Opieka zdrowotna i leki

Pilnujemy przestrzegania przepisów reklamowych dotyczących opieki zdrowotnej i leków, dlatego oczekujemy, że reklamy i ich strony docelowe będą zgodne ze stosownymi przepisami prawnymi i standardami branżowymi. Niektórych treści związanych z opieką zdrowotną nie można reklamować w ogóle, natomiast inne mogą być reklamowane jedynie wtedy, gdy reklamodawca ma certyfikat Google i kieruje reklamy tylko na zatwierdzone kraje. Sprawdź przepisy obowiązujące na obszarach, na które chcesz kierować reklamy.

Poniżej znajdziesz kilka przykładów treści związanych z opieką zdrowotną, które dopuszczamy w pewnych okolicznościach. Niektóre treści są dostępne tylko w konkretnych regionach, więc koniecznie sprawdź listę ograniczeń obowiązujących w kraju, w którym chcesz się reklamować. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Producenci leków

Google pozwala producentom leków reklamować się tylko w wybranych krajach.

Leki na receptę

Producenci leków mogą promować leki na receptę tylko w następujących krajach: Kanada, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone.

Leki bez recepty

Producenci leków mogą promować leki bez recepty tylko w następujących krajach: Australia, Austria, Brazylia, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Rosja, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

Inni producenci i dostawcy

Masowi producenci leków, dostawcy zaopatrujący przedstawicieli zawodów medycznych oraz dostawcy przeciwciał/peptydów/leków przygotowywanych na zamówienie dla laboratoriów komercyjnych mogą reklamować się tylko w następujących krajach: Kanada, Stany Zjednoczone.

Certyfikacja

Aby móc wyświetlać reklamy, producenci leków muszą mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz poniżej.

Nieautoryzowane apteki

Konta reklamujące nieautoryzowane apteki mogą zostać zawieszone. Obejmuje to między innymi oferowanie leków na receptę bez jej okazywania lub kierowanie reklam na lokalizacje, w których nie posiadasz licencji na promowanie takich treści.

Bardzo poważnie traktujemy naruszenia tych zasad i uważamy je za rażące. Stwarzają one zagrożenie bezpieczeństwa naszych użytkowników i ich własności (na przykład związane z działalnością przestępczą lub złośliwymi reklamami). Aby ustalić, czy reklamodawca lub jego strona naruszają zasady, możemy analizować informacje z różnych źródeł, takich jak reklama, strona internetowa, konta i źródła zewnętrzne. Konta reklamodawców dopuszczających się naruszeń mogą zostać zawieszone, a właściciele tych kont nie będą mogli korzystać w przyszłości z naszych usług reklamowych. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka i nie naruszasz naszych zasad, prześlij odwołanie i wyjaśnij, dlaczego tak sądzisz. Przywracamy konta tylko w specjalnych przypadkach, dlatego dopilnuj, aby przesłane odwołanie było szczegółowe, dokładne i wyczerpujące. Dowiedz się więcej o zawieszaniu kont.

Sprzedaż leków na receptę

Google ogranicza promocję aptek internetowych. Aby określić, czy reklamodawca promuje aptekę internetową, uwzględniamy różne czynniki, takie jak treść reklam i witryny lub aplikacji oraz oferowane przez niego produkty lub usługi. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, a także z innych powodów, wolimy zachować nadmierną ostrożność w stosowaniu tej zasady, zwłaszcza w przypadku stron docelowych zawierających linki lub odsyłających do treści, które mogą mieć związek ze sprzedażą leków online (zarówno na receptę, jak i dostępnych bez recepty).

Kraje

Google dopuszcza promowanie aptek internetowych tylko w następujących krajach: Australia, Austria, Brazylia, Chiny, Czechy, Dania, Holandia, Hongkong, Japonia, Kanada, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwecja, Tajwan, Wielka Brytania.

Google nie dopuszcza promowania aptek internetowych w innych krajach.

Słowa kluczowe

Google pozwala reklamodawcom aptek internetowych ustalać stawki za słowa kluczowe, które zawierają hasła związane z lekami na receptę, tylko w następujących krajach: Australia, Austria, Czechy, Dania, Holandia, Japonia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

Certyfikacja

Aby wyświetlać reklamy, apteki internetowe muszą mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz poniżej. Aby uzyskać certyfikat Google, apteki internetowe muszą być zarejestrowane w odpowiednich instytucjach farmaceutycznych w krajach, na które kierują kampanię reklamową.

Ograniczenia dotyczące używania nazw leków

W większości krajów Google nie zezwala na używanie nazw leków na receptę w tekstach reklam, słowach kluczowych i na stronach docelowych.

 • W przypadku kampanii kierowanych na Kanadę, Nową Zelandię lub Stany Zjednoczone niektóre firmy (np. apteki internetowe, producenci leków) mogą umieszczać nazwy leków na receptę w tekstach reklam i na stronach docelowych. Aby móc wyświetlać reklamy, firmy te muszą mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz poniżej.
 • Jeśli nie kierujesz kampanii na Kanadę, Nową Zelandię ani Stany Zjednoczone, nie możesz używać nazw leków na receptę w tekstach reklam i na stronach docelowych.
 • W niektórych przypadkach i w krajach, w których jest to prawnie dozwolone, Google dopuszcza wyjątki od tej zasady w kampaniach budujących świadomość społeczną w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa prowadzonych przez rządowe i pozarządowe organizacje promujące kulturę zdrowia. Jeśli chcesz używać nazw leków na receptę w tekstach reklam, słowach kluczowych i na stronach docelowych, skontaktuj się z nami.

Zobacz listę wybranych leków na receptę i substancji czynnych, które monitorujemy w ramach tych zasad.

Rozwiązanie problemu: ograniczenia dotyczące używania nazw leków

Twoja reklama, witryna lub aplikacja promuje leki na receptę, co jest niedozwolone w co najmniej jednym z krajów docelowych kampanii.

Usuń z reklamy i witryny lub aplikacji wszelkie odniesienia do leków na receptę i sterydów. Możesz też zmienić w kampaniach ustawienia kierowania na lokalizację, by kierować reklamy tylko na kraje, w których ta usługa jest dozwolona. Więcej informacji o ograniczeniach obowiązujących dla krajów, na które kierujesz reklamy, znajdziesz w sekcji powyżej.

Niezatwierdzone substancje

Google nie zezwala na promowanie następujących treści, niezależnie od wszelkich twierdzeń o ich legalności:

 • wszystkie pozycje z tego otwartego wykazu zabronionych leków i suplementów;
 • produkty zawierające efedrynę;
 • produkty zawierające gonadotropinę kosmówkową (hCG) w powiązaniu z utratą/kontrolą wagi lub w połączeniu z promocją sterydów anabolicznych;
 • preparaty ziołowe i suplementy diety zawierające substancję czynną lub niebezpieczne składniki;
 • nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd oświadczenia zdrowotne, w tym oświadczenia, które sugerują, że produkt jest równie skuteczny jak leki na receptę lub substancje kontrolowane;
 • produkty zatwierdzone przez organizacje inne niż rządowe reklamowane tak, by sugerować bezpieczeństwo i skuteczność w leczeniu oraz profilaktyce określonych chorób i dolegliwości;
 • produkty, które były albo są przedmiotem dochodzeń lub ostrzeżeń rządowych albo urzędowych;
 • produkty, których nazwy są łudząco podobne do nazw niezatwierdzonych leków, suplementów lub substancji kontrolowanych.

Google nie zezwala na promowanie produktów zawierających hormon DHEA poza Stanami Zjednoczonymi. Google nie zezwala na promowanie produktów zawierających melatoninę poza Kanadą i Stanami Zjednoczonymi.

Więcej informacji o niezatwierdzonych lub wprowadzających w błąd lekach i suplementach, które monitorujemy, znajdziesz tutaj: www.legitscript.com.

Rozwiązanie problemu: niezatwierdzone substancje
 1. Rozwiąż problem z miejscem docelowym reklamy. Usuń wszelkie odwołania do substancji zabronionych zgodnie z tymi zasadami. Jeśli nie możesz poprawić miejsca docelowego reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe, które będzie zgodne z tymi zasadami.
 2. Zmień reklamę. Usuń wszystkie niedozwolone treści. Jeśli Twoja reklama jest zgodna z zasadami, ale zmieniło się miejsce docelowe reklamy, zmodyfikuj i zapisz reklamę. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.

  Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Rozwiązanie problemu: hormon DHEA lub melatonina
Zmień lokalizację docelową. Jeśli reklama jest zgodna z podstawowymi zasadami, ale narusza specjalne zasady obowiązujące w wybranych krajach, możesz zmienić lokalizację docelową, by wyświetlać reklamy gdzie indziej, gdzie będą one spełniały nasze wymagania. Jeśli kierujesz kampanię tylko na dozwolone lokalizacje, sprawdź swoje odrzucone reklamy, a my sprawdzimy, czy możemy zacząć je wyświetlać:
Poproś o ocenę

Jeśli jednak chcesz zachować obecne ustawienia kierowania na lokalizacje, wykonaj czynności opisane poniżej, by reklama i miejsce docelowe były zgodne z obowiązującymi zasadami.

 1. Rozwiąż problem z miejscem docelowym reklamy. Usuń wszelkie odwołania do substancji zabronionych zgodnie z tymi zasadami. Jeśli nie możesz poprawić miejsca docelowego reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe, które będzie zgodne z tymi zasadami.
 2. Zmień reklamę. Usuń wszystkie niedozwolone treści. Jeśli Twoja reklama jest zgodna z zasadami, ale zmieniło się miejsce docelowe reklamy, zmodyfikuj i zapisz reklamę. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.

  Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Nabór do badań klinicznych

Google nie zezwala na promowanie naboru do badań klinicznych poza następującymi krajami: Australia, Belgia, Chiny, Filipiny, Francja, Holandia, Indonezja, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Malezja, Niemcy, Nowa Zelandia, Singapur, Stany Zjednoczone, Tajwan, Tajlandia, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy.

Reklamy naboru do badań klinicznych nie mogą promować leków na receptę, zwodniczych efektów działania testowanego produktu ani sugerować, że testowany produkt jest bezpieczny.

Rozwiązanie problemu: nabór do badań klinicznych
Zmień lokalizację docelową. Jeśli reklama jest zgodna z podstawowymi zasadami, ale narusza specjalne zasady obowiązujące w wybranych krajach, możesz zmienić lokalizację docelową, by wyświetlać reklamy gdzie indziej, gdzie będą one spełniały nasze wymagania. Jeśli kierujesz kampanię tylko na dozwolone lokalizacje, sprawdź swoje odrzucone reklamy, a my sprawdzimy, czy możemy zacząć je wyświetlać:
Poproś o ocenę

Lub, jeśli chcesz zachować obecne ustawienia kierowania na lokalizacje, wykonaj czynności opisane poniżej, by reklamy i witryna lub aplikacja były zgodne z obowiązującymi zasadami.

 1. Rozwiąż problem z miejscem docelowym reklamy. Usuń wszelkie odwołania do substancji zabronionych zgodnie z tymi zasadami. Jeśli nie możesz poprawić miejsca docelowego reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe, które będzie zgodne z tymi zasadami.
 2. Zmień reklamę. Usuń wszystkie niedozwolone treści. Jeśli Twoja reklama jest zgodna z zasadami, ale zmieniło się miejsce docelowe reklamy, zmodyfikuj i zapisz reklamę. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.

  Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Domowe testy na HIV

Google nie zezwala na promowanie domowych testów na HIV na całym świecie poza Stanami Zjednoczonymi, Francją, Holandią i Wielką Brytanią. W Stanach Zjednoczonych reklamodawcy mogą promować domowe testy na HIV, które są zatwierdzone przez FDA. We Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii reklamodawcy mogą promować domowe testy na HIV, które spełniają lokalne wymagania prawne.

Rozwiązanie problemu: domowe testy na HIV
Zmień lokalizację docelową. Jeśli reklama jest zgodna z podstawowymi zasadami, ale narusza specjalne zasady obowiązujące w wybranych krajach, możesz zmienić lokalizację docelową, by wyświetlać reklamy gdzie indziej, gdzie będą one spełniały nasze wymagania. Jeśli kierujesz kampanię tylko na dozwolone lokalizacje, sprawdź swoje odrzucone reklamy, a my sprawdzimy, czy możemy zacząć je wyświetlać:
Poproś o ocenę

Lub, jeśli chcesz zachować obecne ustawienia kierowania na lokalizacje, wykonaj czynności opisane poniżej, by reklamy i witryna lub aplikacja były zgodne z obowiązującymi zasadami.

 1. Rozwiąż problem z miejscem docelowym reklamy. Usuń wszelkie odwołania do substancji zabronionych zgodnie z tymi zasadami. Jeśli nie możesz poprawić miejsca docelowego reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe, które będzie zgodne z tymi zasadami.
 2. Zmień reklamę. Usuń wszystkie niedozwolone treści. Jeśli Twoja reklama jest zgodna z zasadami, ale zmieniło się miejsce docelowe reklamy, zmodyfikuj i zapisz reklamę. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.

  Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Aborcja

Kraje

Google nie zezwala na wyświetlanie reklam związanych z aborcją w następujących krajach: Antigua i Barbuda, Arabia Saudyjska, Argentyna, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Belgia, Belize, Boliwia, Brazylia, Chile, Dominika, Dominikana, Dżibuti, Egipt, Ekwador, Filipiny, Francja, Grenada, Gwadelupa, Gwatemala, Haiti, Hiszpania, Honduras, Hongkong, Indie, Indonezja, Iran, Irak, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany, Katar, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Kuwejt, Liban, Libia, Malezja, Maroko, Martynika, Meksyk, Niemcy, Nikaragua, Oman, Pakistan, Panama, Paragwaj, Peru, Polska, Rosja, Saint-Barthélemy, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Salwador, Singapur, Sri Lanka, Surinam, Syria, Szwajcaria, Tajlandia, Tajwan, Terytorium Palestyńskie, Tunezja, Ukraina, Urugwaj, Wenezuela, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ograniczenia sieci Google Ads

Jeśli kierujesz reklamy na co najmniej jedną lokalizację, w której reklamy aborcyjne nie są dozwolone, zostaną one sklasyfikowane jako Zatwierdzone (ograniczone). Oznacza to, że będą się wyświetlać tylko na zatwierdzonych obszarach i w Twoim kraju mogą obowiązywać wobec nich dodatkowe ograniczenia. Szczegółowe informacje o różnicach zasad w poszczególnych krajach znajdziesz poniżej.

Reklamy związane z aborcją nie są wyświetlane w sieci reklamowej Google, nawet jeśli są sklasyfikowane jako Zatwierdzone (ograniczone).

Certyfikaty dla reklamodawców promujących produkty i usługi związane z aborcją oraz wymogi dotyczące ujawniania informacji

Jeśli chcesz wyświetlać reklamy w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii, używając słów kluczowych związanych z aborcją, musisz najpierw uzyskać certyfikat jako reklamodawca oferujący zabiegi aborcyjne lub nieoferujący takich zabiegów

W zależności od rodzaju certyfikatu Google automatycznie wygeneruje jeden z następujących komunikatów dla Twoich reklam produktów lub usług aborcyjnych: „Oferuje zabiegi aborcyjne” lub „Nie oferuje zabiegów aborcyjnych”. Dotyczy to wszystkich formatów reklam w sieci wyszukiwania.

Więcej informacji o tych zasadach i uzyskiwaniu certyfikatu.

Rozwiązanie problemów: kraje dopuszczające produkty i usługi związane z aborcją
Zmień lokalizację docelową. Jeśli reklama jest zgodna z podstawowymi zasadami, ale narusza specjalne zasady obowiązujące w wybranych krajach, możesz zmienić lokalizację docelową, by wyświetlać reklamy gdzie indziej, gdzie będą one spełniały nasze wymagania. Jeśli kierujesz kampanię tylko na dozwolone lokalizacje, sprawdź swoje odrzucone reklamy, a my sprawdzimy, czy możemy zacząć je wyświetlać:
Poproś o ocenę

Lub, jeśli chcesz zachować obecne ustawienia kierowania na lokalizacje, wykonaj czynności opisane poniżej, by reklamy i witryna lub aplikacja były zgodne z obowiązującymi zasadami.

 1. Rozwiąż problem z miejscem docelowym reklamy. Usuń wszelkie odwołania do substancji zabronionych zgodnie z tymi zasadami. Jeśli nie możesz poprawić miejsca docelowego reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe, które będzie zgodne z tymi zasadami.
 2. Zmień reklamę. Usuń wszystkie niedozwolone treści. Jeśli Twoja reklama jest zgodna z zasadami, ale zmieniło się miejsce docelowe reklamy, zmodyfikuj i zapisz reklamę. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.

  Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Rozwiązywanie problemów: certyfikaty dla reklamodawców promujących produkty i usługi związane z aborcją oraz ujawnianie informacji

 1. Jeśli chcesz wyświetlać reklamy w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii, używając słów kluczowych związanych z aborcją, musisz najpierw uzyskać certyfikat jako reklamodawca oferujący zabiegi aborcyjne lub nieoferujący takich zabiegów.

 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poprosić o ponowne sprawdzenie reklamy lub zmianę jej treści. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Zwykle robimy to w ciągu jednego dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

 3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie słowa kluczowe związane z aborcją.

