Financijski proizvodi i usluge

Google pruža prevedene verzije centra za pomoć, no njihova svrha nije promjena sadržaja naših pravila. Verzija na engleskom jeziku predstavlja službeni jezik kojim se služimo za provedbu svojih pravila. Za prikaz ovog članka na drugom jeziku upotrijebite padajući izbornik pri dnu stranice.

Korisnici Display & Videa 360 moraju se pridržavati ovih pravila za Google Ads. Dodatna ograničenja potražite u centru za pomoć za Display & Video 360.

Da biste vidjeli titlove na svojem jeziku, uključite titlove na YouTubeu. Odaberite ikonu postavki Slika ikone postavki YouTubea pri dnu playera videozapisa, a zatim u odjeljku Titlovi odaberite svoj jezik.


Želimo da korisnici imaju odgovarajuće informacije kako bi donosili utemeljene financijske odluke. Naša pravila osmišljena su kako bismo korisnicima pružili informacije pomoću kojih mogu procijeniti troškove povezane s financijskim proizvodima i uslugama te kako bismo ih zaštitili od štetnih ili obmanjujućih postupaka. Prema tim pravilima, financijskim proizvodima i uslugama smatramo one koji se odnose na upravljanje novcem i kriptovalutama ili na njihovo ulaganje, uključujući personalizirane savjete.

Prilikom promicanja financijskih proizvoda i usluga morate se pridržavati državnih i lokalnih propisa za sve lokacije koje vaši oglasi ciljaju – npr. morate uključiti otkrivajuće objave u skladu s lokalnim zakonima. Oglašivači su se dužni sami upoznati s lokalnim propisima za sve lokacije koje njihovi oglasi ciljaju.

U nastavku možete pronaći zahtjeve pravila povezane s financijskim uslugama, osobnim kreditima i određenim ograničenim financijskim proizvodima. Budući da se online oglašavanje i pravila koja se na njega primjenjuju kontinuirano mijenjaju, ova ćemo pravila kontinuirano ažurirati smjernicama za pojedine proizvode. Saznajte što se događa ako kršite naša pravila.

Kršenja pravila u nastavku neće dovesti do trenutačne obustave računa bez prethodnog upozorenja. Najmanje sedam dana prije obustave računa izdat će se upozorenje. Saznajte više o obustavljenim računima.

Otkrivajuće objave o financijskim proizvodima i uslugama

Financijski proizvodi i usluge mogu biti vrlo složeni i ponekad ih je teško razumjeti. Otkrivajuće objave povećavaju transparentnost i korisnicima pružaju vrijedne informacije kako bi donosili informirane odluke.

Nije dopušteno sljedeće:

crvena oznaka x nenavođenje valjanih podataka za kontakt za fizičku adresu tvrtke koja se promiče

crvena oznaka x neotkrivanje povezanih naknada

Napomena: otkrivajuće se objave ne mogu objavljivati kao tekst koji se prikazuje nakon prelaska mišem ili omogućivati na nekoj drugoj vezi ili kartici. Moraju biti jasno i odmah vidljive bez klikanja ili zadržavanja pokazivača iznad neke stavke.

crvena oznaka x nenavođenje veza na akreditaciju ili podršku treće strane ako se navodi ili sugerira suradnja, posebice ako ona služi poboljšavanju ugleda web-lokacije

Primjeri (neiscrpan popis): potvrda suradnje s vladom, ocjene treće strane

Saznajte kako ispraviti neodobreni oglas ili element.

Osobni krediti

U sklopu ovih pravila osobne kredite definiramo kao jednokratnu posudbu novca pojedinca, organizacije ili entiteta pojedinačnom korisniku, a koja nije u svrhu stjecanja materijalne imovine ili obrazovanja. Korisnicima osobnih kredita morate pružiti informacije o kvaliteti, značajkama, naknadama, rizicima i prednostima proizvoda u vezi s kreditima kako bi donosili informirane odluke o tome žele li podići kredit.

Primjeri (neiscrpan popis): brzi krediti, zajmovi uz davanje vlasništva pod jamstvo, zalagaonice

Nije uključeno: hipoteke, krediti za automobile, studentski krediti, nenamjenske kreditne linije (kao što su kreditne kartice, osobne kreditne linije).

Oglašivači za osobne kredite moraju jasno navesti dodatne informacije na svojoj odredišnoj web-lokaciji ili u aplikaciji. Otkrivajuće objave povećavaju transparentnost i korisnicima pružaju vrijedne informacije kako bi donosili informirane odluke.

Nije dopušteno sljedeće:

 crvena oznaka x nenavođenje minimalnog i maksimalnog roka za otplatu

crvena oznaka x nenavođenje maksimalne godišnje kamatne stope (GKS) koja obično uključuje kamatnu stopu uz naknade i ostale godišnje troškove ili druge slične stope dosljedno obračunate u skladu s lokalnim zakonom

crvena oznaka x nenavođenje reprezentativnog primjera ukupne cijene kredita, uključujući sve primjenjive naknade

crvena oznaka x osobni krediti koji imaju rok otplate od 60 dana ili manje od datuma izdavanja kredita. Ta se pravila odnose na oglašivače koji izravno nude kredite, stvaraju potencijalne korisnike i povezuju korisnike s davateljima kredita treće strane.

Saznajte kako ispraviti neodobreni oglas ili element.

Osobni krediti s visokim GKS-om

Želimo zaštititi svoje korisnike od obmanjujućih ili štetnih financijskih proizvoda, kao što su osobni krediti s vrlo visokim troškovima. U nekim slučajevima imamo ograničenja za pojedine zemlje koja odražavaju lokalne tržišne uvjete.

Sjedinjene Američke Države
Proizvod Dopušteno?
Osobni krediti s godišnjom kamatnom stopom (APR) iznad 36%

crvena oznaka x Nije dopušteno

U SAD-u ne dopuštamo oglase za osobne kredite ako godišnja kamatna stopa (APR) iznosi 36% ili više. Oglašivači za osobne kredite u SAD-u moraju prikazati svoj maksimalni APR, izračunat kao što je navedeno u zakonu TILA (Truth in Lending Act).

To se pravilo odnosi na oglašivače koji izravno nude kredite, stvaraju potencijalne korisnike i povezuju korisnike s davateljima kredita treće strane.

Savjet

Propisi zakona TILA mogu se pronaći u dijelu 12 zakonika CFR u odjeljku 1026. Opis troškova koji su uključeni u izračun financijskog troška i iz njega izuzeti nalaze se u odjeljku 1026.4. Izračun APR-a za nenamjenski kredit nalazi se u odjeljku 1026.14. Izračun APR-a za namjenski kredit nalazi se u odjeljku 1026.22.

Saznajte kako ispraviti neodobreni oglas ili element.

Izmjena uvjeta zajmova

Da bismo potrošače zaštitili od obmanjujućih i štetnih postupaka, u oglasima za web-lokacije i aplikacije u vezi s hipotekama ili ovrhama nije dopušteno sljedeće:

crvena oznaka x jamčenje izmjene uvjeta zajmova ili sprječavanja ovrhe

crvena oznaka x naplaćivanje naknade unaprijed, osim ako uslugu ne nudi pravna tvrtka

crvena oznaka x traženje prijenosa ili predaje vlasništva korisnika ili nuđenja kupnje kuće po cijeni nižoj od tržišne cijene

crvena oznaka x traženje od korisnika da uplate vrše izravno tvrtki ili trećoj strani umjesto zajmodavcu

crvena oznaka x poticanje korisnika da ne kontaktiraju zajmodavca, odvjetnika, savjetnika za zajmove ili savjetnika za nekretnine.

Saznajte kako ispraviti neodobreni oglas ili element.

Binarne opcije

Zbog značajnog rizika od financijskog gubitka uključenog u trgovanje binarnim opcijama, nije dopušteno sljedeće:
 
crvena oznaka x Oglasi za binarne opcije ili istovjetne financijske proizvode.
 
Primjeri (popis nije potpun): oglasi za digitalne opcije, binarne opcije, "digital 100", opcije s fiksno određenim povratom ulaganja, opcije "sve ili ništa".
 
crvena oznaka x Posrednik za binarne opcije: web-lokacija nudi samo binarne opcije. To uključuje signale/softver za binarne opcije bez ikakvih drugih financijskih proizvoda.
 
crvena oznaka x Informativne/edukativne web-lokacije i blogovi o binarnim opcijama: edukativne web-lokacije ili blogovi o binarnim opcijama i istovjetnim proizvodima.

Složeni spekulativni financijski proizvodi

Zbog složenosti i rizika koji su uključeni u trgovanje sljedećim vrstama financijskih proizvoda dopuštamo da se oni oglašavaju samo u ograničenim okolnostima.

Sljedeći složeni spekulativni financijski proizvodi mogu se oglašavati samo ako je oglašivač licencirani davatelj usluga ili agregator, proizvodi i oglasi u skladu su s lokalnim zakonima i standardima djelatnosti, a račun ima Googleov certifikat. 

No issues detected and positive check mark icon Ugovori za razlike u cijeni (CFD), klađenje na rezultat, rolling spot forex i povezani oblici spekulativnih proizvoda

Ako ispunjavate zahtjeve, prijavite se za certifikat u relevantnim odobrenim državama. Ako želite oglašavati u više država, pošaljite zasebnu prijavu za svaku državu ili grupu država.
Odobrene zemlje

Oglasi za složene spekulativne financijske proizvode dopušteni su u sljedećim državama:

Australija
Austrija
Brazil
Bugarska
Kanada
Hrvatska
Cipar
Češka
Estonija
Finska
Njemačka
Grčka
Hong Kong
Mađarska
Island

Indonezija
Irska
Izrael
Italija
Japan
Kenija
Latvija
Litva
Luksemburg
Malta
Malezija
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Poljska

Portugal
Rumunjska
Rusija
Singapur
Slovačka
Slovenija
Južnoafrička Republika
Švedska
Švicarska
Tajvan
Turska
Ujedinjeni Arapski Emirati
Ujedinjeno Kraljevstvo
Sjedinjene Američke Države

Nije dopušteno sljedeće:

crvena oznaka x Odredišta oglasa koja pružaju signale za trgovanje složenim spekulativnim financijskim proizvodima

Primjeri (popis nije potpun): trgovanje signalima, savjetima ili informacijama o spekulativnom trgovanju; afilijacijske web-lokacije s povezanim sadržajem ili analizama brokera

Usluge reprogramiranja kredita

Želimo da potrošači donose utemeljene odluke o uslugama koje im se nude kako bi lakše riješili problem s nepovoljnim kreditom. Da bismo zaštitili korisnike od štetnih postupaka, nije dopušteno sljedeće:

 crvena oznaka x Oglasi za usluge reprogramiranja kredita

Ova se pravila odnose na oglašivače koji izravno nude usluge reprogramiranja kredita, one koji stvaraju potencijalne korisnike i one koji povezuju potrošače s uslugama reprogramiranja kredita trećih strana.

Usluge konsolidacije duga

Želimo da korisnici donose utemeljene odluke o uslugama koje im se nude kako bi lakše riješili problem s prevelikim dugom. Da bismo korisnike zaštitili od obmanjujućih i štetnih postupaka, dopuštamo samo oglašavanje za sljedeće usluge konsolidacije duga u odabranim zemljama i samo (1) ako su usluge i oglasi u skladu s lokalnim zakonima i standardima djelatnosti i (2) ako je Google certificirao račun:

No issues detected and positive check mark icon Oglasi za usluge podmirenja dugovanja koji nude pregovaranje s kreditorima za jednokratno plaćanje umanjenog ukupnog iznosa koje se smatra podmirivanjem duga u cijelosti
No issues detected and positive check mark icon Oglasi za usluge upravljanja dugovanjima koji nude pregovaranje s kreditorima za umanjena obročna plaćanja, umanjene kamatne stope i/ili naknade

Ovo se pravilo primjenjuje na oglašivače koji izravno nude takve usluge konsolidacije duga, stvaranja potencijalnih korisnika i one koji povezuju potrošače s trećim stranama koje nude usluge konsolidacije duga.

Ako ispunjavate zahtjeve, prijavite se za certifikat. Ako želite oglašavati u više zemalja, pošaljite zasebnu prijavu za svaku zemlju.

Odobrene zemlje

Australija
Brazil
Kanada
Njemačka
Japan
Južnoafrička Republika
Južna Koreja
Španjolska
Ujedinjeno Kraljevstvo
Sjedinjene Američke Države

Potvrda financijskih usluga po državama

Da bi oglašavali financijske usluge u određenim državama, oglašivači moraju dovršiti postupak potvrde. Za većinu oglašivača taj postupak, među ostalim, obuhvaća navođenje informacija o vrsti financijskih usluga koje pružaju, o tome imaju li licencu za pružanje tih usluga i njihovog registracijskog broja. Dodatne informacije o zahtjevima po državama možete pronaći u nastavku.

Oglašavanje financijskih usluga u Australiji, Brazilu, Francuskoj, Indiji, Indoneziji, Italiji, Njemačkoj, Portugalu, Singapuru, Španjolskoj, Tajvanu i Turskoj.

Da bi mogli prikazivati oglase za financijske usluge bilo koje vrste u Australiji, Brazilu, Francuskoj, Indiji, Indoneziji, Italiji, Njemačkoj, Portugalu, Singapuru, Španjolskoj, Tajvanu i Turskoj, oglašivače mora potvrditi Google. Potrebna je zasebna potvrda za svaku državu koja se cilja.

Oglašivači koji ne oglašavaju financijske usluge, a ciljaju publiku za koju se čini da traži financijske usluge, moraju dovršiti postupak potvrde naveden u nastavku kako to ne bi utjecalo na kampanje.

Za većinu oglašivača potvrda je postupak u dva koraka, što obuhvaća: (1) dobivanje potvrde putem našeg vanjskog partnera za usklađenost, tvrtke G2, i (2) prijavu za potvrdu financijskih usluga putem Googlea.

  1. Potvrda tvrtke G2: oglašivači moraju ispuniti obrazac za potvrdu na web-lokaciji tvrtke G2. U okviru postupka potvrde koji provodi tvrtka G2 od oglašivača će se, među ostalim, tražiti da navedu vrstu financijskih usluga koje pružaju, jesu li licencirani za pružanje tih usluga i svoj registracijski broj. Oglašivači moraju dokazati da ih relevantno državno regulatorno tijelo za financijske usluge izravno ovlašćuje za poduzimanje aktivnosti u vezi s financijskim uslugama ili da se taj zahtjev ne odnosi na njih.
  2. Googleova potvrda: nakon što ih potvrdi tvrtka G2, oglašivači se trebaju prijaviti za Googleovu potvrdu financijskih usluga putem jedinstvenog kontrolnog koda koji su primili od tvrtke G2.

Od oglašivača će se također zatražiti da izvrše postupak potvrde identiteta oglašivača kako bi izvršili potvrdu financijskih usluga i mogli prikazivati oglase za financijske usluge u državama koje su navedene iznad. Oglašivači će primiti automatsku e-poruku te upozorenje na računu koji će ih obavijestiti o tome trebaju li izvršiti postupak. Oglašivači će moći izvršiti potvrdu identiteta oglašivača tek nakon što prime ovu obavijest.

Od oglašivača će se zatražiti ponovna potvrda svog identiteta ili poslovnih operacija ako na njihovom Google Ads računu dođe do značajnih izmjena, uključujući izmjene profila za plaćanje. Sve dok se potvrda identiteta oglašivača uspješno ne izvrši, pauzirat će se oglasi za financijske usluge koji se poslužuju na računu.

Ograničeno ispunjavanje kriterija

Da bi mogao promicati usluge upravljanja potraživanjima u vezi s financijskim proizvodima ili uslugama, kao što su usluge pravne zaštite od prijevara, oglašivač mora biti davatelj financijskih usluga s licencom za upravljanje potraživanjima, državno tijelo, neprofitna organizacija ili davatelj pravnih usluga, ili djelovati u njihovo ime.

Da biste saznali više o vrstama oglašivača i prijavama koje svaki od njih treba poslati, uključujući određena izuzeća, posjetite stranice o potvrdi financijskih usluga za Australiju, Brazil, Francusku, Indiju, Indoneziju, Italiju, Njemačku, Portugal, Singapur, Španjolsku, Tajvan i Tursku.

Dodatne informacije o relevantnim državnim regulatornim tijelima za financijske usluge i datumima provedbe možete pronaći na našoj stranici Potvrda financijskih usluga: relevantna regulatorna tijela i datumi provedbe.

Oglašavanje financijskih usluga u Ujedinjenom Kraljevstvu

Da bi mogli prikazivati oglase za financijske usluge bilo koje vrste u Ujedinjenom Kraljevstvu (uključujući prikazivanje oglasa korisnicima u Ujedinjenom Kraljevstvu za koje se čini da traže financijske usluge), oglašivače mora potvrditi Google. U okviru postupka potvrde oglašivači moraju pokazati da ih je ovlastilo nadležno financijsko tijelo Ujedinjenog Kraljevstva ili se kvalificirati za jedno od izuzeća opisanih na stranici potvrde financijskih usluga u Ujedinjenom Kraljevstvu. Imajte na umu da ovaj zahtjev obuhvaća financijske usluge koje regulira i one koje ne regulira nadležno financijsko tijelo Ujedinjenog Kraljevstva.

Oglašivači mogu pokrenuti postupak potvrde ili Google može zatražiti od oglašivača da dovrši postupak potvrde. Računi oglašivača koji ne dovrše drugi korak potvrde u navedenom roku pauzirat će se. Saznajte više o potvrdi financijskih usluga u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Oglasi povezani s proizvodima na koje se primjenjuju naša pravila o složenim spekulativnim financijskim proizvodima, kockanju, kriptovalutama, reprogramiranju dugovanja i binarnim opcijama regulirani su tim pravilima, a ne ovim pravilima ako se odnose na Ujedinjeno Kraljevstvo. Što se tiče tih proizvoda, oglašivači ne ispunjavaju kriterije za potvrdu identiteta izuzetih oglašivača koji ne oglašavaju financijske usluge. Od oglašivača se očekuje da će provjeriti i slijediti pojedinačna pravila i sva ostala mjerodavna pravila.

*Oglasi za te kategorije mogu ciljati korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu koji traže financijske usluge dok god su u skladu sa zahtjevima naših pojedinačnih pravila i dovrše postupak potvrde kad Google to zatraži.

Trebate li pomoć?

Ako imate pitanja o našim pravilima, obavijestite nas: kontaktirajte korisničku podršku za Google Ads

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik