Mali ürünler ve hizmetler

Google, kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla Yardım Merkezinin çevrilmiş sürümlerini sunar, ancak çevirilerde politikalarımızın içeriğinin değiştirilmesi amaçlanmaz. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın en altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

Display & Video 360 kullanıcılarının bu Google Ads politikasına uyması gerekir. Ek kısıtlamalar için Display & Video 360 yardım merkezini ziyaret edin.

Bilinçli mali kararlar alabilmeleri için kullanıcıların yeterli bilgiye sahip olmasını isteriz. Politikalarımız, mali ürün ve hizmetlerden doğacak maliyetlerin anlaşılabilmesi için gereken bilgilerin kullanıcıya sunulmasını ve kullanıcıların zararlı ya da aldatıcı uygulamalara karşı korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu politikanın amacı doğrultusunda, para ve kripto para birimlerinin yönetimi veya yatırımıyla ilgili ürün ve hizmetler (kişiye özel tavsiyeler dahil) mali ürün ve hizmet olarak değerlendirilir.

Mali ürün ve hizmetlerin tanıtımını yaparken, reklamlarınızın hedeflediği tüm bölge veya ülkelerdeki ulusal ve yerel düzeydeki düzenlemelere uymanız gerekmektedir (örneğin, yerel yasaların gerektirdiği belirli açıklamalar yapılmalıdır). Daha fazla bilgi için ülkeye özgü gereksinimleri içeren listemize bakabilirsiniz (listede olası tüm durumlara yer verilmemiştir). Ancak reklamverenlerin, reklamlarının hedeflediği herhangi bir yer için yerel düzenlemelerle ilgili kendi araştırmalarını yapmaları gerektiğini unutmayın.

Aşağıda mali hizmetler, bireysel krediler ve belirli kısıtlanmış mali ürünler ile ilgili politika şartları belirtilmiştir. İnternet üzerinden reklamcılık ve ilgili mevzuat gelişmeye devam ettikçe, bu politika ürüne özel ek yönergelerle sürekli olarak güncellenecektir. Politikalarımızı ihlal ederseniz ne olacağı hakkında bilgi edinin.

Aşağıdaki politikaların ihlal edilmesi, önceden uyarı yapılmadan hesabın hemen askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi

Mali ürün ve hizmet açıklamaları

Mali ürün ve hizmetler bir hayli karmaşık, bazen de anlaşılması zor olabilir. İfşalar şeffaflığı artırır ve tüketicilere bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olacak değerli bilgiler sağlar. 

Aşağıdakilere izin verilmez:

kırmızı x işareti Tanıtımı yapılan işletmenin fiziki konumu için geçerli iletişim bilgilerini sağlamama

kırmızı x işareti İlgili ücretleri belirtmeme

Not: İfşalar, imleç üzerine getirildiğinde gösterilecek şekilde veya başka bir bağlantı ya da sekme yoluyla yayınlanamaz. Bir öğenin tıklanması veya fareyle üzerine gelinmesi gerekmeden net bir şekilde ve anında görülebilir olmalıdırlar.

kırmızı x işareti Özellikle sitenin itibarını artırır nitelikte bir ilişki söz konusu olduğunda satış ortağının belirtildiği veya ima edildiği, üçüncü taraflara ait akreditasyon veya destek bağlantıları vermeme

Örnekler (Listede olası tüm durumlara yer verilmemiştir): Resmi kurum ilişkisi için doğrulama, üçüncü taraf puanları

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Bireysel krediler

Bu politika kapsamında bireysel krediler; bir özel kişi, kuruluş veya tüzel kişi tarafından bireysel tüketicilere bir kereliğine ve bir sabit kıymetin ya da eğitimin satın alınmasını finanse etme amacı dışında verilen borç para olarak tanımlanmıştır. Bireysel kredi tüketicilerinin kredi alıp almama konusunda bilinçli kararlar verebilmesi için kredi ürünlerinin kalitesi, özellikleri, ücretleri, riskleri ve avantajları hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

Örnekler (Listede olası tüm durumlara yer verilmemiştir): Payday kredileri, ipotekli krediler, tefeciler

Dahil olmayanlar: Konut finansmanı kredileri, taşıt kredileri, öğrenim kredileri, yenilenebilen krediler (ör. kredi kartları, bireysel limitli krediler)

Bireysel kredi reklamverenleri, hedef site veya uygulamalarında ek bilgilere dikkat çeken bir biçimde yer vermelidir. Açıklamalar şeffaflığı artırır ve tüketicilere bilinçli kararlar vermeleri için değerli bilgiler sağlar. 

Aşağıdakilere izin verilmez:

 kırmızı x işareti Minimum ve maksimum geri ödeme süresinin belirtilmemesi

kırmızı x işareti Bir yıla ait faiz oranı ile birlikte ücretler ve diğer maliyetleri veya yerel yasalar ile tutarlı olarak hesaplanan diğer benzer ücretleri kapsayan maksimum Yıllık Yüzde Oranının belirtilmemesi

kırmızı x işareti Geçerli tüm ücretler dahil olmak üzere kredinin toplam maliyetinin temsili örneğinin sunulmaması

kırmızı x işareti Kredinin verildiği tarihten itibaren 60 gün veya daha kısa sürede tam geri ödeme yapılmasını gerektiren bireysel krediler. Bu politika, doğrudan kredi kullandıran, potansiyel müşteri oluşturan ve tüketicileri kredi veren üçüncü taraf kuruluşlarıyla buluşturan reklemverenler için geçerlidir.

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Yıllık faiz oranı yüksek bireysel krediler

Kullanıcılarımızı, çok yüksek maliyetli bireysel krediler gibi aldatıcı veya zararlı mali ürünlerden korumak istiyoruz. Bazı durumlarda, yerel piyasa koşullarını yansıtan ülkeye özgü kısıtlamalar söz konusudur.

ABD
Ürün İzin veriliyor mu?
YBF oranı %36'yı aşan bireysel krediler

kırmızı x işareti İzin verilmez

ABD'de, Yıllık Bileşik Faiz (YBF) oranı %36 veya daha yüksek olan bireysel kredilere ilişkin reklamlara izin vermeyiz. ABD'de bireysel kredilere ilişkin reklam yayınlamak isteyen reklamverenler, ilgili reklamlarda, Kredide Gerçek Beyan Kanunu'na (TILA) uygun şekilde hesaplanmış maksimum YBF'lerini belirtmelidir.

Bu politika, doğrudan kredi kullandıran, potansiyel müşteri oluşturan ve tüketicileri kredi veren üçüncü taraf kuruluşlarıyla buluşturan reklemverenler için geçerlidir.

İpucu

TILA düzenlemelerini 12 CFR Bölüm 1026'da bulabilirsiniz. "Toplam Kredi Maliyeti" hesaplamasına dahil edilen ve hariç tutulan masrafların açıklamaları Bölüm 1026.4'te yer almaktadır. "Açık Kredi" YBF oranı hesaplaması Bölüm 1026.14'te bulunmaktadır. "Kapalı Uçlu Kredi" YBF oranı hesaplamasına ilişkin bilgiler ise Bölüm 1026.22'de bulunmaktadır.

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Kredi değişikliği

Tüketicilerin aldatıcı ve zararlı uygulamalardan korunması için konut finansmanı kredileri veya mülk ipotekli kredilerle ilgili site ve uygulamaların reklamlarında aşağıdakilere izin verilmez:

kırmızı x işareti Kredi değişikliği veya ipotekli malın haczine karşı koruma için garanti verme

kırmızı x işareti Hizmetin bir avukatlık firması tarafından yürütüldüğü durumlar haricinde peşin ödeme alma

kırmızı x işareti Kullanıcılardan mülkiyet haklarını devretmelerini veya bu haklardan vazgeçmelerini isteme ya da evleri piyasa fiyatının altında satın almayı teklif etme

kırmızı x işareti Kullanıcılardan kredi veren kuruluşu atlayarak ödemeleri doğrudan şirkete veya diğer üçüncü tarafa yapmalarını isteme

kırmızı x işareti Kullanıcıları kredi veren kuruluş, avukatlar ve kredi veya emlak kurtarma danışmanlarıyla görüşmemeye teşvik etme

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

İkili opsiyonlar

İkili opsiyonların alım satımında ileri düzeyde finansal kayıp riskinden dolayı şuna izin verilmemektedir:
 
kırmızı x işareti İkili opsiyonları veya aynı anlama gelen mali ürünleri tanıtan reklamlar
 
Örnekler (Listede olası tüm durumlara yer verilmemiştir): Dijital opsiyonlar, ikili opsiyonlar, dijital 100, sabit getiri sağlayan opsiyonlar, ya hep ya hiç opsiyonlarını tanıtan reklamlar
 
kırmızı x işareti İkili opsiyonlar komisyoncusu: Sitede yalnızca İkili opsiyonlar teklifleri sunuluyor. Başka bir finansal ürün içermeyen ikili opsiyonlar için sinyaller/yazılımlar dahil
 
kırmızı x işareti İkili opsiyonlar için bilgilendirme/eğitim siteleri/bloglar: İkili opsiyonlar ve eşanlamlı ürünlerle ilgili eğitim siteleri veya blogları

Karmaşık spekülatif mali ürünler 

Bazı mali ürünlerle ilgili reklamlar, ürünün karmaşık yapısı ve alım satımının beraberinde getirdiği riskler nedeniyle yalnızca sınırlı koşullar altında yayınlanabilir.

Aşağıda belirtilen karmaşık ve spekülatif mali ürünlerin reklamlarına yalnızca reklamverenin lisanslı bir sağlayıcı veya toplayıcı; ürün ve reklamların yayınlandıkları ülkenin kanunlarına ve endüstri standartlarına uygun ve hesabın Google sertifikalı olduğu durumlarda izin verilir.

Kur Farkı Sözleşmeleri (CFD), finansal oranlı bahis, kayan spot döviz ve ilgili biçimdeki spekülatif ürünler

Şartları karşılıyorsanız sertifikasyon için başvurabilirsiniz. Birden fazla ülkede reklam yayınlamak istiyorsanız her bir ülke veya ülke grubu için ayrı başvuru gönderin.  
Onaylanan ülkeler

Karmaşık spekülatif mali ürünlerle ilgili reklamlara şu ülkelerde izin verilir:

Almanya
Amerika Birleşik Devletleri
Avustralya
Avusturya
Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Krallık
Brezilya
Bulgaristan
Çekya
Danimarka
Endonezya
Estonya
Finlandiya
Güney Afrika
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Hırvatistan
Hollanda
Hong Kong
İrlanda
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Japonya
Kanada
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Malta
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya
Singapur
Slovakya
Slovenya
Tayvan
Türkiye
Yeni Zelanda
Yunanistan

Aşağıdakilere izin verilmez:

Karmaşık ve spekülatif mali ürünlerin alım satımı için sinyaller sağlayan reklam hedefleri

Örnekler (Listede olası tüm durumlara yer verilmemiştir): Alım satım sinyalleri, tüyolar veya spekülatif alım satım bilgileri; ilgili içerik veya komisyoncu incelemeleri sunan satış ortağı siteleri

Kredi puanı yükseltme hizmetleri

Tüketicilerin, düşük kredi puanlarını yükseltmek amacıyla sunulan hizmetler konusunda bilinçli kararlar almasını istiyoruz. Kullanıcıların zararlı uygulamalardan korunması amacıyla aşağıdakilere izin verilmez:

 kırmızı x işareti Kredi puanı yükseltme hizmetlerini tanıtan reklamlar

Bu politika, kredi puanı yükseltme hizmetlerini doğrudan sunan, olası satış yaratan ve tüketicilerle üçüncü taraf kredi puanı yükseltme hizmetleri arasında bağlantı kuran reklamverenler için geçerlidir.

Borç hizmetleri

Tüketicilerin, yüklü borçlarla başa çıkabilmeleri için sunulan hizmetler konusunda bilinçli kararlar almasını istiyoruz. Kullanıcıları aldatıcı ve zararlı uygulamalardan korumak amacıyla yalnızca (1) hizmetlerin ve reklamların yerel yasalara ve endüstri standartlarına uygun olduğu, (2) hesabın Google tarafından sertifikalandırıldığı durumlarda, belirli ülkelerde sağlanan borç hizmetleriyle ilgili olarak yalnızca aşağıdaki reklamlara izin verilir:

No issues detected and positive check mark icon Tam ödeme yerine kabul edilecek olan, tutarın azaltıldığı toplu ödemeler için alacaklılarla görüşme seçeneği sunan borç tasfiyesi hizmetleri hakkındaki reklamlar
No issues detected and positive check mark icon Periyodik ödemeler, faiz oranları ve/veya ücretler için alacaklılarla görüşme seçeneği sunan borç yönetimi hizmetleri hakkındaki reklamlar

Bu politika, söz konusu borç hizmetlerini doğrudan sunan, olası satış yaratan ve tüketicilerle üçüncü taraf borç hizmetleri arasında bağlantı kuran reklamverenler için geçerlidir.

Şartları karşılıyorsanız sertifikasyon için başvurabilirsiniz. Birden fazla ülkede reklam yayınlamak istiyorsanız her bir ülke için ayrıca başvuruda bulunun.

Onaylanan ülkeler

Avustralya
Brezilya
Kanada
Almanya
Japonya
Güney Afrika
Güney Kore
İspanya
Birleşik Krallık
ABD

Kripto para birimleri

Kripto para birimlerinin yanı sıra ilgili ürün ve hizmetlere yönelik düzenlemelerin karmaşık ve değişen yapısı nedeniyle, bu ürün veya hizmetleri tanıtan reklamlara yalnızca sınırlı durumlarda izin verilmektedir.

Aşağıdakilere izin verilmektedir:

No issues detected and positive check mark icon Kripto para birimlerinin satın alınması, elde tutulması veya karşılıklı alınıp verilmesi ile ilgisi olmayan işletmeler (diğer Google Ads politikalarına tabidir).

Örnekler: Kripto para birimleriyle ödeme kabul eden işletmeler, kripto para birimi madencilik donanımları, vergi ve hukuk hizmetleri, güvenlik hizmetleri, faaliyetleri için blok zinciri kullanan ve kripto para birimi veya jeton pazarlaması ya da satışı yapmayan platformlar, eğitim materyalleri.

Aşağıda belirtilen kripto para birimi ürün ve hizmetlerine yalnızca reklamverenin lisanslı bir sağlayıcı olduğu; ürün ve reklamların, yayınlandıkları ülkenin kanunlarına ve sektör standartlarına uygun olduğu ve hesabın Google sertifikalı olduğu durumlarda izin verilir.

No issues detected and positive check mark icon Kripto Para Birimi Borsaları ve Cüzdanları

Şartları karşılıyorsanız sertifikasyon için başvurabilirsiniz. Birden fazla ülke/bölgede reklam yayınlamak istiyorsanız her ülke/bölge için ayrıca başvuruda bulunun.

Onaylanan ülkeler/bölgeler

Kripto para birimi borsalarını tanıtan reklamlara aşağıdaki ülke/bölgelerde izin verilmektedir:

Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland, Hong Kong

Kripto para birimi borsaları ve cüzdanlarını tanıtan reklamlara aşağıdaki ülke/bölgelerde izin verilmektedir:

Bahreyn, İsrail, Japonya, ABD, Finlandiya, Fransa, Almanya, Filipinler, Güney Kore

Aşağıdakilere izin verilmez:

kırmızı x işareti İlk kripto para arzı, DeFi alım satım protokolleri veya kripto para birimlerinin ya da ilgili ürünlerin alınmasını, satılmasını veya ticaretini tanıtan reklamlar

Örnekler (olası her duruma yer verilmemiştir): ICO ön satışları veya halka arz, kripto para birimi kredileri, ilk DEX (merkeziyetsiz borsa) arzı, jeton likidite havuzları, barındırılmayan yazılım cüzdanları, denetlenmeyen DApps (dağınık yapıdaki uygulamalar)

kırmızı x işareti Kripto para birimlerini veya ilgili ürünleri çıkaranları toplayan ya da karşılaştıran reklam hedefleri

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Kripto para birimi alım satım sinyalleri, kripto para birimi yatırım önerileri, ilgili içerik veya komisyoncu incelemeleri barındıran toplayıcılar ya da satış ortağı siteleri

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Ülkelere özgü mali hizmet doğrulaması

Reklamverenlerin bazı ülkelerde mali hizmet reklamı yayınlaması için bir doğrulama süreci tamamlamaları gerekir. Çoğu reklamverenin bu süreçte, sundukları mali hizmetlerin türü, bu hizmetleri sunmak için lisanslı olup olmadıkları ve sicil numaraları gibi hususlarla ilgili bilgi sağlaması gerekir. Ülkelere özgü şartlar hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. 

Almanya, Avustralya, Brezilya, Endonezya, Fransa, Hindistan, İspanya, Portekiz, Singapur ve Tayvan'da mali hizmetlerle ilgili reklamlar

Bu ülkelerde mali hizmet almak isteyen kullanıcılara reklam göstermek de dahil olmak üzere Almanya, Avustralya, Brezilya, Endonezya, Fransa, Hindistan, İspanya, Portekiz, Singapur ve Tayvan'da mali hizmetlerle ilgili herhangi bir türde reklam göstermek isteyen reklamverenlerin Google tarafından doğrulanması gerekir. Hedeflenen her ülke için ayrı bir doğrulama yapılması gerekir. 

Çoğu reklamveren için doğrulama süreci iki adımdan oluşur: (1) harici uyumluluk iş ortağımız G2'den üçüncü taraf doğrulaması alma ve (2) Google'dan mali hizmetler doğrulamasına başvurma.  

  1. G2 doğrulaması: Reklamverenlerin G2 web sitesindeki doğrulama formunu doldurmaları gerekir. G2'nin üçüncü taraf doğrulama süreci kapsamında G2, reklamverenlere, sundukları mali hizmetlerin türü, bu hizmetleri sunmak için lisanslı olup olmadıkları ve sicil numaraları gibi hususlarla ilgili sorular sorar. Reklamverenlerin, ilgili ulusal mali hizmetler düzenleme kurumu tarafından mali hizmet faaliyetlerinde bulunmaları için doğrudan yetkilendirdiklerini veya bu şarttan muaf olduklarını ispat etmeleri gerekir. 
  2. Google doğrulaması: Reklamverenler, G2'nin gerçekleştireceği doğrulamayı tamamladıktan sonra, G2'den aldıkları benzersiz üçüncü taraf doğrulama kodunu kullanarak mali hizmetler doğrulaması için Google'a başvurmalıdır. 

Özel istisnalar ve süreçler dahil olmak üzere, reklamveren şartları ve ülkelere özgü şartlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Almanya, Avustralya, Brezilya, Endonezya, Fransa, Hindistan, İspanya, Portekiz, Singapur ve Tayvan mali hizmet doğrulama sayfalarını ziyaret edin.

İlgili ulusal mali hizmet düzenleme kuruluşları ve yaptırım tarihleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Mali Hizmetler Doğrulaması: İlgili Düzenleyiciler ve Yaptırım Başlangıç Tarihleri sayfamızı ziyaret edin.

 Birleşik Krallık'ta mali hizmetlerle ilgili reklamlar

Mali hizmet almak istediği görülen Birleşik Krallık'taki kullanıcılara reklam göstermek de dahil olmak üzere Birleşik Krallık'ta mali hizmetlerle ilgili herhangi bir türde reklam göstermek isteyen reklamverenlerin Google tarafından doğrulanması gerekir. Reklamverenler, doğrulama sürecinin bir parçası olarak Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu tarafından yetkilendirildiklerini kanıtlamalı veya Birleşik Krallık Mali Hizmetler doğrulama sayfasında açıklanan muafiyet durumlarından birine uygun olmalıdır. Bu koşulun, Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu yasal düzenlemelerine tabi olan ve olmayan mali hizmetleri kapsadığını lütfen unutmayın.

Reklamverenler doğrulama sürecini kendileri başlatabilir veya Google bir reklamverenin doğrulama sürecini tamamlamasını zorunlu tutabilir. Doğrulamanın 2. adımını belirlenen süre içerisinde tamamlamamış olan reklamverenlerin hesapları duraklatılacaktır. Birleşik Krallık mali hizmetler doğrulaması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Aşağıdaki kategorilerle ilgili reklamlar, bu politikanın amaçları kapsamına giren mali hizmetler olarak değerlendirilmez ancak yine de bu tür reklamların diğer tüm Google Ads politikalarına uygun olması gerekmektedir:

  • Karmaşık spekülatif mali ürünler politikamızın kapsamına giren ürünler: fark sözleşmeleri, kayan spot döviz, finansal yayılımlı bahisler*
  • Kumar (Ödüllü oyunlar ve kumar politikamıza bakın)
  • Kripto para birimleri, kredi puanı yükseltme ve ikili opsiyonlar politikalarımız kapsamındaki ürünler
 

*Bu kategorideki reklamlar, karmaşık spekülatif mali ürünler politikasının şartlarını karşıladıkları ve Google tarafından talep edilmesi halinde doğrulama sürecini tamamladıkları sürece mali hizmetler aradığı anlaşılan Birleşik Krallık'taki kullanıcıları hedefleyebilecektir.

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Politikalarımızla ilgili sorularınız varsa Google Ads Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
73067
false
false