Retningslinjer

Logg over endringer i retningslinjene for AdSense

I denne endringsloggen informerer Google om oppdateringer av retningslinjene og begrensningene for AdSense. Publisister må holde seg oppdatert om endringer i retningslinjene og til enhver tid overholde retningslinjene.

Oppdatering av sanksjonslisten til Office of Foreign Asset Control (OFAC), en avdeling i det amerikanske føderale finansdepartementet (februar 2021)

I februar 2021 oppdaterer vi siden hvor vi forklarer de landsspesifikke begrensningene i AdSense, for å gjenspeile det at OFAC har fjernet Sudan fra sanksjonslisten sin. Denne oppdateringen trer i kraft 24. februar 2021.

Publisister i Sudan kan dermed bruke Google AdSense. 

(Lagt ut i februar 2021)

Oppdatering av informasjon om seksuelt eksplisitt innhold i Googles retningslinjer for publisister (februar 2021)

I februar 2021 oppdaterer vi Googles retningslinjer for publisister. Innhold som kan oppfattes som markedsføring av seksuelle handlinger mot betaling, faller nå inn under den nye kategorien «Seksuelle handlinger mot kompensasjon». Vi kommer dessuten til å oppdatere eksemplene vi lister opp (prostitusjon, selskaps- og eskortetjenester, intimmassasje, nettsteder der fysisk kontakt tilbys), for tydelig å forby markedsføring av sugardating eller seksuelle opplegg der den ene parten er forventet å gi gaver, penger, økonomisk støtte, mentorveiledning eller andre verdifulle goder til den andre parten (f.eks. såkalt sugardating).

(Lagt ut i desember 2020)

Oppdatering av Googles retningslinjer for publisister (september 2020)

I september 2020 oppdaterer vi Googles retningslinjer for publisister for å forby inntektsgenerering fra nettsider, nettsteder eller apper med innhold som ikke hovedsakelig er på et av språkene vi støtter, eller som ikke har innhold. Fra og med 15. september 2020 er det ikke mulig å tjene penger på nye nettsteder ved hjelp av AdSense, Ad Manager eller AdMob på språk som ikke støttes, eller hvis nettstedene ikke har innhold.

(Lagt ut i august 2020)

Oppdatering av standard personvernbestemmelser (august 2020)

Fra og med 12. august 2020 baserer Google seg på EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser for overføring fra EØS-land, Storbritannia og Sveits av personopplysninger knyttet til annonsering og måling på nettet. For tjenester utført av databehandler oppdaterer Google vilkårene for databehandling i Google Ads slik at de omfatter standard personvernbestemmelser for overføring av personopplysninger til databehandlere i tredjeland. For tjenester utført av behandlingsansvarlig oppdaterer vi personvernreglene for behandlingsansvarlig i Google Ads slik at de omfatter standard personvernbestemmelser for overføring av personopplysninger til behandlingsansvarlige i tredjeland. Ved overføring av personopplysninger som omfattes av EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser, gjelder disse bestemmelsene, som er innlemmet i samarbeidspartnerens avtale med Google.

(Lagt ut i august 2020)

Oppdatering av Googles retningslinjer for publisister knyttet til villedende innhold (september 2020)

I september 2020 oppdaterer vi Googles retningslinjer for publisister knyttet til villedende innhold. Hensikten med dette er å forby publisister fra å samarbeide med andre kontoer eller nettsteder med det formål å skjule eller feilaktig fremstille identiteten sin eller annen informasjon av avgjørende betydning om seg selv, i tilfeller der det aktuelle innholdet er relatert til politikk, samfunnsspørsmål eller saker av offentlig interesse. Vi begynner å håndheve disse retningslinjene 1. september 2020 i USA og 1. oktober 2020 i alle andre land. 

Vi tar brudd på disse retningslinjene svært alvorlig, og vi anser dem som grove brudd. Hvis vi oppdager brudd på disse retningslinjene, suspenderer vi kontoene dine umiddelbart, uten forutgående varsel.

(Lagt ut i juli 2020)
 

Oppdatering av retningslinjene om farlig eller nedsettende innhold (august 2020)

I august 2020 oppdaterer vi Googles retningslinjer for publisister om farlig eller nedsettende innhold. Hensikten med dette er å forby innhold som er relatert til en nåværende, alvorlig folkehelsekrise, som går imot offisiell, vitenskapsbasert konsensus.

(Lagt ut i juli 2020)

Oppdatering av Googles retningslinjer for publisister knyttet til innhold som muliggjør uærlig atferd (august 2020)

I august 2020 oppdaterer vi den delen av Googles retningslinjer for publisister som omhandler innhold som muliggjør uærlig atferd. Hensikten med dette er å tydeliggjøre hvilke begrensninger som regulerer annonsering for og inntektsgenerering av spionprogrammer og overvåkningsteknologi. I henhold til de oppdaterte retningslinjene tillates ikke markedsføring eller inntektsgenerering av innhold som gjør det mulig for brukere – eller produkter eller tjenester som gjør det mulig for brukere – å spore eller overvåke en annen person eller vedkommendes aktiviteter, uten at denne personen har gitt autorisasjon til dette.Disse retningslinjene får global virkning.

Eksempler på produkter og tjenester som forbys (listen er ikke uttømmende)

teknologi og spionprogrammer som brukes til overvåking av intime partnere, inkludert, men ikke begrenset til, spionprogrammer og skadelig programvare som kan brukes til å overvåke SMS-er, telefonsamtaler eller nettleserlogger, GPS-sporere som markedsføres spesifikt som spionutstyr eller løsninger for å spore noen uten samtykke, markedsføring av overvåkingsutstyr (kameraer, lydopptakere, dashbordkameraer og babymonitorer) som spesifikt markedsføres som spionutstyr

Dette omfatter ikke (a) private etterforskningstjenester eller (b) produkter eller tjenester som er utviklet for at foreldre skal kunne spore eller overvåke mindreårige barn.

(Publisert i juli 2020)

Oppdatering av Googles retningslinjer for publisister (august 2020)

I august 2020 oppdateres Googles retningslinjer for publisister for å standardisere de nåværende retningslinjene knyttet til seksuelt misbruk og utnyttelse av barn for alle publisistproduktene våre.

Vi kommer også til å gjøre noen redaksjonelle endringer i ordlyden i retningslinjene. Alle omtaler av «interessebasert annonsering» erstattes med «personlig tilpasset annonsering», og personvernreglene våre for overholdelse av Children's Online Privacy Protection Act blir oppdatert.

(Publisert i juli 2020)

Oppdatering av Googles retningslinjer for publisister knyttet til villedende innhold (mars 2020)

I mars 2020 oppdateres Googles retningslinjer for publisister knyttet til villedende innhold. Oppdateringen gjennomføres for å tydeliggjøre at vi ikke tillater bruk av innhold der det fremsettes påstander som beviselig er feilaktige og i vesentlig grad kan undergrave deltakelsen i eller tilliten til valg eller en annen demokratisk prosess.

Med denne oppdateringen tydeliggjøres det også at vi ikke tillater bruk av innhold som kan villede brukere gjennom manipulerte medier i tilknytning til politikk, sosiale spørsmål eller saker av offentlig interesse.

(Lagt ut i februar 2020)

Oppdatering av Googles retningslinjer for publisister (april 2020)

I april 2020 oppdateres Googles retningslinjer for publisister for å standardisere de nåværende retningslinjene for alle publisistproduktene våre knyttet til personlig identifiserende informasjon, datainnsamling, videreformidling og brukersamtykke. Som en del av dette tiltaket oppdaterer vi retningslinjene slik at brukerne får se tydeligere varsler før de gir tillatelse til at plasseringen av enhetene deres deles i forbindelse med annonsering.

(Lagt ut i februar 2020)

Oppdatering av begrensningene for Google-publisister: Nettgambling (januar 2020)

I januar 2020 oppdateres begrensningene for Google-publisister hva angår gambling for å tydeliggjøre hva vi anser som «nettgambling».

(Lagt ut i desember 2019)

Oppdatering av retningslinjer for annonseplassering: Annonser på passordbeskyttede sider (november 2019)

I desember 2019 oppdateres programretningslinjene for Google AdSense for Annonser på passordbeskyttede sider for å tydeliggjøre hvordan vi håndterer forespørsler om å tjene penger på innhold som vi ikke kan evaluere.

(Lagt ut i november 2019)

Oppdatering av Googles retningslinjer for publisister: farlig eller nedsettende innhold (november 2019)

I desember 2019 oppdateres vilkårene for farlig eller nedsettende innhold i Googles retningslinjer for publisister.

Disse endringene omfatter innhold fra eller til støtte for transnasjonale organisasjoner innenfor narkotikahandel.

(Lagt ut i november 2019)

Forenkling og standardisering av retningslinjene våre for innhold (september 2019)

I september 2019 lanserer vi endringer av noen av retningslinjene for innhold for alle publisistproduktene våre (f.eks. AdSense, AdMob og Ad Manager).

Fra nå av informerer Google om oppdateringer av retningslinjene og begrensningene for AdSense i denne endringsloggen. Publisister må holde seg oppdatert om endringer i retningslinjene og til enhver tid overholde retningslinjene.

Årsaken til endringene

En av de hyppigste forespørslene vi får fra publisister, er om vi kan effektivisere retningslinjene våre og gjøre dem enklere. Vi vet at mange av dere bruker flere av publisistproduktene våre, og vi ønsker at det skal være enkelt å forstå hvordan retningslinjene våre skal tolkes, og hvordan dere berøres av dem, uansett hvilke produkter dere bruker.

Dette kan dere forvente:

  • Googles retningslinjer for publisister, som inneholder informasjon om innholdstypene det ikke er tillatt å tjene penger på via noen av publisistproduktene våre. Disse omfatter retningslinjer for følgende innholdstyper: ulovlig innhold, innhold som dreier seg om misbruk av barn og pedofili, seksuelt eksplisitt innhold, voksen tematikk i familieinnhold, innhold som bryter med opphavsretten, innhold der det promoteres, selges eller reklameres for produkter som kommer fra utrydningstruede arter, farlig eller nedsettende innhold, innhold som muliggjør uærlig atferd, villedende innhold, skadelig eller uønsket programvare samt postordrebruder.
  • Googles begrensninger for publisister, som inneholder informasjon om hvilke innholdstyper som mottar begrensede annonseringskilder. Disse omfatter begrensninger for følgende innholdstyper: seksuelt innhold, sjokkerende innhold, innhold om sprengstoff, våpen, våpendeler og relaterte produkter, innhold om andre våpen, tobakk, rusmidler, salg og misbruk av alkohol, nettgambling, reseptbelagte legemidler samt ikke-godkjente legemidler og kosttilskudd. Google Ads (tidligere kalt AdWords) blir fortsatt ikke vist i det begrensede innholdet. Annonser kan bare mottas fra andre annonseringsprodukter eller gjennom direkte avtaler mellom publisister og annonsører.
  • Alle publisistproduktene våre justeres, for å sørge for at de er brukervennlige og konsekvente å benytte, uavhengig av hvilke produkter som benyttes.

Hva dette innebærer for deg som AdSense-publisist

Det blir ikke lenger ansett som brudd på retningslinjene å tjene penger på innhold som faller inn under Googles begrensninger for publisister. I stedet kommer vi til å begrense annonseringen i slikt innhold etter behov, ut fra innstillingene for de ulike annonseringsproduktene og/eller annonsørenes individuelle innstillinger. I noen tilfeller kommer dette til å bety at ingen annonseringskilder kommer til å by på beholdningen din, og ingen annonser blir da vist i det begrensede innholdet. Du kan velge å tjene penger på innhold som omfattes av Googles begrensninger for publisister, men det betyr at du sannsynligvis kommer til å få mindre annonsering i dette begrensede innholdet enn du får i annet, ubegrenset innhold.

Det er ikke tillatt å tjene penger på innhold som faller inn under Googles retningslinjer for publisister, og du skal ikke plassere annonser i slikt innhold. Forsøk på å tjene penger på innhold som bryter med retningslinjene, kan føre til at kontoen din blir sperret midlertidig eller avsluttet.

Vær oppmerksom på at disse retningslinjene og begrensningene kommer til å gjelde i tillegg til eventuelle andre retningslinjer som styrer bruken din av Googles publisistprodukter.

Dette må du gjøre

Du trenger foreløpig ikke å gjøre noe. Brukerstøtten og retningslinjesenteret blir oppdatert i september 2019 når endringene trer i kraft, med fullstendig informasjon om retningslinjene og begrensningene. Da må du gjennomgå de oppdaterte retningslinjene og begrensningene, og sørge for at innholdet ditt er i tråd med dem.

(Lagt ut i august 2019)

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt