Rahoitustuotteet ja ‑palvelut

Haluamme, että käyttäjillä on riittävästi tietoja perusteltujen taloudellisten päätösten tekemiseksi. Käytäntöjemme tarkoituksena on antaa käyttäjille tietoja, joiden avulla he voivat arvioida rahoitustuotteisiin ja ‑palveluihin liittyviä kuluja. Lisäksi ne suojaavat käyttäjiä haitalliselta tai harhaanjohtavalta toiminnalta. Tässä käytännössä rahoitustuotteilla ja ‑palveluilla tarkoitetaan rahan ja kryptovaluuttojen hallintaan tai sijoittamiseen liittyviä tuotteita ja palveluja (myös henkilökohtaista neuvontaa).

Rahoitustuotteiden ja ‑palveluiden mainonnassa on noudatettava niiden alueiden tai maiden kansallisia ja paikallisia lakeja ja määräyksiä, joihin mainokset kohdistetaan. Sinun on esimerkiksi ilmoitettava kaikki sellaiset tiedot, joiden antaminen on lain mukaan pakollista. Lisätietoja on maakohtaisten vaatimusten luettelossamme (luettelo ei ole kattava).

Alla on ilmoitettu rahoituspalveluihin, henkilökohtaisiin lainoihin ja tiettyihin rajoitettuihin rahoituspalveluihin liittyvät käytäntövaatimukset. Päivitämme käytännön tuotekohtaisia sääntöjä sitä mukaa, kun online-mainonnan vaatimukset ja lakivaatimukset muuttuvat. Tutustu käytäntörikkomusten seurauksiin.

Rahoitustuotteisiin ja ‑palveluihin liittyvät tiedonannot

Rahoitustuotteet ja ‑palvelut voivat olla erittäin monimutkaisia, ja niiden ymmärtäminen voi toisinaan olla vaikeaa. Niihin liittyvät tiedonannot lisäävät läpinäkyvyyttä ja antavat kuluttajille arvokasta tietoa perusteltujen päätösten tekemiseen. Mainoksesi voidaan hylätä, mikäli mainoksesta puuttuu

 mainostettavan yrityksen asianmukaiset toimipaikan yhteystiedot

 tiedot palveluun liittyvistä maksuista

Huom. Tiedot eivät saa olla linkin takana, toisella välilehdellä tai näkyvissä vain silloin, kun hiiri viedään niiden päälle. Tietojen on oltava selkeästi ja välittömästi näkyvissä niin, että käyttäjän ei tarvitse klikata mitään tai viedä hiirtä tekstin päälle.

 linkit kolmansien osapuolten antamiin hyväksyntöihin tai suosituksiin, jos niihin viitataan suoraan tai epäsuorasti, etenkin siinä tapauksessa, että tällaisilla viittauksilla pyritään parantamaan sivuston mainetta.

Esimerkkejä: Mainokset voidaan hylätä, jos niistä puuttuu viranomaisten edellyttämiä hyväksyntätietoja tai kolmansien osapuolten tekemiä arviointeja.

Henkilökohtaiset lainat

Henkilökohtaisella lainalla tarkoitetaan tässä käytännössä kertaluonteista rahan lainaamista henkilöltä, organisaatiolta tai yhteisöltä yksittäiselle kuluttajalle, kun tarkoituksena ei ole ostaa kiinteää omaisuutta tai koulutusta. Henkilökohtaista lainaa hakevat kuluttajat tarvitsevat tietoja lainatuotteiden laadusta, ominaisuuksista, maksuista, riskeistä ja eduista voidakseen tehdä perusteltuja päätöksiä lainan hakemisesta.

Esimerkkejä: Pikalainat, autoluotot ja panttilainaamot

Ei sisällä seuraavia: Asuntolainat, autolainat, opintolainat, jatkuvat luotot (esimerkiksi luottokortit ja henkilökohtaiset luotot)

Henkilökohtaisten lainojen mainostajien on esitettävä lisätiedot selkeästi kohdesivustollaan tai sovelluksessaan. Tiedonannot lisäävät läpinäkyvyyttä ja antavat kuluttajille arvokkaita tietoja perusteltujen päätösten tekemiseen. Mainoksesi voidaan hylätä, mikäli mainoksesta puuttuu

 lainan takaisinmaksun vähimmäis- ja enimmäisaika

 lainan todellinen vuosikorko, joka sisältää tavallisesti korot, maksut ja muut vuosikulut, tai vastaava muu korko, joka on laskettu paikallisten lakien mukaan

 selkeä esimerkki lainan kokonaiskustannuksista kaikkine maksuineen.

 

Haluamme suojella käyttäjiämme harhaanjohtavilta tai haitallisilta rahoitustuotteilta. Emme salli seuraavien tuotteiden mainostamista:

 Henkilökohtaiset lainat, jotka on maksettava kokonaan takaisin enintään 60 päivän kuluessa lainan myöntämispäivästä ("lyhytaikaiset henkilökohtaiset lainat"). Tätä käytäntöä sovelletaan suoria lainoja tarjoaviin mainostajiin, liidien tarjoajiin ja välittäjiin, jotka ohjaavat kuluttajia kolmannen osapuolen lainanantajille.

Korkeakorkoiset henkilökohtaiset lainat

Haluamme suojella käyttäjiä harhaanjohtavilta tai haitallisilta rahoitustuotteilta, esimerkiksi äärimmäisen kalliilta henkilökohtaisilta lainoilta. Joissakin tapauksissa sovellamme maakohtaisia rajoituksia, jotka vastaavat paikallisten markkinoiden olosuhteita.

Yhdysvallat
Tuote Onko sallittu?
Henkilökohtaiset lainat, joiden vuosikorko on yli 36 %

Ei sallittu

Emme salli henkilökohtaisten lainojen mainoksia Yhdysvalloissa, jos lainan vuosikorko on vähintään 36 %. Henkilökohtaisten lainojen mainostajien on näytettävä Yhdysvalloissa lainan enimmäisvuosikoron laskelma, kuten se on esitetty Truth in Lending Act (TILA) ‑laissa.

Tätä käytäntöä sovelletaan suoria lainoja tarjoaviin mainostajiin, liidien tarjoajiin ja välittäjiin, jotka ohjaavat kuluttajia kolmannen osapuolen lainanantajille.

Vinkki

Lisätietoja TILA-määräyksistä on TILA-laissa: (12 C.F.R. § 1026). Rahoituskuluihin ("Finance Charge") kuuluvat ja kuulumattomat kulut on määritelty kohdassa § 1026.4. Toistaiseksi voimassa olevan luoton ("Open-End Credit") vuosikoron laskelma löytyy kohdasta § 1026.14. Määräaikaisen luoton ("Closed-End Credit") vuosikoron laskelma on kohdassa § 1026.22.

Lainaehtojen muokkaus

Haluamme, että kuluttajat pystyvät tekemään perusteltuja päätöksiä koskien asuntolainoja ja kiinteistöjen ulosmittausta. Haluamme suojella kuluttajia harhaanjohtavalta ja haitalliselta toiminnalta. Siksi voimme hylätä asuntolainoihin tai kiinteistöjen ulosmittaukseen liittyvät sivustot ja sovellukset seuraavista syistä:

mikäli ne takaavat lainojen muokkauksen tai ulosmittauksen ehkäisemisen

mikäli ne veloittavat etukäteismaksun, ellei palvelun tarjoaja ole lakitoimisto

mikäli käyttäjiä pyydetään siirtämään tai luovuttamaan omaisuutta tai tarjoudutaan ostamaan käyttäjien asunto markkinahintaa halvemmalla

mikäli ne pyytävät käyttäjiä ohittamaan lainanantajan ja maksamaan maksut suoraan yritykselle tai muulle kolmannelle osapuolelle

mikäli ne kehottavat välttämään yhteydenottoa lainanantajaan, lakimieheen, luottoneuvojaan tai vastaavaan tahoon.

Binäärioptiot

Koska binäärioptioilla käytävään kauppaan liittyy merkittävä taloudellisten menetysten riski, seuraavat asiat eivät ole sallittuja:
 
 Mainokset, jotka liittyvät binäärioptioihin tai muihin vastaaviin rahoitustuotteisiin
 
Esimerkkejä: Mainokset, jotka liittyvät digitaalioptioihin, binäärioptioihin, Digital 100 ‑kaupankäyntiin, kiinteän tuoton optioihin (Fixed Return Options, FRO) tai kaikki-tai-ei-mitään-optioihin

Monimutkaiset spekulatiiviset rahoitustuotteet 

Seuraavantyyppisillä rahoitustuotteilla kaupankäynnin monimutkaisuuden ja riskien vuoksi sallimme tässä mainittujen tuotteiden mainostamisen ainoastaan tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Seuraavien monimutkaisten spekulatiivisten rahoitustuotteiden mainostaminen edellyttää, että mainostajalla on tuotteiden tarjoamiseen tarvittava toimilupa, että tuotteet ja mainokset ovat paikallisten lakien ja toimialan standardien mukaisia ja että Google on myöntänyt tilille asianmukaisen sertifioinnin. 

Hinnanerosopimukset (CFD), spread bet ‑sopimukset, jatkuva spot-valuuttakauppa sekä muut aiheeseen liittyvät spekulatiivisten tuotteiden muodot

Jos täytät annetut vaatimukset, hae mainontalupaa. Jos haluat mainostaa useissa maissa, lähetä erillinen hakemuslomake kutakin maata kohden.   Hyväksytyt maat

Monimutkaisten spekulatiivisten rahoitustuotteiden mainostaminen on sallittua seuraavissa maissa:

Australia
Itävalta
Bulgaria
Kroatia
Kypros
Tšekki
Tanska
Viro
Suomi
Saksa
Kreikka
Hongkong
Unkari
Islanti
Irlanti
Italia
Japani
Latvia
Liettua
Luxemburg
Malta
Alankomaat
Uusi-Seelanti
Norja
Puola
Portugali
Romania
Venäjä
Singapore
Slovakia
Slovenia
Etelä-Afrikka
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Taiwan
Yhdistynyt kuningaskunta
Yhdysvallat

 

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

 Mainokset, jotka on kohdistettu alaikäisille tai muihin kuin hyväksyttyihin maihin
 

 Mainoskohteet, jotka kokoavat tai arvioivat monimutkaisten spekulatiivisten rahoitustuotteiden tarjoajia tai tarjoavat kyseisiä tuotteita koskevia kaupankäyntisignaaleja

Esimerkkejä: Kaupankäyntisignaalit, vinkit tai spekulatiiviset kaupankäyntitiedot; kokoavat sivustot tai kumppanisivustot, joilla on aiheeseen liittyvää sisältöä tai välityspalveluiden arvioita

Kryptovaluutat

Koska kryptovaluuttoihin sekä muihin vastaaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyy monimutkaisia ja jatkuvasti muuttuvia säännöksiä, sallimme niiden mainostamisen vain tiettyjen ehtojen täyttyessä.
 
Seuraavat asiat ovat sallittuja:
 
Kryptovaluutan louhimiseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden mainostaminen on sallittua sillä edellytyksellä, että käyttäjältä pyydetään suostumus ennen tietojenkäsittelyresurssien käyttöönottoa tai muita niiden käyttöön liittyviä toimenpiteitä.
 
Esimerkkejä: Kryptovaluutan louhimiseen suunnitellut laitteistot, pilvipohjaiset kryptovaluutan louhimispalvelut, kryptovaluutan louhimiseen liittyvät oppaat
 
Seuraavien kryptovaluuttoihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden mainostaminen edellyttää, että mainostajalla on tuotteiden tarjoamiseen tarvittava toimilupa, että tuotteet ja mainokset ovat paikallisten lakien ja toimialan standardien mukaisia ja että Google on myöntänyt tilille asianmukaisen mainontaluvan.
 

Kryptovaluuttapörssit

Jos täytät annetut vaatimukset, hae mainontalupaa. Jos haluat mainostaa useissa maissa, lähetä erillinen hakemuslomake kutakin maata kohden.

Hyväksytyt maat

Kryptovaluuttapörssien mainostaminen on sallittua seuraavissa maissa:

Japani
Yhdysvallat.


Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

 Mainokset, jotka liittyvät ICO-rahoitukseen (Initial Coin Offering), kryptovaluuttojen tokenien myymiseen taikka muuhun kryptovaluuttojen tai niihin liittyvien tuotteiden myyntiin, myynnin edistämiseen tai vaihtoon (lukuun ottamatta edellä mainittuja poikkeustapauksia, joissa mainostaminen on sallittua)
 
Esimerkkejä: Mainokset, jotka liittyvät ICO-rahoituksen (Initial Coin Offering) ennakkomyyntiin, tiettyjen kryptovaluuttojen ostamiseen tai myymiseen taikka kryptovaluuttalompakoihin
 

 Mainoskohteet, jotka keräävät tai vertailevat kryptovaluuttojen tai niihin liittyvien tuotteiden myöntäjiä

Esimerkkejä: Kryptovaluuttaa koskevat kaupankäyntisignaalit, kryptovaluuttoihin liittyvät kaupankäynti- tai sijoitusvinkit sekä kokoavat sivustot tai kumppanisivustot, joilla on aiheeseen liittyvää sisältöä tai välityspalveluiden arvioita

Lue lisää hylätyn mainoksen tai laajennuksen korjaamisesta.

 

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Adsin tukeen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?