Zdravotní péče a léčiva

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


Dodržujeme platná nařízení týkající se inzerce v oblasti zdravotní péče a léčiv, a proto očekáváme, že všechny související reklamy a cíle budou vyhovovat všem příslušným právním předpisům a oborovým standardům. Některé druhy obsahu souvisejícího se zdravotní péčí nemohou být inzerovány vůbec, jiné jen v případě, že je inzerent certifikován Googlem a cílí jen na schválené země. Prostudujte si příslušné předpisy platné v oblastech, na které chcete cílit.

Níže uvádíme příklady obsahu týkajícího se zdravotní péče, který za určitých podmínek povolujeme. Některý obsah je k dispozici pouze ve vybraných regionech. Proto si v seznamu omezení platných v konkrétních zemích přečtěte informace o každé zemi, kde chcete inzerovat.Další informace o tom, co se stane, když naše zásady porušíte

Výrobci léčiv

Výrobcům léčiv umožňuje Google inzerovat pouze ve vybraných zemích.

Léky na předpis

Výrobci léčiv mohou propagovat léky na předpis pouze v následujících zemích: Kanada, Nový Zéland, Spojené státy. Výrobci léčiv nesmí propagovat opioidní analgetika na předpis.

Volně prodejné léky

Volně prodejné léky mohou výrobci léčiv propagovat pouze v těchto zemích: Austrálie, Brazílie, Česko, Čína, Filipíny, Francie, Hongkong, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Keňa, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Singapur, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Thajsko, USA, Vietnam.

Další výrobci a dodavatelé

Výrobci konvenčních léčivých přípravků, profesionální dodavatelé léčiv a dodavatelé protilátek, peptidů nebo směsí pro komerční laboratoře mohou inzerovat pouze v těchto zemích: Kanada, Spojené státy

Certifikace

Aby mohly internetové lékárny zobrazovat reklamy, musí být certifikovány společností Google. Pokyny k podání žádosti naleznete níže.

Neautorizované lékárny

Není povoleno:

Nabídka léků na předpis bez lékařského předpisu

Cílení na lokality, pro něž nemáte licenci

Porušení těchto zásad posuzujeme velmi přísně a považujeme je za zvlášť závažné. Zvlášť závažné porušení zásad Google Ads je porušením natolik problematickým, že je v rozporu se zákonem nebo značně poškozuje naše uživatele. Při posuzování, zda určitý inzerent nebo cílová stránka tyto zásady porušuje, můžeme zohlednit informace z mnoha různých zdrojů včetně vaší reklamy, webových stránek, účtů a informačních zdrojů třetích stran.Pokud zjistíme porušení těchto zásad, pozastavíme vám okamžitě a bez předchozího upozornění účty Google Ads a nebudete mít možnost s námi dále inzerovat. Jste-li přesvědčeni, že se jedná o omyl a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty, a je-li k obnovení dobrý důvod. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali – důkladně si promyslete jeho obsah. Další informace o pozastavených účtech

Služby související s léky na předpis

Obrázek znázorňuje zásady Google Ads pro prodej léků na předpis.

Google omezuje propagaci služeb souvisejících s online předepisováním, výdejem a prodejem léků na předpis. Těmto zásadám podléhají zejména (ne však výhradně) internetové lékárny a poskytovatelé telemedicínských služeb.

Zda inzerent takové služby propaguje, zjišťujeme na základě celé řady faktorů. Patří mezi ně obsah jeho reklam, webu nebo aplikace a nabízené produkty či služby. V zájmu bezpečnosti uživatelů i z dalších důvodů jsme při uplatňování těchto zásad velmi opatrní. Týká se to zejména vstupních stránek, jež odkazují nebo se odvolávají na obsah, který jakýmkoli způsobem vypadá jako online předepisování, výdej nebo prodej léků nebo ho umožňuje.

Země

Google povoluje propagaci některých služeb souvisejících s léky na předpis pouze v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česko, Čína, Dánsko, Francie, Hongkong, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Keňa, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Spojené království, Švédsko, Tchaj‑wan a USA.

Podrobnosti o typech služeb, které lze propagovat, a konkrétních požadavcích pro jednotlivé země najdete v zásadách pro zdravotní péči a léčiva pro jednotlivé země.

Klíčová slova

Podle těchto zásad umožňuje Google certifikovaným inzerentům podávat nabídky na klíčová slova obsahující výrazy související s léky na předpis pouze v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Česko, Dánsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Keňa, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Spojené království a USA.

Certifikace

Aby mohli inzerenti zobrazovat reklamy na služby související s léky na předpis, musí mít certifikaci od Googlu. Postup podání žádosti najdete níže. Požadavky, jejichž splnění je podmínkou certifikace, se v jednotlivých zemích liší. Podívejte se na specifická omezení pro každou zemi, ve které chcete inzerovat.

Farmaceutické termíny podléhající omezením

Obrázek znázorňuje zásady Google Ads pro léky s omezeným prodejem.

Ve většině světa společnost Google nepovoluje používat výrazy související s léky na předpis v textu reklam, na vstupních stránkách, v klíčových slovech ani ve zdrojovém kódu webové stránky.

 • U kampaní, které cílí na Kanadu, Nový Zéland a Spojené státy, mohou některé firmy (například internetové lékárny a výrobci léčiv) používat výrazy související s léky na předpis v textu reklam a na vstupních stránkách. Nepotřebujete certifikaci, abyste mohli zobrazovat své reklamy, ale potřebujete certifikaci k tomu, abyste mohli cílit na klíčová slova výrazů souvisejících s léky na předpis.Tyto firmy musí být certifikovány společností Google, aby mohly zobrazovat reklamy – viz dále v části Jak podat žádost.
 • Pokud vaše kampaně necílí na Kanadu, Nový Zéland či Spojené státy, nesmíte používat výrazy související s léky na předpis v textu reklam ani na vstupních stránkách.
 • V omezených případech a tam, kde to dovolují místní zákony, umožňuje Google výjimky z této zásady u kampaní týkajících se veřejného zdravotnictví a informovanosti o bezpečnosti od vládních nebo dobře zavedených neziskových organizací prosazujících zdravotnická témata. Pokud chcete o takovou výjimku požádat, abyste mohli používat výrazy související s léky na předpis v textu reklamy, na vstupních stránkách, v klíčových slovech nebo ve zdrojovém kódu webové stránky, kontaktujte nás.

Prostudujte si neúplný seznam léků na předpis a aktivních složek, které jsou podle těchto zásad monitorovány.

Nástroj pro odstraňování problémů: omezený farmaceutický termín

Reklama, web či aplikace propaguje léky na předpis, což minimálně v jedné ze zemí, na které vaše kampaň cílí, není povoleno.

Odstraňte z reklamy a webu či aplikace veškeré odkazy na léky na předpis a steroidy. Případně můžete změnit geografické cílení svých kampaní pouze na země, ve kterých je tato služba povolena. Podrobnosti ohledně omezení pro konkrétní cílené země naleznete ve výše uvedené části.

Omezené termíny týkající se veterinárních léčiv

U kampaní cílících na Kanadu nebo USA omezuje Google termíny týkající se veterinárních léčiv na předpis na léčiva, která jsou určena pro veterinární použití a nenesou riziko zneužívání lidmi nebo jiného zneužívání. Veterinární léčiva na předpis, u kterých hrozí riziko zneužití lidmi nebo jiného zneužití, jsou předmětem zásad pro omezené farmaceutické termíny. K zobrazování reklam certifikaci nepotřebujete, potřebujete ji však k tomu, abyste mohli cílit na klíčová slova termínů souvisejících s veterinárními léčivy na předpis v Kanadě a USA – viz část jak požádat níže.

Neschválené látky

Obrázek znázorňuje zásady Google Ads pro neschválené látky.

Bez ohledu na jakákoli tvrzení o legálnosti nepovoluje společnost Google propagaci následujícího obsahu:

 • všechny položky v tomto seznamu zakázaných léčiv a doplňků stravy (který není vyčerpávající),
 • produkty obsahující rostlinu chvojník,
 • produkty obsahující lidský hormon choriogonadotropin (hCG) a související s hubnutím či regulací tělesné hmotnosti nebo propagované v kombinaci s anabolickými steroidy,
 • bylinné přípravky a výživové doplňky s aktivními farmaceutickými nebo nebezpečnými složkami,
 • produkty, které naznačují, že jsou stejně účinné jako léky na předpis nebo regulované látky,
 • oficiálně neschválené produkty uváděné na trh způsobem, který naznačuje, že jsou bezpečné nebo účinné při prevenci či léčbě konkrétních nemocí nebo zdravotních obtíží,
 • produkty, na které se vztahují státní nebo regulační opatření či varování,
 • produkty s matoucími názvy, které připomínají neschválená léčiva, doplňky stravy či regulované látky.

Společnost Google nepovoluje nikde mimo území Spojených států propagaci produktů obsahujících hormon DHEA a nikde kromě Kanady a Spojených států nepovoluje propagaci produktů obsahujících hormon melatonin.

Další informace o monitorovaných neschválených či zavádějících léčivech a doplňcích naleznete na webu www.legitscript.com.

Nástroj pro odstraňování problémů: neschválené látky
 1. Opravte cíl reklamy. Odstraňte veškeré zmínky o látkách, které jsou těmito zásadami zakázány. Pokud nemůžete opravit cíl reklamy, aktualizujte reklamu. Stanovte takový cíl, který zásady splňuje.
 2. Upravte reklamu. Odstraňte veškerý zakázaný obsah. Pokud reklama už zásady splňuje, ale provedli jste nějaké změny v jejím cíli, pak reklamu upravte a uložte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

  Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to však může trvat i déle.

Nástroj pro odstraňování problémů: DHEA nebo melatonin
Změňte cílení na jinou lokalitu. Pokud vaše reklama splňuje základní zásady, ale ne zásady pro země, na které reklama cílí, můžete upravit geografické cílení a zobrazovat reklamu v lokalitě, kde zásady splňuje. Až nastavíte cílení kampaně na vhodné lokality, požádejte o kontrolu zamítnutých reklam a my zkontrolujeme, zda se reklamy mohou začít zobrazovat:
Požádat o kontrolu

Pokud je pro vás cílení na stávající lokality důležité, proveďte níže uvedené kroky, aby reklama i cíl splňovaly zásady.

 1. Opravte cíl reklamy. Odstraňte veškeré zmínky o látkách, které jsou těmito zásadami zakázány. Pokud nemůžete opravit cíl reklamy, aktualizujte reklamu. Stanovte takový cíl, který zásady splňuje.
 2. Upravte reklamu. Odstraňte veškerý zakázaný obsah. Pokud reklama už zásady splňuje, ale provedli jste nějaké změny v jejím cíli, pak reklamu upravte a uložte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

  Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to však může trvat i déle.

Opioidní analgetika na předpis

Společnost Google nepovoluje reklamy na opioidní analgetika na předpis s výjimkou léků určených jako substituce na podporu léčby závislosti na užívání opiátů a splňujících všechny ostatní požadavky na léky na předpis uvedené na této stránce.

V omezených případech a tam, kde to dovolují místní zákony, umožňuje Google výjimky z těchto zásad (a) u kampaní týkajících se veřejného zdravotnictví a informovanosti o bezpečnosti od vládních nebo dobře zavedených neziskových organizací prosazujících zdravotnická témata, (b) u reklam na jiné než opioidní léky, které zmiňují opioidy na předpis pouze v bezpečnostních informacích, a (c) pro certifikované poskytovatele léčby závislostí v USA.

Pokud chcete o takovou výjimku požádat, kontaktujte nás.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Spekulativní a experimentální léčebné postupy, buněčné a genové terapie

Obrázek znázorňuje zásady Google Ads pro spekulativní a experimentální léčebné postupy.

S výjimkou níže uvedených ustanovení k propagaci buněčných a genových terapií v USA nejsou povoleny následující aktivity:

 Propagace spekulativních a/nebo experimentálních léčebných postupů.

Příklady (neúplný výčet): biohacking, produkty pro svépomocné (DIY) genetické inženýrství, sady pro genovou terapii

 Propagace buněčných nebo genových terapií kromě níže uvedených výjimek.

Příklady (neúplný výčet): terapie kmenovými buňkami, buněčná terapie (jinými než kmenovými buňkami), genová terapie a podobné formy regenerativní medicíny, plazmaterapie PRP (platelet rich plasma)

V USA povoluje Google propagaci buněčných nebo genových terapií s licencí nebo schválením FDA subjektům, které mají příslušnou licenci nebo schválení FDA k uvádění takových produktů na trh. Pokud chcete o takovou výjimku požádat, kontaktujte nás.

 Google povoluje reklamy na buněčné a genové terapie, které jsou výhradně vzdělávací nebo informativní, bez ohledu na stav schválení podle předpisů.

Příklady (nejedná se o úplný výčet): akademické přednášky, vstupenky na zdravotnické konference

 

Řešení problému se zamítnutou reklamou

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Nábor dobrovolníků do klinických studií

Obrázek znázorňuje zásady Google Ads pro nábor účastníků klinických studií.

Společnost Google nepovoluje propagaci náboru dobrovolníků do klinických studií v žádné zemi s výjimkou Austrálie, Belgie, Číny, Filipín, Francie, Indonésie, Irska, Izraele, Itálie, Japonska, Kanady, Koreje, Malajsie, Německa, Nizozemska, Nového Zélandu, Singapuru, Spojeného království, Spojených států, Thajska, Tchaj-wanu a Vietnamu.

Propagační akce na nábory dobrovolníků do klinických studií nesmí propagovat léky na předpis, působit zavádějícím dojmem ohledně účinků zkoumaného výrobku ani naznačovat, že je zkoumaný výrobek bezpečný.

Nástroj pro odstraňování problémů: nábor dobrovolníků do klinických studií
Změňte cílení na jinou lokalitu. Pokud vaše reklama splňuje základní zásady, ale ne zásady pro země, na které reklama cílí, můžete upravit geografické cílení a zobrazovat reklamu v lokalitě, kde zásady splňuje. Až nastavíte cílení kampaně na vhodné lokality, požádejte o kontrolu zamítnutých reklam a my zkontrolujeme, zda se reklamy mohou začít zobrazovat:
Požádat o kontrolu

Pokud je pro vás cílení na stávající lokality důležité, proveďte níže uvedené kroky, aby vaše reklamy, webové stránky a aplikace splňovaly zásady.

 1. Opravte cíl reklamy. Odstraňte veškeré zmínky o látkách, které jsou těmito zásadami zakázány. Pokud nemůžete opravit cíl reklamy, aktualizujte reklamu. Stanovte takový cíl, který zásady splňuje.
 2. Upravte reklamu. Odstraňte veškerý zakázaný obsah. Pokud reklama už zásady splňuje, ale provedli jste nějaké změny v jejím cíli, pak reklamu upravte a uložte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

  Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to však může trvat i déle.

Domácí testy na HIV

Obrázek znázorňuje zásady Google Ads pro domácí testy na HIV.

Propagaci domácích testů na HIV Google zakazuje všude na světě s výjimkou Spojených států, Francie, Nizozemska a Velké Británie. Ve Spojených státech mohou inzerenti propagovat domácí testy na HIV schválené úřadem FDA. Ve Francii, Nizozemsku a Velké Británii mohou inzerenti propagovat domácí testy na HIV, které splňují požadavky místních právních předpisů.

Nástroj pro odstraňování problémů: domácí testy na HIV
Změňte cílení na jinou lokalitu. Pokud vaše reklama splňuje základní zásady, ale ne zásady pro země, na které reklama cílí, můžete upravit geografické cílení a zobrazovat reklamu v lokalitě, kde zásady splňuje. Až nastavíte cílení kampaně na vhodné lokality, požádejte o kontrolu zamítnutých reklam a my zkontrolujeme, zda se reklamy mohou začít zobrazovat:
Požádat o kontrolu

Pokud je pro vás cílení na stávající lokality důležité, proveďte níže uvedené kroky, aby vaše reklamy, webové stránky a aplikace splňovaly zásady.

 1. Opravte cíl reklamy. Odstraňte veškeré zmínky o látkách, které jsou těmito zásadami zakázány. Pokud nemůžete opravit cíl reklamy, aktualizujte reklamu. Stanovte takový cíl, který zásady splňuje.
 2. Upravte reklamu. Odstraňte veškerý zakázaný obsah. Pokud reklama už zásady splňuje, ale provedli jste nějaké změny v jejím cíli, pak reklamu upravte a uložte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

  Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to však může trvat i déle.

Interrupce

Země

Není povoleno:

Červené znaménko × Reklamy související s interrupcemi v těchto zemích:

Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Belgie, Belize, Bolívie, Brazílie, Dominika, Dominikánská republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Filipíny, Francie, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Itálie, Jamajka, Jemen, Jižní Korea, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Katar, Kolumbie, Kostarika, Kuvajt, Libanon, Libye, Maďarsko, Malajsie, Maroko, Martinik, Mexiko, Německo, Nikaragua, Omán, Pákistán, Palestinská území, Panama, Paraguay, Peru, Polsko, Rusko, Salvador, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Bartoloměj, Svatý Kryštof a Nevis, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Tchaj-wan, Tunisko, Ukrajina, Uruguay, Venezuela

Omezení sítě Google Ads

Pokud vaše reklamy cílí na jednu nebo více oblastí, kde nejsou reklamy související s interrupcemi povoleny, dostanou kategorii Aktivní (s omezením). To znamená, že se budou zobrazovat pouze ve schválených oblastech, přičemž pro vaši zemi mohou platit další omezení. Podrobnosti o odlišnostech zásad podle zemí se dočtete v oddílech vztahujících se ke konkrétním zemím.

Reklamy týkající se interrupcí se nebudou v Obsahové síti Google zobrazovat, a to ani ve stavu Aktivní (s omezením).

Požadavky na certifikaci a zveřejňování informací platné pro inzerenty zobrazující reklamy týkající se interrupcí

Pokud chcete v USA, Spojeném království nebo Irsku zobrazovat reklamy, které využívají dotazy související s prováděním interrupcí, musíte být nejprve certifikováni, a to jako inzerent, který interrupce přímo provádí, nebo jako inzerent, který interrupce sám neprovádí

V závislosti na vaší certifikaci Google automaticky vygeneruje jedno ze dvou upozornění, které se pak bude zobrazovat ve vašich reklamách na produkt nebo službu týkající se interrupcí: buď Provádí interrupce, nebo Neprovádí interrupce. Toto platí pro všechny formáty reklam ve vyhledávání.

Další informace o těchto zásadách a o tom, jak požádat o certifikaci

Nástroj pro odstraňování problémů: certifikace a zveřejňované informace u inzerentů zobrazujících reklamy týkající se interrupcí

 1. Pokud chcete v USA, Velké Británii a Irsku zobrazovat reklamy využívající klíčová slova související s prováděním interrupcí, musíte být nejprve certifikováni, a to jako inzerent, který interrupce přímo provádí, nebo jako inzerent, který interrupce sám neprovádí.

 2. Kontaktujte nás, abychom reklamu znovu zkontrolovali, případně reklamu upravte. Po úpravě se reklama i její cílová stránka znovu automaticky odešle ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

 3. Pokud se vám nedaří úspěšně dokončit ověření, odstraňte veškerá klíčová slova související s prováděním interrupcí.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Antikoncepce

Obrázek znázorňuje zásady Google Ads pro prodej antikoncepce.

Společnost Google nepovoluje reklamy týkající se antikoncepce nebo produktů pro léčbu neplodnosti v následujících zemích:

 • Bahrajn, Čína, Džibutsko, Egypt, Hongkong, Irák, Írán, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Libye, Malajsie, Maroko, Omán, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Thajsko, Tunisko, Ukrajina, území Palestiny
Odstraňování problémů: antikoncepce
Změňte cílení na jinou lokalitu. Pokud vaše reklama splňuje základní zásady, ale ne zásady pro země, na které reklama cílí, můžete upravit geografické cílení a zobrazovat reklamu v lokalitě, kde zásady splňuje. Až nastavíte cílení kampaně na vhodné lokality, požádejte o kontrolu zamítnutých reklam a my zkontrolujeme, zda se reklamy mohou začít zobrazovat:
Požádat o kontrolu

Pokud je pro vás cílení na stávající lokality důležité, proveďte níže uvedené kroky, aby vaše reklamy, webové stránky a aplikace splňovaly zásady.

 1. Opravte cíl reklamy. Odstraňte veškeré zmínky o látkách, které jsou těmito zásadami zakázány. Pokud nemůžete opravit cíl reklamy, aktualizujte reklamu. Stanovte takový cíl, který zásady splňuje.
 2. Upravte reklamu. Odstraňte veškerý zakázaný obsah. Pokud reklama už zásady splňuje, ale provedli jste nějaké změny v jejím cíli, pak reklamu upravte a uložte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

  Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to však může trvat i déle.

Služby pro pomoc závislým

Obrázek znázorňuje zásady Google Ads pro služby pro pomoc závislým.

Google omezuje inzerci služeb týkajících se zotavení ze závislosti na drogách a alkoholu.

Příklady služeb týkajících se zotavení ze závislosti na drogách a alkoholu: poskytovatelé klinické péče o závislé, služby podpory při zotavení, jako je bydlení v prostředí střízlivých osob, a organizace zajišťující vzájemnou pomoc, služby oslovující potenciální zákazníky a agentury doporučující služby pro pomoc závislým na drogách a alkoholu, krizové linky pro závislé na drogách a alkoholu
 
Země
 
V současnosti Google povoluje propagaci služeb týkajících se zotavení ze závislosti na drogách a alkoholu pouze v Austrálii, Irsku, na Novém Zélandu a ve Spojených státech. V jiných zemích Google reklamy na služby pro pomoc závislým nepovoluje.
 
Klíčová slova
 
Nastavovat cenové nabídky u klíčových slov souvisejících se závislostí na drogách a alkoholu umožňuje Google pouze inzerentům zobrazujícím reklamy na služby pro pomoc závislým.
 
Certifikace
 
Služby pro pomoc závislým musí být certifikovány Googlem, aby mohly zobrazovat reklamy. Seznamte se s konkrétními požadavky pro jednotlivé země uvedenými v sekci Jak se tyto zásady liší v jednotlivých zemích? Pokyny k podání žádosti najdete níže.

Zdravotní pojištění

Obrázek znázorňuje zásady Google Ads pro zdravotní pojištění.

Abyste mohli v USA inzerovat pojistné krytí v rámci zdravotního pojištění, musí vás Google certifikovat. Výjimku mají inzerenti z řad státních institucí, kteří budou už předem schváleni. Na reklamy zaměřené výhradně na zdravotní pojištění péče o chrup či zrak nebo na pojistné krytí léčebných výloh na cestách se žádná omezení nevztahují.

Příklady pojistného krytí v rámci zdravotního pojištění: individuální zdravotní pojištění, krátkodobé pojištění, pojištění na dobu určitou, zdravotní pojištění s pevnou výší odškodnění, Medicare Advantage, Medigap, Medicaid.

Inzerenti zdravotního pojištění s výjimkou státních institucí musí mít certifikaci od Googlu, jinak nemohou v USA reklamy zobrazovat. Certifikace je nezbytná u všech formátů a podkladů reklam. Podívejte se na požadavky pro USA v části Jak se tyto zásady liší v různých zemích. Pokyny k podání žádosti najdete níže.

Žádost o certifikaci týkající se produktů a služeb v oblasti zdravotní péče 

Určití inzerenti (například internetové lékárny, výrobci léčiv a další, kteří chtějí používat v textech reklam nebo na vstupních stránkách výrazy související s léky na předpis, nebo inzerenti zdravotního pojištění v USA) musí mít od Googlu certifikaci, bez které nemohou reklamy zobrazovat. Pokud je to váš případ, přečtěte si, jak o certifikaci požádat:

1. Splňte veškeré níže uvedené požadavky týkající se jednotlivých zemí. Pokud země, na kterou vaše kampaň cílí, není v seznamu uvedena, nepovolujeme v ní výrobcům léčiv propagaci léků na předpis ani volně prodejných léků.

2. Vyplňte online žádost.

 • Uveďte číslo zákazníka Google Ads, které najdete v horní části svého účtu.
 • V zájmu co nejrychlejšího vyřízení žádosti vyplňte všechny požadované údaje.
 • Pokud jste agentura a podáváte žádost jménem inzerenta, zašlete nám doklad s podrobnostmi o vašem vztahu k inzerentovi nebo držiteli licence.

Jak se tyto zásady v různých zemích liší?

Kromě výše uvedených omezení ohledně obsahu mohou platit ještě další požadavky. Záleží na tom, na kterou zemi vaše kampaň cílí. Výběrem příslušné země v níže uvedeném seznamu zobrazíte další požadavky, které musíte splnit, pokud chcete svou reklamní kampaň cílit na tuto zemi.

Austrálie

Služba Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Google povoluje propagaci internetových lékáren, které jsou registrovány u Grémia majitelů lékáren v Austrálii, v rámci programu Medicare v Austrálii, u orgánu Australian Digital Health Agency nebo jedné z následujících státních lékařských komisí v Austrálii:

 • Pharmaceutical Services, ACT
 • The Pharmacy Council of New South Wales
 • Pharmacy Premises Committee, NT
 • Pharmacy Ownership, QLD
 • Pharmacy Regulation Authority South Australia
 • Tasmanian Pharmacy Authority
 • Victorian Pharmacy Authority
 • Pharmacy Registration Board of Western Australia

U reklam cílených na Austrálii není povoleno použít v reklamě samotné ani na cílové stránce pojmy označující léčiva vydávaná na předpis.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Služby pro pomoc závislým

 Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Propagovat služby týkající se zotavení ze závislosti na drogách a alkoholu povoluje Google jen státním subjektům.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Rakousko

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Google povoluje propagaci internetových lékáren, které jsou registrovány u Spolkového úřadu pro bezpečnost ve zdravotnictví (Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen) a nepoužívají v reklamách ani na vstupních stránkách výrazy související s léky na předpis.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Belgie

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google umožňuje propagaci internetových lékáren, pokud jsou zaregistrovány u Federálního úřadu pro léčiva a zdravotní produkty. Inzerenti nejsou oprávněni v reklamách ani na vstupních stránkách propagovat léky na předpis.
Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Podívejte se, jak podat žádost.

Brazílie

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Google povoluje propagaci internetových lékáren, jsou-li registrovány u Národní agentury pro zdravotní inspekci (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA) a v reklamách, na vstupních stránkách ani v klíčových slovech nepropagují léky na předpis.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Kanada

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny, telemedicína

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google povoluje internetové lékárny, které jsou akreditovány jednou z níže uvedených organizací:

Certifikační program společnosti LegitScript pro obchodníky v oblasti zdravotní péče

 • Certifikace internetových lékáren – k dispozici pro weby, které přijímají opakovaný výdej léku na předpis, převod předpisu nebo nové předpisy, nebo pro lékárny, které vydávají léky prostřednictvím poštovní objednávky či jinou formou služby objednávání na dálku.

Asociace NABP (National Association of Boards of Pharmacy)

 • VIPPS – k dispozici lékárnám, které nabízejí veškeré služby online včetně prodeje (nebo zprostředkování prodeje) léků na předpis a příjmu objednávek na nové léky na předpis prostřednictvím svého webu.
 • Program ověřených stránek s doménou .Pharmacy – weby, jejichž doména nejvyšší úrovně obsahuje příponu .Pharmacy, jsou k dispozici lékárnám s plnou nebo omezenou nabídkou internetových služeb, mezi něž patří prodej (nebo zprostředkování prodeje) léků či služeb na předpis, příjem objednávek na nové léky na předpis prostřednictvím webu, opakovaný výdej léku na předpis nebo převod předpisu z jedné lékárny na jinou.

Google povoluje poskytovatele telemedicíny, kteří jsou akreditováni v rámci Certifikačního programu LegitScript pro obchodníky v oblasti zdravotní péče, který nabízí certifikaci pro telemedicínské služby pro weby nabízející virtuální zdravotnické služby a zprostředkovávající vydávání lékařských předpisů.

Přečtěte si další informace o certifikaci LegitScript či akreditaci NABP nebo o ně požádejte.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

 

Čína

 
Služba Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Google povoluje propagaci internetových lékáren, které jsou registrovány u čínského Státního úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (State Food and Drug Administration – SFDA) a nepropagují v reklamách, na vstupních stránkách ani v klíčových slovech léky na předpis. Propagace vyzvedávání předpisů z ordinace a donáškových služeb není povolena.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Zdravotnické služby

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

V Číně Google povoluje propagaci zdravotnických služeb inzerentům, kteří předložili požadovanou dokumentaci a získali od Googlu příslušnou certifikaci.

Česko

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google umožňuje propagaci internetových lékáren, pokud jsou registrovány u českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Inzerenti nesmějí v reklamách ani na vstupních stránkách propagovat léky na předpis.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost

Výrobci léčiv

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google povoluje výrobcům léčiv propagaci volně prodejných léčiv v České republice v souladu s místními právními předpisy. Využijte výše uvedený odkaz Jak podat žádost.

Francie

Produkt Povoleno?
Telemedicína

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google povoluje propagaci telemedicínských služeb poskytovatelům akreditovaným v rámci Certifikačního programu LegitScript pro obchodníky v oblasti zdravotní péče, který nabízí certifikaci pro telemedicínské služby firmám nabízejícím virtuální zdravotnické služby a zprostředkovávajícím vydávání lékařských předpisů. Inzerenti nesmí ve svých reklamách, na vstupních stránkách ani v klíčových slovech léky na předpis propagovat.

Získat další informace o certifikaci od společnosti LegitScript a případně o ni i požádat můžete zde.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Podívejte se, jak podat žádost.

Německo

Služba Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Google povoluje propagaci internetových lékáren (a také lékáren, prodejců léčiv a lékárenských asociací), které v reklamách ani na vstupních stránkách neinzerují léky na předpis, pokud jsou těmito subjekty:

registrovaní online prodejci léčiv (lékárny nabízející zásilkový prodej a další online prodejci léčiv evidovaní v registru online lékáren DIMDI),

licencované lékárny s platným provozním povolením,

lékárenské asociace, které zastupují licencované lékárny nebo lékárny se zásilkovým prodejem a inzerují jejich jménem.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Pokyny k podání žádosti jsou uvedeny výše.

Hongkong

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Google povoluje propagaci internetových lékáren, které jsou registrovány Úřadem pro léčiva Ministerstva zdravotnictví Hongkongu a v reklamách, na vstupních stránkách ani v klíčových slovech nepropagují léky na předpis. Propagace vyzvedávání předpisů z ordinace a donáškových služeb není povolena.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Maďarsko

Služba Povoleno?
Výrobci léčiv

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

V Maďarsku umožňuje Google výrobcům léčiv propagovat volně prodejná léčiva v souladu s místními právními předpisy. Další podmínkou je certifikace inzerentů provedená společností Google. Pokyny k podání žádosti jsou uvedeny výše.

Indie

Produkt Povoleno?
Výrobci léčiv

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

V Indii Google povoluje výrobcům léčiv propagaci volně prodejných léčiv v souladu s místními právními předpisy.

Produkty související s určováním pohlaví před narozením

Červené znaménko × Nepovoleno

Google reklamu na tyto produkty v Indii nepovoluje.

Příkaz Nejvyššího soudu (PDF)

Indonésie

Produkt Povoleno?
Výrobci léčiv

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google povoluje výrobcům léčiv propagaci volně prodejných léčiv v Indonésii v souladu s místními právními předpisy.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Pokyny k podání žádosti jsou uvedeny výše.

Irsko

Služba Povoleno?
Internetové lékárny

Nepovoleno

V Irsku Google nepovoluje propagaci internetových lékáren, které nabízejí službu vyzvedávání předpisů z ordinace, donáškové služby, prodej jiných než zdravotnických produktů nebo online poradenství (mimo konzultace s lékařem).

Služby pro pomoc závislým

 Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Propagovat služby týkající se zotavení ze závislosti na drogách a alkoholu povoluje Google jen státním subjektům.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Izrael

Služba Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Google povoluje propagaci internetových lékáren, které jsou registrovány u ministerstva zdravotnictví. Inzerenti nesmějí v reklamách ani na vstupních stránkách propagovat léky na předpis. Další podmínkou je certifikace inzerentů provedená společností Google. Pokyny k podání žádosti jsou uvedeny výše.

Japonsko

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

V Japonsku Google povoluje propagaci internetových lékáren, pokud uvedou platné číslo držitele licence pro tržní autorizaci. Propagace vyzvedávání předpisů z ordinace a donáškových služeb není povolena.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Léky na předpis

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Google nepovoluje používání výrazů souvisejících s léky na předpis v textu reklam, na vstupních stránkách ani v klíčových slovech, a to s následujícími výjimkami:

 • Weby přístupné pouze odborníkům z oblasti zdravotnictví, kamenné lékárny a výrobci léčiv mohou v klíčových slovech používat výrazy související s léky na předpis.
Splňuje-li vaše organizace podmínky těchto výjimek, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře.

Volně prodejné léky

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

V Japonsku Google povoluje reklamy propagujících volně prodejné léky, má-li inzerent platné licenční číslo a toto číslo se zobrazuje na webu.

Keňa

Služba Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Google umožňuje propagaci internetových lékáren, které jsou registrovány úřadem Pharmacy and Poisons Board. Inzerenti nesmějí v reklamách ani na vstupních stránkách propagovat léky na předpis.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Výrobci léčiv

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

V Keni umožňuje Google výrobcům léčiv propagovat volně prodejná léčiva v souladu s místními právními předpisy. Další podmínkou je certifikace inzerentů provedená společností Google. Pokyny k podání žádosti jsou uvedeny výše.

Korea

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

V Jižní Koreji povoluje Google propagaci volně prodejných léčiv v souladu s místními zákony.

Malajsie

Produkt Povoleno?
Výrobci léčiv

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google povoluje výrobcům léčiv propagaci volně prodejných léčiv v Malajsii v souladu s místními právními předpisy.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Pokyny k podání žádosti jsou uvedeny výše.

Mexiko

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Google povoluje propagaci internetových lékáren, které jsou zaregistrovány u orgánu COFEPRIS a v reklamách, na vstupních stránkách a v klíčových slovech nepropagují léky na předpis ani volně prodejné léky.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Nizozemsko

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Google povoluje propagaci internetových lékáren, které jsou zaregistrovány u Ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí a sportu (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) a jsou uvedeny na oficiálním seznamu dostupném online. Internetové lékárny nesmějí v reklamách ani na vstupních stránkách propagovat léky na předpis.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Nový Zéland

Služba Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Google povoluje propagaci internetových lékáren, které jsou akreditovány Ministerstvem zdravotnictví.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Služby pro pomoc závislým

 Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Propagovat služby týkající se zotavení ze závislosti na drogách a alkoholu povoluje Google jen státním subjektům.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Filipíny

Služba Povoleno?
Výrobci léčiv

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Na Filipínách umožňuje Google výrobcům léčiv propagovat volně prodejná léčiva v souladu s místními právními předpisy. Pokyny k podání žádosti jsou uvedeny výše.

 

Polsko

 
Služba Povoleno?
Internetové lékárny

Červené znaménko × Nepovoleno

Google nepovoluje propagaci internetových lékáren bez ohledu na to, zda nabízejí vyzvednutí předpisů a donáškovou službu.

Portugalsko

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google umožňuje propagaci internetových lékáren, pokud jsou zaregistrovány u portugalského Národního úřadu pro léčivé přípravky a zdravotnické výrobky (INFARMED: Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento). Inzerenti nesmějí v reklamách ani na vstupních stránkách propagovat léky na předpis.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost

Výrobci léčiv

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

V Portugalsku umožňuje Google výrobcům léčiv propagovat volně prodejná léčiva v souladu s místními právními předpisy. Využijte výše uvedený odkaz Jak podat žádost.

Rusko

Služba Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Google povoluje propagaci internetových lékáren, které mají licenci Federální služby pro dohled ve zdravotnictví (Roszdravnadax) a povolení k prodeji na dálku. Licence je povinná pro všechny lékárny, i když nabízejí pouze volně prodejné léky.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Výrobci léčiv

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

V této lokalitě povoluje Google výrobcům léčiv propagaci volně prodejných léčiv v souladu s místními právními předpisy. Veškerá taková propagace, která cílí na Rusko, musí v reklamě obsahovat jedno z následujících čtyř prohlášení v ruštině: „Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.“ nebo „Есть противопоказания. Узнайте у врача.“ nebo „Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.“ nebo „Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.“ Výrobci léčiv musí být navíc certifikováni společností Google.

Singapur

Produkt Povoleno?
Výrobci léčiv

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google povoluje výrobcům léčiv propagaci volně prodejných léčiv v Singapuru v souladu s místními právními předpisy.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Pokyny k podání žádosti jsou uvedeny výše.

Slovensko

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google umožňuje propagaci internetových lékáren, pokud jsou registrovány u slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečív. Inzerenti nesmějí v reklamách ani na vstupních stránkách propagovat léky na předpis.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost

Výrobci léčiv

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google povoluje výrobcům léčiv propagaci volně prodejných léčiv na Slovensku v souladu s místními právními předpisy. Využijte výše uvedený odkaz Jak podat žádost.

Jihoafrická republika

 

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny, telemedicína

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google umožňuje propagaci internetových lékáren a poskytovatelů telemedicíny, pokud splňují tyto požadavky:

Inzerenti nejsou oprávněni v reklamách ani na vstupních stránkách propagovat léky na předpis. Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

 

Švédsko

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny, telemedicína

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google umožňuje propagaci internetových lékáren a poskytovatelů telemedicíny ve Švédsku, pokud splňují tyto požadavky:

 • Lékárny jsou registrované u švédské Agentury pro zdravotnické výrobky.
 • Poskytovatelé telemedicíny jsou akreditováni v rámci Certifikačního programu společnosti LegitScript pro obchodníky v oblasti zdravotní péče, který nabízí certifikaci pro telemedicínské služby pro weby nabízející virtuální zdravotnické služby a zprostředkovávající vydávání lékařských předpisů.

Inzerenti nesmějí v reklamách, na vstupních stránkách ani v klíčových slovech propagovat léky na předpis. Přečtěte si další informace o certifikaci LegitScript nebo o ni požádejte.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Tchaj-wan

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Google povoluje propagaci internetových lékáren, které jsou registrovány u ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí a které v reklamách, na vstupních stránkách ani v klíčových slovech nepropagují léky na předpis.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Thajsko

Produkt Povoleno?
Výrobci léčiv

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google povoluje výrobcům léčiv propagaci volně prodejných léčiv v Thajsku v souladu s místními právními předpisy.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Pokyny k podání žádosti jsou uvedeny výše.

Velká Británie

Služba Povoleno?
Internetové lékárny

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Google povoluje propagaci internetových lékáren, které jsou registrovány u Generální farmaceutické rady (GPhC). Inzerenti nesmějí v reklamách ani na vstupních stránkách propagovat léky na předpis.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

USA

Produkt Povoleno?
Internetové lékárny, telemedicína

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google povoluje internetové lékárny, které jsou akreditovány jednou z níže uvedených organizací:

Certifikační program společnosti LegitScript pro obchodníky v oblasti zdravotní péče

 • Certifikace internetových lékáren – k dispozici pro weby, které přijímají opakovaný výdej léku na předpis, převod předpisu nebo nové předpisy, nebo pro lékárny, které vydávají léky prostřednictvím poštovní objednávky či jinou formou služby objednávání na dálku.

Asociace NABP (National Association of Boards of Pharmacy)

 • VIPPS – k dispozici lékárnám, které nabízejí veškeré služby online včetně prodeje (nebo zprostředkování prodeje) léků na předpis a příjmu objednávek na nové léky na předpis prostřednictvím svého webu.
 • Program ověřených stránek s doménou .Pharmacy – weby, jejichž doména nejvyšší úrovně obsahuje příponu .Pharmacy, jsou k dispozici lékárnám s plnou nebo omezenou nabídkou internetových služeb, mezi něž patří prodej (nebo zprostředkování prodeje) léků či služeb na předpis, příjem objednávek na nové léky na předpis prostřednictvím webu, opakovaný výdej léku na předpis nebo převod předpisu z jedné lékárny na jinou.

Google povoluje propagaci poskytovatelů telemedicíny, kteří jsou akreditováni v rámci Certifikačního programu LegitScript pro obchodníky v oblasti zdravotní péče, který nabízí certifikaci pro telemedicínské služby pro weby nabízející virtuální zdravotnické služby a zprostředkovávající vydávání lékařských předpisů.

Přečtěte si další informace nebo požádejte o certifikaci LegitScript či akreditaci NABP.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Služby pomoci závislým

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Abyste mohli inzerovat služby týkající se zotavení ze závislosti na drogách a alkoholu, musíte být programem LegitScript certifikováni jako poskytovatel služeb pro pomoc závislým.

O certifikaci LegitScript: Ne všechny služby pro pomoc závislým na drogách a alkoholu mají na certifikaci LegitScript nárok. Poskytovatelé služeb, kteří na certifikaci nárok nemají, nemohou na Googlu služby pro pomoc závislým na drogách a alkoholu inzerovat. Organizace LegitScript účtuje poplatek za zpracování žádostí a monitoring nových žadatelů, ale za určitých podmínek může být tento poplatek prominut. Přečtěte si další informace o certifikaci LegitScript nebo o ni požádejte.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Zdravotní pojištění

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Zdravotní pojištění mohou inzerovat státní organizace (např. státní burzy, healthcare.gov). Orgány státní správy nemusí mít pro inzerci certifikaci G2, ale musí absolvovat certifikační proces Googlu. Orgány státní správy uvádějí do polí 10 a 11 žádosti, že se jedná o žádost orgánu státní správy.

Všichni ostatní inzerenti potřebují k zobrazování reklam na zdravotní pojištění certifikaci od společnosti G2.

Certifikace od společnosti G2: Ne všichni inzerenti zdravotního pojištění mají na tuto certifikaci nárok. Ti, kteří ho nemají, nemohou na Googlu zdravotnické služby inzerovat. Zpracování a sledování žadatelů je společností G2 zpoplatněno. Přečtěte si další informace o certifikaci od G2 nebo o ni požádejte.

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Jak podat žádost.

Vietnam

Produkt Povoleno?
Výrobci léčiv

No issues detected and positive check mark icon Povoleno s omezeními

Google povoluje výrobcům léčiv s certifikací od společnosti LegitScript propagovat volně prodejné léky v souladu s místními právními předpisy.

Získat další informace o certifikaci od společnosti LegitScript a případně o ni i požádat můžete zde. Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Další informace o tom, jak podat žádost

Odstraňování problémů se zamítnutím

Pokud je reklama zamítnuta z důvodu porušení zásad, mohou vám s řešením problému pomoct následující tipy:

Důvod zamítnutí Vysvětlení Další postup
Je nutná certifikace pro služby související s léky na předpis (internetové lékárny, telemedicína). Reklama, web či aplikace propaguje léky na předpis nebo související produkty, účet však nebyl společností Google certifikován. Odstraňte z reklamy a webu či aplikace veškeré odkazy na propagaci léků na předpis. Případně pokud máte internetovou lékárnu s licencí, můžete certifikaci od společnosti Google získat — pokyny k podání žádosti naleznete výše.
Cílení neodpovídá zásadám. Reklama, web či aplikace propaguje léky na předpis nebo související produkty, a přestože váš účet získal certifikaci od společnosti Google, cílí reklama na jinou zemi, než pro kterou jste certifikaci získali. Odstraňte z reklamy a webu či aplikace veškeré odkazy na propagaci léků na předpis na internetu nebo změňte geografické cílení kampaní na zemi, pro kterou máte k propagaci své lékárny certifikaci. Podrobnosti ohledně omezení pro konkrétní cílené země naleznete ve výše uvedené části.
Adresa URL neodpovídá certifikaci internetové lékárny. Reklama, web či aplikace propaguje léky na předpis nebo související produkty, a přestože váš účet získal certifikaci od společnosti Google, web či aplikace propagované reklamou neodpovídají těm certifikovaným společností Google. Odstraňte z reklamy a webových stránek veškeré odkazy na propagaci léků na předpis online. Případně můžete změnit web či aplikaci v reklamě na ty, které jste uvedli v žádosti o certifikaci. Pokud budete chtít jako online lékárnu použít nový web nebo aplikaci, musí být také certifikované Googlem – pokyny k podání žádosti naleznete výše.
Je vyžadováno licenční číslo volně prodejných léků. Reklama, web či aplikace propaguje volně prodejné léky bez licenčního čísla, což minimálně v jedné ze zemí, na které vaše kampaň cílí, není povoleno. Odstraňte z reklamy a webu či aplikace veškeré odkazy na volně prodejné léky bez licenčního čísla nebo změňte geografické cílení kampaní na zemi, kde je tato služba povolena. Podrobnosti ohledně omezení pro konkrétní cílené země naleznete ve výše uvedené části.
Reklama cílí na léky na předpis. Reklama, web či aplikace propaguje léky na předpis, což minimálně v jedné ze zemí, na které vaše kampaň cílí, není povoleno. Odstraňte z reklamy a webu či aplikace veškeré odkazy na léky na předpis a steroidy nebo změňte geografické cílení kampaní na zemi, kde je tato služba povolena. Podrobnosti ohledně omezení pro konkrétní cílené země naleznete ve výše uvedené části.

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka