Productes i serveis financers

Els usuaris de Display & Video 360 han de complir aquesta política de Google Ads. Al Centre d'ajuda de Display & Video 360 podeu consultar altres restriccions.

Volem que els usuaris tinguin la informació adequada per prendre decisions financeres fonamentades. La finalitat de les nostres polítiques és proporcionar als usuaris informació perquè puguin fer-se una idea dels costos associats als productes i serveis financers i per protegir-los de pràctiques enganyoses o perjudicials. En el marc d'aquesta política, els productes i serveis financers són tots els relacionats amb la inversió i la gestió de diners i criptomonedes, inclosa la consultoria personalitzada.

En promocionar productes i serveis financers, heu de complir els reglaments locals i estatals de les regions o països a què orienteu els anuncis, com ara incloure les comunicacions que exigeixi la legislació local. Per obtenir més informació, consulteu la llista orientativa de requisits específics de cada país, però tingueu en compte que els anunciants tenen la responsabilitat d'informar-se sobre les normatives locals aplicables a les ubicacions a què orientin els anuncis.

A continuació trobareu els requisits de la política referents als serveis financers, als préstecs personals i a determinats productes financers restringits. A mesura que evolucioni la publicitat en línia i l'àmbit normatiu, anirem actualitzant aquesta política amb directrius específiques dels productes. Descobriu què succeeix si infringiu les nostres polítiques.

Les infraccions de les polítiques següents no comportaran la suspensió immediata del compte sense avisar prèviament. S'emetrà un advertiment com a mínim 7 dies abans de la suspensió del compte. Obteniu més informació sobre els comptes suspesos.

Comunicacions sobre productes i serveis financers

De vegades, els productes i serveis financers poden ser molt complexos i difícils d'entendre. Les comunicacions augmenten la transparència i proporcionen informació valuosa als consumidors perquè puguin prendre decisions fonamentades. 

No es permet el següent:

 No proporcionar la informació de contacte legítima d'una ubicació física de l'empresa que es promociona.

 No comunicar les comissions associades.

Nota: les comunicacions no es poden fer en forma de text canviant ni a través d'un altre enllaç o una altra pestanya. Han de ser clarament i immediatament visibles sense que calgui fer cap clic enlloc ni passar-hi el cursor per sobre.

 No incloure enllaços a acreditacions o mostres de suport per part de tercers quan l'afiliació és explícita o implícita, especialment quan serveix per millorar la reputació del lloc web.

Exemples (llista no exhaustiva): verificació de l'afiliació governamental i puntuació de tercers.

Préstecs personals

En el marc d'aquesta política, un préstec personal és el que es produeix quan una persona, una organització o una entitat presta diners a un consumidor individual de manera no recurrent i sense la finalitat de finançar la compra de cap actiu fix o el pagament de cap tipus d'estudis. Els consumidors de préstecs personals han de tenir informació sobre la qualitat, les característiques, les comissions, els riscos i els avantatges d'aquests productes per poder decidir de manera fonamentada si els volen contractar.

Exemples (llista no exhaustiva): préstecs instantanis, préstecs sobre un títol de propietat i cases de préstecs.

No inclou: hipoteques, préstecs per a automòbils, préstecs per a estudiants ni línies de crèdit renovable (com ara targetes de crèdit o línies de crèdit personal).

Els anunciants de préstecs personals han de comunicar clarament informació addicional a l'aplicació o al lloc web de destinació. Les comunicacions augmenten la transparència i proporcionen informació valuosa als consumidors perquè puguin prendre decisions fonamentades. 

No es permet el següent:

 No indicar el període mínim i màxim d'amortització.

 No indicar la taxa anual equivalent (TAE) màxima, que generalment inclou la taxa d'interès, les comissions i la resta de costos anuals, o qualsevol altra taxa similar calculada segons la legislació local.

 No incloure cap exemple representatiu del cost total del préstec amb totes les comissions aplicables incloses.

 Préstecs personals que s'hagin d'amortitzar totalment en un termini de 60 dies o menys des de la data d'emissió del préstec. Aquesta política s'aplica als anunciants que concedeixen préstecs directament, als generadors de contactes i als anunciants que connecten els consumidors amb tercers prestadors.

Préstecs personals amb una TAE elevada

Volem protegir els nostres usuaris dels productes financers enganyosos o perjudicials, com ara els préstecs personals amb un cost molt elevat. En alguns casos, hem establert restriccions en determinats països que reflecteixen les condicions del mercat local.

