Mali ürünler ve hizmetler

Bilinçli mali kararlar alabilmeleri için kullanıcıların yeterli bilgiye sahip olmasını isteriz. Politikalarımız, mali ürün ve hizmetlerden doğacak maliyetlerin anlaşılabilmesi için gereken bilgilerin kullanıcıya sunulmasını ve kullanıcıların zararlı ya da aldatıcı uygulamalara karşı korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu politikanın amacı doğrultusunda, para ve kripto para birimlerinin yönetimi veya yatırımıyla ilgili ürün ve hizmetler (kişiye özel tavsiyeler dahil) mali ürün ve hizmet olarak değerlendirilir.

Mali ürün ve hizmetlerin tanıtımını yaparken, reklamlarınızın hedefleyeceği her ülke veya bölgenin yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklerine muhakkak uymanız gerekir. Örneğin, bu tür reklamlarda belirli ifşalarda bulunulması bazı yerel yönetmeliklerde zorunlu kılınmıştır. Daha fazla bilgi edinmek için ülkeye özgü gereksinimlerin yer aldığı, tam kapsamlı olmayan listeyi inceleyin.

Aşağıda, mali hizmetler, bireysel krediler ve belirli kısıtlanmış mali ürünler ile ilgili politika gereksinimleri belirtilmiştir. İnternet üzerinden reklamcılık ve ilgili mevzuat gelişmeye devam ettikçe bu politika sürekli olarak ürüne özel ek yönergelerle güncellenecektir. Politikalarımızı ihlal ederseniz ne olacağı hakkında bilgi edinin.

Mali ürün ve hizmet ifşaları

Mali ürün ve hizmetler bir hayli karmaşık, bazen de anlaşılması zor olabilir. İfşalar şeffaflığı artırır ve tüketicilere bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olacak değerli bilgiler sağlar. Reklamınız, aşağıdaki durumlarda onaylanmayabilir:

Tanıtımı yapılan işletmenin fiziki konumu için geçerli iletişim bilgileri belirtilmediğinde

İlgili ücretler belirtilmediğinde

Not: İfşalar, imleç üzerine getirildiğinde gösterilecek şekilde veya başka bir bağlantı ya da sekme yoluyla yayınlanamaz. Bir öğenin tıklanması veya imlecin üzerine getirilmesi gerekmeden, anında net biçimde görülebilir olmalıdırlar.

Özellikle sitenin itibarını artırır nitelikte bir ilişki söz konusu olduğunda, üçüncü taraflara ait akreditasyon veya destek bağlantıları verilmediğinde

Örnekler: Resmi kurumlarla ilişkinin, üçüncü taraf puanlarının doğrulanması

Bireysel krediler

Bu politika kapsamında bireysel krediler, bir özel kişi, kuruluş veya tüzel kişi tarafından bireysel tüketicilere bir kereliğine ve bir sabit kıymetin ya da eğitimin alınmasını finanse etme amacı dışında verilen borç para olarak tanımlanmıştır. Bireysel kredi tüketicilerinin kredi alıp almama konusunda bilinçli kararlar verebilmesi için kredi ürünlerinin kalitesi, özellikleri, ücretleri, riskleri ve avantajları hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

Örnekler: Nakit avans kredileri, ipotekli krediler, rehinciler

Dahil olmayanlar: Konut finansmanı kredileri, taşıt kredileri, öğrenim kredileri, yenilenebilen krediler (ör. kredi kartları, bireysel limitli krediler)

Bireysel kredi reklamverenleri, hedef site veya uygulamalarında ek bilgilere dikkat çeken bir biçimde yer vermelidir. İfşalar şeffaflığı artırır ve tüketicilere, bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olacak değerli bilgiler sağlar. Reklamınız, aşağıdaki durumlarda onaylanmayabilir:

Minimum ve maksimum geri ödeme süresi belirtilmezse

Bir yıla ait faiz oranı ile birlikte ücretler ve diğer maliyetleri veya yerel yasalar ile tutarlı olarak hesaplanan diğer benzer ücretleri kapsayan maksimum Yıllık Yüzde Oranı oranı belirtilmezse

Geçerli tüm ücretler dahil olmak üzere kredinin toplam maliyetinin temsili örneği sunulmazsa

 

Kullanıcılarımızı, aldatıcı veya zararlı mali ürünlerden korumak istiyoruz. Bu nedenle aşağıdakilerin tanıtılmasına izin vermemekteyiz:

Verildiği tarihten itibaren 60 gün veya daha kısa bir süre içinde tamamen geri ödenmesi şartı koşulan bireysel krediler (bunlar, "Kısa vadeli bireysel krediler" olarak adlandırılır). Bu politika, doğrudan kredi kullandıran, potansiyel müşteri oluşturan ve tüketicileri kredi veren üçüncü taraf kuruluşlarıyla buluşturan reklemverenler için geçerlidir.

Yıllık Yüzde Oranı yüksek bireysel krediler

Kullanıcılarımızı, çok yüksek maliyetli bireysel krediler gibi aldatıcı veya zararlı mali ürünlerden korumak istiyoruz. Bazı durumlarda, yerel piyasa koşullarını yansıtan ülkeye özgü kısıtlamalar söz konusudur.

