat de advertentie target. Dit beleid omvat wettelijk verplichte 'stille periodes' rond verkiezingen.

Voorbeelden van politieke content: de promotie van politieke partijen of kandidaten; het onder de aandacht brengen van politieke kwesties

Financiële dienstverlening

We willen dat gebruikers voldoende informatie hebben om weloverwogen financiële beslissingen te nemen. Ons beleid is erop gericht om gebruikers informatie te geven over de kosten van financiële producten en diensten en om gebruikers te beschermen tegen schadelijke en misleidende praktijken. Ten behoeve van dit beleid definiëren we 'financiële producten en diensten' als producten en diensten die betrekking hebben op het beheren en het investeren van geld en cryptovaluta, met inbegrip van persoonlijk advies.

Wanneer u financiële producten en diensten promoot, moet u zich schikken naar de staats- en lokale regelgeving van elk van de regio's of landen die u met uw advertenties target. U moet bijvoorbeeld specifieke openbaarmaking opnemen die volgens de lokale wet is vereist. Raadpleeg voor meer informatie onze niet-limitatieve lijst van landspecifieke vereisten.

Handelsmerken

Er zijn verschillende factoren die bepalen wanneer handelsmerken in Google Ads-advertenties kunnen worden gebruikt. Naast de factoren die worden beschreven in ons Beleidscentrum, is dit beleid alleen van toepassing wanneer de eigenaar van een handelsmerk een geldige klacht bij Google heeft ingediend.

Wettelijke vereisten

U bent altijd verantwoordelijk voor de naleving van zowel het advertentiebeleid van Google als alle toepasselijke wet- en regelgeving van de locaties waar uw advertenties worden weergegeven.

Andere beperkte bedrijven

We beperken bepaalde soorten bedrijven in de advertenties die ze via Google weergeven om te voorkomen dat gebruikers worden uitgebuit, zelfs als die afzonderlijke bedrijven zich lijken te houden aan ons beleid. Op basis van onze doorlopende beoordelingen en feedback van gebruikers en instanties voor consumentenbescherming, identificeren we soms producten of services die vatbaar zijn voor misbruik. Als we van mening zijn dat bepaalde soorten bedrijven een hoger risico vormen voor de gebruikersveiligheid of -ervaring, kunnen we besluiten om de weergave van hieraan gerelateerde advertenties te beperken of te stoppen.

Redactionele en technische vereisten

We willen advertenties bieden die boeiend zijn voor gebruikers zonder dat ze irritant of moeilijk te begrijpen zijn. Daarom hebben we redactionele vereisten opgesteld waarmee u uw advertenties interessant kunt houden voor gebruikers. Ook hebben we technische richtlijnen ontwikkeld, zodat gebruikers en adverteerders optimaal gebruik kunnen maken van de verschillende advertentie-indelingen die wij aanbieden.

Redactioneel

Google wil hoogwaardige functionaliteit aan gebruikers leveren en vereist daarom dat alle advertenties, extensies en bestemmingen voldoen aan hoge professionele en redactionele normen. We staan alleen advertenties toe die duidelijk zijn, een professioneel uiterlijk hebben en gebruikers naar content leiden die relevant, praktisch en gemakkelijk te begrijpen is.

Voorbeelden van advertenties die niet voldoen aan deze redactionele en professionele vereisten:

  • te algemene advertenties die vage zinnen bevatten, zoals 'Koop hier producten',
  • een gekunsteld gebruik van woorden, getallen, letters, interpunctie of symbolen, zoals 'GRATIS', 'g-r-a-t-i-s' en 'gr@tis'.

Vereisten voor bestemming

We willen consumenten een goede ervaring bieden wanneer ze op een advertentie klikken, dus de bestemming van een advertentie moet een unieke waarde voor gebruikers hebben en functioneel, nuttig en eenvoudig te navigeren zijn.

Voorbeelden van promoties die niet voldoen aan de vereisten voor bestemmingen:

  • een zichtbare URL die de URL van de bestemmingspagina niet correct weergeeft, zoals wanneer gebruikers naar 'gmail.nl' worden geleid als ze op 'google.nl' hebben geklikt,
  • sites of apps die nog in aanbouw of geparkeerde domeinen zijn of sites of apps die niet werken,
  • sites die niet kunnen worden weergegeven in veelgebruikte browsers,
  • sites waarop de terugknop van de browser is uitgeschakeld.

Technische vereisten

We willen advertenties duidelijk en functioneel houden. Daarom moeten adverteerders voldoen aan onze technische vereisten.

Vereisten voor advertentie-indelingen

Omdat wij ervoor willen zorgen dat u een goede gebruikerservaring biedt en aantrekkelijke, professioneel ogende advertenties plaatst, staan wij alleen promoties toe die voldoen aan de specifieke vereisten voor elke advertentie. Lees wat de vereisten zijn voor elke advertentie-indeling die u gebruikt.

Opmerking: We staan niet-gezinsvriendelijke advertenties niet toe in beeldadvertenties, videoadvertenties of andere niet-tekstuele advertentie-indelingen. Lees meer over ons Beleid inzake inhoud voor volwassenen.

Voorbeelden van vereisten voor advertentie-indelingen: tekenlimieten voor de kop of de tekst van een advertentie; de vereisten voor het formaat van de afbeelding; limieten voor de bestandsgrootte; limieten voor de videolengte; beeldverhoudingen 

Over ons beleid

Met Google Ads kunnen bedrijven van elke grootte overal ter wereld een uiteenlopend aanbod van producten, services, apps en websites onder de aandacht brengen op Google en ons gehele netwerk. We willen u helpen bestaande en potentiële klanten en nieuwe doelgroepen te bereiken. We willen ook een veilige en positieve ervaring bieden aan gebruikers. Daarom luisteren we naar de feedback die wij ontvangen van gebruikers over de advertenties die zij zien. Verder bestuderen we met regelmaat veranderingen in online trends en praktijken, industrienormen en regelgeving. Ten slotte denken we bij het opstellen van ons beleid aan onze waarden en cultuur als een bedrijf, evenals operationele, technische en zakelijke overwegingen. Op basis hiervan hebben we een reeks beleidsregels opgesteld die van toepassing is op alle advertenties in het Google Netwerk.

Google vereist van adverteerders dat ze alle toepasselijke wet- en regelgeving en het hierboven beschreven beleid van Google naleven. Het is belangrijk dat u vertrouwd raakt met deze vereisten en ze geregeld doorneemt voor de gebieden waarin uw bedrijf actief is en voor alle andere plaatsen waar uw advertenties worden weergegeven. Als we advertenties aantreffen die deze vereisten schenden, kunnen we die blokkeren. In het geval van herhaalde of ernstige schendingen kunnen we u als adverteerder bij ons schorsen.

 

Heeft u hulp nodig?

Heeft u vragen over dit beleid? Laat het ons dan weten:
Contact opnemen met Google Ads-ondersteuning

Geef ons uw mening

Beoordeel hoe nuttig deze pagina is en deel hieronder uw feedback met ons:
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?