Finansiniai produktai ir paslaugos

Siekiame, kad naudotojai turėtų pakankamai informacijos ir priimtų pagrįstus su finansais susijusius sprendimus. Mūsų politika skirta suteikti naudotojams informacijos, padedančios įvertinti finansinių produktų ir paslaugų mokesčius bei apsaugoti naudotojus nuo žalingos ar apgaulingos veiklos. Pagal šią politiką finansiniais produktais ir paslaugomis laikome tuos, kurie yra susiję su pinigų ir kriptovaliutų tvarkymu ar investavimu, įskaitant asmenines konsultacijas.

Reklamuodami finansinius produktus ir paslaugas turite atitikti šalies ir vietinius reglamentus, taikomus regione ar šalyje, pagal kuriuos taikomi skelbimai, pvz., turite paskelbti konkrečią informaciją, kurios reikalaujama pagal vietinius įstatymus. Jei reikia daugiau informacijos, žr. neišsamų konkrečios šalies reikalavimų sąrašą.

Toliau pateikiami politikos reikalavimai, susiję su finansinėmis paslaugomis, asmeninėmis paskolomis ir tam tikrais ribojamais finansiniais produktais. Reklamavimo internetu ir reglamentuojamos sritys keičiasi, todėl toliau atnaujinsime šią politiką papildydami ją su produktu susijusiomis gairėmis. Sužinokite, kas nutinka pažeidus politikos nuostatas.

Finansinių produktų ir paslaugų paskelbimai

Finansiniai produktai ir paslaugos gali būti labai sudėtingi ir kartais sunkiai suprantami. Paskelbimai didiną skaidrumą ir klientams teikia vertingos informacijos, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus. Jūsų skelbimas gali būti nepatvirtintas, jei:

nebus nurodyta teisėta reklamuojamos įmonės fizinės vietovės kontaktinė informacija;

nebus atskleisti susiję mokesčiai;

Pastaba: paskelbimų negalima teikti kaip teksto, virš kurio reikia užvesti pelės žymeklį, taip pat jų negalima padaryti pasiekiamų per kitą nuorodą arba skirtuką. Jie turi būti aiškiai ir iškart matomi nieko nespustelėjus ar neužvedus pelės žymeklio.

nebus įtrauktos nuorodos į trečiosios šalies akreditavimo ar patvirtinimo puslapius, kai yra tikras ar numanomas ryšys, ypač jei tai reikalinga norint pagerinti svetainės reputaciją.

Pavyzdžiai: ryšių su vyriausybe patvirtinimas ir trečiųjų šalių įvertinimai.

Asmeninės paskolos

Šioje politikoje asmeninės paskolos apibrėžtos kaip vieno asmens, organizacijos ar subjekto individualiam klientui neperiodiškai skolinami pinigai, reikalingi ne ilgalaikio turto pirkimui ar studijoms finansuoti. Asmenines paskolas imantiems klientams reikia pateikti informacijos apie skolinamų produktų kokybę, savybes, mokesčius, riziką ir privalumus, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus, susijusius su paskolų ėmimu.

Pavyzdžiai: paskolos iki atlyginimo, paskolos su užstatu, lombardai

Neįtraukiama: hipotekos, paskolos automobiliams, paskolos studentams, atnaujinamosios kredito linijos (pvz., kredito kortelės, asmeninio kredito linijos)

Asmeninių paskolų reklamuotojai turi aiškiai pateikti papildomą informaciją savo paskirties svetainėje ar programoje. Paskelbimai didiną skaidrumą ir klientams teikia vertingos informacijos, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus. Jūsų skelbimas gali būti nepatvirtintas, jei:

nebus nurodyti minimalus ir maksimalus paskolos padengimo laikotarpiai;

nebus nurodyta maksimali metinė palūkanų norma (MPN), paprastai apimanti metines palūkanas ir mokesčius, arba panaši kita palūkanų norma, apskaičiuota pagal vietinius įstatymus;

nebus pateiktas tipiškas bendro paskolos mokesčio, apimančio visus taikomus mokesčius, pavyzdys.

 

Norime apsaugoti savo naudotojus nuo apgaulingų ar žalingų finansinių produktų. Neleidžiame reklamuoti:

asmeninių paskolų, kurias būtina visiškai išmokėti per 60 dienų ar mažiau nuo paskolos išdavimo datos (šias paskolas vadiname „Trumpalaikėmis asmeninėmis paskolomis“). Ši politika taikoma reklamuotojams, kurie teikia paskolas tiesiogiai, potencialius klientus generuojantiems subjektams ir tiems, kurie klientus nukreipia trečiųjų šalių kreditoriams.

Didelės metinės palūkanų normos asmeninės paskolos

Norime apsaugoti savo naudotojus nuo apgaulingų ar žalingų finansinių produktų, pvz., itin brangių asmeninių paskolų. Kai kuriais atvejais taikome konkrečios šalies apribojimus, atspindinčius vietinės rinkos sąlygas.