ABD
Ürün İzin veriliyor mu?
YBF oranı %36'yı aşan bireysel krediler

İzin verilmez

ABD'de, Yıllık Bileşik Faiz (YBF) oranı %36 veya daha yüksek olan bireysel kredilere ilişkin reklamlara izin vermeyiz. ABD'de bireysel kredilere ilişkin reklam yayınlamak isteyen reklamverenler, ilgili reklamlarda, Kredide Gerçek Beyan Kanunu'na (TILA) uygun şekilde hesaplanmış maksimum YBF'lerini belirtmelidir.

Bu politika, doğrudan kredi kullandıran, potansiyel müşteri oluşturan ve tüketicileri kredi veren üçüncü taraf kuruluşlarıyla buluşturan reklemverenler için geçerlidir.

İpucu

TILA düzenlemelerini 12 CFR Bölüm 1026'da bulabilirsiniz. "Toplam Kredi Maliyeti" hesaplamasına dahil edilen ve hariç tutulan masrafların açıklamaları Bölüm 1026.4'te yer almaktadır. "Açık Kredi" YBF oranı hesaplaması Bölüm 1026.14'te bulunmaktadır. "Kapalı Uçlu Kredi" YBF oranı hesaplamasına ilişkin bilgiler ise Bölüm 1026.22'de bulunmaktadır.

Kredi değişikliği

Tüketicilerin, konut finansmanı kredileri ve mülk ipotekli krediler konusunda bilinçli kararlar vermesini istiyoruz. Tüketicilerin aldatıcı ve zararlı uygulamalardan korunması için, konut finansmanı kredileri ve mülk ipotekli kredilerle ilgili reklamlar şu durumlarda onaylanmayabilir:

Kredi değişikliği veya ipotekli malın haczine karşı koruma için garanti verilmesi

Hizmetin bir avukatlık firması tarafından yürütüldüğü durumlar haricinde peşin ödeme alınması

Kullanıcılardan mülkiyet haklarını devretmeleri veya bu haklardan vazgeçmeleri istenmesi ya da evleri piyasa fiyatının altında satın alma teklif edilmesi

Kullanıcılardan kredi veren kuruluşu atlayarak, ödemeleri doğrudan şirkete veya diğer üçüncü tarafa yapmaları istenmesi

Kullanıcıların kredi veren kuruluş, avukatlar ve kredi veya emlak kurtarma danışmanlarıyla görüşmeye teşvik edilmesi

İkili opsiyonlar

Çift değişkenli opsiyonların alım satımında ileri düzeydeki finansal kayıp riskinden dolayı aşağıdakilere izin verilmemektedir:
 
 Çift değişkenli opsiyonları veya aynı anlama gelen mali ürünleri tanıtan reklamlar
 
Örnekler: Dijital opsiyonlar, çift değişkenli opsiyonlar, dijital 100, sabit dönüşlü opsiyonlar, ya hep ya hiç opsiyonlarını tanıtan reklamlar

Karmaşık spekülatif mali ürünler

Bazı mali ürünlerle ilgili reklamlar, ürünün karmaşık yapısı ve alım satımının beraberinde getirdiği riskler nedeniyle yalnızca sınırlı koşullar altında yayınlanabilir.

Aşağıda belirtilen karmaşık ve spekülatif mali ürünlerin reklamlarına yalnızca reklamverenin lisanslı bir sağlayıcı veya toplayıcı; ürün ve reklamların yayınlandıkları ülkenin kanunlarına ve endüstri standartlarına uygun ve hesabın Google sertifikalı olduğu durumlarda izin verilir.

Kur Farkı Sözleşmeleri (CFD), finansal oranlı bahis, kayan spot döviz ve ilgili biçimdeki spekülatif ürünler

Şartları karşılıyorsanız sertifikasyon için başvurabilirsiniz. Birden fazla ülkede reklam yayınlamak istiyorsanız her ülke veya ülke grubu için ayrı bir başvuru yapmanız gerekir.   Onaylanan ülkeler

Aşağıdaki ülkelerde karmaşık spekülatif mali ürünlere yönelik reklamlara izin verilir:

Avustralya
Avusturya Bulgaristan Kanada Hırvatistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Çekya Danimarka Estonya Finlandiya Almanya Yunanistan Hong Kong Macaristan
İzlanda
İrlanda İtalya Japonya Letonya Litvanya Lüksemburg Malta Hollanda Yeni Zelanda Norveç Polonya Portekiz
Romanya
Rusya Singapur Slovakya Slovenya Güney Afrika İspanya İsveç İsviçre Tayvan Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Krallık Amerika Birleşik Devletleri

 

Şunlara izin verilmemektedir:

 Reşit olmayan kişileri veya onaylanmamış ülkeleri hedefleyen reklamlar
 

 Karmaşık ve spekülatif mali ürünlerin alım satımı için sinyaller sağlayan reklam hedefleri

Örnekler: Para birimi alım satım sinyalleri, tüyolar veya spekülatif alım satım bilgileri; ilgili içeriğe veya komisyoncu incelemelerine ev sahipliği yapan satış ortağı siteleri

Kredi puanı yükseltme hizmetleri

Tüketicilerin, düşük kredi puanlarını yükseltmek amacıyla sunulan hizmetler konusunda bilinçli kararlar almasını istiyoruz. Kullanıcıların zararlı uygulamalardan korunması amacıyla aşağıdakilere izin verilmez:

 Kredi puanı yükseltme hizmetlerinin reklamları

Bu politika, kredi puanı yükseltme hizmetlerini doğrudan sunan, olası satış yaratan ve tüketicilerle üçüncü taraf kredi puanı yükseltme hizmetleri arasında bağlantı kuran reklamverenler için geçerlidir.

Borç hizmetleri

Tüketicilerin, yüklü borçlarla başa çıkabilmeleri için sunulan hizmetler konusunda bilinçli kararlar almasını istiyoruz. Kullanıcıları aldatıcı ve zararlı uygulamalardan korumak amacıyla yalnızca (1) hizmetlerin ve reklamların yerel yasalara ve endüstri standartlarına uygun olduğu, (2) hesabın Google tarafından sertifikalandırıldığı durumlarda, belirli ülkelerde sağlanan borç hizmetleriyle ilgili olarak yalnızca aşağıdaki reklamlara izin verilir:

 Tam ödeme yerine kabul edilecek olan, tutarın azaltıldığı toplu ödemeler için alacaklılarla görüşme seçeneği sunan borç tasfiyesi hizmetleri hakkındaki reklamlar
Periyodik ödemeler, faiz oranları ve/veya ücretler için alacaklılarla görüşme seçeneği sunan borç yönetimi hizmetleri hakkındaki reklamlar

Bu politika, söz konusu borç hizmetlerini doğrudan sunan, olası satış yaratan ve tüketicilerle üçüncü taraf borç hizmetleri arasında bağlantı kuran reklamverenler için geçerlidir.

Şartları karşılıyorsanız sertifikasyon için başvurabilirsiniz. Birden fazla ülkede reklam yayınlamak istiyorsanız her bir ülke için ayrıca başvuruda bulunun.

Onaylanan ülkeler
Avustralya
Japonya Güney Afrika Güney Kore İspanya Birleşik Krallık Amerika Birleşik Devletleri

Kripto para birimleri

Kripto para birimlerinin yanı sıra ilgili ürün ve hizmetlere yönelik düzenlemelerin karmaşık ve değişen yapısı nedeniyle, yalnızca sınırlı durumlarda bu ürün veya hizmetleri tanıtan reklamlara izin verilmektedir.
 
Aşağıdakilere izin verilmektedir:
 
Hesaplama kaynaklarının herhangi bir şekilde kullanılmasını sağlamadan veya kolaylaştırmadan önce kullanıcının açık izninin alınması koşuluyla, kripto para birimi madenciliği ile ilişkili ürün ve hizmetler.
 
Örnekler: Kripto para birimi madenciliği için tasarlanmış donanım ürünleri, bulut tabanlı kripto para birimi madencilik hizmetleri, kripto para birimi madenciliği için kılavuzlar
 
Aşağıda belirtilen kripto para birimi ürün ve hizmetlerine yalnızca reklamverenin lisanslı bir sağlayıcı olduğu; ürün ve reklamların, yayınlandıkları ülkenin kanunlarına ve endüstri standartlarına uygun olduğu; hesabın da Google sertifikalı olduğu durumlarda izin verilir.
 

Kripto para birimi borsaları

Gereksinimleri karşılıyorsanız sertifikasyon için başvurabilirsiniz. Birden fazla ülkede reklam yayınlamak istiyorsanız her bir ülke için ayrıca başvuruda bulunun.

Onaylanan ülkeler

Kripto para birimi borsalarını tanıtan reklamlara aşağıdaki ülkelerde izin verilmektedir:

Japonya
Amerika Birleşik Devletleri


Aşağıdakilere izin verilmemektedir:

 Halka ilk arz (ICO), kripto para birimi jetonlarının satışı veya kripto para birimlerinin ya da ilgili ürünlerin alınmasını, satılmasını veya ticaretini tanıtan reklamlar (yukarıdakilere açıkça izin verilen durumlar dışında)
 
Örnekler: Halka ilk arz (ICO) satış öncesi reklamları, belirli kripto para birimlerinin alımını veya satışını tanıtan reklamlar, kripto para birimi cüzdanlarını tanıtan reklamlar
 

 Kripto para birimlerini veya ilgili ürünleri çıkaranları toplayan ya da karşılaştıran reklam hedefleri

Örnekler: Kripto para birimi alım satım sinyalleri, kripto para birimi alım satımı ya da yatırım tavsiyeleri, ilgili içeriğe veya komisyoncu incelemelerine ev sahipliği yapan toplayıcılar veya satış ortağı siteleri

Onaylanmayan bir reklam veya uzantının nasıl düzeltileceğini öğrenin.

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Politikalarımızla ilgili sorularınız varsa Google Ads Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?