Finanšu produkti un pakalpojumi

Mēs vēlamies, lai lietotāju rīcībā būtu atbilstoša informācija pārdomātu finanšu lēmumu pieņemšanai. Mūsu politiku mērķis ir panākt, lai lietotājiem tiktu sniegta informācija ar finanšu produktiem un pakalpojumiem saistīto izmaksu izvērtēšanai, kā arī aizsargāt lietotājus no kaitnieciskām un maldinošām darbībām. Šīs politikas kontekstā finanšu produktus un pakalpojumus, tostarp personalizētu padomdošanu, mēs uzskatām par saistītiem ar naudas vai kriptovalūtu pārvaldību vai ieguldījumiem.

Reklamējot finanšu produktus un pakalpojumus, jums ir jāievēro valsts un vietējie noteikumi ikvienā reģionā un valstī, kurā tiek atlasīta jūsu reklāmu mērķauditorija, piemēram, ir jāiekļauj vietējos tiesību aktos pieprasītā konkrētā atklājamā informācija. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet mūsu sagatavoto konkrētās valstīs noteikto prasību sarakstu (kurš nav pilnīgs).

Tālāk ir izklāstītas politikas prasības, kas saistītas ar finanšu pakalpojumiem, aizdevumiem privātpersonām un noteiktiem ierobežotiem finanšu produktiem. Tā kā tiešsaistes reklamēšanas un reglamentējošie noteikumi tiek nepārtraukti pilnveidoti, mēs arī turpmāk atjaunināsim šo politiku, pastāvīgi pievienojot papildu produktu vadlīnijas. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Paziņojumi par finanšu produktiem un pakalpojumiem

Finanšu produkti un pakalpojumi var būt ļoti sarežģīti un dažkārt ir grūti izprotami. Paziņojumi veicina pārskatāmību un sniedz patērētājiem vērtīgu informāciju, kas nepieciešama pārdomātu lēmumu pieņemšanai. Jūsu reklāma var tikt noraidīta tālāk norādītajos gadījumos.

 Nav norādīta pareiza reklamētā uzņēmuma faktiskās atrašanās vietas kontaktinformācija.

 Nav atklātas saistītās maksas.

Piezīme. Atklājamo informāciju nedrīkst publicēt kā tekstu, kas virzāms ar peles rādītāju vai ir pieejams kādā citā saitē vai cilnē. Tai ir jābūt skaidri un labi redzamai tā, lai lietotājam nebūtu jāklikšķina un jāizmanto peles rādītājs.

 Nav iekļautas saites uz trešo pušu akreditācijas vai apstiprinājuma vietnēm, ja ir sniegts apgalvojums par partnerību vai ietverta norāde uz partnerību, it sevišķi, ja tas darīts vietnes reputācijas uzlabošanai.

Piemēri: apstiprinājums par sadarbību ar valsts iestādēm, trešo pušu vērtējumi

Aizdevumi privātpersonām

Šīs politikas kontekstā aizdevumus privātpersonām mēs definējam kā naudas aizdevumus, ko kāda fiziska persona, organizācija vai juridiska persona vienu reizi izsniedz atsevišķam patērētājam, ja aizdevuma mērķis nav pamatlīdzekļu iegāde vai izglītības finansēšana. Patērētājiem, kuri plāno izmantot aizdevumu privātpersonām, ir jābūt informētiem par aizdevuma produktu kvalitāti, funkcijām, maksām, riskiem un ieguvumiem, lai varētu pieņemt pārdomātus lēmumus par aizdevuma ņemšanu.

Piemēri: algas dienā atmaksājami aizdevumi, aizdevumi pret īpašumtiesībām, lombardi

Neietver: hipotēkas, aizdevumus automašīnas iegādei, studiju aizdevumus, atjaunojamas kredītlīnijas (piemēram, kredītkartes, personiskās kredītlīnijas)

Reklāmdevējiem, kuri reklamē aizdevumus privātpersonām, ir skaidri redzami jāatklāj papildu informācija savā galamērķa vietnē vai lietotnē. Paziņojumi veicina pārskatāmību un sniedz patērētājiem vērtīgu informāciju, kas nepieciešama pārdomātu lēmumu pieņemšanai. Jūsu reklāma var tikt noraidīta tālāk norādītajos gadījumos.

Nav norādīts minimālais un maksimālais atmaksas termiņš.

Nav norādīta maksimālā gada procentu likme (GPL), kas parasti ietver procentu likmi, nodevu un citas izmaksas par gadu vai citu līdzīgu likmi, kura aprēķināta saskaņā vietējiem tiesību aktiem.

Nav norādīts uzskatāms aizdevuma kopējo izmaksu piemērs, kurā būtu ietvertas visas piemērojamās maksas.

 

Mēs vēlamies pasargāt lietotājus no maldinošiem vai kaitnieciskiem finanšu produktiem. Mēs neļaujam reklamēt tālāk norādītos produktus.

Aizdevumi privātpersonām, kuru pilnīga atmaksa ir jāveic 60 dienu laikā vai īsākā laika posmā pēc aizdevuma izsniegšanas (mēs tos dēvējam par īstermiņa aizdevumiem privātpersonām). Šī politika attiecas uz reklāmdevējiem, kuri tieši piedāvā aizdevumus, potenciālo pircēju piesaistītājiem, kā arī patērētāju un trešo pušu aizdevēju starpniekiem.

Aizdevumi privātpersonām ar augstu gada procentu likmi

Mēs vēlamies pasargāt lietotājus no maldinošiem vai kaitnieciskiem finanšu produktiem, piemēram, no ārkārtīgi dārgiem aizdevumiem privātpersonām. Dažos gadījumos mums ir konkrētās valstīs noteikti ierobežojumi, kas atspoguļo vietējā tirgus nosacījumus.

Amerikas Savienotās Valstis
Produkts Vai atļauts?
Aizdevumi privātpersonām ar GPL, kas pārsniedz 36%

Nav atļauti

Amerikas Savienotajās Valstīs mēs neatļaujam reklamēt tādus aizdevumus privātpersonām, kuru gada procentu likme (GPL) ir 36% vai lielāka. Reklāmdevējiem, kuri reklamē aizdevumus privātpersonām Amerikas Savienotajās Valstīs, ir jānorāda šo aizdevumu maksimālā GPL, kas aprēķināta atbilstoši Aizdevumu taisnīguma likumam (Truth in Lending Act — TILA).

Šī politika attiecas uz reklāmdevējiem, kuri tieši piedāvā aizdevumus, potenciālo pircēju piesaistītājiem un tiem, kuri patērētājus saved kopā ar trešo pušu aizdevējiem.

Padoms

TILA noteikumi ir pieejami Federālo noteikumu kodeksa 12. sadaļas 1026. iedaļā. Skaidrojumu par to, kuras maksas tiek vai netiek ietvertas komisijas maksas aprēķinā, skatiet 1026.4. iedaļā. GPL aprēķins beztermiņa kredītam ir norādīts 1026.14. iedaļā. GPL aprēķins noteikta termiņa kredītam ir norādīts 1026.22. iedaļā.

Aizdevuma noteikumu izmaiņas

Mēs vēlamies, lai patērētāji pieņemtu pārdomātus lēmumus par hipotēkām un nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesību zaudēšanu. Lai pasargātu patērētājus no maldinošām un kaitnieciskām darbībām, tālāk norādītajos gadījumos var tikt noraidītas tādu vietņu un lietotņu reklāmas, kas ir saistītas ar hipotēkām vai ķīlas izpirkšanas tiesību zaudēšanu.

Tiek garantētas aizdevuma noteikumu izmaiņas vai tas, ka tiks novērsta ķīlas izpirkšanas tiesību zaudēšana.

Tiek iekasēts avansa maksājums (neattiecas uz gadījumiem, kad pakalpojumu sniedz juridiskais birojs).

Lietotājiem tiek lūgts nodot īpašumtiesības vai atteikties no tām vai tiek piedāvāts iegādāties mājokli par cenu, kas ir zemāka nekā tirgus cena.

Lietotājiem tiek lūgts apiet aizdevēju un veikt maksājumus tieši uzņēmumam vai citai trešajai pusei.

Lietotāji tiek iedrošināti izvairīties no sazināšanās ar aizdevēju, juristu, kredītu konsultantu vai mājokļa iegādes konsultantu.

Divu iespēju līgumi

Tā kā divu iespēju līgumu tirdzniecība ir saistīta ar lielu iespējamību gūt finansiālus zaudējumus, nav atļauts tālāk minētais.
 
 Divu iespēju līgumu vai pēc būtības līdzīgu finanšu produktu reklāmas
 
Piemēri: digitālo iespēju līgumu, divu iespēju līgumu, “Digital 100s” līgumu, fiksētas peļņas iespēju līgumu, iespēju “visu vai neko” līgumu reklāmas

Kompleksi spekulatīvi finanšu produkti 

Ņemot vērā tālāk norādīto veidu finanšu produktu tirdzniecībai raksturīgos sarežģījumus un riskus, mēs atļaujam reklamēt šos produktus tikai ar ierobežojumiem — noteiktos apstākļos.

Tālāk norādītos kompleksos spekulatīvos finanšu produktus drīkst reklamēt tikai tad, ja reklāmdevējs ir licencēts pakalpojumu sniedzējs, produkti un reklāmas atbilst vietējiem tiesību aktiem un nozares standartiem, kā arī Google ir sertificējis šo kontu. 

Cenu starpības līgumi, derības finanšu tirgū, pārjaunojama ārvalstu valūtu maiņa un ar minēto saistīti spekulatīvu produktu veidi

Ja atbilstat prasībām, piesakieties sertifikācijai. Ja vēlaties rādīt reklāmas vairāk nekā vienā valstī, iesniedziet atsevišķu pieteikumu katrai valstij vai valstu grupai.   Apstiprinātās valstis

Kompleksu spekulatīvu finanšu produktu reklāmas ir atļautas šādās valstīs:

Austrālija
Austrija
Bulgārija
Horvātija
Kipra
Čehija
Dānija
Igaunija
Somija
Vācija
Grieķija
Honkonga
Ungārija
Islande
Īrija
Itālija
Japāna
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Malta
Nīderlande
Jaunzēlande
Norvēģija
Polija
Portugāle
Rumānija
Krievija
Singapūra
Slovākija
Slovēnija
Dienvidāfrika
Spānija
Zviedrija
Šveice
Taivāna
Lielbritānija
Amerikas Savienotās Valstis

 

Nav atļauts tālāk minētais.

 Reklāmas, kuru mērķauditorija tiek atlasīta nepilngadīgu personu vidū vai neapstiprinātās valstīs
 

 Reklāmu galamērķi, kuros tiek apkopota informācija vai sniegtas atsauksmes par kompleksu spekulatīvu finanšu produktu nodrošinātājiem vai tiem, kas izvieto signālus par šo produktu tirdzniecību

Piemēri: tirdzniecības signāli, padomi vai informācija par spekulatīvu tirdzniecību; apkopotāju vai partneru vietnes, kurās ir ietverts saistīts saturs vai brokeru atsauksmes

Kriptovalūtas

Ņemot vērā to, cik sarežģīti un mainīgi ir noteikumi attiecībā uz kriptovalūtām un saistītiem produktiem un pakalpojumiem, šos produktus ir atļauts reklamēt tikai noteiktos apstākļos.
 
Ir atļauts tālāk minētais.
 
Ar kriptovalūtu ieguvi saistīti produkti un pakalpojumi, ja vien tiek nepārprotami saņemta lietotāja piekrišana, pirms tiek iespējota vai citādi veicināta jebkāda skaitļošanas resursu izmantošana.
 
Piemēri: kriptovalūtas ieguvei izstrādāta aparatūra, mākonī izvietoti kriptovalūtas ieguves pakalpojumi, kriptovalūtas ieguves norādījumi
 
Tālāk norādītos kriptovalūtas produktus un pakalpojumus drīkst reklamēt tikai tad, ja reklāmdevējs ir licencēts pakalpojumu sniedzējs, produkti un reklāmas atbilst vietējiem tiesību aktiem un nozares standartiem, kā arī uzņēmums Google ir sertificējis šo kontu.
 

Kriptovalūtas birža

Ja atbilstat prasībām, piesakieties sertifikācijai. Ja vēlaties rādīt reklāmas vairāk nekā vienā valstī, iesniedziet atsevišķu pieteikumu katrai valstij.

Apstiprinātās valstis

Kriptovalūtas biržas darījumu reklāmas ir atļautas šādās valstīs:

Japāna
ASV


Nav atļauts tālāk minētais.

 Reklāmas, kurās tiek reklamēti sākotnējie monētu piedāvājumi, kriptovalūtas marķieru pārdošana vai citādi veikta kriptovalūtas vai saistītu produktu pirkuma, pārdošanas vai tirdzniecības veicināšana (izņemot iepriekš minētos gadījumus, kad tas ir skaidri atļauts).
 
Piemēri: sākotnējo monētu piedāvājumu iepriekšpārdošanas reklāmas, reklāmas, kurās tiek reklamēta konkrētu kriptovalūtu iegāde vai pārdošana, kriptovalūtas maki
 

 Reklāmu galamērķi, kuros tiek apkopota informācija par kriptovalūtu vai ar tām saistīto produktu izsniedzējiem vai tiek sniegts to salīdzinājums

Piemēri: signāli par kriptovalūtu tirdzniecību, padomi par kriptovalūtu tirdzniecību vai investīcijām; apkopotāju vai partneru vietnes, kurās ir saistīts saturs vai brokeru atsauksmes

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai paplašinājumu.

 

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?