Nhật ký thay đổi chính sách của AdSense

Google sẽ thông báo các nội dung cập nhật đối với các chính sách và quy định hạn chế cho AdSense qua nhật ký thay đổi này. Các nhà xuất bản bắt buộc phải nắm bắt mọi thay đổi đối với chính sách và luôn tuân thủ các chính sách này.

Nội dung cập nhật đối với Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google về Nội dung xuyên tạc (tháng 3 năm 2020)

Vào tháng 3 năm 2020, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google về Nội dung xuyên tạc. Nội dung cập nhật này là để làm rõ rằng chúng tôi không cho phép nội dung đưa ra tuyên bố sai sự thật và có thể làm giảm đáng kể khả năng tham gia hoặc niềm tin tưởng vào một quy trình bầu cử hoặc dân chủ.

Ngoài ra, nội dung cập nhật này cũng sẽ làm rõ rằng chúng tôi không cho phép nội dung lừa đảo người dùng thông qua các phương tiện thao túng liên quan đến chính trị, các vấn đề xã hội hoặc các vấn đề được công chúng quan tâm.

(Đăng vào tháng 2 năm 2020)

Nội dung cập nhật đối với Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google (tháng 4 năm 2020)

Vào tháng 4 năm 2020, chúng tôi sẽ cập nhật Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google để chuẩn hóa các chính sách hiện có giữa các sản phẩm dành cho nhà xuất bản liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân, hoạt động thu thập dữ liệu, thông tin công bố và sự đồng ý của người dùng. Trong khuôn khổ lần cập nhật này, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách của mình để yêu cầu các hình thức thông báo rõ ràng hơn trước khi người dùng cấp quyền chia sẻ vị trí thiết bị cho mục đích quảng cáo.

(Đăng vào tháng 2 năm 2020)

Nội dung cập nhật đối với Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google: Cờ bạc trực tuyến (tháng 1 năm 2020)

Vào tháng 1 năm 2020, Google sẽ cập nhật Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google đối với quảng cáo cờ bạc để làm rõ những nội dung được xem là "cờ bạc trực tuyến".

(Đăng vào tháng 12 năm 2019)

Cập nhật chính sách về vị trí đặt quảng cáo: Quảng cáo trên các trang yêu cầu đăng nhập (tháng 11 năm 2019)

Vào tháng 12 năm 2019, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách chương trình của Google AdSense đối với Quảng cáo trên các trang yêu cầu đăng nhập để làm rõ cách chúng tôi xử lý các yêu cầu kiếm tiền từ nội dung mà chúng tôi không thể đánh giá.

(Đăng vào tháng 11 năm 2019)

Cập nhật các Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google: Nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm (tháng 11 năm 2019)

Trong tháng 12 năm 2019, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google về Nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm.

Nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm gồm nội dung do các tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia tạo ra hoặc nội dung hỗ trợ cho các tổ chức này.

(Đăng vào tháng 11 năm 2019)

Đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa các chính sách nội dung của Google (tháng 9 năm 2019)

Vào tháng 9 năm 2019, chúng tôi sẽ đưa ra các thay đổi đối với một số chính sách nội dung trên các sản phẩm dành cho nhà xuất bản (AdSense, AdMob và Ad Manager).

Xin lưu ý rằng trong tương lai, Google sẽ thông báo những nội dung cập nhật đối với các chính sách và quy định hạn chế cho AdSense qua nhật ký thay đổi này. Các nhà xuất bản bắt buộc phải nắm bắt mọi thay đổi đối với chính sách và luôn tuân thủ các chính sách này.

Lý do chúng tôi thực hiện những thay đổi này

Một trong những nội dung mà các nhà xuất bản yêu cầu nhiều nhất là muốn chúng tôi đơn giản hóa và hợp lý hóa các chính sách của mình. Chúng tôi biết rằng nhiều người trong số các bạn sử dụng nhiều sản phẩm dành cho nhà xuất bản. Do đó, chúng tôi muốn giúp các bạn có một cái nhìn rõ ràng và dễ hiểu về cách tương tác với chính sách của chúng tôi cũng như hiểu được mức độ ảnh hưởng của các chính sách đó, bất kể bạn sử dụng sản phẩm nào.

Dưới đây là những thay đổi dự kiến:

  • Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google, trong đó quy định các loại nội dung không thể kiếm tiền thông qua mọi sản phẩm dành cho nhà xuất bản của chúng tôi. Các loại nội dung bị cấm bao gồm: Nội dung bất hợp pháp, Tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và ấu dâm, Nội dung khiêu dâm, Chủ đề người lớn trong nội dung dành cho gia đình, Nội dung sử dụng trái phép tài sản sở hữu trí tuệ, Các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng hoặc bị đe dọa, Nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm, Nội dung cho phép hành vi không trung thực, Nội dung xuyên tạc, Phần mềm độc hại hoặc phần mềm không mong muốnCô dâu đặt hàng qua thư.
  • Quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google, trong đó quy định loại nội dung sẽ nhận được các nguồn quảng cáo bị hạn chế. Các nội dung bị hạn chế bao gồm: Nội dung khiêu dâm, Nội dung gây sốc, Chất nổ, Súng, Phụ tùng súng và sản phẩm liên quan, Các loại vũ khí khác, Thuốc lá, Các chất tiêu khiển, Bán và sử dụng rượu trái phép, Cờ bạc trực tuyến, Thuốc theo toa cũng như Dược phẩm và các thực phẩm chức năng chưa được phê duyệt. Google Ads (trước đây là AdWords) sẽ tiếp tục không phân phát trên tất cả các nội dung bị hạn chế này; nội dung này sẽ chỉ nhận quảng cáo từ các sản phẩm quảng cáo khác hoặc thông qua việc sử dụng các giao dịch trực tiếp giữa nhà xuất bản và nhà quảng cáo.
  • Sự đồng bộ trên các sản phẩm dành cho nhà xuất bản của chúng tôi – điều này mang lại sự đơn giản, nhất quán và dễ hiểu, bất kể bạn chọn sử dụng sản phẩm nào.

Vai trò của bạn với tư cách là nhà xuất bản AdSense

Nội dung kiếm tiền nằm trong Quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google sẽ không còn là lỗi vi phạm chính sách nữa; thay vào đó, chúng tôi sẽ hạn chế việc quảng cáo trên nội dung đó (nếu cần), dựa trên tùy chọn của từng sản phẩm quảng cáo và/hoặc tùy chọn riêng của nhà quảng cáo. Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là không có nguồn quảng cáo nào đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo của bạn và sẽ không có quảng cáo nào xuất hiện trên nội dung bị hạn chế này. Vì vậy, mặc dù bạn có thể chọn kiếm tiền từ nội dung nằm trong Quy định giới hạn dành cho nhà xuất bản của Google, nhưng việc làm như vậy đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được ít quảng cáo hơn trên nội dung bị hạn chế này so với những nội dung không bị hạn chế khác.

Chúng tôi không cho phép kiếm tiền trên nội dung quy định trong Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google và bạn không nên đặt quảng cáo trên nội dung đó. Nếu bạn vẫn cố gắng kiếm tiền từ nội dung vi phạm chính sách, chúng tôi sẽ tạm ngưng hoặc chấm dứt (các) tài khoản của bạn.

Xin lưu ý rằng các chính sách và quy định hạn chế này sẽ được áp dụng cùng với mọi chính sách khác liên quan đến việc bạn sử dụng các sản phẩm dành cho nhà xuất bản của Google.

Việc cần làm

Hiện tại, bạn chưa cần làm gì cả. Vào tháng 9 năm 2019, khi thay đổi này có hiệu lực, chúng tôi sẽ cập nhật Trung tâm trợ giúp và Trung tâm chính sách với thông tin chi tiết đầy đủ về các chính sách và quy định hạn chế. Khi đó, vui lòng xem xét các chính sách và quy định hạn chế đã cập nhật cũng như đảm bảo rằng nội dung của bạn tuân thủ các chính sách và quy định hạn chế đó.

(Đăng vào tháng 8 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?