Förfalskade varor

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

Google Ads förbjuder försäljning och marknadsföring av förfalskade varor. Förfalskade varor har ett varumärke eller en logotyp som är identisk med eller i allt väsentligt överensstämmer med en annan ägares varumärke. De tar efter egenskaper hos en produkt av ett visst varumärke i syfte att framstå som äkta vara från varumärkets ägare. Den här policyn gäller innehållet i din annons och din webbplats eller app. 

Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Om du vill informera oss om annonser som marknadsför förfalskade produkter kan du anmäla dem.

Förfalskade varor

Följande är inte tillåtet:

Produkter som beskrivs som kopior, imitationer, kloner, fejk, fejkade, liknar exakt och liknande termer i samband med ett varumärke för att försöka framstå som äkta vara från varumärkets ägare

Förfalskade produkter som efterliknar egenskaperna hos varumärkesskyddade produkter i syfte att framstå som äkta vara

Exempel (ej uttömmande): icke-autentiska produkter med varumärkets märken eller logotyper

Vi ser oerhört allvarligt på överträdelser av denna policy. En allvarlig överträdelse av Google Ads-policyn är en överträdelse som är så allvarlig att den är olaglig eller utgör ett allvarligt hot mot våra användare. Vid bedömningen av om en annonsör eller destination bryter mot policyn kan vi granska information från flera källor, som din annons, din webbplats, dina konton och tredjepartskällor.  Om vi upptäcker överträdelser av denna policy stänger vi av dina Google Ads-konton vid identifiering och utan föregående varning, och du får inte annonsera med oss igen. Om du anser att det har skett ett misstag och att du inte har överträtt vår policy kan du överklaga och förklara varför. Vi återställer bara konton som kan uppvisa övertygande omständigheter. Det är därför viktigt att du tar dig tid att vara noggrann, korrekt och ärlig. Läs mer om avstängda konton.

Ytterligare information

Google Ads policy för förfalskade varor kontra Google Ads varumärkespolicy

Vår policy för förfalskningar avser de faktiska produkter som marknadsförs på webbplatsen eller appen som annonsen gäller. Vår varumärkespolicy avser användning av varumärket i annonstexten eller sökorden (i vissa fall) i själva annonsen.

Google Ads policy för förfalskade varor kontra DMCA/upphovsrätt/piratkopiering

Förfalskare gör produkter som efterliknar varumärkesfunktionerna i stället för att kopiera själva produkten (program, böcker, konstverk, filmer osv.).

Behöver du hjälp?

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?