Antykoncepcja

Google nie zezwala na wyświetlanie reklam związanych z kontrolą urodzeń i płodności w następujących krajach:

 • Arabia Saudyjska, Bahrajn, Chiny, Dżibuti, Egipt, Hongkong, Irak, Iran, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Malezja, Maroko, Oman, Syria, Tajlandia, Terytorium Palestyńskie, Tunezja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Rozwiązanie problemu: antykoncepcja
Zmień lokalizację docelową. Jeśli reklama jest zgodna z podstawowymi zasadami, ale narusza specjalne zasady obowiązujące w wybranych krajach, możesz zmienić lokalizację docelową, by wyświetlać reklamy gdzie indziej, gdzie będą one spełniały nasze wymagania. Jeśli kierujesz kampanię tylko na dozwolone lokalizacje, sprawdź swoje odrzucone reklamy, a my sprawdzimy, czy możemy zacząć je wyświetlać:
Poproś o ocenę

Lub, jeśli chcesz zachować obecne ustawienia kierowania na lokalizacje, wykonaj czynności opisane poniżej, by reklamy i witryna lub aplikacja były zgodne z obowiązującymi zasadami.

 1. Rozwiąż problem z miejscem docelowym reklamy. Usuń wszelkie odwołania do substancji zabronionych zgodnie z tymi zasadami. Jeśli nie możesz poprawić miejsca docelowego reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe, które będzie zgodne z tymi zasadami.
 2. Zmień reklamę. Usuń wszystkie niedozwolone treści. Jeśli Twoja reklama jest zgodna z zasadami, ale zmieniło się miejsce docelowe reklamy, zmodyfikuj i zapisz reklamę. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.

  Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Usługi związane z uzależnieniami

Reklamowanie usług związanych z terapią dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków podlega w Google ograniczeniom.

Przykłady usług związanych z leczeniem uzależnień: leczenie uzależnień w placówkach medycznych, programy postrehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków realizowane m.in. przez hostele dla uzależnionych i organizacje wzajemnej pomocy, zwiększanie liczby klientów korzystających z opieki i wsparcia dla osób uzależnionych oraz polecanie takich usług osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, telefony zaufania dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 
Kraje
 
Google zezwala na reklamowanie usług związanych z leczeniem uzależnień tylko w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to dozwolone w innych krajach.
 
Słowa kluczowe
 
Google zezwala reklamodawcom promującym usługi związane z leczeniem uzależnień na ustawianie stawek tylko dla słów kluczowych odnoszących się do uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
 
Certyfikacja
 
Aby móc promować usługi związane z leczeniem uzależnień, reklamodawcy muszą mieć certyfikat Google. Wymagania dla Stanów Zjednoczonych znajdziesz w sekcji „Czym różnią się te zasady w poszczególnych krajach?” Poniżej sprawdzisz, jak wystąpić o certyfikat.

 

Uzyskiwanie certyfikatu na produkty i usługi zdrowotne 

Aby móc wyświetlać reklamy, niektórzy reklamodawcy (np. apteki internetowe, producenci leków i inne firmy, które chcą umieszczać w tekście reklamy lub na stronie docelowej hasła związane z lekami na receptę) muszą mieć certyfikat Google. Jeśli należysz do tego typu reklamodawców i chcesz uzyskać certyfikat, musisz spełnić następujące wymogi:

1. Przestrzegaj wszystkich opisanych niżej wymagań dla Twojego kraju. Jeśli kierujesz kampanię na kraj, który nie został wymieniony na liście, oznacza to, że nie zezwalamy producentom leków na promocję leków na receptę ani leków dostępnych bez recepty w tym kraju.

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy online dla aptek internetowych.

 • Pamiętaj o podaniu identyfikatora klienta Google Ads, który znajduje się na górze każdej strony konta.
 • Aby oszczędzić czas, podaj wszystkie wymagane informacje.
 • Jeśli w imieniu reklamodawcy zgłoszenie przekazuje agencja, musi nam przesłać dokumentację ze szczegółowym opisem jej relacji z reklamodawcą lub posiadaczem licencji.

Czym różnią się te zasady w poszczególnych krajach?

Oprócz powyższych ograniczeń w zakresie treści mogą obowiązywać dodatkowe wymagania w zależności od kraju, na który kierujesz kampanię. Wybierz kraj poniżej i sprawdź dodatkowe wymagania, które musisz spełnić, by kierować na niego kampanię.

 

Australia

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie aptek internetowych, jeśli są zarejestrowane w Australijskim Stowarzyszeniu Farmaceutycznym (Pharmacy Guild of Australia), systemie Medicare Australia lub jednej z następujących rad farmaceutycznych na poziomie stanowym w Australii:

 • Pharmaceutical Services, ACT
 • The Pharmacy Council of New South Wales
 • Pharmacy Premises Committee, NT
 • Pharmacy Ownership, QLD
 • Pharmacy Regulation Authority South Australia
 • Tasmanian Pharmacy Authority
 • Victorian Pharmacy Authority
 • Pharmacy Registration Board of Western Australia

W przypadku reklam kierowanych na Australię niedozwolone jest używanie haseł związanych z lekami na receptę w reklamach ani na stronach docelowych. Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Austria

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie aptek internetowych, jeśli są zarejestrowane w Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen i nie używają haseł związanych z lekami na receptę w reklamach ani na stronach docelowych. Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Belgia

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Niedozwolone

Google nie zezwala w Belgii na reklamowanie aptek, które oferują usługi realizowania recept i dostawy produktów.

Brazylia

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie aptek internetowych, jeśli są zarejestrowane w Narodowej Agencji Inspekcji Zdrowotnej (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA) i nie promują leków na receptę w reklamach, słowach kluczowych ani na stronach docelowych. Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Kanada

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolony z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie aptek internetowych, które mają certyfikat wystawiony przez jedną z wymienionych poniżej organizacji:

Program certyfikacji i monitoringu sprzedawców z branży medycznej LegitScript (LegitScript Healthcare Merchant Certification and Monitoring Program)

 • Certyfikat apteki internetowej – dla witryn, które przyjmują cykliczne realizowanie i przekazywanie recept oraz nowe recepty lub dla aptek, które prowadzą sprzedaż wysyłkową lub innego rodzaju zdalną obsługę zamówień.

Krajowe Stowarzyszenie Izb Aptekarskich (National Association of Boards of Pharmacy, NABP)

 • VIPPS – dla aptek z pełną funkcjonalnością online obejmującą m.in. sprzedaż lub ułatwianie sprzedaży leków na receptę bądź przyjmowanie w witrynie nowych zamówień na leki na receptę.
 • .pharmacy Verified Websites Program – witryny z domeną najwyższego poziomu „.pharmacy” są dostępne dla aptek z pełną lub ograniczoną funkcjonalnością online obejmującą m.in. sprzedaż lub ułatwianie sprzedaży leków na receptę bądź usług związanych z lekami na receptę, przyjmowanie w witrynie nowych zamówień na leki na receptę oraz cykliczne realizowanie lub przekazywanie recept.
Dowiedz się więcej o certyfikatach NABP lub wystąp o ich uzyskanie. Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Chiny

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie aptek internetowych, jeśli są zarejestrowane w Departamencie Zdrowia Chin (SFDA) i nie promują leków na receptę w reklamach, słowach kluczowych ani na stronach docelowych. Reklamowanie odbioru recept i usług dostawy nie jest dozwolone. Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Usługi medyczne

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie usług medycznych w Chinach po przesłaniu wymaganych dokumentów i uzyskaniu certyfikatu Google.

Niemcy

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promocję aptek internetowych, jeśli mają licencję DIMDI i nie promują leków na receptę w reklamach ani na stronach docelowych. Google wymaga tego od wszystkich aptek, także tych, które oferują wyłącznie leki dostępne bez recepty. Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Hongkong

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie aptek internetowych, jeśli są zarejestrowane w biurze ds. leków Departamentu Zdrowia Hongkongu i nie promują leków na receptę w reklamach, słowach kluczowych ani na stronach docelowych. Reklamowanie odbioru recept i usług dostawy nie jest dozwolone. Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Indie

Produkt Dozwolony?
Producenci wyrobów farmaceutycznych

Dozwolone z ograniczeniami

Google umożliwia producentom wyrobów farmaceutycznych promowanie leków dostępnych bez recepty zgodnie z lokalnymi przepisami prawa obowiązującymi w Indiach.

Irlandia

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Niedozwolone

W Irlandii Google nie zezwala na reklamowanie aptek internetowych, które oferują usługi realizowania recept, dostawy produktów, sprzedaży produktów nieleczniczych lub konsultacji internetowych (bez uwzględniania konsultacji lekarskich).

Japonia

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie aptek internetowych w Japonii pod warunkiem, że przedstawią ważny numer „Licencji na prowadzenie działalności marketingowej”. Reklamowanie odbioru recept i usług dostawy nie jest dozwolone. Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Leki na receptę

Dozwolone z ograniczeniami

Google nie zezwala na używanie haseł związanych z lekami na receptę w tekstach reklam, słowach kluczowych i na stronach docelowych, z następującymi wyjątkami:

 • Witryny dostępne tylko dla pracowników opieki zdrowotnej, apteki tradycyjne i producenci leków mogą używać słów kluczowych będących nazwami leków na receptę.
Organizacje objęte powyższymi wyjątkami mogą skontaktować się z nami za pomocą tego formularza online.

Lekarstwa dostępne bez recepty

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie w Japonii leków dostępnych bez recepty pod warunkiem, że reklamodawca ma ważną licencję, której numer jest wyświetlany w witrynie.

Korea

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie leków dostępnych bez recepty zgodnie z lokalnymi przepisami prawa obowiązującymi w Korei Południowej.

Meksyk

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie aptek internetowych, jeśli są zarejestrowane w COFEPRIS i nie promują leków na receptę oraz leków dostępnych bez recepty w reklamach, słowach kluczowych ani na stronach docelowych. Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Holandia

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie aptek internetowych, jeśli są zarejestrowane w Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport i znajdują się w odpowiednim repozytorium online. Apteki internetowe nie mogą promować leków na receptę w reklamach ani na stronach docelowych. Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Nowa Zelandia

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie aptek internetowych, które mają akredytację Ministerstwa Zdrowia (Ministry of Health). Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Norwegia

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie aptek internetowych, jeśli są zarejestrowane w Norweskiej Agencji Leków i nie używają haseł związanych z lekami na receptę w reklamach ani na stronach docelowych. Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Polska

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Niedozwolone

Google nie zezwala na promowanie żadnych aptek internetowych, niezależnie od tego, czy oferują one usługi odbioru recept i dostawy produktów.

Rosja

Produkt Dozwolony?
Producenci wyrobów farmaceutycznych

Dozwolone z ograniczeniami

Google umożliwia producentom wyrobów farmaceutycznych promowanie leków dostępnych bez recepty zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa. Wszystkie takie promocje kierowane na Rosję muszą zawierać w reklamie jeden z następujących tekstów w języku rosyjskim: „Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.” lub „Есть противопоказания. Узнайте у врача.”, lub „Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.”, lub „Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом”. Producenci wyrobów medycznych muszą także mieć certyfikat Google.

Szwecja

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie aptek internetowych, jeśli są zarejestrowane w Szwedzkiej Agencji Wyrobów Medycznych i nie promują leków na receptę w reklamach, słowach kluczowych ani na stronach docelowych. Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Tajwan

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie aptek internetowych, jeśli są zarejestrowane w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej (Ministry of Health and Welfare) i nie promują leków na receptę w reklamach, słowach kluczowych ani na stronach docelowych. Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Wielka Brytania

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie aptek internetowych, jeśli są zarejestrowane przez Generalną Radę Farmaceutyczną (General Pharmaceutical Council – GPhC) i zatwierdzone przez Agencję Regulacyjną ds. Leków i Produktów Medycznych (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency – MHRA). Reklamodawcy nie mogą promować leków na receptę w reklamach ani na stronach docelowych. Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Stany Zjednoczone

Produkt Dozwolony?
Apteki internetowe

Dozwolony z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie aptek internetowych, które mają certyfikat wystawiony przez jedną z wymienionych poniżej organizacji:

Program certyfikacji i monitoringu sprzedawców z branży medycznej LegitScript (LegitScript Healthcare Merchant Certification and Monitoring Program)

 • Certyfikat apteki internetowej – dla witryn, które przyjmują cykliczne realizowanie i przekazywanie recept oraz nowe recepty, lub dla aptek, które prowadzą sprzedaż wysyłkową lub innego rodzaju zdalną obsługę zamówień.

Krajowe Stowarzyszenie Izb Aptekarskich (National Association of Boards of Pharmacy, NABP)

 • VIPPS – dla aptek z pełną funkcjonalnością online obejmującą m.in. sprzedaż lub ułatwianie sprzedaży leków na receptę bądź przyjmowanie w witrynie nowych zamówień na leki na receptę.
 • .Pharmacy Verified Websites Program – witryny z domeną najwyższego poziomu „.pharmacy” są dostępne dla aptek z pełną lub ograniczoną funkcjonalnością online obejmującą m.in. sprzedaż lub ułatwianie sprzedaży leków na receptę bądź usług związanych z lekami na receptę, przyjmowanie w witrynie nowych zamówień na leki na receptę oraz cykliczne realizowanie lub przekazywanie recept.

Dowiedz się więcej o certyfikatach LegitScript i NABP lub wystąp o ich uzyskanie. Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Usługi związane z leczeniem uzależnień

Dozwolony z ograniczeniami

Aby promować usługi związane z terapią dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, reklamodawca musi uzyskać certyfikat LegitScript jako dostawca usług związanych z leczeniem uzależnień.

Informacje o certyfikacie LegitScript: Nie wszystkie instytucje świadczące usługi tego typu mogą otrzymać certyfikat LegitScript. Instytucje nieposiadające certyfikatu nie mogą reklamować w Google usług związanych z leczeniem uzależnień. LegitScript pobiera opłaty za rozpatrywanie wniosków i weryfikację danych, ale w niektórych przypadkach możliwe jest zwolnienie z tej opłaty. Dowiedz się więcej o certyfikatach LegitScript lub wystąp o ich uzyskanie

Reklamodawca musi także mieć certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.

Co zrobić w razie odrzucenia reklamy?

Jeśli reklama zostanie odrzucona z powodu naruszenia tych zasad, zastosuj się do następujących wskazówek, aby rozwiązać problem:

Przyczyna odrzucenia Co to oznacza? Co mam teraz zrobić?
Wymagana certyfikacja apteki internetowej Twoja reklama, witryna lub aplikacja promuje leki na receptę lub pokrewne produkty, ale Twoje konto nie ma certyfikatu Google. Usuń ze swojej reklamy i witryny lub aplikacji wszelkie materiały promujące leki na receptę. Jeśli prowadzisz licencjonowaną aptekę internetową, możesz uzyskać certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.
Kierowanie nie jest zgodne z zasadami Twoja reklama, witryna lub aplikacja promuje leki na receptę bądź pokrewne produkty i mimo że Twoje konto ma certyfikat Google, reklama nie jest kierowana na kraj, który on obejmuje. Usuń ze swojej reklamy i witryny lub aplikacji wszelkie materiały promujące leki na receptę w sprzedaży internetowej. Możesz też zmienić w kampaniach ustawienia kierowania na lokalizację, by kierować reklamy tylko na kraj, w którym zgodnie z uzyskanym przez Ciebie certyfikatem możesz reklamować swoją aptekę. Więcej informacji o ograniczeniach obowiązujących dla krajów, na które kierujesz reklamy, znajdziesz w sekcji powyżej.
URL jest niezgodny z certyfikacją apteki internetowej Twoja reklama, witryna lub aplikacja promuje leki na receptę lub pokrewne produkty i mimo że Twoje konto ma certyfikat Google, promowana witryna lub aplikacja nie odpowiada witrynie lub aplikacji certyfikowanej przez Google. Usuń ze swojej reklamy i witryny wszelkie materiały promujące leki na receptę w sprzedaży internetowej. Możesz też zmienić reklamę, by promowała witrynę lub aplikację podaną we wniosku certyfikacyjnym. Jeśli jako aptekę internetową chcesz promować inną witrynę lub aplikację, musisz uzyskać dla niej certyfikat Google. Instrukcje, jak przesłać zgłoszenie, znajdziesz powyżej.
Wymagany numer licencji na sprzedaż leków bez recepty Twoja reklama, witryna lub aplikacja promuje leki bez recepty bez numeru licencji, co jest niedozwolone w co najmniej jednym z krajów docelowych kampanii. Usuń z reklamy i witryny lub aplikacji wszelkie odniesienia do leków bez recepty bez numeru licencji. Możesz też zmienić w kampaniach ustawienia kierowania na lokalizację, by kierować reklamy tylko na kraje, w których ta usługa jest dozwolona. Więcej informacji o ograniczeniach obowiązujących dla krajów, na które kierujesz reklamy, znajdziesz w sekcji powyżej.
Kierowanie reklam leków na receptę Twoja reklama, witryna lub aplikacja promuje leki na receptę, co jest niedozwolone w co najmniej jednym z krajów docelowych kampanii. Usuń z reklamy i witryny lub aplikacji wszelkie odniesienia do leków na receptę i sterydów. Możesz też zmienić w kampaniach ustawienia kierowania na lokalizację, by kierować reklamy tylko na kraje, w których ta usługa jest dozwolona. Więcej informacji o ograniczeniach obowiązujących dla krajów, na które kierujesz reklamy, znajdziesz w sekcji powyżej.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o zasady, daj nam znać: Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?