Finansiniai produktai ir paslaugos

„Google“ teikia išverstas pagalbos centro versijas, tačiau jos nesiekia pakeisti mūsų politikos turinio. Anglų kalba yra oficiali kalba, kurią naudojame savo politikos įgyvendinti. Jei norite peržiūrėti šį straipsnį kita kalba, naudokite puslapio apačioje esantį išskleidžiamąjį kalbų meniu.

„Display & Video 360“ naudotojai privalo laikytis šios „Google Ads“ politikos. Informacijos apie papildomus apribojimus rasite „Display & Video 360“ pagalbos centre.

Jei norite rodyti subtitrus savo kalba, įjunkite „YouTube“ subtitrus. Pasirinkite nustatymų piktogramą „YouTube“ nustatymų piktogramos vaizdas vaizdo įrašų leistuvės apačioje, tada pasirinkite „Subtitrai“ ir savo kalbą.


Siekiame, kad naudotojai turėtų pakankamai informacijos ir priimtų pagrįstus su finansais susijusius sprendimus. Mūsų politika skirta suteikti naudotojams informacijos, padedančios įvertinti finansinių produktų ir paslaugų mokesčius bei apsaugoti naudotojus nuo žalingos ar apgaulingos veiklos. Pagal šią politiką finansiniais produktais ir paslaugomis laikome tuos, kurie yra susiję su pinigų ir kriptovaliutų tvarkymu ar investavimu, įskaitant asmenines konsultacijas.

Reklamuodami finansinius produktus ir paslaugas turite atitikti šalies ir vietinius reglamentus, taikomus bet kurioje vietovėje, pagal kurią taikomi skelbimai, pvz., turite paskelbti konkrečią informaciją, kurios reikalaujama pagal vietinius įstatymus. Reklamuotojai turi patys išnagrinėti bet kurios vietovės, pagal kurią taikomi jų skelbimai, vietinius nuostatus.

Toliau pateikiami politikos reikalavimai, susiję su finansinėmis paslaugomis, asmeninėmis paskolomis ir tam tikrais ribojamais finansiniais produktais. Reklamavimo internetu ir reglamentuojamos sritys keičiasi, todėl toliau atnaujinsime šią politiką papildydami ją su produktu susijusiomis gairėmis. Sužinokite, kas nutinka pažeidus politikos nuostatas.

Dėl toliau nurodytos politikos pažeidimų paskyra nebus nedelsiant sustabdyta be išankstinio įspėjimo. Įspėjimas bus pateiktas bent prieš 7 dienas iki bet kokio paskyros sustabdymo. Sužinokite daugiau apie laikinai sustabdytas paskyras.

Finansinių produktų ir paslaugų paskelbimas

Finansiniai produktai ir paslaugos gali būti labai sudėtingi ir kartais sunkiai suprantami. Paskelbimai didina skaidrumą ir klientams teikia vertingos informacijos, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus. 

Neleidžiama

raudonas x ženklas Nenurodyti teisėtos reklamuojamos įmonės fizinės vietovės kontaktinės informacijos.

raudonas x ženklas Neatskleisti susijusių mokesčių.

Pastaba: paskelbimų negalima teikti kaip teksto, virš kurio reikia užvesti pelės žymeklį, taip pat jų negalima padaryti pasiekiamų per kitą nuorodą arba skirtuką. Jie turi būti aiškiai ir iškart matomi nieko nespustelėjus ar neužvedus pelės žymeklio.

raudonas x ženklas Neįtraukti nuorodų į trečiosios šalies akreditavimo ar patvirtinimo puslapius, kai yra tikras ar numanomas ryšys, ypač jei tai reikalinga norint pagerinti svetainės reputaciją.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): ryšių su vyriausybe patvirtinimas ir trečiųjų šalių įvertinimai

Sužinokite, kaip pataisyti nepatvirtintą skelbimą ar išteklių.

Asmeninės paskolos

Šioje politikoje asmeninės paskolos apibrėžtos kaip vieno asmens, organizacijos ar subjekto individualiam klientui neperiodiškai skolinami pinigai, reikalingi ne ilgalaikiam turtui pirkti ar mokslams finansuoti. Asmenines paskolas imantiems klientams reikia pateikti informacijos apie skolinamų produktų kokybę, savybes, mokesčius, riziką ir pranašumus, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus, susijusius su paskolų ėmimu.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): paskolos iki atlyginimo, paskolos su užstatu, lombardai

Neįtraukiama: hipotekos, paskolos automobiliams, paskolos studentams, atnaujinamosios kredito linijos (pvz., kredito kortelės, asmeninio kredito linijos)

Asmeninių paskolų reklamuotojai turi aiškiai pateikti papildomą informaciją savo paskirties svetainėje ar programoje. Paskelbimai didina skaidrumą ir klientams teikia vertingos informacijos, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus. 

Neleidžiama

 raudonas x ženklas Nenurodyti minimalaus ir maksimalaus paskolos padengimo laikotarpių.

raudonas x ženklas Nenurodyti maksimalios metinės palūkanų normos (MPN), paprastai apimančios metines palūkanas ir mokesčius, arba panašios kitos palūkanų normos, apskaičiuotos pagal vietinius įstatymus.

raudonas x ženklas Nepateikti tipiško bendro paskolos mokesčio, apimančio visus taikomus mokesčius, pavyzdžio.

raudonas x ženklas Teikti asmeninių paskolų, kurias būtina visiškai išmokėti per 60 dienų ar mažiau nuo paskolos išdavimo datos. Ši politika taikoma reklamuotojams, kurie teikia paskolas tiesiogiai, potencialius klientus generuojantiems subjektams ir tiems, kurie klientus nukreipia trečiųjų šalių kreditoriams.

Sužinokite, kaip pataisyti nepatvirtintą skelbimą ar išteklių.

Didelės metinės palūkanų normos asmeninės paskolos

Norime apsaugoti savo naudotojus nuo apgaulingų ar žalingų finansinių produktų, pvz., itin brangių asmeninių paskolų. Kai kuriais atvejais taikome konkrečios šalies apribojimus, atspindinčius vietinės rinkos sąlygas.

Jungtinės Valstijos
Produktas Leidžiama?
Asmeninės paskolos, kurių metinė palūkanų norma yra 36 % ar daugiau

raudonas x ženklas Neleidžiama

Jungtinėse Valstijose neleidžiame rodyti asmeninių paskolų, kurių metinė palūkanų norma (MPN) yra 36 % ar daugiau, skelbimų. Asmeninių paskolų reklamuotojai Jungtinėse Valstijose turi pateikti didžiausią MPN, apskaičiuotą pagal sąžiningo skolinimo aktą (angl. „Truth in Lending Act“ (TILA).

Ši politika taikoma reklamuotojams, kurie teikia paskolas tiesiogiai, potencialius klientus generuojantiems subjektams ir tiems, kurie klientus nukreipia trečiųjų šalių kreditoriams.

Patarimas

TILA nuostatus galima rasti 12 CFR 1026 dalyje. Aprašą, kokie mokesčiai įtraukiami apskaičiuojant finansų mokestį (angl. „Finance Charge“) ir išskiriami iš jo, rasite 1026.4 skiltyje. MPN, naudojama apskaičiuojant nefiksuoto termino kreditą (angl. „Open-End Credit) 1026.14 skiltyje. MPN apskaičiavimo būdas išduodant fiksuoto termino kreditą (angl. „Closed-End Credit“) nurodytas 1026.22 skiltyje.

Sužinokite, kaip pataisyti nepatvirtintą skelbimą ar išteklių.

Paskolų sąlygų keitimas

Siekiant apsaugoti klientus nuo apgaulingų ar žalingų veiksmų, su hipoteka ar nuosavybės teisės atėmimu susijusių svetainių ir programų skelbimuose neleidžiami toliau nurodyti elementai.

raudonas x ženklas Teikti garantijų, susijusių su paskolos sąlygų keitimu arba apsauga nuo nuosavybės teisių atėmimo.

raudonas x ženklas Įtraukti išankstinių mokesčių, nebent paslaugą teikia teisininkų įmonė.

raudonas x ženklas Prašyti, kad naudotojai perduotų nuosavybės teises arba jų atsisakytų, siūlyti pirkti nuosavybę žemesne nei rinkos kaina.

raudonas x ženklas Prašyti, kad naudotojai apeitų kreditorius ir atliktų tiesioginius mokėjimus įmonei arba kitai trečiajai šaliai.

raudonas x ženklas Skatinti naudotojus nesusisiekti su kreditoriais, teisininkais, kredito ar gyvenamųjų namų konsultantais.

Sužinokite, kaip pataisyti nepatvirtintą skelbimą ar išteklių.

Dvinariai pasirinkimo sandoriai

Dėl didelės finansinių nuostolių, susijusių su prekyba dvinariais pasirinkimo sandoriais, rizikos neleidžiami toliau nurodyti dalykai.
 
raudonas x ženklas Dvinarių pasirinkimo sandorių arba atitinkamų finansinių produktų skelbimai
 
Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): skaitmeninių planų, dvinarių pasirinkimo sandorių, skaitmeninių 100 proc. planų, fiksuotos grąžos planų ir planų „viskas arba nieko“ skelbimai
 
raudonas x ženklas Dvinarių pasirinkimo sandorių tarpininkas: svetainėje siūlomi tik dvinariai pasirinkimo sandoriai. Įskaitant dvinarių pasirinkimo sandorių be jokių kitų finansinių produktų signalus ir (arba) programinę įrangą
 
raudonas x ženklas Dvinarių pasirinkimo sandorių informacinio ir (arba) šviečiamojo pobūdžio svetainės ir (arba) tinklaraščiai: šviečiamojo pobūdžio svetainės arba tinklaraščiai apie dvinarius pasirinkimo sandorius ir atitinkamus produktus

Sudėtingi spekuliaciniai finansiniai produktai

Toliau nurodytų tipų finansinių produktų prekyba yra sudėtinga ir rizikinga, todėl leidžiame juos reklamuoti tik tam tikromis aplinkybėmis.

Toliau nurodytus sudėtingus spekuliacinius finansinius produktus galima reklamuoti, tik jei reklamuotojas yra licencijuotas teikėjas ar pasiūlymus kaupianti svetainė, produktai ir skelbimai atitinka vietinius įstatymus bei pramonės standartus ir paskyroje yra „Google“ išduotas sertifikatas. 

No issues detected and positive check mark icon Sandoriai dėl kainų skirtumo (CFD), finansiniai statymai pagal pirkimo ir pardavimo kainų skirtumą, atnaujinamieji „Forex“ sandoriai grynaisiais pinigais ir susijusios spekuliacinių produktų formos

Jei atitinkate reikalavimus, pateikite paraišką dėl sertifikato atitinkamose patvirtintose šalyse. Jei produktus norite reklamuoti daugiau nei vienoje šalyje, pateikite atskirą kiekvienos šalies ar šalių grupės paraišką.
Patvirtintos šalys

Sudėtingų spekuliacinių finansinių produktų skelbimus galima teikti toliau nurodytose šalyse.

Australija
Austrija
Brazilija
Bulgarija
Kanada
Kroatija
Kipras
Čekija
Estija
Suomija
Vokietija
Graikija
Honkongas
Vengrija
Islandija

Indonezija
Airija
Izraelis
Italija
Japonija
Kenija
Latvija
Lietuva
Liuksemburgas
Malta
Malaizija
Nyderlandai
Naujoji Zelandija
Norvegija
Lenkija

Portugalija
Rumunija
Rusija
Singapūras
Slovakija
Slovėnija
Pietų Afrika
Švedija
Šveicarija
Taivanas
Turkija
Jungtiniai Arabų Emyratai
Jungtinė Karalystė
Jungtinės Amerikos Valstijos

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

raudonas x ženklas Skelbimų paskirties vietos, kurios teikia prekybos sudėtingais spekuliaciniais finansiniais produktais signalus

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): prekybos signalai, patarimai arba spekuliacinės prekybos informacija; filialų svetainės, kuriose teikiamas susijęs turinys arba atsiliepimai apie tarpininkus

Kreditingumo pagerinimo paslaugos

Norime, kad klientai priimtų pagrįstus sprendimus dėl siūlomų paslaugų, ir padedame jiems išspręsti su blogu kreditu susijusias problemas. Siekiant apsaugoti naudotojus nuo žalingų veiksmų, neleidžiami toliau nurodyti dalykai.

 raudonas x ženklas Kreditingumo pagerinimo paslaugų skelbimai

Ši politika taikoma reklamuotojams, kurie tiesiogiai siūlo kreditingumo pagerinimo paslaugas, potencialius klientus generuojantiems subjektams ir tiems, kurie susisiekia su klientais, naudodami trečiųjų šalių kreditingumo pagerinimo paslaugas.

Skolinimo paslaugos

Norime, kad klientai priimtų pagrįstus sprendimus dėl paslaugų, kurios jiems siūlomos siekiant padėti spręsti didelių skolų problemas. Siekiant apsaugoti naudotojus nuo apgaulingų ar žalingų veiksmų, leidžiame tik toliau nurodytų skolinimo paslaugų skelbimus tam tikrose šalyse ir tik tada, jei 1) paslaugos ir skelbimai atitinka vietinius įstatymus bei pramonės standartus ir 2) paskyroje yra „Google“ išduotas sertifikatas.

No issues detected and positive check mark icon Skolų sureguliavimo paslaugų skelbimus, kuriuose siūloma su kreditoriais susiderėti dėl mažesnės fiksuotos sumos mokėjimo, kuris bus laikomas visos sumos mokėjimu.
No issues detected and positive check mark icon Skolų valdymo paslaugų skelbimus, kuriuose siūloma susiderėti su kreditoriais dėl mažesnių periodinių mokėjimų, mažesnių palūkanų normų ir (arba) mokesčių.

Ši politika taikoma reklamuotojams, tiesiogiai siūlantiems šias skolinimo paslaugas, potencialius klientus generuojančioms įmonėms ir tiems, kurie klientus nukreipia pas trečiųjų šalių skolinimo paslaugų teikėjus.

Jei atitinkate reikalavimus, pateikite paraišką dėl sertifikato. Jei norite reklamuoti daugiau nei vienoje šalyje, pateikite atskirą paraišką kiekvienai šaliai.

Patvirtintos šalys

Australija
Brazilija
Kanada
Vokietija
Japonija
Pietų Afrika
Pietų Korėja
Ispanija
Jungtinė Karalystė
Jungtinės Amerikos Valstijos

Konkrečios šalies finansinių paslaugų patvirtinimas

Norėdami reklamuoti finansines paslaugas tam tikrose šalyse, reklamuotojai turi atlikti patvirtinimo procesą. Daugeliui reklamuotojų šio proceso metu, be kita ko, reikės pateikti informaciją apie teikiamų finansinių paslaugų tipą, nurodyti, ar jie turi licenciją teikti šias paslaugas ir pateikti registracijos numerį. Papildomos informacijos apie konkrečios šalies reikalavimus rasite toliau.

Finansinių paslaugų reklamavimas Australijoje, Brazilijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Indijoje, Indonezijoje, Italijoje, Portugalijoje, Singapūre, Ispanijoje, Taivane ir Turkijoje

Kad reklamuotojai galėtų rodyti bet kokius finansinių paslaugų skelbimus Australijoje, Brazilijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Indijoje, Indonezijoje, Italijoje, Portugalijoje, Singapūre, Ispanijoje, Taivane ir Turkijoje, „Google“ juos turi patvirtinti. Kiekvienai šaliai, kurioje siekiama reklamuoti, reikia atskiro patikrinimo.

Nefinansinių paslaugų reklamuotojai, taikydami pagal auditorijas, kurios, tikėtina, ieško finansinių paslaugų, turi atlikti toliau nurodytą patvirtinimo procesą, kad jūsų kampanijos nebūtų paveiktos.

Daugumai reklamuotojų patvirtinimas bus dviejų etapų procesas, kuris apims: 1) patvirtinimo gavimą per išorinį atitikties partnerį G2; ir 2) paraiškos teikimą dėl finansinių paslaugų patvirtinimo „Google“.

  1. G2 patvirtinimas: reklamuotojai turėtų užpildyti patvirtinimo formą G2 svetainėje. Vykdant G2 patvirtinimo procesą, G2 paklaus reklamuotojų apie jų teikiamų finansinių paslaugų tipą, ar jie turi licenciją teikti šias paslaugas ir, be kita ko, jų registracijos numerį. Reklamuotojai turi įrodyti, kad atitinkama nacionalinė finansinių paslaugų reguliavimo institucija tiesiogiai įgalioja juos vykdyti finansinių paslaugų veiklą arba jiems šis reikalavimas netaikomas.
  2. „Google“ patvirtinimas: kai G2 suteiks trečiosios šalies patvirtinimą, reklamuotojai turės kreiptis į „Google“ dėl finansinių paslaugų patvirtinimo naudodami unikalų patvirtinimo kodą, kurį jie gavo iš G2.

Reklamuotojai taip pat privalės įvykdyti reklamuotojo patvirtinimo procesą, kad galėtų atlikti finansinių paslaugų patvirtinimą ir paleisti finansinių paslaugų skelbimus pirmiau išvardytose šalyse. Reklamuotojai gaus automatinį el. laišką ir įspėjimą paskyroje, pranešantį jiems, kad reikia užbaigti šį procesą. Tik gavę šį pranešimą reklamuotojai galės užbaigti reklamuotojo patvirtinimą.

Reklamuotojų gali būti paprašyta iš naujo patvirtinti savo tapatybę arba verslo operacijas, jei jų „Google Ads“ paskyroje yra reikšmingų pakeitimų, įskaitant mokėjimų profilio pakeitimus. Kol reklamuotojo patvirtinimas bus sėkmingai užbaigtas, finansinių paslaugų skelbimų teikimas paskyroje bus pristabdytas.

Ribotas tinkamumas

Atkreipkite dėmesį, kad norėdami reklamuoti pretenzijų valdymo paslaugas, susijusias su finansiniais produktais ar paslaugomis, pavyzdžiui, sukčiavimo pretenzijų atlyginimo paslaugomis, reklamuotojai turi būti pretenzijų valdymo licenciją turintis finansinių paslaugų teikėjas, vyriausybės subjektas, ne pelno siekianti organizacija arba teisinių paslaugų teikėjas arba veikti jų vardu.

Norėdami sužinoti daugiau apie reklamuotojo ir šalies reikalavimus, įskaitant konkrečias išimtis ir procesus, apsilankykite Australijos, Brazilijos, Prancūzijos, Vokietijos, Indijos, Indonezijos, Italijos, Portugalijos, Singapūro, Ispanijos, Taivano ir Turkijos finansinių paslaugų patvirtinimo puslapiuose.

Daugiau informacijos apie atitinkamas nacionalines finansinių paslaugų reguliavimo institucijas ir įgyvendinimo datas rasite mūsų puslapyje Finansinių paslaugų patvirtinimas: atitinkamos reguliavimo institucijos ir įgyvendinimo datos.

Finansinių paslaugų reklamavimas Jungtinėje Karalystėje

Kad reklamuotojai galėtų rodyti bet kokius finansinių paslaugų skelbimus JK, įskaitant skelbimų rodymą JK naudotojams, kurie greičiausiai siekia finansinių paslaugų, „Google“ juos turi patvirtinti. Vykdydami patvirtinimo procesą reklamuotojai turi įrodyti, kad JK Finansų priežiūros institucija juos įgaliojo arba kad jie turi teisę į vieną iš atleidimų, aprašytų JK finansinių paslaugų patvirtinimo puslapyje. Atkreipkite dėmesį, kad šis reikalavimas taikomas ir JK Finansų priežiūros institucijos reguliuojamoms, ir nereguliuojamoms finansinėms paslaugoms.

Reklamuotojai gali pradėti patvirtinimo procesą patys arba „Google“ gali pareikalauti, kad reklamuotojas atliktų šį procesą. Reklamuotojų, kurie per duotą laiką neatliks antro patvirtinimo veiksmo, paskyros bus pristabdytos. Sužinokite daugiau apie JK finansinių paslaugų patvirtinimą.

Produktų, kuriems taikomos mūsų sudėtingų spekuliacinių finansinių produktų, lošimo, kriptovaliutų, kreditingumo pagerinimo ir binarinių planų politikos nuostatos, reklamoms galioja minėtos politikos nuostatos, o ne ši politika, jei reklamos skirtos būtent JK rinkai. Reklamuotojai negali pasinaudoti atleistų nefinansinių paslaugų reklamuotojų patvirtinimu, kai jis susijęs su minėtais produktais. Reklamuotojai turi patys patikrinti minėtas atskiras ir visas kitas taikomas politikos nuostatas ir jų laikytis.

* Jei šių kategorijų skelbimai atitinka atskirų politikos nuostatų reikalavimus ir reklamuotojai atliko patvirtinimą (jei „Google“ nurodė jį atlikti), skelbimus galima taikyti pagal JK naudotojus, siekiančius finansinių paslaugų.

Reikia pagalbos?

Jeigu turite klausimų apie šią politiką, praneškite mums: susisiekti su „Google Ads“ palaikymo komanda

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu