Sản phẩm và dịch vụ tài chính

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Người dùng Display & Video 360 phải tuân thủ chính sách Google Ads này. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Display & Video 360 để biết thêm các quy định hạn chế khác.

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Chọn biểu tượng cài đặt Hình ảnh biểu tượng cài đặt trên YouTube ở cuối trình phát video, sau đó chọn "Phụ đề" rồi chọn ngôn ngữ của bạn.


Chúng tôi muốn người dùng có đủ thông tin để đưa ra quyết định tài chính sáng suốt. Chúng tôi đề ra các chính sách này nhằm cung cấp thông tin cho người dùng để họ có thể cân nhắc chi phí liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ tài chính và để bảo vệ người dùng khỏi các thủ đoạn xấu hoặc hành vi lừa đảo. Theo mục đích của chính sách này, chúng tôi coi các sản phẩm và dịch vụ tài chính là những sản phẩm/dịch vụ có liên quan đến việc quản lý hoặc đầu tư tiền và tiền mã hoá, bao gồm cả dịch vụ tư vấn được cá nhân hoá.

Khi quảng bá các sản phẩm và dịch vụ tài chính, bạn phải tuân thủ quy định của quốc gia và địa phương tại mọi vị trí mà quảng cáo đó nhắm đến. Ví dụ: quảng cáo phải có thông tin công bố cụ thể theo yêu cầu của luật địa phương. Các nhà quảng cáo nên tự tìm hiểu về các quy định của địa phương đối với mọi vị trí mà quảng cáo của họ nhắm đến.

Bạn có thể xem các yêu cầu về chính sách có liên quan đến dịch vụ tài chính, khoản vay cá nhân và một số sản phẩm tài chính bị hạn chế ở bên dưới. Do quảng cáo trực tuyến và quy định không ngừng thay đổi, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật chính sách này để bổ sung các nguyên tắc cụ thể cho từng sản phẩm. Tìm hiểu về hậu quả nếu bạn vi phạm chính sách của Google.

Nếu vi phạm các chính sách bên dưới, bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Chúng tôi sẽ gửi một cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn. Vui lòng tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Thông tin công bố về các sản phẩm và dịch vụ tài chính

Các sản phẩm và dịch vụ tài chính có thể rất phức tạp và đôi khi khó hiểu. Thông tin công bố sẽ làm tăng sự minh bạch và cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin hữu ích để đưa ra quyết định sáng suốt. 

Chúng tôi không cho phép các trường hợp sau:

dấu x màu đỏ Không cung cấp thông tin liên hệ hợp pháp của vị trí thực cho doanh nghiệp đang được quảng cáo

dấu x màu đỏ Không nêu rõ các khoản phí liên quan

Lưu ý: Không được đăng các thông tin công bố dưới dạng văn bản cuộn hoặc nằm trong một đường liên kết hoặc thẻ khác. Các thông tin đó phải được hiển thị rõ ràng và ngay lập tức mà người dùng không cần phải nhấp chuột hoặc di chuột lên bất cứ thứ gì.

dấu x màu đỏ Không có các đường liên kết dẫn tới thông tin xác minh hoặc chứng thực của bên thứ ba trong đó có phần xác nhận hoặc ngụ ý về mối liên kết, đặc biệt khi điều đó giúp nâng cao danh tiếng của trang web

Ví dụ (không đầy đủ): Xác minh mối liên kết với chính phủ, điểm xếp hạng của bên thứ ba

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối.

Khoản vay cá nhân

Theo chính sách này, chúng tôi xác định các khoản vay cá nhân là tiền mà một cá nhân, tổ chức hoặc pháp nhân cho người tiêu dùng cá nhân vay trên cơ sở không định kỳ, không nhằm mục đích hỗ trợ tài chính để mua tài sản cố định hoặc giáo dục. Người tiêu dùng vay cá nhân yêu cầu phải được biết thông tin về chất lượng, đặc điểm, lệ phí, rủi ro và lợi ích của các sản phẩm vay để đưa ra quyết định sáng suốt về việc liệu có nên vay hay không.

Ví dụ (không đầy đủ): Cho vay chờ ngày lĩnh lương, cho vay thế chấp giấy chủ quyền, cửa hàng cầm đồ

Không bao gồm: Thế chấp, khoản vay mua ô tô, khoản vay cho sinh viên, các dòng tín dụng quay vòng (chẳng hạn như thẻ tín dụng, các dòng tín dụng cá nhân)

Các nhà quảng cáo cho khoản vay cá nhân phải tiết lộ rõ ràng thông tin bổ sung trên trang web hoặc ứng dụng đích của họ. Thông tin công bố sẽ làm tăng sự minh bạch và cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin hữu ích để đưa ra quyết định sáng suốt. 

Chúng tôi không cho phép các trường hợp sau:

 dấu x màu đỏ Không cung cấp khoảng thời gian tối thiểu và tối đa để trả lại khoản vay

dấu x màu đỏ Không cung cấp Lãi suất phần trăm hằng năm (APR) tối đa, thường bao gồm lãi suất cộng với lệ phí và các chi phí khác cho cả năm hoặc lãi suất tương tự khác được tính theo cách phù hợp với luật địa phương

dấu x màu đỏ Không hiển thị ví dụ tượng trưng về tổng chi phí của khoản vay, bao gồm tất cả các khoản phí hiện hành

dấu x màu đỏ Khoản vay cá nhân yêu cầu trả lại toàn bộ khoản vay trong vòng 60 ngày trở xuống kể từ ngày cho vay. Chính sách này áp dụng cho các nhà quảng cáo cho vay trực tiếp, dịch vụ tìm khách hàng tiềm năng và những dịch vụ kết nối người tiêu dùng với người cho vay bên thứ ba.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối.

Khoản vay cá nhân có lãi suất hằng năm cao

Chúng tôi muốn bảo vệ người dùng khỏi các sản phẩm tài chính có hại hoặc lừa đảo, chẳng hạn như khoản vay cá nhân với chi phí siêu cao. Trong một số trường hợp, chúng tôi có các hạn chế theo quốc gia cụ thể phản ánh các điều kiện thị trường địa phương.

Hoa Kỳ
Sản phẩm Có được phép?
Khoản vay cá nhân có APR trên 36%

dấu x màu đỏ Không được phép

Ở Hoa Kỳ, chúng tôi không cho phép quảng cáo cho khoản vay cá nhân nếu Lãi suất phần trăm hàng năm (APR) là 36% trở lên. Các nhà quảng cáo cho khoản vay cá nhân ở Hoa Kỳ phải hiển thị APR tối đa, được tính nhất quán với Đạo luật trung thực trong cho vay (TILA).

Chính sách này áp dụng cho các nhà quảng cáo cho vay trực tiếp, người tạo khách hàng tiềm năng và những ai kết nối người tiêu dùng với người cho vay bên thứ ba.

Mẹo

Có thể tìm thấy các quy định TILA tại 12 CFR Part 1026. Bạn có thể tìm mô tả về các chi phí nào bị loại trừ và được bao gồm trong tính toán "Chi phí tài chính" trong Mục 1026.4. Tính APR cho "Tín dụng không hạn chế" nằm trong Mục 1026.14. Tính APR cho "Tín dụng cố định" nằm trong Mục 1026.22.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối.

Sửa đổi khoản vay

Để bảo vệ người tiêu dùng khỏi các thủ đoạn xấu và lừa đảo, quảng cáo trên các trang web và ứng dụng liên quan đến thế chấp hoặc tịch thu tài sản không được chứa những nội dung sau:

dấu x màu đỏ Bảo đảm sửa đổi khoản vay hoặc ngăn ngừa tịch thu tài sản

dấu x màu đỏ Tính phí trước, trừ khi dịch vụ do một công ty luật cung cấp

dấu x màu đỏ Yêu cầu người dùng chuyển nhượng hoặc từ bỏ quyền sở hữu tài sản hoặc đề nghị mua nhà với mức giá thấp hơn giá thị trường

dấu x màu đỏ Yêu cầu người dùng bỏ qua người cho vay và thực hiện thanh toán trực tiếp tới công ty hoặc bên thứ ba khác

dấu x màu đỏ Khuyến khích người dùng không liên hệ với người cho vay, luật sư, nhân viên tư vấn tín dụng hoặc nhà đất

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối.

Quyền chọn nhị phân

Do hoạt động giao dịch quyền chọn nhị phân có nguy cơ gây ra thiệt hại đáng kể về tài chính, nên chúng tôi không cho phép quảng cáo về những nội dung sau:
 
dấu x màu đỏ Quảng cáo về quyền chọn nhị phân hoặc những sản phẩm tài chính tương tự
 
Ví dụ (chưa đầy đủ): Quảng cáo về quyền chọn kỹ thuật số, quyền chọn nhị phân, quyền chọn kỹ thuật số 100, quyền chọn lợi tức cố định, quyền chọn tất cả hoặc không có gì
 
dấu x màu đỏ Nhà môi giới Quyền chọn nhị phân: Trang web chỉ cung cấp quyền chọn nhị phân. Bao gồm các tín hiệu/phần mềm về quyền chọn nhị phân mà không có sản phẩm tài chính nào khác
 
dấu x màu đỏ Trang web/blog cung cấp thông tin/hướng dẫn về Quyền chọn nhị phân: Các trang web hoặc blog hướng dẫn về quyền chọn nhị phân và những sản phẩm tương tự

Các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp

Do bản chất phức tạp và rủi ro trong hoạt động giao dịch các loại sản phẩm tài chính sau, chúng tôi chỉ cho phép bạn quảng cáo các sản phẩm đó trong một số ít trường hợp.

Nhà quảng cáo chỉ có thể quảng cáo các sản phẩm tài chính đầu cơ phức tạp sau đây nếu nhà quảng cáo đó là nhà cung cấp hoặc trang web tổng hợp có giấy phép, sản phẩm và quảng cáo đó tuân thủ pháp luật địa phương cũng như tiêu chuẩn ngành, đồng thời tài khoản của nhà quảng cáo phải được Google chứng nhận. 

No issues detected and positive check mark icon Hợp đồng chênh lệch (CFD), đặt cược chênh lệch tài chính, giao dịch ngoại hối giao ngay và các hình thức sản phẩm đầu cơ liên quan

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu này, hãy đăng ký để được cấp giấy chứng nhận ở quốc gia được chấp thuận phù hợp. Nếu bạn muốn quảng cáo ở nhiều quốc gia, hãy gửi đơn đăng ký riêng cho từng quốc gia hoặc nhóm quốc gia.
Các quốc gia được phê duyệt

Google cho phép quảng cáo về các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp tại những quốc gia sau:

Úc
Áo
Brazil
Bulgaria
Canada
Croatia
Síp
Cộng hoà Séc
Estonia
Phần Lan
Đức
Hy Lạp
Hong Kong
Hungary
Iceland

Indonesia
Ireland
Israel
Ý
Nhật Bản
Kenya
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Malaysia
Hà Lan
New Zealand
Na Uy
Ba Lan

Bồ Đào Nha
Romania
Nga
Singapore
Slovakia
Slovenia
Nam Phi
Thuỵ Điển
Thuỵ Sĩ
Đài Loan
Thổ Nhĩ Kỳ
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Đích đến của quảng cáo cung cấp tín hiệu về hoạt động giao dịch các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp

Ví dụ (chưa đầy đủ):  Tín hiệu về hoạt động giao dịch, mẹo hoặc thông tin về hoạt động giao dịch đầu cơ; trang web của đơn vị liên kết chứa nội dung có liên quan hoặc bài đánh giá của nhà môi giới

Dịch vụ sửa đổi tín dụng

Chúng tôi muốn người tiêu dùng đưa ra quyết định đúng đắn về dịch vụ được cung cấp để giúp họ giải quyết vấn đề tín dụng xấu. Để bảo vệ người dùng khỏi các hành vi gây hại, bạn không được phép làm những việc sau:

 dấu x màu đỏ Quảng cáo về dịch vụ sửa đổi tín dụng

Chính sách này áp dụng cho những nhà quảng cáo cung cấp dịch vụ sửa đổi tín dụng trực tiếp, dịch vụ thu hút khách hàng tiềm năng và những bên kết nối người tiêu dùng với các dịch vụ sửa đổi tín dụng bên thứ ba.

Dịch vụ quản lý nợ

Chúng tôi muốn người tiêu dùng đưa ra quyết định sáng suốt về các dịch vụ giúp giải quyết món nợ vượt quá khả năng chi trả của họ. Để bảo vệ người dùng khỏi các hành vi lừa đảo và có hại, chúng tôi chỉ cho phép quảng cáo dịch vụ quản lý nợ ở một số quốc gia và chỉ khi (1) các dịch vụ và quảng cáo này tuân thủ luật địa phương cùng tiêu chuẩn ngành và (2) tài khoản đã được Google chứng nhận:

No issues detected and positive check mark icon Quảng cáo các dịch vụ quản lý nợ giúp thương lượng với chủ nợ để giảm khoản thanh toán một lần (được coi là thanh toán toàn bộ)
No issues detected and positive check mark icon Quảng cáo các dịch vụ quản lý nợ giúp thương lượng với chủ nợ để giảm khoản thanh toán định kỳ, lãi suất và/hoặc phí

Chính sách này áp dụng cho các nhà quảng cáo trực tiếp cung cấp những dịch vụ quản lý nợ này, những người cung cấp dịch vụ tìm khách hàng tiềm năng và những người kết nối người tiêu dùng với dịch vụ quản lý nợ của bên thứ ba.

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu này, hãy đăng ký để được cấp giấy chứng nhận. Nếu bạn muốn quảng cáo ở nhiều quốc gia, hãy gửi đơn đăng ký riêng cho từng quốc gia.

Các quốc gia được phê duyệt

Úc
Brazil
Canada
Đức
Nhật Bản
Nam Phi
Hàn Quốc
Tây Ban Nha
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ

Quy trình xác minh dịch vụ tài chính tuỳ theo quốc gia

Để quảng cáo dịch vụ tài chính ở một số quốc gia, nhà quảng cáo phải hoàn tất một quy trình xác minh. Đối với hầu hết các nhà quảng cáo, quy trình này sẽ hỏi thông tin về loại dịch vụ tài chính mà họ cung cấp, việc họ có được cấp phép để cung cấp các dịch vụ đó hay không và số đăng ký của họ, cùng với những thông tin khác. Bạn có thể xem thêm thông tin về các yêu cầu tuỳ theo quốc gia trong phần dưới đây.

Quảng cáo dịch vụ tài chính tại Úc, Brazil, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Bồ Đào Nha, Singapore, Tây Ban Nha, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ

Để hiển thị quảng cáo dịch vụ tài chính dưới bất kỳ hình thức nào tại Úc, Brazil, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Bồ Đào Nha, Singapore, Tây Ban Nha, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ, nhà quảng cáo cần phải được Google xác minh. Quy trình xác minh phải được tiến hành riêng biệt cho từng quốc gia được nhắm đến.

Những nhà quảng cáo dịch vụ phi tài chính nhắm mục tiêu đến các đối tượng có vẻ như đang tìm kiếm dịch vụ tài chính phải hoàn tất quy trình xác minh bên dưới để đảm bảo chiến dịch không bị ảnh hưởng.

Đối với hầu hết các nhà quảng cáo, quy trình xác minh sẽ gồm 2 bước: (1) thu thập thông tin xác minh thông qua đối tác đảm bảo tuân thủ bên ngoài của chúng tôi là G2 và (2) đăng ký xác minh dịch vụ tài chính với Google.

  1. Quy trình xác minh qua G2: Nhà quảng cáo cần phải hoàn tất biểu mẫu xác minh trên trang web của G2. Trong quy trình xác minh của mình, G2 sẽ hỏi về loại dịch vụ tài chính mà nhà quảng cáo cung cấp, liệu nhà quảng cáo có được cấp phép để cung cấp các dịch vụ đó hay không và số đăng ký của nhà quảng cáo, cùng với những thông tin khác. Nhà quảng cáo phải chứng minh rằng cơ quan quản lý dịch vụ tài chính quốc gia có thẩm quyền trực tiếp cấp phép cho họ thực hiện các hoạt động liên quan đến dịch vụ tài chính hoặc họ được miễn trách nhiệm đáp ứng yêu cầu đó.
  2. Quy trình xác minh của Google: Sau khi đã được xác minh qua G2, nhà quảng cáo sẽ phải đăng ký xác minh dịch vụ tài chính với Google bằng cách sử dụng mã xác minh mà G2 đã cấp riêng cho họ.

Nhà quảng cáo cũng sẽ phải hoàn tất Quy trình xác minh nhà quảng cáo để hoàn tất Quy trình xác minh dịch vụ tài chính và chạy quảng cáo dịch vụ tài chính ở các quốc gia nêu trên. Nhà quảng cáo sẽ nhận được email tự động và thông báo trong tài khoản nếu họ cần phải hoàn tất quy trình này. Nhà quảng cáo chỉ có thể hoàn tất Quy trình xác minh nhà quảng cáo sau khi nhận được thông báo này.

Nhà quảng cáo có thể phải xác minh lại danh tính hoặc hoạt động kinh doanh nếu tài khoản Google Ads của họ có những thay đổi đáng kể, bao gồm cả việc thay đổi hồ sơ thanh toán. Quảng cáo dịch vụ tài chính được phân phát trong tài khoản sẽ bị tạm dừng cho đến khi nhà quảng cáo hoàn tất thành công Quy trình xác minh nhà quảng cáo.

Đủ điều kiện (có giới hạn)

Xin lưu ý rằng để quảng bá dịch vụ quản lý khiếu nại liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính (chẳng hạn như dịch vụ khắc phục hành vi lừa đảo), nhà quảng cáo phải là hoặc hoạt động thay mặt cho nhà cung cấp dịch vụ tài chính được cấp phép về dịch vụ quản lý khiếu nại, cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận hoặc nhà cung cấp dịch vụ pháp lý.

Để tìm hiểu thêm về các loại nhà quảng cáo và đơn đăng ký tương ứng của họ, bao gồm cả các trường hợp miễn trừ cụ thể, hãy truy cập vào trang Xác minh dịch vụ tài chính dành cho Úc, Brazil, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Bồ Đào Nha, Singapore, Tây Ban Nha, Đài LoanThổ Nhĩ Kỳ.

Để biết thêm thông tin về các cơ quan quản lý dịch vụ tài chính quốc gia có thẩm quyền và ngày thực thi, vui lòng truy cập vào trang Xác minh dịch vụ tài chính: Các cơ quan quản lý có thẩm quyền và ngày thực thi.

Quảng cáo dịch vụ tài chính tại Vương quốc Anh

Để có thể phân phát quảng cáo dịch vụ tài chính dưới bất kỳ hình thức nào tại Vương quốc Anh, bao gồm cả quảng cáo cho những người dùng tại Vương quốc Anh dường như đang tìm kiếm dịch vụ tài chính, nhà quảng cáo cần được Google xác minh. Trong quá trình xác minh này, nhà quảng cáo phải chứng minh rằng họ được Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh cho phép hoặc họ đủ điều kiện được miễn xác minh theo mô tả trên trang xác minh đối với dịch vụ tài chính tại Vương quốc Anh. Xin lưu ý rằng yêu cầu này áp dụng cho những dịch vụ tài chính thuộc và không thuộc quyền quản lý của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh.

Nhà quảng cáo có thể tự bắt đầu quy trình xác minh hoặc Google có thể yêu cầu nhà quảng cáo hoàn thành quy trình xác minh. Chúng tôi sẽ tạm dừng tài khoản của những nhà quảng cáo không hoàn thành bước 2 của quy trình xác minh trong khoảng thời gian đã cho. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh đối với dịch vụ tài chính tại Vương quốc Anh.

Quảng cáo liên quan đến các sản phẩm trong phạm vi của chính sách về Các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp, Cờ bạc, Tiền mã hoá, Sửa đổi báo cáo tín dụng và Quyền chọn nhị phân chịu sự điều chỉnh của các chính sách đó chứ không phải của chính sách này, miễn là các sản phẩm đó liên quan đến Vương quốc Anh. Các nhà quảng cáo không đủ điều kiện để được Miễn xác minh nhà quảng cáo dịch vụ phi tài chính liên quan đến các sản phẩm này. Các nhà quảng cáo phải kiểm tra và tuân thủ các chính sách riêng lẻ cũng như các chính sách hiện hành khác.

*Quảng cáo cho những danh mục này có thể nhắm đến những người dùng tại Vương quốc Anh đang tìm kiếm dịch vụ tài chính, miễn là quảng cáo đó đáp ứng yêu cầu của các chính sách riêng của chúng tôi và hoàn tất quy trình xác minh khi Google yêu cầu.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về các chính sách của Google, vui lòng cho chúng tôi biết: Liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Ads

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính