Ändringslogg för AdSense-policyer

Google informerar om uppdateringar i våra policyer och begränsningar för AdSense i denna ändringslogg. Alla utgivare är skyldiga att hålla sig informerade om policyändringar och att alltid följa dem.

Uppdatering av begränsningar för Google-utgivare: Hasardspel online (januari 2020)

I januari 2020 uppdateras begränsningen för Google-utgivare gällande hasardspel för att förtydliga vad vi betraktar som hasardspel online.

(upplagt i december 2019)

Uppdatering av policyer för annonsplacering: Annonser på lösenordsskyddade sidor (november 2019)

I december 2019 uppdateras Google AdSense-programpolicyn för annonser på lösenordsskyddade sidor för att förtydliga hur vi hanterar förfrågningar om intäktsgenerering från innehåll som vi inte kan utvärdera.

(Upplagt i november 2019)

Uppdatering av policyerna för Google-utgivare: Farligt eller nedsättande innehåll (november 2019)

I december 2019 uppdateras policyn för Google-utgivare gällande farligt eller nedsättande innehåll.

Uppdateringen inbegriper regler kring innehåll som har skapats av organisationer inom eller som främjar gränsöverskridande narkotikahandel.

(Upplagt i november 2019)

Förenkling och standardisering av våra innehållspolicyer (september 2019)

I september 2019 inför vi ändringar i vissa av innehållspolicyerna för våra utgivarprodukter (AdSense, AdMob och Ad Manager).

Google kommer fortsättningsvis att informera om ändringar av policyer och begränsningar för AdSense i den här ändringsloggen. Alla utgivare är skyldiga att hålla sig informerade om policyändringar och att alltid följa dem.

Varför vi inför ändringarna

Ett av de vanligaste önskemålen från våra utgivare är att vi ska förenkla och effektivisera våra policyer. Vi vet att många använder flera av våra utgivarprodukter. Vi vill på ett tydligt och enkelt sätt beskriva hur du kan efterleva våra policyer och hur de påverkar dig oavsett vilka produkter du använder.

Vad du kan förvänta dig:

  • Googles policyer för utgivare, som beskriver vilka typer av innehåll vi inte använder för intäktsgenerering i någon av våra utgivarprodukter. Dessa inkluderar policyer kring olagligt innehåll, material med sexuellt utnyttjande av barn samt pedofili, sexuellt explicit innehåll, barnförbjudna teman i familjeinnehåll, intrång i immateriella rättigheter, utrotningshotade arter, farligt eller nedsättande innehåll, möjliggörande av ohederligt beteende, vilseledande innehåll, skadlig eller oönskad programvara och postorderfruar.
  • Googles begränsningar för utgivare, som beskriver vilka typer av innehåll som har begränsade annonskällor. Dessa inkluderar begränsningar kring sexuellt innehåll, stötande innehåll, sprängämnen, skjutvapen, vapendelar och relaterade produkter, övriga vapen, tobak, partydroger, alkoholförsäljning och alkoholmissbruk, hasardspel online, receptbelagda läkemedel och otillåtna läkemedel och kosttillskott. Google Ads (tidigare AdWords) kommer inte heller fortsättningsvis att visa något av detta begränsade innehåll. Vi tar endast emot annonser från andra annonsprodukter eller via direkterbjudanden mellan utgivare och annonsörer.
  • samordning av alla våra utgivarprodukter för att göra dem enkla, enhetliga och lätta att förstå oavsett vilka produkter du väljer att använda.

Vad betyder detta för dig som AdSense-utgivare?

Intäktsgenerering som omfattas av Googles begränsningar för utgivare utgör inte längre en policyöverträdelse. I stället begränsar vi annonseringen i sådant innehåll utifrån lämplighet, beroende på preferenserna i varje annonsprodukt och/eller annonsörernas enskilda preferenser. I vissa fall innebär detta att inga annonskällor bjuder på ditt annonsutrymme och att inga annonser visas i begränsat innehåll. Du kan välja att generera intäkter från innehåll som omfattas av Googles begränsningar för utgivare, men det resulterar i att du troligen får färre annonser i det begränsade innehållet än vad du får i innehåll som inte omfattas av begränsningar.

Innehåll som omfattas av Googles policyer för utgivare får inte generera intäkter, och du får inte placera annonser i sådant innehåll. Försök att generera intäkter från innehåll som strider mot våra policyer kan resultera i att ditt konto stängs av tillfälligt eller avslutas.

Observera att dessa policyer och begränsningar gäller utöver de andra policyer som reglerar din användning av Googles utgivarprodukter.

Vad du måste göra

Inget alls just nu. När ändringarna träder i kraft i september 2019 uppdaterar vi hjälpcentret och policycentret med fullständig information om alla policyer och begränsningar. I samband med det bör du läsa igenom de uppdaterade policyerna och begränsningarna och se till att ditt innehåll uppfyller kraven.

(Upplagt i augusti 2019)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?