Jungtinės Valstijos
Produktas Leidžiama?
Asmeninės paskolos, kurių metinė palūkanų norma yra 36 % ar daugiau

Neleidžiama

Jungtinėse Valstijose neleidžiame rodyti asmeninių paskolų, kurių metinė palūkanų norma (MPN) yra 36 % ar daugiau, skelbimų. Asmeninių paskolų reklamuotojai Jungtinėse Valstijose turi pateikti didžiausią MPN, apskaičiuotą pagal sąžiningo skolinimo aktą (angl. „Truth in Lending Act“ (TILA).

Ši politika taikoma reklamuotojams, kurie teikia paskolas tiesiogiai, potencialius klientus generuojantiems subjektams ir tiems, kurie klientus nukreipia trečiųjų šalių kreditoriams.

Patarimas

TILA nuostatus galima rasti 12 CFR 1026 dalyje. Aprašą, kokie mokesčiai įtraukiami apskaičiuojant finansų mokestį (angl. „Finance Charge“) ir išskiriami iš jo, rasite 1026.4 skiltyje. MPN, naudojama apskaičiuojant nefiksuoto termino kreditą (angl. „Open-End Credit) 1026.14 skiltyje. MPN apskaičiavimo būdas išduodant fiksuoto termino kreditą (angl. „Closed-End Credit“) nurodytas 1026.22 skiltyje.

Paskolų sąlygų keitimas

Norime, kad klientai priimtų pagrįstus sprendimus dėl hipotekų ir nuosavybės teisių atėmimo. Siekiant apsaugoti klientus nuo apgaulingų ar žalingų veiksmų, su hipoteka ar nuosavybės teisės atėmimu susijusių svetainių ir programų skelbimai gali būti nepatvirtinti dėl to, kad juose:

teikiamos garantijos, susijusios su paskolos sąlygų keitimu arba apsauga nuo nuosavybės teisių atėmimo;

įtraukti išankstiniai mokesčiai, nebent paslaugą teikia teisininkų įmonė;

prašoma, kad naudotojai perduotų arba atsisakytų nuosavybės teisių arba siūlymo pirkti nuosavybę žemesne nei rinkos kaina;

prašoma, kad naudotojai apeitų kreditorius ir atliktų tiesioginius mokėjimus įmonei arba kitai trečiajai šaliai;

naudotojai skatinami nesusisiekti su kreditoriais, teisininkais, kredito ar gyvenamųjų namų konsultantais.

Binariniai planai

Dėl didelės finansinių nuostolių, susijusių su prekyba binariniais planais, rizikos neleidžiami toliau nurodyti dalykai.
 
 Binarinių planų arba atitinkamų finansinių produktų skelbimai
 
Pavyzdžiai: skaitmeninių planų, binarinių planų, skaitmeninių 100 proc. planų, fiksuotos grąžos planų ir planų „viskas arba nieko“ skelbimai

Sudėtiniai spekuliaciniai finansiniai produktai 

Toliau nurodytų tipų finansinių produktų prekyba yra sudėtinga ir rizikinga, todėl leidžiame juos reklamuoti tik tam tikromis aplinkybėmis.

Toliau nurodytus sudėtingus spekuliacinius finansinius produktus galima reklamuoti, tik jei reklamuotojas yra licencijuotas teikėjas ar pasiūlymus kaupianti svetainė, produktai ir skelbimai atitinka vietinius įstatymus bei pramonės standartus ir paskyroje yra „Google“ išduotas sertifikatas. 

Sandoriai dėl kainų skirtumo, finansiniai statymai pagal pirkimo ir pardavimo kainų skirtumą, atnaujinamieji „Forex“ sandoriai grynaisiais pinigais ir susijusios spekuliacinių produktų formos

Jei atitinkate reikalavimus, pateikite paraišką dėl sertifikato. Jei produktus norite reklamuoti daugiau nei vienoje šalyje, pateikite atskirą kiekvienos šalies ar šalių grupės paraišką.   Patvirtintos šalys

Sudėtingų spekuliacinių finansinių produktų skelbimus galima teikti toliau nurodytose šalyse.

Airija
Australija Austrija Bulgarija Čekija Danija Estija Graikija Honkongas Islandija Ispanija Italija Japonija Jungtinė Karalystė
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtiniai Arabų Emyratai Kanada Kipras Kroatija Latvija Lenkija Lietuva Liuksemburgas Malta Naujoji Zelandija Nyderlandai Norvegija
Pietų Afrika
Portugalija Rumunija Rusija Singapūras Slovakija Slovėnija Suomija Švedija Šveicarija Taivanas Turkija Vengrija Vokietija

 

Toliau nurodytas turinys neleidžiamas.

 Skelbimai, taikomi pagal nepilnamečius arba nepatvirtintas šalis
 

 Skelbimų paskirties vietos, kurios teikia prekybos sudėtingais spekuliaciniais finansiniais produktais signalus

Pavyzdžiai: prekybos signalai, patarimai arba spekuliacinės prekybos informacija; filialų svetainės, kuriose teikiamas susijęs turinys arba atsiliepimai apie tarpininkus

Kreditingumo pagerinimo paslaugos

Norime, jog klientai priimtų pagrįstus sprendimus dėl siūlomų paslaugų, kad padėtume jiems išspręsti su blogu kreditu susijusias problemas. Siekiant apsaugoti naudotojus nuo žalingų veiksmų, neleidžiami toliau nurodyti dalykai.

 Kreditingumo pagerinimo paslaugų skelbimai

Ši politika taikoma reklamuotojams, kurie tiesiogiai siūlo kreditingumo pagerinimo paslaugas, potencialius klientus generuojantiems subjektams ir tiems, kurie susisiekia su klientais, naudodami trečiųjų šalių kreditingumo pagerinimo paslaugas.

Skolinimo paslaugos

Norime, kad klientai priimtų pagrįstus sprendimus dėl paslaugų, kurios jiems siūlomos siekiant padėti spręsti didelių skolų problemas. Siekiant apsaugoti naudotojus nuo apgaulingų ar žalingų veiksmų, leidžiame tik toliau nurodytų skolinimo paslaugų skelbimus tam tikrose šalyse ir tik tada, jei 1) paslaugos ir skelbimai atitinka vietinius įstatymus bei pramonės standartus ir 2) paskyroje yra „Google“ išduotas sertifikatas.

 Skolų sureguliavimo paslaugų skelbimus, kuriuose siūloma su kreditoriais susiderėti dėl mažesnės fiksuotos sumos mokėjimo, kuris bus laikomas visos sumos mokėjimu.
 Skolų valdymo paslaugų skelbimus, kuriuose siūloma susiderėti su kreditoriais dėl mažesnių periodinių mokėjimų, mažesnių palūkanų normų ir (arba) mokesčių.

Ši politika taikoma reklamuotojams, tiesiogiai siūlantiems šias skolinimo paslaugas, potencialius klientus generuojančioms įmonėms ir tiems, kurie klientus nukreipia pas trečiųjų šalių skolinimo paslaugų teikėjus.

Jei atitinkate reikalavimus, pateikite paraišką dėl sertifikato. Jei norite reklamuoti daugiau nei vienoje šalyje, pateikite atskirą paraišką kiekvienai šaliai.

Patvirtintos šalys
Australija
Japonija Pietų Afrika Pietų Korėja Ispanija Jungtinė Karalystė Jungtinės Amerikos Valstijos

Kriptovaliutos

Kriptovaliutų ir susijusių produktų bei paslaugų reguliavimas yra sudėtingas ir vis dar tobulinamas procesas, todėl leidžiame juos reklamuoti tik tam tikromis aplinkybėmis.
 
Toliau nurodyta, kas leidžiama.
 
Produktai ir paslaugos, susiję su kriptovaliutos gavyba, kai gaunamas aiškus naudotojo sutikimas prieš leidžiant ar kitaip skatinant naudoti bet kokį duomenų apdorojimo išteklių.
 
Pavyzdžiai: aparatinės įrangos produktai, skirti kriptovaliutų gavybai, kriptovaliutų gavybos paslaugos debesyje, kriptovaliutų gavybos vadovai
 
Toliau nurodytus kriptovaliutų produktus ir paslaugas galima reklamuoti, tik jei reklamuotojas yra licencijuotas teikėjas, produktai ir skelbimai atitinka vietinius įstatymus bei pramonės standartus ir paskyroje yra „Google“ išduotas sertifikatas.
 

Kriptovaliutų keityklos

Jei atitinkate reikalavimus, pateikite paraišką dėl sertifikato. Jei norite reklamuoti daugiau nei vienoje šalyje, pateikite atskirą paraišką kiekvienai šaliai.

Patvirtintos šalys

Kriptovaliutų keityklų skelbimus galima teikti toliau nurodytose šalyse.

Japonija
JAV


Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

Pirminio monetų platinimo skelbimai; atsiskaitymas kriptovaliuta perkant; kitaip reklamuojamas kriptovaliutų ir susijusių produktų pirkimas arba pardavimas (išskyrus pirmiau nurodytus atvejus, kuriais tai aiškiai leidžiama)
 
Pavyzdžiai: pirminio monetų platinimo skelbimai; skelbimai, kuriais reklamuojamas kriptovaliutų ir kriptovaliutų piniginių pirkimas arba pardavimas
 

 Skelbimų paskirties vietos, kurios kaupia kriptovaliutų ar susijusių produktų išdavėjų pasiūlymus arba teikia jų palyginimus

Pavyzdžiai: prekybos kriptovaliuta signalai, prekyba kriptovaliuta arba investavimo patarimai; pasiūlymus kaupiančios svetainės arba filialų svetainės, kur teikiamas susijęs turinys arba atsiliepimai apie tarpininkus

Sužinokite, kaip pataisyti nepatvirtintą skelbimą ar plėtinį.

 

Reikia pagalbos?

Jeigu turite klausimų apie šią politiką, praneškite mums: susisiekti su „Google Ads“ palaikymo komanda.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?