Finansiniai produktai ir paslaugos

„Google“ teikia išverstas pagalbos centro versijas, kad jums būtų patogiau, bet jos negali pakeisti mūsų politikos turinio. Anglų kalba yra oficiali kalba, kurią vartojame politikai įgyvendinti. Jei norite peržiūrėti šį straipsnį kita kalba, naudokite puslapio apačioje esantį išskleidžiamąjį kalbų meniu.

„Display & Video 360“ naudotojai privalo laikytis šios „Google Ads“ politikos. Informacijos apie papildomus apribojimus rasite „Display & Video 360“ pagalbos centre.

Siekiame, kad naudotojai turėtų pakankamai informacijos ir priimtų pagrįstus su finansais susijusius sprendimus. Mūsų politika skirta suteikti naudotojams informacijos, padedančios įvertinti finansinių produktų ir paslaugų mokesčius bei apsaugoti naudotojus nuo žalingos ar apgaulingos veiklos. Pagal šią politiką finansiniais produktais ir paslaugomis laikome tuos, kurie yra susiję su pinigų ir kriptovaliutų tvarkymu ar investavimu, įskaitant asmenines konsultacijas.

Reklamuodami finansinius produktus ir paslaugas turite atitikti šalies ir vietinius reglamentus, taikomus regione ar šalyje, pagal kuriuos taikomi skelbimai, pvz., turite paskelbti konkrečią informaciją, kurios reikalaujama pagal vietinius įstatymus. Jei reikia daugiau informacijos, žr. nebaigtinį konkrečios šalies reikalavimų sąrašą, bet atminkite, kad reklamuotojai turi patys išnagrinėti bet kurios vietovės, pagal kurią taikomi jų skelbimai, vietinius nuostatus.

Toliau pateikiami politikos reikalavimai, susiję su finansinėmis paslaugomis, asmeninėmis paskolomis ir tam tikrais ribojamais finansiniais produktais. Reklamavimo internetu ir reglamentuojamos sritys keičiasi, todėl toliau atnaujinsime šią politiką papildydami ją su produktu susijusiomis gairėmis. Sužinokite, kas nutinka pažeidus politikos nuostatas.

Dėl toliau nurodytos politikos pažeidimų paskyra nebus nedelsiant sustabdyta be išankstinio įspėjimo. Įspėjimas bus pateiktas bent prieš 7 dienas iki bet kokio paskyros sustabdymo. Sužinokite daugiau apie laikinai sustabdytas paskyras.

Finansinių produktų ir paslaugų paskelbimas

Finansiniai produktai ir paslaugos gali būti labai sudėtingi ir kartais sunkiai suprantami. Paskelbimai didina skaidrumą ir klientams teikia vertingos informacijos, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus. 

Neleidžiama

Nenurodyti teisėtos reklamuojamos įmonės fizinės vietovės kontaktinės informacijos.

Neatskleisti susijusių mokesčių.

Pastaba: paskelbimų negalima teikti kaip teksto, virš kurio reikia užvesti pelės žymeklį, taip pat jų negalima padaryti pasiekiamų per kitą nuorodą arba skirtuką. Jie turi būti aiškiai ir iškart matomi nieko nespustelėjus ar neužvedus pelės žymeklio.

Neįtraukti nuorodų į trečiosios šalies akreditavimo ar patvirtinimo puslapius, kai yra tikras ar numanomas ryšys, ypač jei tai reikalinga norint pagerinti svetainės reputaciją.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): ryšių su vyriausybe patvirtinimas ir trečiųjų šalių įvertinimai

Asmeninės paskolos

Šioje politikoje asmeninės paskolos apibrėžtos kaip vieno asmens, organizacijos ar subjekto individualiam klientui neperiodiškai skolinami pinigai, reikalingi ne ilgalaikiam turtui pirkti ar mokslams finansuoti. Asmenines paskolas imantiems klientams reikia pateikti informacijos apie skolinamų produktų kokybę, savybes, mokesčius, riziką ir pranašumus, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus, susijusius su paskolų ėmimu.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): paskolos iki atlyginimo, paskolos su užstatu, lombardai

Neįtraukiama: hipotekos, paskolos automobiliams, paskolos studentams, atnaujinamosios kredito linijos (pvz., kredito kortelės, asmeninio kredito linijos)

Asmeninių paskolų reklamuotojai turi aiškiai pateikti papildomą informaciją savo paskirties svetainėje ar programoje. Paskelbimai didina skaidrumą ir klientams teikia vertingos informacijos, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus. 

Neleidžiama

Nenurodyti minimalaus ir maksimalaus paskolos padengimo laikotarpių.

Nenurodyti maksimalios metinės palūkanų normos (MPN), paprastai apimančios metines palūkanas ir mokesčius, arba panašios kitos palūkanų normos, apskaičiuotos pagal vietinius įstatymus.

Nepateikti tipiško bendro paskolos mokesčio, apimančio visus taikomus mokesčius, pavyzdžio.

Teikti asmeninių paskolų, kurias būtina visiškai išmokėti per 60 dienų ar mažiau nuo paskolos išdavimo datos. Ši politika taikoma reklamuotojams, kurie teikia paskolas tiesiogiai, potencialius klientus generuojantiems subjektams ir tiems, kurie klientus nukreipia trečiųjų šalių kreditoriams.

Didelės metinės palūkanų normos asmeninės paskolos

Norime apsaugoti savo naudotojus nuo apgaulingų ar žalingų finansinių produktų, pvz., itin brangių asmeninių paskolų. Kai kuriais atvejais taikome konkrečios šalies apribojimus, atspindinčius vietinės rinkos sąlygas.

Jungtinės Valstijos
Produktas Leidžiama?
Asmeninės paskolos, kurių metinė palūkanų norma yra 36 % ar daugiau

Neleidžiama

Jungtinėse Valstijose neleidžiame rodyti asmeninių paskolų, kurių metinė palūkanų norma (MPN) yra 36 % ar daugiau, skelbimų. Asmeninių paskolų reklamuotojai Jungtinėse Valstijose turi pateikti didžiausią MPN, apskaičiuotą pagal sąžiningo skolinimo aktą (angl. „Truth in Lending Act“ (TILA).

Ši politika taikoma reklamuotojams, kurie teikia paskolas tiesiogiai, potencialius klientus generuojantiems subjektams ir tiems, kurie klientus nukreipia trečiųjų šalių kreditoriams.

Patarimas

TILA nuostatus galima rasti 12 CFR 1026 dalyje. Aprašą, kokie mokesčiai įtraukiami apskaičiuojant finansų mokestį (angl. „Finance Charge“) ir išskiriami iš jo, rasite 1026.4 skiltyje. MPN, naudojama apskaičiuojant nefiksuoto termino kreditą (angl. „Open-End Credit) 1026.14 skiltyje. MPN apskaičiavimo būdas išduodant fiksuoto termino kreditą (angl. „Closed-End Credit“) nurodytas 1026.22 skiltyje.

Paskolų sąlygų keitimas

Siekiant apsaugoti klientus nuo apgaulingų ar žalingų veiksmų, su hipoteka ar nuosavybės teisės atėmimu susijusių svetainių ir programų skelbimuose neleidžiami toliau nurodyti elementai.

Teikti garantijų, susijusių su paskolos sąlygų keitimu arba apsauga nuo nuosavybės teisių atėmimo.

Įtraukti išankstinių mokesčių, nebent paslaugą teikia teisininkų įmonė.

Prašyti, kad naudotojai perduotų nuosavybės teises arba jų atsisakytų, siūlyti pirkti nuosavybę žemesne nei rinkos kaina.

Prašyti, kad naudotojai apeitų kreditorius ir atliktų tiesioginius mokėjimus įmonei arba kitai trečiajai šaliai.

Skatinti naudotojus nesusisiekti su kreditoriais, teisininkais, kredito ar gyvenamųjų namų konsultantais.

Binariniai planai

Dėl didelės finansinių nuostolių, susijusių su prekyba binariniais planais, rizikos neleidžiami toliau nurodyti dalykai.
 
 Binarinių planų arba atitinkamų finansinių produktų skelbimai
 
Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): skaitmeninių planų, binarinių planų, skaitmeninių 100 proc. planų, fiksuotos grąžos planų ir planų „viskas arba nieko“ skelbimai

Sudėtingi spekuliaciniai finansiniai produktai 

Toliau nurodytų tipų finansinių produktų prekyba yra sudėtinga ir rizikinga, todėl leidžiame juos reklamuoti tik tam tikromis aplinkybėmis.

Toliau nurodytus sudėtingus spekuliacinius finansinius produktus galima reklamuoti, tik jei reklamuotojas yra licencijuotas teikėjas ar pasiūlymus kaupianti svetainė, produktai ir skelbimai atitinka vietinius įstatymus bei pramonės standartus ir paskyroje yra „Google“ išduotas sertifikatas. 

Sandoriai dėl kainų skirtumo, finansiniai statymai pagal pirkimo ir pardavimo kainų skirtumą, atnaujinamieji „Forex“ sandoriai grynaisiais pinigais ir susijusios spekuliacinių produktų formos

Jei atitinkate reikalavimus, pateikite paraišką dėl sertifikato. Jei produktus norite reklamuoti daugiau nei vienoje šalyje, pateikite atskirą kiekvienos šalies ar šalių grupės paraišką.  
Patvirtintos šalys

Sudėtingų spekuliacinių finansinių produktų skelbimus galima teikti toliau nurodytose šalyse.

Airija
Australija
Austrija
Brazilija
Bulgarija
Čekija
Danija
Estija
Graikija
Honkongas
Indonezija
Islandija
Ispanija
Italija
Izraelis
Japonija
Jungtinė Karalystė
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtiniai Arabų Emyratai
Kanada
Kipras
Kroatija
Latvija
Lenkija
Lietuva
Liuksemburgas
Malaizija
Malta
Naujoji Zelandija
Nyderlandai
Norvegija
Pietų Afrika
Portugalija
Rumunija
Rusija
Singapūras
Slovakija
Slovėnija
Suomija
Švedija
Šveicarija
Taivanas
Turkija
Vengrija
Vokietija

Neleidžiama

 

Skelbimai, taikomi nepilnamečiams arba nepatvirtintoms šalims

Skelbimų paskirties vietos, kurios teikia prekybos sudėtingais spekuliaciniais finansiniais produktais signalus

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): prekybos signalai, patarimai arba spekuliacinės prekybos informacija; filialų svetainės, kuriose teikiamas susijęs turinys arba atsiliepimai apie tarpininkus

Kreditingumo pagerinimo paslaugos

Norime, kad klientai priimtų pagrįstus sprendimus dėl siūlomų paslaugų, ir padedame jiems išspręsti su blogu kreditu susijusias problemas. Siekiant apsaugoti naudotojus nuo žalingų veiksmų, neleidžiami toliau nurodyti dalykai.

 Kreditingumo pagerinimo paslaugų skelbimai

Ši politika taikoma reklamuotojams, kurie tiesiogiai siūlo kreditingumo pagerinimo paslaugas, potencialius klientus generuojantiems subjektams ir tiems, kurie susisiekia su klientais, naudodami trečiųjų šalių kreditingumo pagerinimo paslaugas.

Skolinimo paslaugos

Norime, kad klientai priimtų pagrįstus sprendimus dėl paslaugų, kurios jiems siūlomos siekiant padėti spręsti didelių skolų problemas. Siekiant apsaugoti naudotojus nuo apgaulingų ar žalingų veiksmų, leidžiame tik toliau nurodytų skolinimo paslaugų skelbimus tam tikrose šalyse ir tik tada, jei 1) paslaugos ir skelbimai atitinka vietinius įstatymus bei pramonės standartus ir 2) paskyroje yra „Google“ išduotas sertifikatas.

 Skolų sureguliavimo paslaugų skelbimus, kuriuose siūloma su kreditoriais susiderėti dėl mažesnės fiksuotos sumos mokėjimo, kuris bus laikomas visos sumos mokėjimu.
 Skolų valdymo paslaugų skelbimus, kuriuose siūloma susiderėti su kreditoriais dėl mažesnių periodinių mokėjimų, mažesnių palūkanų normų ir (arba) mokesčių.

Ši politika taikoma reklamuotojams, tiesiogiai siūlantiems šias skolinimo paslaugas, potencialius klientus generuojančioms įmonėms ir tiems, kurie klientus nukreipia pas trečiųjų šalių skolinimo paslaugų teikėjus.

Jei atitinkate reikalavimus, pateikite paraišką dėl sertifikato. Jei norite reklamuoti daugiau nei vienoje šalyje, pateikite atskirą paraišką kiekvienai šaliai.

Patvirtintos šalys

Australija
Brazilija
Kanada
Vokietija
Japonija
Pietų Afrika
Pietų Korėja
Ispanija
Jungtinė Karalystė
Jungtinės Amerikos Valstijos

Kriptovaliutos

Kriptovaliutų ir susijusių produktų bei paslaugų reguliavimas yra sudėtingas ir vis dar tobulinamas procesas, todėl leidžiame juos reklamuoti tik tam tikromis aplinkybėmis.
 
Leidžiama
 
Įmonės, nesusijusios su kriptovaliutos įsigijimu, saugojimu ar keitimu, vadovaujantis kita „Google Ads“ politika.
 
Pavyzdžiai: įmonės, priimančios mokėjimą kriptovaliuta, kriptovaliutos gavybos aparatinė įranga, mokesčių ir teisinės paslaugos, saugos paslaugos, platformos, kuriose operacijos vykdomos naudojant blokų grandines ir kuriose neprekiaujama ar neparduodama kriptovaliuta arba prieigos raktai, mokomoji medžiaga.
 
Toliau nurodytus kriptovaliutų produktus ir paslaugas galima reklamuoti, tik jei reklamuotojas yra licencijuotas teikėjas, produktai ir skelbimai atitinka vietinius įstatymus bei pramonės standartus ir paskyroje yra „Google“ išduotas sertifikatas.
 

Kriptovaliutos keityklos ir piniginės

Jei atitinkate reikalavimus, pateikite paraišką dėl sertifikato. Jei norite reklamuoti daugiau nei vienoje šalyje, pateikite atskirą paraišką kiekvienai šaliai.

Patvirtintos šalys

Kriptovaliutų keityklų skelbimus galima teikti toliau nurodytose šalyse.

Japonija

Kriptovaliutos keityklų ir piniginių skelbimai leidžiami toliau nurodytose šalyse.

Jungtinės Amerikos Valstijos


Neleidžiama

 Pirminio kriptovaliutos platinimo skelbimai, decentralizuotų finansų („DeFi“) prekybos protokolai ar kitaip reklamuojamas kriptovaliutų ir susijusių produktų pirkimas, pardavimas arba prekyba.
 
Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): ICO išankstinis pardavimas arba vieši pasiūlymai, kriptovaliutų paskolos, pradiniai DEX pasiūlymai, prieigos raktų likvidumo grupės, garsenybių teikiamos kriptovaliutos rekomendacijos, nepriglobtos piniginės, nereguliuojamos decentralizuotos programos
 

 Skelbimų paskirties vietos, kurios kaupia kriptovaliutų ar susijusių produktų išdavėjų pasiūlymus arba teikia jų palyginimus.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): prekybos kriptovaliuta signalai, kriptovaliutos investavimo patarimai, pasiūlymus kaupiančios svetainės arba filialų svetainės, kur teikiamas susijęs turinys arba atsiliepimai apie tarpininkus.

Sužinokite, kaip pataisyti nepatvirtintą skelbimą ar plėtinį.

 

Finansinių paslaugų reklamavimas Jungtinėje Karalystėje

Kad reklamuotojai galėtų rodyti bet kokius finansinių paslaugų skelbimus JK, įskaitant skelbimų rodymą JK naudotojams, kurie greičiausiai siekia finansinių paslaugų, „Google“ juos turi patvirtinti. Vykdydami patvirtinimo procesą reklamuotojai turi įrodyti, kad JK Finansų priežiūros institucija juos įgaliojo arba kad jie turi teisę į vieną iš atleidimų, aprašytų JK finansinių paslaugų patvirtinimo puslapyje. Atkreipkite dėmesį, kad šis reikalavimas taikomas ir JK Finansų priežiūros institucijos reguliuojamoms, ir nereguliuojamoms finansinėms paslaugoms.

Reklamuotojai gali pradėti patvirtinimo procesą patys arba „Google“ gali pareikalauti, kad reklamuotojas atliktų šį procesą. Reklamuotojų, kurie per duotą laiką neatliks antro patvirtinimo veiksmo, paskyros bus pristabdytos. Sužinokite daugiau apie JK finansinių paslaugų patvirtinimą.

Toliau nurodytų kategorijų skelbimai nelaikomi finansinių paslaugų skelbimais pagal šią politiką, tačiau jie vis tiek turi atitikti visas kitas „Google Ads“ politikos nuostatas.

  • Produktai, kuriems taikoma mūsų skolinimo paslaugų politika.
  • Produktai, kuriems taikoma mūsų sudėtingų spekuliacinių finansinių produktų politika: sandoriai dėl kainų skirtumo, atnaujinamieji „Forex“ sandoriai grynaisiais pinigais, finansiniai statymai pagal pirkimo ir pardavimo kainų skirtumą.*
  • Lošimas (žr. mūsų lošimo ir žaidimų politiką)
  • Produktai, kuriems taikoma mūsų kriptovaliutų, kreditingumo pagerinimo ir binarinių planų politika.
 

* Jei šios kategorijos skelbimai atitinka sudėtingų spekuliacinių finansinių produktų politikos reikalavimus ir reklamuotojai atliko patvirtinimą (jei „Google“ nurodė jį atlikti), skelbimus galima taikyti pagal JK naudotojus, siekiančius finansinių paslaugų.

 

Reikia pagalbos?

Jeigu turite klausimų apie šią politiką, praneškite mums: susisiekti su „Google Ads“ palaikymo komanda
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
73067
false