Finansielle produkter og tjenester

Vi vil at brukerne skal få tilstrekkelig informasjon til å kunne treffe velinformerte beslutninger om økonomi. Retningslinjene våre er utformet for å gi brukerne informasjonen de trenger for å kunne vurdere kostnadene knyttet til finansielle produkter og tjenester. De er også ment å skulle beskytte brukerne mot skadelig praksis eller bedrageri. I disse retningslinjene anser vi finansielle produkter og tjenester som produkter og tjenester knyttet til administrasjon eller investering av penger og kryptovaluta, inkludert personlig tilpasset rådgivning.

Når du markedsfører finansielle produkter og tjenester, må du overholde de nasjonale og lokale forskriftene for alle områder eller land du målretter annonsene dine mot. Du må for eksempel gi brukerne viktige opplysninger som er påkrevd ifølge lokal lovgivning. Du finner mer informasjon i listen vår over landsspesifikke krav (listen er ikke uttømmende).

Nedenfor finner du retningslinjekravene som gjelder for finansielle tjenester, personlige lån og bestemte finansielle produkter som er underlagt begrensninger. Annonsering på nettet og lovgivningen for denne typen annonsering utvikles kontinuerlig, og derfor oppdaterer vi regelmessig disse retningslinjene med flere produktspesifikke retningslinjer. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Informasjonskrav for finansielle produkter og tjenester

Finansielle produkter og tjenester kan være svært komplekse og av og til vanskelige å forstå. Klare opplysninger bidrar til økt innsyn og åpenhet, og gir kundene verdifull informasjon slik at de kan ta velinformerte beslutninger. Annonsen kan bli avvist på følgende grunnlag:

Manglende opplysninger om gyldig kontaktinformasjon for fysiske beliggenheter for bedriften som markedsføres

Opplysninger om tilknyttede gebyrer fremgår ikke

Merk: Informasjon du har plikt til å offentliggjøre, skal ikke publiseres som overrullingstekst eller være tilgjengelig via en link eller en annen fane. Denne informasjonen skal være tydelig og umiddelbart synlig. Brukeren skal ikke måtte klikke på eller holde markøren over noe.

Manglende linker til akkreditering eller anbefalinger fra tredjeparter der tilknytningen er påstått eller antydet, og spesielt hvis formålet med disse er å forbedre nettstedets rykte

Eksempler: bekreftelse av tilknytning til offentlige myndigheter, tredjepartsrangeringer

Personlige lån

I retningslinjene er personlige lån definert som penger lånt ut av enkeltpersoner, organisasjoner eller enheter til forbrukere som en engangshendelse, og ikke i den hensikt å finansiere utdanning eller kjøp av varige eiendeler. Forbrukere som er interesserte i personlige lån, må få informasjon om kvalitet, funksjoner, gebyrer, risiko og fordeler ved låneproduktet for å kunne ta velinformerte beslutninger om hvorvidt de bør benytte seg av det aktuelle lånetilbudet.

Eksempler: Hurtiglån, sikkerhetsbaserte lån, pantelånere

Ikke inkludert: Boliglån, billån, studielån, løpende kreditt (f.eks. kredittkort eller personlige kredittlinjer)

Annonsører for personlige lån må tydelig oppgi tilleggsinformasjon på destinasjonsnettstedet eller i destinasjonsappen. Klare opplysninger bidrar til økt innsyn og gir kundene verdifull informasjon slik at de kan ta velinformerte beslutninger. Annonsen kan bli avvist på følgende grunnlag:

Manglende opplysninger om minimums- og maksimumsperioden for tilbakebetaling

Manglende opplysninger om effektiv rente, som vanligvis omfatter nominell rente samt årlige gebyrer og andre kostnader som påløper, eller tilsvarende annen sats beregnet i henhold til gjeldende lovgivning

Mangel på et representativt eksempel på den totale lånekostnaden, inkludert alle aktuelle gebyrer

 

Vi vil beskytte brukerne våre mot skadelige og bedragerske finansprodukter. Vi tillater ikke promotering av følgende:

Personlige lån der full tilbakebetaling kreves innen 60 dager eller mindre fra utstedelsesdatoen (vi omtaler disse som «kortsiktige personlige lån»). Disse retningslinjene gjelder annonsører som tilbyr lån direkte, annonsører som genererer potensielle salg, samt annonsører som setter forbrukere i kontakt med tredjeparter som gir lån.

Personlige lån med høy årlig rentesats

Vi vil beskytte brukerne våre mot skadelige og bedragerske finansprodukter, som for eksempel personlige lån med svært høye kostnader. I enkelte tilfeller har vi landsspesifikke restriksjoner som gjenspeiler lokale markedsforhold.

USA
Produkt Er dette tillatt?
Personlige lån med en effektiv årsrente (APR) på over 36 %

Ikke tillatt

I USA tillater vi ikke annonser for personlige lån hvis årsrenten (annual percentage rate – APR) er 36 % eller høyere. Annonsører for personlige lån i USA må oppgi den maksimale årsrenten, og denne må være beregnet på bakgrunn av bestemmelsene i TILA-loven (Truth in Lending Act).

Disse retningslinjene gjelder annonsører som gir lån direkte, annonsører som genererer potensielle salg, samt annonsører som setter forbrukere i kontakt med tredjeparter som gir lån.

Tips

Du finner TILA-forskriftene i 12 CFR Part 1026. Beskrivelsen av hvilke gebyrer som er inkludert og ekskludert i beregningen av «Finance charge», finner du i Section 1026.4. Beregningen av årsrenten for «Open-End Credit» finnes i Section 1026.14. Beregningen av årsrenten for «Closed-End Credit» finnes i Section 1026.22.

Endring av lånevilkår

Vi vil at forbrukerne skal ta velinformerte beslutninger om lån og tvangssalg. For å beskytte forbrukerne mot skadelig praksis og bedrageri kan vi komme til å avvise nettsteder og apper relatert til pantelån og tvangssalg på følgende grunnlag:

Garantier om refinansiering av lån eller forhindring av tvangssalg

Krav om forskuddsbetaling, med mindre tjenesten leveres av et advokatkontor

Krav om at brukerne skal overføre eller overgi eiendomsrettigheter, eller tilbud om å kjøpe et hus under markedsprisen

Oppfordring om at brukeren skal forbigå långiveren og betale direkte til selskapet eller en annen tredjepart

Oppfordring om at brukeren ikke skal kontakte långiveren, advokaten, kredittrådgiveren eller boligrådgiveren sin

Binære opsjoner

Fordi handel med binære opsjoner innebærer en betydelig risiko for økonomiske tap, tillater vi ikke
 
 annonser for binære opsjoner eller lignende finansielle produkter
 
Eksempler: annonser for digitale opsjoner, binære opsjoner, digital 100, «fast avkastning»-opsjoner og «alt eller ingenting»-opsjoner

Komplekse og spekulative finansielle produkter 

Ettersom handel med følgende typer finansielle produkter alltid er forbundet med en viss risiko og kompleksitet, tillater vi bare annonser for slike produkter i begrensede tilfeller.

Det kan utelukkende annonseres for de komplekse, spekulative finansielle produktene som er oppført nedenfor, hvis annonsøren er en lisensiert leverandør eller aggregator, produktene og annonsene overholder lokale lover og bransjestandarder, og kontoen er sertifisert av Google. 

Differansekontrakter (CFD, Contracts for Difference), finansiell spreadbetting, rullende spot forex og beslektede former for spekulative produkter

Du kan søke om sertifisering hvis du oppfyller kravene. Hvis du vil annonsere i flere land, må du sende inn en egen søknad for hvert land eller hver gruppe av land.   Godkjente land

Annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er tillatt i følgende land:

Australia
Østerrike Bulgaria Canada Kroatia Kypros Tsjekkia Danmark Estonia Finland Tyskland Hellas Hongkong Ungarn
Island
Irland Italia Japan Latvia Litauen Luxembourg Malta Nederland New Zealand Norge Polen Portugal
Romania
Russland Singapore Slovakia Slovenia Sør-Afrika Spania Sverige Sveits Taiwan Tyrkia De forente arabiske emirater Storbritannia USA

 

Vi tillater ikke

 Annonser som er målrettet mot mindreårige eller land som ikke er godkjent
 

 Annonsedestinasjoner som gjør tilgjengelig signaler for handel med komplekse og spekulative finansielle produkter

Eksempler: Handelssignaler, tips eller spekulativ handelsinformasjon; samarbeidspartnernettsteder som inneholder beslektet innhold eller anmeldelser av meglere

Refinansieringstjenester

Vi ønsker at forbrukerne skal ta velinformerte beslutninger vedrørende tjenestene som tilbys for å hjelpe dem med å rette opp i lav kredittverdighet. For å beskytte brukerne mot skadelig praksis tillater vi ikke følgende:

 Annonser for refinansieringstjenester

Disse retningslinjene gjelder for annonsører som tilbyr refinansieringstjenester direkte, for bedrifter som genererer potensielle salg, og for bedrifter som formidler refinansieringstjenester fra tredjeparter til forbrukere.

Gjeldstjenester

Vi ønsker at forbrukerne skal ta velinformerte beslutninger vedrørende tjenestene som tilbys for å hjelpe dem med å håndtere høy gjeld. For å beskytte brukere mot villedende og skadelig praksis tillater vi bare annonser for gjeldstjenestene nedenfor i utvalgte land, og bare hvis (1) tjenestene og annonsene overholder lokale lover og bransjestandarder, og (2) kontoen er sertifisert av Google:

 annonser for gjeldsordningstjenester der brukerne tilbys hjelp med å forhandle med kreditorer om reduserte engangsbetalinger som skal anses som fullstendige betalinger
 annonser for gjeldshåndteringstjenester der brukerne tilbys hjelp med å forhandle med kreditorer om reduserte periodiske betalinger, reduserte rentesatser og/eller gebyrer

Disse retningslinjene gjelder for annonsører som tilbyr gjeldstjenester direkte, for bedrifter som genererer potensielle salg, og for bedrifter som formidler gjeldstjenester fra tredjeparter til forbrukere.

Du kan søke om sertifisering hvis du oppfyller kravene. Hvis du vil annonsere i flere enn ett land, må du sende inn en separat søknad for hvert land.

Godkjente land
Australia
Japan Sør-Afrika Sør-Korea Spania Storbritannia USA

Kryptovalutaer

Reguleringene for kryptovalutaer og relaterte produkter og tjenester er både komplekse og i stadig endring, og derfor tillater vi annonsering for dette bare i begrensede tilfeller.
 
Vi tillater ikke
 
produkter og tjenester tilknyttet såkalt utvinning (mining) av kryptovaluta, men dette forutsetter at uttrykkelig brukersamtykke er innhentet før det brukes eller legges til rette for bruk av eventuelle databehandlingsressurser
 
Eksempler: maskinvare utviklet for utvinning av kryptovaluta, skybaserte tjenester for utvinning av kryptovaluta og veiledninger for utvinning av slik valuta
 
Produktene og tjenestene relatert til kryptovaluta som er oppført nedenfor, kan det utelukkende annonseres for hvis annonsøren er lisensiert leverandør, produktene og annonsene overholder lokal lov og rett samt bransjestandarder, og kontoen er sertifisert av Google.
 

Børser for kryptovaluta

Du kan søke om sertifisering hvis du oppfyller kravene. Hvis du vil annonsere i flere enn ett land, må du sende inn en separat søknad for hvert land.

Godkjente land

Vi tillater annonser for børser for kryptovaluta i disse landene:

Japan
USA


Vi tillater ikke

 annonser for såkalte ICO-er («initial coin offering»), salg av tokener for kryptovaluta eller annonser som på annen måte fremmer kjøp, salg eller omsetning av kryptovalutaer eller relaterte produkter (med mindre dette uttrykkelig tillates ovenfor)
 
Eksempler: annonser for forhåndssalg av ICO-er samt annonser der kjøp eller salg av bestemte kryptovalutater eller kryptovalutalommebøker fremmes
 

 annonsedestinasjoner der utstedere av kryptovalutaer eller relaterte produkter blir samlet eller sammenlignet

Eksempler: signaler knyttet til omsetning av kryptovaluta, omsetning av eller investeringsråd knyttet til kryptovaluta samt nettsteder tilhørende aggregatorer eller samarbeidspartnere som inneholder relatert innhold eller anmeldelser av meglere

Finn ut hvordan du korrigerer annonser eller utvidelser som ikke ble godkjent.

 

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om retningslinjene våre: Kontakt brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?