Estats Units
Producte Es permet?
Préstecs personals amb un tipus percentual anual superior al 36%

No

Als Estats Units, no permetem els anuncis de préstecs personals amb un tipus percentual anual del 36% o superior. Els anunciants que promocionen préstecs personals en aquest país han de mostrar als anuncis el tipus percentual anual màxim que ofereixen, calculat segons els criteris que estableix la TILA (Truth in Lending Act o llei sobre la veritat als préstecs).

Aquesta política s'aplica als anunciants que concedeixen préstecs directament, als generadors d'oportunitats de venda i als qui connecten els consumidors amb tercers prestadors.

Consell

Les regulacions de la TILA es poden consultar a l'apartat 12 CFR Part 1026. La descripció dels càrrecs que s'inclouen al càlcul de "Finance Charge" (càrrec financer) i dels que se n'exclouen es troba a la Secció 1026.4. El càlcul del tipus percentual anual d'"Open-End Credit" (crèdit obert) es troba a la Secció 1026.14. El càlcul del tipus percentual anual de "Closed-End Credit" (crèdit tancat) es troba a la Secció 1026.22.

Modificació de préstecs

Per protegir els consumidors de pràctiques enganyoses o perjudicials, en el cas dels anuncis de llocs web o d'aplicacions relacionats amb hipoteques o amb execucions hipotecàries, no es permet el següent:

 Garantir la modificació de préstecs o la prevenció d'execucions hipotecàries.

 Cobrar una comissió del servei per endavant, tret que sigui un bufet d'advocats qui el proporcioni.

 Sol·licitar als usuaris que transfereixin o cedeixin títols de propietat ni oferir-los comprar una casa a un preu per sota del de mercat.

 Sol·licitar als usuaris que eludeixin els prestadors i efectuïn els pagaments directament a l'empresa o a tercers.

 Animar els usuaris a no contactar amb el prestador, l'advocat, l'assessor de crèdits ni l'assessor immobiliari.

Opcions binàries

A causa del risc important de patir pèrdues financeres en les operacions amb opcions binàries, no es permet el següent:
 
 Anuncis d'opcions binàries o de productes financers similars.
 
Exemples (llista no exhaustiva): anuncis d'opcions digitals o binàries, Digital 100, opcions de retorn fix i opcions de tot o res.

Productes financers especulatius complexos 

A causa dels riscos i de les complexitats inherents a les operacions financeres amb els tipus de productes financers que s'indiquen més avall, només en permetem la promoció en determinades circumstàncies.

Els productes financers especulatius complexos següents només es poden promocionar si l'anunciant és un proveïdor o un agregador amb llicència, els productes i els anuncis compleixen la legislació local i els estàndards del sector, i el compte ha obtingut la certificació de Google. 

Contractes per diferències (CFD), apostes sobre diferencials financers, canvi de divisa al comptat amb renovació i altres tipus de productes especulatius relacionats

Si compliu els requisits, sol·liciteu la certificació. Si voleu anunciar els productes en més d'un país, envieu un formulari de sol·licitud per a cada país o conjunt de països.  
Països aprovats

Els anuncis de productes financers especulatius complexos es permeten als països següents:

Austràlia
Àustria
Brasil
Bulgària
Canadà
Croàcia
Xipre
Txèquia
Dinamarca
Estònia
Finlàndia
Alemanya
Grècia
Hong Kong
Hongria
Islàndia
Indonèsia
Irlanda
Israel
Itàlia
Japó
Letònia
Lituània
Luxemburg
Malta
Malàisia
Països Baixos
Nova Zelanda
Noruega
Polònia
Portugal
Romania
Rússia
Singapur
Eslovàquia
Eslovènia
Sud-àfrica
Espanya
Suècia
Suïssa
Taiwan
Turquia
Emirats Àrabs Units
Regne Unit
Estats Units

No es permet el següent:

 

Anuncis orientats a països no autoritzats o a menors

Destinacions d'anuncis en què es proporcionen senyals per fer operacions financeres amb productes financers especulatius complexos.

Exemples (llista no exhaustiva): consells, senyals d'operacions financeres o informació sobre operacions financeres especulatives, i llocs web afiliats que tinguin contingut relacionat amb aquests temes o ressenyes de brokers.

Serveis de reparació de crèdit

Volem que els consumidors puguin prendre decisions fonamentades sobre els serveis que se'ls ofereixen per ajudar-los a corregir historials crediticis negatius. A fi de protegir els usuaris de pràctiques perjudicials, no es permet el següent:

 Anuncis de serveis de reparació de crèdit.

Aquesta política s'aplica als anunciants que ofereixen directament serveis de reparació de crèdit, als generadors de contactes i als anunciants que connecten els consumidors amb tercers que ofereixen serveis de reparació de crèdit.

Serveis de deute

Volem que els consumidors puguin prendre decisions fonamentades sobre els serveis que se'ls ofereixen per ajudar-los a fer front als deutes importants que tenen. Per protegir els usuaris de pràctiques enganyoses i perjudicials, només permetem anuncis dels següents serveis de deute en determinats països i només si (1) els serveis i els anuncis compleixen la legislació local i els estàndards del sector, i (2) el compte té la certificació de Google:

 Anuncis de serveis de liquidació de deutes que poden negociar amb els creditors pagaments agrupats i reduïts que es consideren pagaments íntegres
 Anuncis de serveis de gestió de deutes que poden negociar amb els creditors pagaments periòdics reduïts, taxes d'interès o comissions

Aquesta política s'aplica als anunciants que ofereixen aquests serveis de deute directament, als generadors de contactes i als que posen en contacte els consumidors amb serveis de deute de tercers.

Si compliu els requisits, sol·liciteu la certificació. Si voleu fer publicitat en més d'un país, envieu un formulari de sol·licitud per a cada país.

Països aprovats

Austràlia
Brasil
Canadà
Corea del Sud
Espanya
Estats Units
Japó
Regne Unit
Sud-àfrica

Criptomonedes

A causa de la complexitat i dels canvis constants en les regulacions sobre criptomonedes i productes i serveis relacionats, només en permetem la promoció en circumstàncies limitades.
 
Es permet el següent:
 
Productes i serveis associats a la mineria de criptomonedes, sempre que s'obtingui el consentiment explícit dels usuaris abans de facilitar de cap manera l'ús de recursos informàtics.
 
Exemples (llista no exhaustiva): productes de maquinari dissenyats per a la mineria de criptomonedes, serveis de mineria de criptomonedes basats en el núvol i guies sobre la mineria de criptomonedes.
 
Els productes i serveis següents relacionats amb les criptomonedes només es poden promocionar si l'anunciant és un proveïdor amb la llicència corresponent, els productes i els anuncis compleixen la legislació local i els estàndards del sector, i el compte ha obtingut la certificació de Google.
 

Canvi de criptomonedes

Si compliu els requisits, sol·liciteu la certificació. Si voleu fer publicitat en més d'un país, envieu un formulari de sol·licitud per a cada país.

Països aprovats

Els anuncis de canvi de criptomonedes es permeten als països següents:

Japó
Estats Units


No es permet el següent:

 Anuncis d'ofertes monetàries inicials, anuncis de venda de testimonis de criptomonedes o anuncis que promocionen la compra, la venda o l'intercanvi de criptomonedes o productes relacionats (excepte en els casos permesos esmentats anteriorment).
 
Exemples (llista no exhaustiva): anuncis de prevenda d'ICO i anuncis que promocionen la compra o venda de determinades criptomonedes i carteres de criptomonedes.
 

 Destinacions d'anuncis en què s'agreguen o es comparen entitats emissores de criptomonedes o de productes relacionats.

Exemples (llista no exhaustiva): senyals d'operacions amb criptomonedes, intercanvi de criptomonedes o consells sobre inversions en criptomonedes, i agregadors o llocs web afiliats que tenen contingut relacionat amb aquests temes o ressenyes de brokers.

Descobriu com corregir els anuncis o les extensions que s'han rebutjat.

 

Publicitat de serveis financers al Regne Unit

Els anunciants que participen en la promoció de serveis financers al Regne Unit han de completar el programa de verificació de les operacions empresarials quan Google els ho sol·liciti. Els anunciants rebran una notificació i disposaran de 21 dies per enviar el formulari de verificació.
 

Necessiteu ajuda?

Si teniu cap dubte relacionat amb les nostres polítiques, feu-nos-ho saber: contacteu amb l'equip d'assistència de Google Ads.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?