Powiadomienie

Odwiedź Twoją stronę AdSense. Znajdziesz na niej spersonalizowane informacje o swoim koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

Zasady

Historia zmian zasad AdSense

W tej historii zmian Google informuje o aktualizacjach zasad i ograniczeń AdSense. Wydawcy są zobowiązani do śledzenia zmian i przestrzegania wszystkich zasad.

Aktualizacja polityki w zakresie zgody użytkownika z UE (lipiec 2024 r.)

Od 31 lipca 2024 r. Google poszerzy zakres polityki w zakresie zgody użytkownika z UE o użytkowników ze Szwajcarii. Klienci korzystający z usług reklamowych Google będą zobowiązani do uzyskania zgody użytkowników ze Szwajcarii na stosowanie plików cookie lub innych sposobów lokalnego przechowywania informacji, jeśli wymaga tego prawo, oraz ich zgody na zbieranie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizowania reklam. Stanowi to uzupełnienie dotychczasowych wymagań dotyczących użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii.

(Opublikowano w kwietniu 2024 r.)

Aktualizacja zasad AdSense dla wyszukiwania (marzec 2024 r.)

27 marca 2024 r. Google wprowadzi w zasadach AdSense dla wyszukiwania te zmiany:

 1. Doprecyzuje, że zapytania mogą być następstwem jednoznacznego zamiaru wyszukiwania użytkowników mającego jedno z trzech źródeł:
 2. Wprowadzi poprawki redakcyjne, aby zwiększyć przejrzystość i czytelność tych zasad. Takie zmiany nie mają wpływu na zakres tych zasad.

Wprowadzimy też nowe zasady dotyczące zintegrowanych funkcji usługi Google AdSense dla wyszukiwania, aby doprecyzować, że:

 1. Obecnie dostępny jest ten typ zintegrowanych funkcji usługi AdSense dla wyszukiwania: intencje związane z reklamami.
 2. Korzystanie ze zintegrowanych funkcji usługi AdSense dla wyszukiwania musi być zgodne z zasadami AdSense dla wyszukiwania.
 3. Zintegrowanych funkcji usługi AdSense dla wyszukiwania nie można umieszczać w treściach niezgodnych z Zasadami programu Google AdSense, w tym m.in. z Zasadami Google dotyczącymi wydawców.

(Opublikowano w marcu 2024 r.)

Aktualizacja Zasad programu AdSense (luty 2024 r.)

9 lutego 2024 r. wprowadzimy do Zasad programu AdSense nowe zasady dotyczące zdarzeń o charakterze wrażliwym.

„Zdarzenie o charakterze wrażliwym” to niespodziewana sytuacja lub niespodziewane wydarzenie, w przypadku których dostarczanie przez Google rzeczowych, prawdziwych informacji o wysokiej jakości przy jednoczesnym ograniczaniu treści o charakterze niewrażliwym i eksploatacyjnym w popularnych funkcjach oraz funkcjach umożliwiających zarabianie może być znacznie utrudnione. Jeśli wystąpi zdarzenie o charakterze wrażliwym, możemy podejmować w związku z tym różne działania.

(Opublikowano w styczniu 2024 r.)

Zmiana zasad dotyczących wydawców wideo na zasady Google dotyczące wydawców (kwiecień 2024 r.)

1 kwietnia 2024 r. zaktualizujemy zasady dotyczące wydawców wideo, które obecnie obowiązują w usługach AdSense i Ad Manager, aby obejmowały wszystkie zasoby reklamowe wideo, w tym AdMob, w ramach Zasad Google dotyczących wydawców. Rozszerzenie zasięgu ma na celu uproszczenie zasad obowiązujących w usługach Google oraz zachowanie zgodności z aktualnymi standardami branżowymi (np. IAB OpenRTB).

Więcej informacji o przyczynach wprowadzenia nowych zasad dotyczących wydawców wideo oraz omówienie najważniejszych zmian znajdziesz w artykule Aktualizacje zasad dotyczących wydawców wideo w 2024 roku.

Zaktualizowane Zasady będą obowiązywać w przypadku zasobów reklamowych wideo usług AdSense, Ad Manager i AdMob, na których zarabiasz za pomocą kodu reklamy Google („Zasoby reklamowe wideo”). Oto zaktualizowane zasady:

Precyzyjne opisywanie zasobów reklamowych

 1. Zasoby reklamowe wideo muszą zawierać deklaracje z dokładnymi sygnałami (w przypadku Ad Managera patrz Parametry adresu URL tagu reklamy VAST), w tym:
  • Słyszalność miejsca docelowego reklamy: domyślnie słyszalne lub wyciszone (w przypadku Ad Managera – parametr vpmute).
  • Typ miejsca docelowego reklamy: reklamy wideo wyświetlające treści wideo w odtwarzaczach muszą być wyraźnie zadeklarowane jako miejsca docelowe typu „In-Stream” lub „Treści towarzyszące” (w przypadku Ad Managera – parametr plcmt). Reklamy wideo, które nie wyświetlają się w miejscach docelowych będących odtwarzaczami, nie wymagają deklaracji i będą automatycznie określane przez Google na podstawie formatu zasobów reklamowych jako „Pełnoekranowe” lub „Samodzielne”.
   • In-Stream” oznacza reklamę wideo lub audio wyświetlaną w strumieniu treści wideo lub audio, które są celem wizyty użytkownika lub których użytkownik wyraźnie zażądał.

    Przykład: reklama wideo wyświetlana przed, w trakcie lub na końcu strumienia treści wideo, której zażądał użytkownik.

   • Treści towarzyszące” oznaczają reklamę wideo wyświetlaną w strumieniu treści wideo towarzyszących głównym treściom, które są celem wizyty użytkownika, przy czym treści towarzyszące nie są celem wizyty użytkownika ani też użytkownik ich wyraźnie nie zażądał. Miejsca docelowe typu „Treści towarzyszące” muszą wczytywać się w treści strony i być domyślnie wyciszone.

    Przykład: reklama wideo wyświetlana przed strumieniem wyciszonych treści (albo w jego trakcie lub na jego końcu) zajmującym małą część strony zawierającej głównie tekst.

   • Pełnoekranowe” oznacza reklamę wideo wyświetlaną bez obecności innych strumieniowych treści wideo, w punkcie przejścia między treściami, przy czym reklama wideo jest najważniejszym elementem strony i zajmuje większość widocznego obszaru.

    Przykład: reklama wideo niezależna od innych strumieniowych treści wideo, umieszczona w pełnym widoku, w naturalnej przerwie lub punkcie przejścia między treściami.

   • Samodzielne” oznacza reklamę wideo wyświetlaną bez obecności innych strumieniowych treści wideo, przy czym reklama wideo nie jest najważniejszym elementem strony.

    Przykład: reklama wideo niezależna od innych strumieniowych treści wideo, umieszczona w banerze, przy prawej krawędzi strony z artykułem.

Korzystanie z obsługiwanych implementacji

 1. Miejsca docelowe typu „In-Stream” lub „Treści towarzyszące” muszą korzystać z pakietu Google Interactive Media Ads SDK lub pakietu Google Programmatic Access Library na obsługiwanych platformach, chyba że uczestniczą w wersji beta oficjalnego programu Google.
  • Partnerzy i wydawcy nie mogą używać usług Interactive Media Ads (IMA) do zarabiania na treściach w YouTube. Żeby zarabiać na materiałach umieszczanych w YouTube, partnerzy i wydawcy muszą uczestniczyć w programie partnerskim YouTube.
 2. Pełnoekranowe lub samodzielne miejsca docelowe muszą korzystać z rozwiązań Google: tagów wydawcy Google w internecie lub pakietu SDK do reklam mobilnych Google (Ad Manager, AdMob) w aplikacjach.
  • Korzystanie z pakietu Google Interactive Media Ads SDK jest niedozwolone w przypadku pełnoekranowych i samodzielnych miejsc docelowych (z wyjątkiem miejsc docelowych w grach).

Ochrona wartości reklamodawcy

 1. Treści zasobów reklamowych wideo oraz ich elementy sterujące (np. przyciski odtwarzania, wstrzymywania, wyciszania, pomijania lub zamykania), w tym treść reklam i ich ewentualne elementy sterujące, nie mogą być ukryte czy przysłonięte ani nie mogą nie działać.
 2. W przypadku miejsc docelowych typu „In-Stream” nie można żądać ani wyświetlać reklam audio w miejscach wyciszonych.

Szanowanie użytkownika

 1. Zasoby reklamowe wideo mogą odtwarzać treści automatycznie, pod warunkiem że:
  • W danym momencie tylko jeden zasób reklamowy wideo we wszystkich typach miejsc docelowych może automatycznie odtwarzać treści z dźwiękiem.
   • Dodatkowo w przypadku miejsc docelowych typu „In-Stream” lub „Treści towarzyszące” w danym momencie tylko jeden odtwarzacz może automatycznie odtwarzać treści widoczne na ekranie.
  • Reklama nie może odtwarzać się automatycznie, dopóki nie będzie widoczne co najmniej 50% jednostki reklamowej.
 2. Zasoby reklamowe wideo mogą być przyklejone, pod warunkiem że:
  • Opcja odrzucenia jest widoczna przez cały czas trwania filmu lub treści reklamy. Ta opcja nie może być ukryta czy przysłonięta ani nie może nie działać.
  • W przypadku miejsc docelowych typu „In-Stream” lub „Treści towarzyszące” odtwarzacz musi zacząć od głównej treści i przejść do przyklejonego miejsca docelowego tylko wtedy, gdy użytkownik przewinie odtwarzacz poza stronę.

Dodatkowo w usłudze Ad Manager terminy „instream” i „In-Stream” występujące na stronach Centrum pomocy oraz w ustawieniach w usłudze odnoszą się zarówno do miejsc docelowych typu „In-Stream”, jak i „Treści towarzyszące” (zgodnie z definicją w zaktualizowanych Zasadach). Zasoby reklamowe wideo Ad Managera typu „In-Stream” lub „Treści towarzyszące” muszą być zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w zaktualizowanych Zasadach.

Zaktualizowane Zasady zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2024 r. Zapoznaj się ze zaktualizowanymi Zasadami, aby określić, czy dotyczą one Twoich zasobów reklamowych wideo. Jeśli Twoje zasoby reklamowe wideo zostały wcześniej odrzucone, ale uważasz, że po tej aktualizacji spełniają wymagania, możesz poprosić o ich sprawdzenie lub przesłać odwołanie, ale nie wcześniej niż 1 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji o przesyłaniu prośby o sprawdzenie lub odwołania znajdziesz poniżej:

(Opublikowano w listopadzie 2023 r.)

Aktualizacja zasad dotyczących wydawców wideo (listopad 2023 r.)

7 listopada 2023 r. Google zaktualizuje zasady dotyczące wydawców wideo, aby umożliwić umieszczanie reklam innych niż In-Stream w miejscach implementacji reklam przyklejonych (chodzi o reklamy inne niż In-Stream, które pozostają w stałym miejscu na ekranie).

[Opublikowano: październik 2023 r.]

Aktualizacja zasad dotyczących zasobów reklamowych z nagrodą (październik 2023 r.)

31 października 2023 r. zaktualizujemy zasady dotyczące zasobów reklamowych z nagrodą, aby stały się zasadami dotyczącymi jednostek reklamowych, które oferują nagrody. Zgodnie z nowymi zasadami zezwalamy na oferowanie nagród, które są produktami pośrednimi lub niepieniężnymi, pod warunkiem, że:

 1. Nagroda jest dostępna do wykorzystania tylko w przypadku produktu lub usługi na platformie, w witrynie lub w aplikacji wydawcy.
 2. Nagrody nie można przekazać.
 3. Nagrody, które stanowią rabat lub kupon na produkty fizyczne, nie mogą przekraczać 25% łącznej wartości produktu.

Bezpośrednie produkty pieniężne są w każdej sytuacji zabronione jako nagrody.

Na potrzeby zaktualizowanych zasad:

 • Bezpośrednie produkty pieniężne” to prawne środki płatnicze każdego rodzaju oraz inne formy płatności, które można wykorzystać bezpośrednio do zakupu towarów lub usług w świecie rzeczywistym.

  Przykłady: gotówka, kryptowaluta, karta podarunkowa

 • Produkty pośrednie lub niepieniężne” oznaczają wszystko, co ma wartość pieniężną, ale nie jest to bezpośrednia metoda płatności w świecie rzeczywistym, oraz wszystko, co nie ma wartości pieniężnej w świecie rzeczywistym.

  Przykłady: rabaty, nagrody lub punkty za lojalność, bezpłatna dostawa produktu, bezpłatny okres próbny produktu lub usługi, dodatkowe życie w grze, skórka postaci w grze.

 • Nie można przekazać” oznacza, że nagrodę może otrzymać i wykorzystać tylko użytkownik, który ją otrzymał, i nie można jej bezpośrednio wymienić na pieniądze ani przedmioty, które można by przekazać innej osobie.

  Przykłady: kod zniżkowy, punkty lojalnościowe lub produkt w grze, z którego użytkownik może skorzystać tylko po zalogowaniu na swoje konto, i którego nie można bezpośrednio zamienić na gotówkę ani użyć w celu kupienia produktu, który można by przekazać inne osobie.

Oprócz tego wprowadzimy też zmiany redakcyjne do naszych zasad, aby były bardziej przejrzyste i czytelne. Aktualizacje redakcyjne nie zmieniają zakresu tych zasad.

Zapoznaj się ze zaktualizowanymi zasadami, aby określić, czy ma to wpływ na jednostki reklamowe, które oferują nagrody. Jeśli Twoje jednostki reklamowe, które oferują nagrody, zostały wcześniej odrzucone, ale uważasz, że po aktualizacji spełniają wymagania, możesz poprosić o sprawdzenie lub złożyć odwołanie 31 października 2023 r. lub później.

Dowiedz się więcej o zgłaszaniu prośby o sprawdzenie i składaniu odwołania.

(Opublikowano w październiku 2023 r.)

Aktualizacja podejścia Google do przesyłania danych (wrzesień 2023 r.)

Firma Google uzyskała certyfikat zgodności z Ramami ochrony danych UE–USA i od 1 września 2023 r. wdrożyła je jako alternatywne rozwiązanie w zakresie przesyłania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych.

(Opublikowano we wrześniu 2023 r.)

Aktualizacja Ograniczeń Google dotyczących wydawców: treści szokujące (sierpień 2023 r.)

30 sierpnia 2023 roku zaktualizujemy sekcję poświęconą treściom szokującym w Ograniczeniach Google dotyczących wydawców, aby dodać wyjątek związany z grafikami z rozgrywki. W przypadku grafik z rozgrywki uznajemy treści za „makabryczne, drastyczne lub odrażające opisy albo obrazy” albo „prezentujące akty przemocy” tylko wtedy, gdy przedstawiają tortury, przemoc seksualną, przemoc wobec nieletnich, przemoc wobec rzeczywistych osób publicznych lub przemoc wobec osób bądź grup ze względu na cechy wiążące się z systemową dyskryminacją lub marginalizacją.

Zapoznaj się z tą aktualizacją, aby sprawdzić, czy dotyczy ona Twojej witryny lub aplikacji. Jeśli wyświetlanie reklam w Twojej witrynie lub aplikacji zostało wcześniej ograniczone ze względu na szokujące treści, ale uważasz, że po aktualizacji ograniczenia powinny zostać usunięte, możesz od 30 sierpnia 2023 r. poprosić o sprawdzenie witryny lub aplikacji albo przesłać odwołanie.

Więcej informacji o przesyłaniu prośby o sprawdzenie lub odwołania znajdziesz poniżej:

(Opublikowano w lipcu 2023 r.)

Aktualizacja zasad dotyczących AdSense dla wyszukiwania i reklam w wyszukiwarce niestandardowej (marzec 2023 r.)

W marcu 2023 r. Google zaktualizuje następujące zasady, aby doprecyzować: (a) stosowanie zasad dotyczących usług świadczonych przez Google i usług świadczonych przez dostawców innych niż Google oraz (b) działania naprawcze dotyczące usług świadczonych przez Google, jeśli będą one niezgodne z zasadami.

 1. Zasady programu AdSense dla wyszukiwania (AFS)
 2. Zasady dotyczące reklam w wyszukiwarce niestandardowej
 3. Zasady Google dotyczące reklam w wyszukiwarce niestandardowej: zapytania alternatywne

Wprowadzamy te aktualizacje w ramach naszych działań mających na celu zwiększenie czytelności i przejrzystości zasad. Zakres zasad i sposób ich egzekwowania się nie zmienią. Wydawcy nie muszą nic robić w związku z tymi zmianami.

(Opublikowano w marcu 2023 r.)

Zasady Google dotyczące wydawców (styczeń 2023 r.)

Stale dążymy do upraszczania Zasad Google dotyczących wydawców, dlatego zaktualizujemy je w styczniu 2023 r. Dodamy wówczas do ich sekcji „Wymagania i inne standardy” dotychczasowe zasady dotyczące złośliwego i niechcianego oprogramowania.

W ostatnich miesiącach wprowadziliśmy też w Zasadach Google dotyczących wydawców te 2 aktualizacje:

(Opublikowano w grudniu 2022 r.)

Aktualizacja wymagań technicznych dotyczących ramek do wyświetlania treści internetowych w aplikacjach (maj 2022 r.)

W maju 2022 roku zaktualizowaliśmy wymagania techniczne dotyczące ramek do wyświetlania treści internetowych w aplikacjach (zasady AdSensezasady Ad Managera). Deweloperzy aplikacji, którzy chcą zarabiać, publikując reklamy displayowe pochodzące z AdSense i Ad Managera, mogą używać dowolnej z dostępnych opcji lub nowego interfejsu WebView API for Ads. Więcej dowiesz się z dokumentacji dla deweloperów na Androida lub iOS.

(Opublikowano w maju 2022 r.)

Aktualizacja dotycząca Ukrainy (marzec 2022 r.)

Z powodu wojny w Ukrainie wstrzymamy możliwość zarabiania na treściach przedstawiających, negujących lub pochwalających wojnę.

(Opublikowano 23 marca 2022 r.)

Aktualizacja zasad dotyczących generowania przychodu przez media finansowane ze środków Federacji Rosyjskiej (luty 2022 r.)

Z powodu wojny w Ukrainie wstrzymujemy możliwość generowania przychodu w Google przez media finansowane ze środków Federacji Rosyjskiej.

Będziemy dalej monitorować sytuację i w razie potrzeby wprowadzać odpowiednie zmiany.

Ta zmiana zaczyna obowiązywać od razu.

(Opublikowano w lutym 2022 r.)

Aktualizacja listy sankcji nakładanych przez amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (luty 2022 r.)

Zaktualizowaliśmy listę w sekcji Zgodność z sankcjami w Zasadach Google dotyczących wydawców, tak aby uwzględniała tzw. Doniecką Republikę Ludową (DRL) i Ługańską Republikę Ludową (ŁRL) oraz była zgodna z ustaleniami Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (OFAC). Ta zmiana zaczyna obowiązywać od razu.

Strony dotyczące ograniczeń AdMob, AdSenseAd Managera związanych z krajem zostały zaktualizowane tak, aby odzwierciedlały tę zmianę.

(Opublikowano w lutym 2022 r.)

Aktualizacja zasad dotyczących treści wprowadzających w błąd dotycząca nierzetelnych i szkodliwych deklaracji (październik 2021 r.)

W listopadzie 2021 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców związane z treściami wprowadzającymi w błąd – w zasadach dotyczących nierzetelnych i szkodliwych deklaracji znajdą się nowe zapisy zakazujące publikowania treści promujących sprzeczne z konsensusem naukowym twierdzenia na temat zmian klimatycznych. Nowe zasady zaczniemy egzekwować 8 listopada 2021 r.

(Opublikowano w październiku 2021 r.)

Uproszczenie i ujednolicenie zasad (wrzesień 2021 r.)

Stale pracujemy nad upraszczaniem i ułatwianiem stosowania naszych zasad dla wydawców. W związku ze zmianami zasad dotyczących zachowania z września 2021 r. wprowadzamy nowe Centrum pomocy dotyczące zasad dla wydawców. Dzięki niemu wydawcy będą mieli lepszy dostęp do naszych zasad i będą mogli z łatwością zrozumieć ich wpływ na konta niezależnie od wykorzystywanych usług.

Zasady Google dotyczące wydawców i Ograniczenia Google dotyczące wydawców nadal będą widoczne w Centrum pomocy AdMob, AdSenseAd Managera. Z czasem przeniesiemy je do nowego Centrum pomocy dotyczącego zasad dla wydawców.

Oprócz zasad i ograniczeń Centrum pomocy dotyczące zasad dla wydawców zawiera glosariusz z najczęstszymi terminami używanymi w zasadach oraz specjalne strony poświęcone poszczególnym zasadom i ograniczeniom zawierające dodatkowe materiały, które wyjaśniają język zasad.

(Opublikowano we wrześniu 2021 r.)

Aktualizacja standardowych klauzul umownych (SKU) (październik 2021 r.)

W październiku 2021 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców związane ze standardowymi klauzulami umownymi (SKU). Ta zmiana wynika z zastosowania przez Google zaktualizowanych standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

(Opublikowano we wrześniu 2021 r.)

Uproszczenie i ujednolicenie zasad dotyczących zachowania (sierpień 2021 r.)

Stale pracujemy nad upraszczaniem i ułatwianiem stosowania naszych zasad dla wydawców. We wrześniu 2021 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców i Ograniczenia dotyczące wydawców, aby ujednolicić je z częścią naszych zasad dotyczących zachowania (czyli zasad i ograniczeń, które regulują sposób wyświetlania reklam). Ujednolicimy w ten sposób wersje zasad obowiązujących w usługach AdSense, AdMob i Ad Manager i dotyczących zakłócania reklam, wartości zasobów reklamowych oraz standardów branżowych (zbioru standardów, których przestrzegania wymagamy od naszych wydawców).

We wrześniu 2019 roku wprowadziliśmy zmiany w polityce treści w usługach dla wydawców, aby wdrożyć Zasady Google dotyczące wydawców i Ograniczenia Google dotyczące wydawców. Obecna aktualizacja to kontynuacja naszych prac.

Aktualizacja wprowadzi także dwie nowe zasady: wymóg zgodności z zasadami Better Ads Standards opracowanymi przez Coalition for Better Ads oraz zasady dotyczące nieuczciwych deklaracji.

Chcemy, aby wydawcy mieli łatwy dostęp do naszych zasad i mogli z łatwością rozumieć wpływ tych zasad na ich konta niezależnie od usług, z których korzystają. Dlatego też uruchamiamy ulepszoną wersję Centrum pomocy.

Pamiętaj, że te zasady i ograniczenia uzupełniają inne zasady regulujące korzystanie z usług Google dla wydawców.

(Opublikowano w sierpniu 2021 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców: okrucieństwo wobec zwierząt (sierpień 2021 r.)

W sierpniu 2021 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców związane z gatunkami zagrożonymi wyginięciem, aby doprecyzować, że zakazujemy publikowania treści promujących okrucieństwo lub nieuzasadnioną przemoc wobec zwierząt. W ramach tej aktualizacji połączymy zasady dotyczące gatunków zagrożonych wyginięciem i zasady dotyczące okrucieństwa wobec zwierząt w jedną kategorię zasad dotyczących okrucieństwa wobec zwierząt.

(Opublikowano w lipcu 2021 r.)

Aktualizacja zasad dotyczących treści wprowadzających w błąd (maj 2021 r.)

W maju 2021 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców związane z treściami wprowadzającymi w błąd. Wprowadzamy te zmiany, aby lepiej uporządkować zagadnienia objęte zasadami. Dwie zasady umieszczone wcześniej w sekcji „Treści niebezpieczne lub obraźliwe” znajdą się teraz w sekcji „Treści wprowadzające w błąd”. Nie zezwalają one na (1) treści promujące szkodliwe twierdzenia dotyczące zdrowia i (2) treści dotyczące obecnego kryzysu zdrowotnego, które są sprzeczne z konsensusem naukowym. Przeniesiemy je z sekcji „Treści niebezpieczne lub obraźliwe” do (nowej) sekcji „Nierzetelne deklaracje” na stronie zasad dotyczących treści wprowadzających w błąd.

Zdecydowaliśmy się na te zmiany, aby poprawić czytelność zasad i pomóc w ich zrozumieniu. Nie będą one jednak miały wpływu na obowiązujące zakazy i ograniczenia.

(Opublikowano w kwietniu 2021 r.)

Aktualizacja listy sankcji nakładanych przez amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (luty 2021 r.)

W lutym 2021 r. strona Ograniczenia AdSense związane z krajem zostanie zaktualizowana, tak aby jej treść odzwierciedlała usunięcie Sudanu z listy sankcji nakładanych przez amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Asset Control). Aktualizacja wejdzie w życie 24 lutego 2021 r.

W związku z tą zmianą usługa Google AdSense będzie dostępna dla wydawców w Sudanie.

(Opublikowano w lutym 2021 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców pod kątem treści o charakterze jednoznacznie seksualnym (luty 2021 r.)

W lutym 2021 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców. Treści, które mogą być interpretowane jako promowanie aktu seksualnego w zamian za pieniądze, staną się oddzielną kategorią „Akty seksualne w zamian za wynagrodzenie”. Ponadto zaktualizujemy przykłady (obejmujące prostytucję, usługi towarzyskie i escort, masaż intymny oraz pieszczoty intymne), by wyraźnie zakazać promowania sponsoringu lub innych układów seksualnych, w których jedna z osób oczekuje, że druga będzie przekazywać jej pieniądze, prezenty, zapewniać pomoc finansową, mentoring lub inne cenne korzyści, tak jak w przypadku tzw. sugardatingu.

(Opublikowano w grudniu 2020 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców (wrzesień 2020 r.)

We wrześniu 2020 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców, by zabronić zarabiania na stronach internetowych, witrynach i aplikacjach, których większość treści jest w nieobsługiwanym języku lub które nie zawierają treści. Od 15 września 2020 r. nie będzie można zarabiać za pomocą usług AdSense, Ad Manager lub AdMob na nowych witrynach w nieobsługiwanych językach lub niezawierających treści.

(Opublikowano w sierpniu 2020 r.)

Aktualizacja standardowych klauzul umownych (sierpień 2020 r.)

Od 12 sierpnia 2020 roku przy przenoszeniu danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, które pochodzą z internetowych usług reklamowych i pomiarowych, Google będzie korzystać ze Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. W odniesieniu do usług podmiotów przetwarzających dane Google aktualizuje Zasady przetwarzania danych Google Ads, by uwzględniały Standardowe klauzule umowne w przypadku przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym, które mają siedzibę w krajach trzecich. W odniesieniu do usług administratorów danych Google aktualizuje Warunki Google Ads dotyczące współpracy między administratorami w zakresie ochrony danych, by uwzględniały Standardowe klauzule umowne w przypadku przekazywania danych osobowych administratorom, którzy mają siedzibę w krajach trzecich. W konkretnych przypadkach przekazywania danych osobowych stosuje się Standardowe klauzule umowne stanowiące część umowy zawartej między Google a odpowiednim partnerem.

(Opublikowano w sierpniu 2020 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców pod kątem treści wprowadzających w błąd (wrzesień 2020 r.)

We wrześniu 2020 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców pod kątem treści wprowadzających w błąd, by zakazać współpracy z innymi witrynami i kontami oraz zabronić ukrywania i przedstawiania nieprawdziwych informacji na temat tożsamości wydawcy bądź innych istotnych informacji o nim, w przypadku gdy jego treści odnoszą się do polityki, kwestii społecznych lub spraw istotnych dla opinii publicznej. Te zasady zaczną obowiązywać 1 września 2020 r. w Stanach Zjednoczonych, a we wszystkich pozostałych krajach 1 października 2020 r. 

Bardzo poważnie traktujemy naruszenia tych zasad i uważamy je za rażące. Jeśli wykryjemy naruszenie tych zasad, zawiesimy Twoje konta bez wcześniejszego ostrzeżenia.

(Opublikowano w lipcu 2020 r.)
 

Aktualizacja sekcji „Treści niebezpieczne lub obraźliwe” (sierpień 2020 r.)

W sierpniu 2020 r. zaktualizujemy sekcję „Treści niebezpieczne lub obraźliwe” w Zasadach Google dotyczących wydawców. Dodamy do niej informację o tym, że nie zezwalamy na treści dotyczące obecnego kryzysu zdrowotnego, które są sprzeczne z konsensusem naukowym.

(Opublikowano w lipcu 2020 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców w zakresie umożliwiania nieuczciwego postępowania (sierpień 2020r.)

W sierpniu 2020r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców pod kątem umożliwiania nieuczciwego postępowania, by doprecyzować ograniczenia związane z reklamowaniem treści promujących programy szpiegowskie i technologie monitoringu oraz zarabianiem na takich treściach. Zaktualizowane zasady zabraniają reklamowania treści, które umożliwiają użytkownikowi śledzenie lub monitorowanie innej osoby albo jej działań bez zgody tej osoby, lub reklamują produkty i usługi, które to umożliwiają. Zabronione też będzie zarabianie na takich treściach. Nowe zasady będą obowiązywać na całym świecie.

Wybrane przykłady zakazanych produktów i usług

Programy szpiegowskie i technologie służące do inwigilowania partnera lub partnerki, m.in. programy szpiegowskie i złośliwe oprogramowanie służące do monitorowania SMS-ów, połączeń telefonicznych lub historii przeglądania; urządzenia śledzące GPS przeznaczone do szpiegowania lub śledzenia osób bez ich zgody; promowanie sprzętu do monitoringu (aparatów, rejestratorów dźwięku, kamer samochodowych, ukrytych kamer do monitoringu domu) jako urządzeń do szpiegowania.

Te zasady nie dotyczą a)prywatnych usług detektywistycznych ani b)produktów i usług związanych z lokalizowaniem i monitorowaniem niepełnoletnich dzieci przez ich rodziców.

(Opublikowano w lipcu 2020r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców (sierpień 2020 r.)

W sierpniu 2020 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców, by ujednolicić obowiązujące w naszych usługach zasady dotyczące materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci oraz ich niegodziwym traktowaniem.

Wprowadzimy też pewne zmiany redakcyjne. Wszystkie wzmianki o „reklamach opartych na zainteresowaniach” zostaną zastąpione przez „reklamy spersonalizowane”, a nasza polityka prywatności dotycząca zgodności z ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie zostanie zaktualizowana.

(Opublikowano w lipcu 2020 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców pod kątem treści wprowadzających w błąd (marzec 2020 r.)

W marcu 2020 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców pod kątem treści wprowadzających w błąd. Aktualizacja będzie uwzględniać informacje o tym, że nie zezwalamy na treści, które zawierają ewidentnie nieprawdziwe stwierdzenia i mogą negatywnie wpłynąć na udział w procesie wyborczym lub demokratycznym oraz na zaufanie społeczne w tych kwestiach.

Podkreślimy też, że nie zezwalamy na publikowanie treści, które mają na celu wprowadzenie użytkowników w błąd za pomocą sfałszowanych informacji związanych z polityką, kwestiami społecznymi lub sprawami istotnymi dla opinii publicznej.

(Opublikowano w lutym 2020 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców (kwiecień 2020 r.)

W kwietniu 2020 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców, aby ujednolicić obowiązujące w naszych usługach zasady związane z informacjami umożliwiającymi identyfikację osób, gromadzeniem i ujawnianiem danych oraz uzyskiwaniem zgody użytkownika. W zasadach znajdzie się zapis o obowiązku przekazywania użytkownikom bardziej zrozumiałych informacji, zanim wyrażą oni zgodę na udostępnianie lokalizacji swojego urządzenia w celach reklamowych.

(Opublikowano w lutym 2020 r.)

Aktualizacja Ograniczeń Google dotyczących wydawców: hazard online (styczeń 2020 r.)

W styczniu 2020 r. zaktualizujemy ograniczenie Google dotyczące wydawców związane z hazardem, by wyjaśnić, co uważamy za hazard online.

(Opublikowano w grudniu 2019 r.)

Aktualizacja zasad związanych z miejscami docelowymi reklamy: reklamy na stronach wymagających logowania (listopad 2019 r.)

W grudniu 2019 r. zaktualizujemy Zasady programu Google AdSense związane z reklamami na stronach wymagających logowania, aby wyjaśnić, jak postępujemy w przypadku żądań reklamy obok treści, których nie możemy ocenić.

(Opublikowano w listopadzie 2019 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców: treści niebezpieczne lub obraźliwe (listopad 2019 r.)

W grudniu 2019 r. zostaną zaktualizowane Zasady Google dotyczące wydawców związane z treściami niebezpiecznymi lub obraźliwymi.

Będą one obejmować treści opracowane przez międzynarodowe organizacje zajmujące się przemytem narkotyków lub wspierające te organizacje.

(Opublikowano w listopadzie 2019 r.)

Uproszczenie i ujednolicenie naszej polityki treści (wrzesień 2019 r.)

We wrześniu 2019 r. wprowadzimy zmiany w niektórych naszych politykach treści w naszych usługach dla wydawców (AdSense, AdMob i Ad Manager).

Od tej pory Google będzie informować o aktualizacjach zasad i ograniczeń AdSense w tej historii zmian. Wydawcy są zobowiązani do śledzenia zmian i przestrzegania wszystkich zasad.

Dlaczego wprowadzamy te zmiany

Wydawcy często proszą nas o uproszczenie naszych zasad. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z nich wykorzystuje kilka naszych usług. Zależy nam na tym, by nasze zasady i ich wpływ na działalność wydawców były zrozumiałe, niezależnie od usługi.

Oto, czego możesz oczekiwać:

 • Zasady Google dla wydawców określające rodzaje treści, na których nie można zarabiać, korzystając z naszych usług dla wydawców. Należą do nich: treści niezgodne z prawem, materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i pedofilią, treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, tematyka tylko dla dorosłych w treściach dla całej rodziny, treści naruszające własność intelektualną, produkty wytwarzane z gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, treści niebezpieczne lub obraźliwe, treści umożliwiające nieuczciwe zachowania, treści wprowadzające w błąd, złośliwe lub niechciane oprogramowanie i międzynarodowe usługi matrymonialne.
 • Ograniczenia dla wydawców Google określające rodzaje treści, które można reklamować tylko w niektórych źródłach. Należą do nich: treści erotyczne, szokujące treści, materiały wybuchowe, broń palna, części do broni palnej i produkty powiązane, inna broń, wyroby tytoniowe, używki, sprzedaż i nadużywanie alkoholu, hazard internetowy, leki na receptę i niezatwierdzone leki i suplementy. Google Ads (dawniej AdWords) nadal nie będzie wyświetlać reklam obok tych podlegających ograniczeniom treści. Będzie tylko otrzymywać reklamy z innych usług reklamowych lub w wyniku bezpośrednich umów między wydawcami i reklamodawcami.
 • Dostosowanie zasad we wszystkich naszych usługach dla wydawców, zapewniające prostotę, spójność i przystępność niezależnie od wybranych usług.

Co to oznacza dla Ciebie jako wydawcy AdSense

Zarabianie na treściach objętych ograniczeniami Google nie będzie już naruszać zasad. Zamiast tego ograniczymy wyświetlanie reklam obok tych treści zależnie od preferencji każdej usługi reklamowej lub preferencji poszczególnych reklamodawców. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że żadne źródła reklam nie ustalą stawek za Twoje zasoby reklamowe i przy tych objętych ograniczeniami treściach nie będą wyświetlane żadne reklamy. Jeśli więc zdecydujesz się zarabiać na treściach objętych ograniczeniami Google, prawdopodobnie będziesz wyświetlać mniej reklam przy tych treściach niż przy innych, nieobjętych ograniczeniami.

Na treściach podlegającym zasadom dla wydawców Google nie można zarabiać i nie należy umieszczać reklam przy tych treściach. Próba zarabiania na treściach naruszających zasady może spowodować zawieszenie lub usunięcie Twojego konta.

Pamiętaj, że te zasady i ograniczenia uzupełniają inne zasady regulujące korzystanie z usług Google dla wydawców.

Co musisz zrobić

Na razie nic. Centrum pomocy i Centrum zasad zostaną zaktualizowane we wrześniu 2019 r., gdy zaczną obowiązywać nowe zasady i ograniczenia. Zapoznaj się ze zaktualizowanymi zasadami i ograniczeniami, kiedy uzyskasz do nich dostęp, i upewnij się, że Twoje treści ich nie naruszają.

(Opublikowano w sierpniu 2019 r.)

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Twoja strona AdSense

Przedstawiamy Twoją stronę AdSense – znajdziesz tam informacje i możliwości dostosowanych do Twojego konta, które pomogą Ci odnosić sukces z AdSense.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne