Financijski proizvodi i usluge

Da bi vam izašao u susret, Google nudi prevedene verzije centra za pomoć, no njima se ne mijenja sadržaj naših pravila. Verzija na engleskom jeziku službena je verzija na kojoj se temelji provedba naših pravila. Za prikaz ovog članka na drugom jeziku upotrijebite padajući izbornik pri dnu stranice.

Korisnici Display & Videa 360 moraju se pridržavati ovih pravila za Google Ads. Dodatna ograničenja potražite u centru za pomoć za Display & Video 360.

Želimo da korisnici imaju odgovarajuće informacije kako bi donosili utemeljene financijske odluke. Naša pravila osmišljena su kako bismo korisnicima pružili informacije pomoću kojih mogu procijeniti troškove povezane s financijskim proizvodima i kako bismo korisnike zaštitili od štetnih ili obmanjujućih postupaka. Prema tim pravilima, financijskim proizvodima i uslugama smatramo one koji se odnose na upravljanje novcem ili na ulaganje novca i kriptovaluta, uključujući prilagođene savjete.

Prilikom promicanja financijskih proizvoda i usluga morate se pridržavati propisa na državnoj i lokalnoj razini za regije i zemlje koje vaši oglasi ciljaju – npr. morate otkriti određene podatke u skladu s lokalnim zakonima. Više informacija potražite na našem neiscrpnom popisu zahtjeva za pojedine zemlje, no imajte na umu da se od oglašivača očekuje da sami istražuju lokalne propise za sve lokacije koje njihovi oglasi ciljaju.

U nastavku možete pronaći zahtjeve pravila povezane s financijskim uslugama, osobnim kreditima i određenim ograničenim financijskim proizvodima. Budući da se online oglašavanje i pravila koja se na njega primjenjuju kontinuirano mijenjaju, ta ćemo pravila kontinuirano ažurirati smjernicama za pojedine proizvode. Saznajte što se događa ako kršite naša pravila.

Kršenja pravila u nastavku neće dovesti do trenutačne obustave računa bez prethodnog upozorenja. Najmanje sedam dana prije obustave računa izdat će se upozorenje. Saznajte više o obustavljenim računima.

Obavijesti o financijskim proizvodima i uslugama

Financijski proizvodi i usluge mogu biti vrlo složeni i ponekad ih je teško razumjeti. Otkrivajuće objave povećavaju transparentnost i korisnicima pružaju vrijedne informacije kako bi donosili informirane odluke.

Nije dopušteno sljedeće:

nenavođenje valjanih podataka za kontakt za fizičku adresu tvrtke koja se promiče

neotkrivanje povezanih naknada

Napomena: otkrivajuće se objave ne mogu objavljivati kao tekst koji se prikazuje nakon prelaska mišem ili omogućivati na nekoj drugoj vezi ili kartici. Moraju biti jasno i odmah vidljive bez klikanja ili zadržavanja pokazivača iznad neke stavke.

nenavođenje veza na akreditaciju ili podršku treće strane ako se navodi ili sugerira suradnja, posebice ako ona služi poboljšavanju ugleda web-lokacije

Primjeri (neiscrpan popis): potvrda suradnje s vladom, ocjene treće strane

Osobni krediti

U sklopu ovih pravila osobne kredite definiramo kao jednokratnu posudbu novca pojedinca, organizacije ili entiteta pojedinačnom korisniku, a koja nije u svrhu stjecanja materijalne imovine ili obrazovanja. Korisnicima osobnih kredita morate pružiti informacije o kvaliteti, značajkama, naknadama, rizicima i prednostima proizvoda u vezi s kreditima kako bi donosili informirane odluke o tome žele li podići kredit.

Primjeri (neiscrpan popis): brzi krediti, zajmovi uz davanje vlasništva pod jamstvo, zalagaonice

Nije uključeno: hipoteke, krediti za automobile, studentski krediti, nenamjenske kreditne linije (kao što su kreditne kartice, osobne kreditne linije).

Oglašivači za osobne kredite moraju jasno navesti dodatne informacije na svojoj odredišnoj web-lokaciji ili u aplikaciji. Otkrivajuće objave povećavaju transparentnost i korisnicima pružaju vrijedne informacije kako bi donosili informirane odluke.

Nije dopušteno sljedeće:

nenavođenje minimalnog i maksimalnog roka za otplatu

nenavođenje maksimalne godišnje kamatne stope (GKS) koja obično uključuje kamatnu stopu uz naknade i ostale godišnje troškove ili druge slične stope dosljedno obračunate u skladu s lokalnim zakonom

nenavođenje reprezentativnog primjera ukupne cijene kredita, uključujući sve primjenjive naknade

osobni krediti koji imaju rok otplate od 60 dana ili manje od datuma izdavanja kredita. Ta se pravila odnose na oglašivače koji izravno nude kredite, stvaraju potencijalne korisnike i povezuju korisnike s davateljima kredita treće strane.

Osobni krediti s visokim GKS-om

Želimo zaštititi svoje korisnike od obmanjujućih ili štetnih financijskih proizvoda, kao što su osobni krediti s vrlo visokim troškovima. U nekim slučajevima imamo ograničenja za pojedine zemlje koja odražavaju lokalne tržišne uvjete.

Sjedinjene Američke Države
Proizvod Dopušteno?
Osobni krediti s godišnjom kamatnom stopom (APR) iznad 36%

Nije dopušteno

U SAD-u ne dopuštamo oglase za osobne kredite ako godišnja kamatna stopa (APR) iznosi 36% ili više. Oglašivači za osobne kredite u SAD-u moraju prikazati svoj maksimalni APR, izračunat kao što je navedeno u zakonu TILA (Truth in Lending Act).

To se pravilo odnosi na oglašivače koji izravno nude kredite, stvaraju potencijalne korisnike i povezuju korisnike s davateljima kredita treće strane.

Savjet

Propisi zakona TILA mogu se pronaći u dijelu 12 zakonika CFR u odjeljku 1026. Opis troškova koji su uključeni u izračun financijskog troška i iz njega izuzeti nalaze se u odjeljku 1026.4. Izračun APR-a za nenamjenski kredit nalazi se u odjeljku 1026.14. Izračun APR-a za namjenski kredit nalazi se u odjeljku 1026.22.

Izmjena uvjeta zajmova

Da bismo potrošače zaštitili od obmanjujućih i štetnih postupaka, u oglasima za web-lokacije i aplikacije u vezi s hipotekama ili ovrhama nije dopušteno sljedeće:

jamčenje izmjene uvjeta zajmova ili sprječavanja ovrhe

naplaćivanje naknade unaprijed, osim ako uslugu ne nudi pravna tvrtka

traženje prijenosa ili predaje vlasništva korisnika ili nuđenja kupnje kuće po cijeni nižoj od tržišne cijene

traženje od korisnika da uplate vrše izravno tvrtki ili trećoj strani umjesto zajmodavcu

poticanje korisnika da ne kontaktiraju zajmodavca, odvjetnika, savjetnika za zajmove ili savjetnika za nekretnine.

Binarne opcije

Zbog značajnog rizika od financijskog gubitka uključenog u trgovanje binarnim opcijama, nije dopušteno sljedeće:
 
 oglasi za binarne opcije ili istovjetne financijske proizvode
 
Primjeri (neiscrpan popis): oglasi za digitalne opcije, binarne opcije, "digital 100", opcije s fiksno određenim povratom ulaganja, opcije "sve ili ništa"

Složeni spekulativni financijski proizvodi

Zbog složenosti i rizika koji su uključeni u trgovanje sljedećim vrstama financijskih proizvoda dopuštamo da se oni oglašavaju samo u ograničenim okolnostima.

Sljedeći složeni spekulativni financijski proizvodi mogu se oglašavati samo ako je oglašivač licencirani davatelj usluga ili agregator, proizvodi i oglasi u skladu su s lokalnim zakonima i standardima djelatnosti, a račun ima Googleov certifikat. 

Ugovori za razlike u cijeni (CFD), klađenje na rezultate, ugovori o trgovanju stranim valutama koji se obnavljaju i povezani oblici spekulativnih proizvoda

Ako ispunjavate zahtjeve, prijavite se za certifikat. Ako želite oglašavati u više zemalja, pošaljite zasebnu prijavu za svaku zemlju ili grupu zemalja.  
Odobrene zemlje

Oglasi za složene spekulativne financijske proizvode dopušteni su u sljedećim zemljama:

Australija
Austrija
Brazil
Bugarska
Kanada
Hrvatska
Cipar
Češka
Danska
Estonija
Finska
Njemačka
Grčka
Hong Kong
Mađarska
Island
Indonezija
Irska
Izrael
Italija
Japan
Latvija
Litva
Luksemburg
Malta
Malezija Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Poljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
Singapur
Slovačka
Slovenija
Južnoafrička Republika
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajvan
Turska
Ujedinjeni Arapski Emirati
Ujedinjeno Kraljevstvo
Sjedinjene Američke Države

Nije dopušteno sljedeće:

 

Oglasi koji ciljaju maloljetnike ili neodobrene zemlje

Odredišta oglasa koja pružaju signale za trgovanje složenim spekulativnim financijskim proizvodima

Primjeri (neiscrpan popis): trgovanje signalima, savjetima ili informacijama o spekulativnom trgovanju; afilijacijske web-lokacije s povezanim sadržajem ili analizama brokera

Usluge reprogramiranja kredita

Želimo da korisnici donose utemeljene odluke o uslugama koje im se nude kako bi lakše riješili problem s nepovoljnim kreditom. Da bismo zaštitili korisnike od štetnih postupaka, nije dopušteno sljedeće:

oglasi za usluge reprogramiranja kredita

Ova se pravila odnose na oglašivače koji izravno nude usluge reprogramiranja kredita, one koji stvaraju potencijalne korisnike i one koji povezuju potrošače s uslugama reprogramiranja kredita trećih strana.

Usluge konsolidacije duga

Želimo da korisnici donose utemeljene odluke o uslugama koje im se nude kako bi lakše riješili problem s prevelikim dugom. Da bismo korisnike zaštitili od obmanjujućih i štetnih postupaka, dopuštamo samo oglašavanje za sljedeće usluge konsolidacije duga u odabranim zemljama i samo (1) ako su usluge i oglasi u skladu s lokalnim zakonima i standardima djelatnosti i (2) ako je Google certificirao račun:

 Oglasi za usluge podmirenja dugovanja koji nude pregovaranje s kreditorima za jednokratno plaćanje umanjenog ukupnog iznosa koje se smatra podmirivanjem duga u cijelosti
 Oglasi za usluge upravljanja dugovanjima koji nude pregovaranje s kreditorima za umanjena obročna plaćanja, umanjene kamatne stope i/ili naknade

Ovo se pravilo primjenjuje na oglašivače koji izravno nude takve usluge konsolidacije duga, stvaranja potencijalnih korisnika i one koji povezuju potrošače s trećim stranama koje nude usluge konsolidacije duga.

Ako ispunjavate zahtjeve, prijavite se za certifikat. Ako želite oglašavati u više zemalja, pošaljite zasebnu prijavu za svaku zemlju.

Odobrene zemlje

Australija
Brazil
Kanada
Njemačka
Japan
Južnoafrička Republika
Južna Koreja
Španjolska
Ujedinjeno Kraljevstvo
Sjedinjene Američke Države

Kriptovalute

Zbog složenosti i razvoja propisa povezanih s kriptovalutama i sličnim proizvodima i uslugama, njihovo oglašavanje dopuštamo samo u ograničenim okolnostima.
 
Dopušteno je sljedeće:
 
proizvodi i usluge povezani s rudarenjem kriptovaluta uz uvjet dobivanja izričitog pristanka korisnika prije omogućivanja rudarenja ili pomaganja pri upotrebi računalnih resursa na bilo koji način.
 
Primjeri (neiscrpan popis): hardverski proizvodi razvijeni za rudarenje kriptovaluta, usluge u oblaku za rudarenje kriptovaluta, smjernice za rudarenje kriptovaluta
 
Sljedeći proizvodi i usluge povezani s kriptovalutama smiju se oglašavati samo ako je oglašivač licencirani pružatelj usluge, ako su proizvodi i oglasi u skladu s lokalnim zakonima i standardima djelatnosti, a račun ima Googleov certifikat.
 

Burze kriptovaluta

Ako ispunjavate zahtjeve, prijavite se za certifikat. Ako želite oglašavati u više zemalja, pošaljite zasebnu prijavu za svaku zemlju.

Odobrene zemlje

Oglasi za burze kriptovaluta dopušteni su u sljedećim zemljama:

Japan
Sjedinjene Američke Države


Nije dopušteno sljedeće:

oglasi za početne ponude novca, oglasi koji promoviraju prodaju tokena za kriptovalutu ili koji na drugi način promoviraju kupnju ili prodaju kriptovaluta ili sličnih proizvoda ili trgovanje kriptovalutama ili sličnim proizvodima (osim tamo gdje je to izričito dopušteno prema prije navedenom)
 
Primjeri (neiscrpan popis): oglasi za ICO pretprodaje, oglasi koji promiču kupnju ili prodaju određenih kriptovaluta, novčanika kriptovaluta
 

odredišta oglasa na kojima se prikupljaju ili uspoređuju izdavači kriptovaluta ili slični proizvodi

Primjeri (neiscrpan popis): signali za trgovanje kriptovalutama ili savjeti za trgovanje i ulaganje u kriptovalute; agregatori i afilijacijske web-lokacije koje sadrže povezani sadržaj ili analize brokera

Saznajte kako ispraviti neodobreni oglas ili proširenje.

 

Oglašavanje financijskih usluga u Ujedinjenom Kraljevstvu

Oglašivači koji promiču financijske usluge u Ujedinjenom Kraljevstvu moraju dovršiti program potvrde poslovnih operacija na zahtjev tvrtke Google. Oglašivači će primiti obavijest i imat će 21 dan za slanje obrasca za potvrdu.
 

Trebate li pomoć?

Ako imate pitanja o našim pravilima, obavijestite nas: kontaktirajte korisničku podršku za Google Ads
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false