Policy

Ändringslogg för AdSense-policyer

Google informerar om uppdateringar i våra policyer och begränsningar för AdSense i denna ändringslogg. Alla utgivare är skyldiga att hålla sig informerade om policyändringar och att alltid följa dem.

Uppdatering av US Office of Foreign Asset Controls sanktionslista (februari 2021)

I februari 2021 kommer sidan AdSense landrestriktioner att uppdateras. Då tas Sudan bort från US Office of Foreign Asset Controls sanktionslista. Uppdateringen träder i kraft 24 februari 2021.

På grund av denna ändring blir Google AdSense tillgängligt för utgivare i Sudan. 

(Upplagt i februari 2021)

Uppdatering av policyn för Google-utgivare som gäller sexuellt explicit innehåll (februari 2021)

I februari 2021 uppdateras policyerna för Google-utgivare. Innehåll som kan tolkas som marknadsföring av sexuella tjänster mot betalning blir en egen kategori som kommer att kallas ”Sexuella handlingar mot betalning”. Vi uppdaterar dessutom exemplen ovan (prostitution, sällskaps- och eskorttjänster, intimmassage, kelwebbplatser) för att tydligt förbjuda marknadsföring av sugardejting eller sexuella arrangemang där en deltagare förväntas ge pengar, presenter, ekonomiskt stöd, mentorskap eller andra värdefulla förmåner till en annan deltagare.

(Upplagt i december 2020)

Uppdatering av policyer för Google-utgivare (september 2020)

I september 2020 uppdateras policyerna för Google-utgivare för att förbjuda intäktsgenerering från webbsidor, webbplatser och appar som inte primärt är på ett av de språk som stöds eller som inte har innehåll. Från och med den 15 september 2020 tillåter vi inte intäktsgenerering via AdSense, Ad Manager eller AdMob från nya webbplatser på språk som inte stöds eller som saknar innehåll.

(Upplagt i augusti 2020)

Uppdatering av standardavtalsvillkor (SCC) (augusti 2020)

Från och med den 12 augusti 2020 utgår Google från EU-kommissionens Standardavtalsvillkor (SCC) för överföringar av onlineannonserings- och personlig mätdata från ESS, Storbritannien och Schweiz. Avseende Tjänster som personuppgiftsbiträde uppdaterar Google villkoren för databehandling i Google Ads med Standardavtalsvillkoren för överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden i tredje land. För Tjänster som personuppgiftsansvarig uppdaterar Google villkoren för skydd av personuppgiftsansvariga och personuppgiftsansvarigas data i Google Ads med Standardavtalsvillkoren för överföring av personuppgifter till personuppgiftsansvariga i tredje land. Om det finns en relevant överföring av personuppgifter gäller de Standardavtalsvillkor som ingår i Partnerns avtal med Google.

(Upplagt i augusti 2020)

Uppdatering av policyer för Google-utgivare för vilseledande innehåll (september 2020)

I september 2020 uppdateras policyerna för Google-utgivare för vilseledande innehåll. Då blir det förbjudet att samordna med andra webbplatser eller konton och att dölja eller felaktigt framställa sin identitet eller andra väsentliga uppgifter om sig själv när innehållet rör politik eller sociala och offentliga frågor. Vi börjar tillämpa denna policy den första september 2020 i USA och den första oktober 2020 i alla andra länder. 

Vi ser oerhört allvarligt på överträdelser av denna policy. Om vi upptäcker överträdelser av denna policy resulterar det i att kontot stängs av omedelbart och utan föregående varning.

(Upplagt i juli 2020)
 

Uppdatering av farligt eller nedsättande innehåll (augusti 2020)

I augusti 2020 uppdateras Googles policyer för utgivare för farligt eller nedsättande innehåll för att förbjuda innehåll som är relaterat till en aktuell, allvarlig hälsokris och som saknar tillförlitligt vetenskapligt stöd.

(Upplagt i juli 2020)

Uppdatering av policyn Möjliggöra ohederligt beteende för Google-utgivare (augusti 2020)

I augusti 2020 uppdateras policyn Möjliggöra ohederligt beteende för Google-utgivare för att förtydliga begränsningar av annonsering och intäktsgenerering av innehåll som marknadsför spionprogram och övervakningsteknik. Den uppdaterade policyn förbjuder marknadsföring och intäktsgenerering av innehåll som gör det möjligt för användare, eller som marknadsför produkter och tjänster som gör det möjligt, att spåra eller övervaka en annan person eller personens aktivitet utan tillstånd från personen i fråga. Denna policy gäller i hela världen.

Exempel på produkter och tjänster som förbjuds (inte uttömmande)

Spionprogram och teknik som används för intim övervakning av partner, inklusive men inte begränsat till spionprogram/skadlig programvara som kan användas för att övervaka sms, telefonsamtal eller webbhistorik, GPS-spårare som specifikt marknadsförs för att spionera på eller spåra personer utan deras medgivande, marknadsföring av övervakningsutrustning (kameror, ljudinspelare, instrumentpanelskameror, barnövervakningskameror) som marknadsförs i det uttryckliga syftet att spionera.

Här ingår inte (a) privata utredningstjänster eller (b) produkter och tjänster avsedda att hjälpa föräldrar att lokalisera sina minderåriga barn.

(Upplagt i juli2020)

Uppdatering av policyer för Google-utgivare (augusti 2020)

I augusti 2020 uppdateras policyerna för Google-utgivare. Syftet är att standardisera befintliga policyer för alla våra utgivarprodukter när det gäller sexuellt utnyttjande och våld mot barn.

Vi redigerar också en del av policyspråket. Termen "intressebaserad annonsering" byts ut mot termen "anpassade annonser" och vår sekretessrelaterade policy för efterlevnad av Children’s Online Privacy Protection Act uppdateras.

(Upplagt i juli 2020)

Uppdatering av policyer för Google-utgivare beträffande vilseledande innehåll (mars 2020)

I mars 2020 uppdateras policyer för Google-utgivare beträffande vilseledande innehåll. Uppdateringen syftar till att förtydliga att vi inte tillåter innehåll med påståenden som bevisligen är falska och som på ett betydande sätt kan undergräva deltagande i eller förtroende för demokratiska val och processer.

Uppdateringen förtydligar också att vi inte tillåter innehåll som förleder användare med hjälp av manipulerade medier rörande politiska, sociala och offentliga frågor.

(Upplagt i februari 2020)

Uppdatering av policyer för Google-utgivare (april 2020)

I april 2020 uppdateras policyer för Google-utgivare. Detta är för att standardisera befintliga policyer för våra utgivarprodukter beträffande uppgifter som kan kopplas till en specifik individ, insamling av data, yppande av information och användares samtycke. I denna uppdatering ingår att vår policy efter uppdateringen kräver tydligare information då användare ska ge tillstånd att dela en enhets plats i annonseringssyfte.

(Upplagt i februari 2020)

Uppdatering av begränsningar för Google-utgivare: Hasardspel online (januari 2020)

I januari 2020 uppdateras begränsningen för Google-utgivare gällande hasardspel för att förtydliga vad vi betraktar som hasardspel online.

(upplagt i december 2019)

Uppdatering av policyer för annonsplacering: Annonser på lösenordsskyddade sidor (november 2019)

I december 2019 uppdateras Google AdSense-programpolicyn för annonser på lösenordsskyddade sidor för att förtydliga hur vi hanterar förfrågningar om intäktsgenerering från innehåll som vi inte kan utvärdera.

(Upplagt i november 2019)

Uppdatering av policyerna för Google-utgivare: Farligt eller nedsättande innehåll (november 2019)

I december 2019 uppdateras policyn för Google-utgivare gällande farligt eller nedsättande innehåll.

Uppdateringen inbegriper regler kring innehåll som har skapats av organisationer inom eller som främjar gränsöverskridande narkotikahandel.

(Upplagt i november 2019)

Förenkling och standardisering av våra innehållspolicyer (september 2019)

I september 2019 inför vi ändringar i vissa av innehållspolicyerna för våra utgivarprodukter (AdSense, AdMob och Ad Manager).

Google kommer fortsättningsvis att informera om ändringar av policyer och begränsningar för AdSense i denna ändringslogg. Alla utgivare är skyldiga att hålla sig informerade om policyändringar och att alltid följa dem.

Varför vi inför ändringarna

Ett av de vanligaste önskemålen från våra utgivare är att vi ska förenkla och effektivisera våra policyer. Vi vet att många använder flera av våra utgivarprodukter. Vi vill på ett tydligt och enkelt sätt beskriva hur du kan efterleva våra policyer och hur de påverkar dig oavsett vilka produkter du använder.

Vad du kan förvänta dig:

  • Googles policyer för utgivare, som beskriver vilka typer av innehåll vi inte använder för intäktsgenerering i någon av våra utgivarprodukter. Dessa inkluderar policyer kring olagligt innehåll, material med sexuellt utnyttjande av barn samt pedofili, sexuellt explicit innehåll, barnförbjudna teman i familjeinnehåll, intrång i immateriella rättigheter, utrotningshotade arter, farligt eller nedsättande innehåll, möjliggörande av ohederligt beteende, vilseledande innehåll, skadlig eller oönskad programvara och postorderfruar.
  • Googles begränsningar för utgivare, som beskriver vilka typer av innehåll som har begränsade annonskällor. Dessa inkluderar begränsningar kring sexuellt innehåll, stötande innehåll, sprängämnen, skjutvapen, vapendelar och relaterade produkter, övriga vapen, tobak, partydroger, alkoholförsäljning och alkoholmissbruk, hasardspel online, receptbelagda läkemedel och otillåtna läkemedel och kosttillskott. Google Ads (tidigare AdWords) kommer inte heller fortsättningsvis att visa något av detta begränsade innehåll. Vi tar endast emot annonser från andra annonsprodukter eller via direkterbjudanden mellan utgivare och annonsörer.
  • samordning av alla våra utgivarprodukter för att göra dem enkla, enhetliga och lätta att förstå oavsett vilka produkter du väljer att använda.

Vad betyder detta för dig som AdSense-utgivare?

Intäktsgenerering som omfattas av Googles begränsningar för utgivare utgör inte längre en policyöverträdelse. I stället begränsar vi annonseringen i sådant innehåll utifrån lämplighet, beroende på preferenserna i varje annonsprodukt och/eller annonsörernas enskilda preferenser. I vissa fall innebär detta att inga annonskällor bjuder på ditt annonsutrymme och att inga annonser visas i begränsat innehåll. Du kan välja att generera intäkter från innehåll som omfattas av Googles begränsningar för utgivare, men det resulterar i att du troligen får färre annonser i det begränsade innehållet än vad du får i innehåll som inte omfattas av begränsningar.

Innehåll som omfattas av Googles policyer för utgivare får inte generera intäkter, och du får inte placera annonser i sådant innehåll. Försök att generera intäkter från innehåll som strider mot våra policyer kan resultera i att ditt konto stängs av tillfälligt eller avslutas.

Observera att dessa policyer och begränsningar gäller utöver de andra policyer som reglerar din användning av Googles utgivarprodukter.

Vad du måste göra

Inget alls just nu. När ändringarna träder i kraft i september 2019 uppdaterar vi hjälpcentret och policycentret med fullständig information om alla policyer och begränsningar. I samband med det bör du läsa igenom de uppdaterade policyerna och begränsningarna och se till att ditt innehåll uppfyller kraven.

(Upplagt i augusti 2019)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt