Assegureu-vos de visitar La meva pàgina d'AdSense, on trobareu informació personalitzada sobre el vostre compte que us ajudarà a obtenir bons resultats amb AdSense.

Polítiques

Registre de canvis en les polítiques d'AdSense

Google anuncia les actualitzacions de les polítiques i les restriccions d'AdSense en aquest registre de canvis. Els editors estan obligats a estar al corrent dels canvis que fem a les polítiques i a complir-les en tot moment.

Actualitzacions de les polítiques d'AdSense per a cerques i dels anuncis de cerca personalitzada (març de 2023)

Google actualitzarà les polítiques següents el març de 2023 per aclarir millor: (a) l'aplicació de les polítiques als serveis proporcionats per Google i als serveis no proporcionats per Google; i (b) les accions correctives als serveis proporcionats per Google en cas d'incompliment de les polítiques.

  1. Polítiques d'AdSense per a cerques (AFS)
  2. Polítiques dels anuncis de cerca personalitzada
  3. Política dels anuncis de cerca personalitzada de Google: consultes alternatives de cerca

Aquestes actualitzacions formen part dels nostres esforços continus per aclarir les nostres polítiques, i fer-les més entenedores i transparents. No hi ha cap canvi en l'abast de les polítiques ni en la manera com s'apliquen. Els editors no cal que facin res com a conseqüència d'aquestes actualitzacions.

(Publicat el març de 2023)

Polítiques per a editors de Google (gener de 2023)

El gener de 2023, Google actualitzarà les polítiques per a editors de Google a fi d'incloure la nostra política existent de programari maliciós i no desitjat a les polítiques per a editors de Google: requisits i altres estàndards com a part dels nostres esforços continus per simplificar i optimitzar les polítiques.

Durant els darrers mesos, Google també ha fet les dues actualitzacions següents a les polítiques per a editors de Google:

(Publicat el desembre de 2022)

Update to technical requirements for web content viewing frames for apps (May 2022)

In May 2022, the technical requirements for web content viewing frames for apps were updated (AdSense policy, Ad Manager policy). App developers who want to monetize by publishing AdSense and Ad Manager display ads can use any of the existing options or use the new WebView API for Ads option. Learn more in the developer documentation for Android and iOS.

(Posted May 2022)

Actualització relacionada amb Ucraïna (març de 2022)

A causa de la guerra a Ucraïna, posarem en pausa la monetització del contingut que exploti, ignori o justifiqui la guerra. 

(Publicat el 23 de març de 2022)

Actualització de la monetització de mitjans finançats per l'estat de la Federació Russa (febrer de 2022)

Atesa la guerra a Ucraïna, posem en pausa la monetització de Google de mitjans finançats per l'estat de la Federació Russa. 

Continuarem supervisant la situació de manera activa i fent els ajustos que siguin necessaris.

Aquesta acció té efecte immediat. 

(Publicat el febrer de 2022)

Actualització de la llista de sancions de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers dels Estats Units (febrer de 2022)

La llista Compliment de les sancions de les polítiques per a editors de Google s'ha actualitzat per reflectir l'addició de les denominades República Popular de Donetsk (DNR) i República Popular de Lugansk (LNR), a fi de complir la decisió de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC) del Departament del Tresor dels Estats Units. Aquesta addició és efectiva de manera immediata. 

Les pàgines de restricció per país per a AdMob, AdSense i Ad Manager també s'han actualitzat per reflectir aquest canvi. 

(Publicat el febrer de 2022)

Actualització de la política de contingut falsejat per a afirmacions poc fiables i perjudicials (octubre de 2021)

El novembre de 2021, la política per a editors de Google aplicable al contingut falsejat relativa a les afirmacions poc fiables i perjudicials s'actualitzarà perquè inclogui una política nova que prohibeix el contingut que promou afirmacions sobre el canvi climàtic que siguin contràries al consens científic de fonts fiables. Començarem a aplicar la política actualitzada a partir del 8 de novembre de 2021.

(Publicat l'octubre de 2021)

Simplificació i estandardització de les nostres polítiques (setembre de 2021)

Com a part dels esforços continus que fem per simplificar i optimitzar les nostres polítiques per als editors, i juntament amb els canvis de les polítiques de comportament que vam introduir el setembre de 2021, llançarem un nou Centre d'ajuda de les polítiques per a editors. Aquest nou Centre d'ajuda permetrà als nostres editors accedir a les nostres polítiques i entendre com els afecten, independentment dels productes que facin servir.

Podreu continuar consultant les polítiques i les restriccions per a editors de Google als Centres d'ajuda d'AdMob, d'AdSense i d'Ad Manager. Anirem migrant i consolidant les polítiques i restriccions per a editors al nou Centre d'ajuda de les polítiques per a editors.

A més de les polítiques i restriccions, el Centre d'ajuda de les polítiques per a editors inclou un glossari que defineix els termes més habituals que s'utilitzen en la redacció de les polítiques i en les pàgines especials de cada política i restricció, amb material explicatiu addicional per ajudar a aclarir la redacció de les polítiques.

(Publicat el setembre de 2021)

Actualització de les clàusules contractuals tipus (SCC) (octubre de 2021)

L'octubre de 2021, la política per a editors de Google relacionada amb les clàusules contractuals tipus (SCC) s'actualitzarà a causa de la implementació per part de Google de les SCC actualitzades de la Comissió Europea.

(Publicat el setembre de 2021)

Simplificació i estandardització de les nostres polítiques de comportament (agost de 2021)

El setembre de 2021, com a part dels nostres esforços continus per simplificar i optimitzar les nostres polítiques per a editors, les polítiques i les restriccions per a editors de Google s'actualitzaran a fi d'incloure versions unificades d’algunes de les nostres polítiques de comportament (és a dir, les polítiques o restriccions que regeixen com s'implementen els anuncis). Aquestes versions unificades combinen versions de polítiques que hem tingut a AdSense, AdMob i Ad Manager, que fan referència a les interferències dels anuncis, al valor de l'inventari i als estàndards del sector (un recull d'estàndards que exigim als editors que compleixin).

El setembre de 2019 vam introduir canvis en les polítiques de continguts de tots els nostres productes per a editors a fi d'incloure les polítiques i les restriccions per a editors de Google. Aquesta actualització és una continuació d'aquest esforç constant.

Com a part addicional d'aquesta actualització, també llançarem dues polítiques noves: el compliment dels estàndards Better Ads de la Coalition for Better Ads i una política sobre declaracions deshonestes.

Volem oferir als editors una manera senzilla d'accedir a les nostres polítiques i d'entendre com els afecten, independentment dels productes que facin servir. Per aquest motiu, també llançarem una versió renovada del Centre d'ajuda de polítiques.

Tingueu en compte que aquestes polítiques i restriccions s'aplicaran amb caràcter complementari a qualsevol altra política que regeixi l'ús dels productes per a editors de Google.

(Publicat l'agost de 2021)

Actualització de les polítiques per a editors de Google sobre la crueltat envers els animals (agost de 2021)

L'agost de 2021, actualitzarem la política per a editors de Google sobre espècies amenaçades o en perill d'extinció a fi d'aclarir que prohibim contingut que promogui la crueltat o la violència gratuïta envers els animals. Aquesta actualització consolidarà la política sobre espècies amenaçades o en perill d'extinció i de crueltat envers els animals dins del nou tema Crueltat envers els animals.

(Publicat el juliol de 2021)

Actualització de la política de contingut falsejat (maig de 2021)

El maig de 2021, la política per a editors de Google sobre contingut falsejat s'actualitzarà per organitzar millor els temes que inclou. A més, dues de les polítiques que abans formaven part de la secció Contingut perillós o despectiu es mouran a la secció Contingut falsejat. Aquestes dues polítiques, que prohibeixen (1) el contingut que promou afirmacions perjudicials sobre salut i (2) el contingut relacionat amb una gran crisi sanitària actual que contradigui el consens científic autoritzat, es mouran de la secció Contingut perillós o despectiu a la (nova) secció Afirmacions poc fiables de Contingut falsejat.

Aquests canvis s'efectuaran a fi de millorar la llegibilitat i la comprensió de les polítiques i no afectaran les restriccions o prohibicions que estableixen les polítiques.

(Publicat l'abril de 2021)

Actualització de la llista de sancions de l'oficina de control d'actius estrangers dels Estats Units (febrer de 2021)

El febrer de 2021, la pàgina Sobre les restriccions per país d'AdSense s'actualitzarà per reflectir la supressió del Sudan de la llista de sancions de l'oficina de control d'actius estrangers dels Estats Units. Aquesta actualització entrarà en vigor el 24 de febrer de 2021.

Com a conseqüència d'aquest canvi, Google AdSense estarà disponible per als editors del Sudan.

(Publicat el febrer de 2021)

Actualització de la política per a editors de Google sobre contingut sexualment explícit (febrer de 2021)

El febrer de 2021 s'actualitzaran les polítiques per a editors de Google. El contingut que es pugui interpretar que promou actes sexuals a canvi d'alguna contrapartida tindrà la seva pròpia categoria, anomenada "Actes sexuals a canvi de compensacions". A més, actualitzarem els exemples que es mostren (prostitució, serveis de companyia i serveis sexuals, massatges íntims o llocs web d'acaronaments) per prohibir clarament la promoció de cites a canvi de compensacions o de serveis sexuals en què un participant hagi de proporcionar diners, regals, assistència financera, serveis de mentoria o altres avantatges valuosos a un altre participant, com ara el "sugar dating".

(Publicat el desembre de 2020)

Actualització de les polítiques per a editors de Google (setembre de 2020)

El setembre de 2020, les polítiques per a editors de Google s'actualitzaran per prohibir la monetització de pàgines web, de llocs web o d'aplicacions que no estiguin principalment en un dels idiomes admesos o que no incloguin contingut. A partir del 15 de setembre de 2020, no permetrem la monetització de llocs web nous mitjançant AdSense, Ad Manager ni AdMob si estan en un idioma no admès o no inclouen contingut.

(Publicat l'agost de 2020)

Actualització de les clàusules contractuals estàndard (SCC) (agost de 2020)

A partir del 12 d'agost de 2020, Google aplicarà les clàusules contractuals estàndard (SCC) de la Comissió Europea a les transferències de dades personals relacionades amb la publicitat en línia i el mesurament que es facin fora de l'Espai Econòmic Europeu, del Regne Unit o de Suïssa. Pel que fa als serveis de l'encarregat del tractament, Google actualitzarà les condicions de tractament de dades de Google Ads per incloure-hi les SCC per a la transferència de dades personals als encarregats del tractament establerts en països tercers. Pel que fa als serveis del responsable del fitxer, Google actualitzarà les condicions de protecció de dades entre responsables del fitxer de Google Ads per incloure-hi les SCC per a la transferència de dades personals als responsables del fitxer establerts en països tercers. Quan es produeixi una transferència rellevant de dades personals, s'aplicaran les SCC incorporades al contracte establert entre el partner i Google.

(Publicat l'agost de 2020)

Actualització de les polítiques per a editors de Google de contingut falsejat (setembre de 2020)

El setembre de 2020, les polítiques per a editors de Google de contingut falsejat s'actualitzaran per prohibir la coordinació amb altres llocs web o comptes i l'ocultació o el falsejament de la identitat dels anunciants o d'altres detalls materials sobre els anunciants en contingut relacionat amb la política, amb problemes socials o amb temes d'interès públic. Començarem a aplicar aquesta política l'1 de setembre de 2020 als Estats Units i l'1 d'octubre de 2020 a la resta de països. 

Ens prenem les infraccions d'aquesta política molt seriosament i les considerem greus. Si detectem infraccions d'aquesta política, suspendrem els comptes de l'infractor immediatament i sense advertiment previ.

(Publicat el juliol de 2020)
 

Actualització de la política de contingut perillós o despectiu (agost de 2020)

L'agost de 2020, les polítiques per a editors de Google referents al contingut perillós o despectiu s'actualitzaran per prohibir el contingut relacionat amb una gran crisi sanitària actual que contradigui el consens científic autoritzat.

(Publicat el juliol de 2020)

Actualització de la política per a editors de Google de foment d'un comportament deshonest (agost de 2020)

L'agost de 2020, la política per a editors de Google de foment d'un comportament deshonest s’actualitzarà per aclarir les restriccions en la publicitat o la monetització de contingut que promogui la tecnologia de vigilància i el programari espia. A la política actualitzada es prohibirà la promoció o monetització de contingut que permeti a un usuari monitorar una altra persona o les activitats que duu a terme o fer-ne un seguiment, sense l'autorització d'aquesta persona, o bé contingut que promogui productes i serveis que permetin a un usuari monitorar una altra persona o les activitats que duu a terme o fer-ne un seguiment.Aquesta política s'aplicarà arreu del món.

Exemples de productes i serveis que es prohibiran (llista no exhaustiva)

Programari espia i tecnologia que s'utilitzin per vigilar una parella, com ara el programari espia o el programari maliciós que es puguin fer servir per monitorar missatges de text, trucades o l'historial de navegació; sistemes de seguiment per GPS específicament comercialitzats per espiar algú o fer-ne un seguiment sense el seu consentiment, i la promoció d'equips de vigilància (càmeres, gravadores d'àudio, càmeres de davantal i càmeres de vigilància de cangurs) comercialitzats amb la finalitat expressa d'espiar.

Això no inclou (a) serveis d'investigació privada ni (b) productes o serveis dissenyats perquè els pares puguin monitorar els seus fills menors d'edat o fer-ne un seguiment.

(Publicat el juliol de 2020)

Actualització de les polítiques per a editors de Google (agost de 2020)

L'agost de 2020, les polítiques per a editors de Google s'actualitzaran per estandarditzar en tots els nostres productes per a editors les polítiques existents relatives a l'explotació sexual i l'abús sexual infantils.

A més, també farem alguns canvis editorials al text de la nostra política. Totes les mencions de "publicitat basada en interessos" se substituiran per "publicitat personalitzada" i s'actualitzarà la nostra política de privadesa pel que fa al compliment de la Llei de protecció de la privadesa infantil a Internet dels EUA (COPPA).

Publicat el juliol de 2020.

Actualització de les polítiques per a editors de Google sobre contingut falsejat (març de 2020)

El març de 2020 s’actualitzaran les polítiques per a editors de Google sobre contingut falsejat a fi d'aclarir que no permetem contingut que faci afirmacions manifestament falses i que puguin perjudicar significativament la participació o la confiança en un procés electoral o democràtic.

Amb aquesta actualització també deixarem clar que no permetem contingut que enganyi els usuaris mitjançant elements multimèdia manipulats relacionats amb política, qüestions socials o temes d'interès públic.

(Publicat el mes febrer de 2020)

Actualització de les polítiques per a editors de Google (abril de 2020)

L'abril de 2020, les polítiques per a editors de Google s'actualitzaran per estandarditzar en tots els nostres productes editorials les polítiques existents relatives a la informació d'identificació personal, a la recollida o la cessió de dades i al consentiment de l'usuari. Com a part d'aquest canvi, actualitzarem la nostra política a fi de requerir formes d'avís més explícites abans que els usuaris concedeixin permís per compartir la ubicació del seu dispositiu amb finalitats publicitàries.

(Publicat el mes febrer de 2020)

Actualització de les restriccions per a editors de Google: apostes en línia (gener de 2020)

El gener de 2020, la restricció per a editors de Google relativa a les apostes s'actualitzarà per aclarir què considerem "apostes en línia".

(Publicat el desembre de 2019)

Actualització de les polítiques d'emplaçament d'anuncis: anuncis en pàgines protegides per dades d'inici de sessió (novembre de 2019)

El mes de desembre de 2019 s'actualitzaran les polítiques del programa d'AdSense sobre anuncis en pàgines protegides per dades d'inici de sessió a fi d'aclarir com gestionem les sol·licituds per monetitzar contingut que no podem avaluar.

(Publicat el novembre de 2019)

Actualització de les polítiques per a editors de Google: contingut perillós o despectiu (novembre de 2019)

El desembre de 2019 s'actualitzarà la política per a editors de Google sobre contingut perillós o despectiu.

Inclourà contingut creat per organitzacions transnacionals de tràfic de drogues o que hi doni suport.

(Publicat el novembre de 2019)

Simplificació i estandardització de les nostres polítiques de continguts (setembre de 2019)

El setembre de 2019 implementarem canvis en algunes de les nostres polítiques de continguts que afectaran tots els nostres productes per a editors (AdSense, AdMob i Ad Manager).

Tingueu en compte que a partir d'ara Google anunciarà les actualitzacions de les polítiques i les restriccions d'AdSense en aquest registre de canvis. Els editors estan obligats a estar al corrent dels canvis que fem a les polítiques i a complir-les en tot moment.

Per què fem aquests canvis

Una de les sol·licituds principals que ens han arribat dels editors és que volen que simplifiquem i optimitzem les nostres polítiques. Sabem que molts utilitzeu diversos dels nostres productes per a editors i volem oferir-vos una manera clara i fàcil d'entendre com us afecten les nostres polítiques i com podeu interaccionar-hi, independentment dels productes que feu servir.

A continuació us indiquem els canvis que podeu esperar:

  • Polítiques per a editors de Google, que detallen els tipus de contingut que no es monetitzaran a través de cap dels nostres productes per a editors. Inclouen els següents: contingut il·legal, material d'abús sexual infantil i pedofília, contingut sexualment explícit, temes per a adults en contingut familiar, abús en matèria de propietat intel·lectual, espècies amenaçades o en perill d'extinció, contingut perillós o despectiu, foment de comportaments deshonestos, contingut falsejat, programari maliciós o no desitjat i serveis matrimonials "a la carta".
  • Restriccions per a editors de Google, que especifiquen els tipus de contingut que rebran fonts de publicitat restringides. Inclouen els següents: contingut sexual, contingut ofensiu, explosius, armes de foc, peces d'armes de foc i productes relacionats, altres armes, tabac, drogues recreatives, venda i mal ús de begudes alcohòliques, apostes en línia, medicaments dispensats amb recepta i productes farmacèutics i suplements no aprovats. Google Ads (abans AdWords) continuarà sense publicar anuncis en aquest contingut restringit; només rebrà anuncis d'altres productes publicitaris o mitjançant l'ús d'acords directes entre editors i anunciants.
  • Harmonització de tots els nostres productes per a editors, a fi que resultin simples, coherents i fàcils d'entendre, independentment dels productes que decidiu utilitzar.

Quines seran les implicacions per als editors d'AdSense

Monetitzar el contingut objecte de les restriccions per a editors de Google ja no serà una infracció de les polítiques; en comptes d'això, restringirem la publicitat en aquest contingut segons convingui, basant-nos en les preferències de cada producte publicitari o en les preferències individuals dels anunciants. En alguns casos, això suposarà que no hi haurà cap font publicitària que faci ofertes per al vostre inventari i no es mostrarà cap anunci al contingut restringit. Per tant, podeu decidir monetitzar contingut objecte de les restriccions per a editors de Google però, si ho feu, és probable que hi rebeu menys publicitat de la que rebríeu en altres continguts no restringits.

No es permet monetitzar el contingut objecte de les polítiques per a editors de Google i no heu de col·locar anuncis en aquest contingut. L'intent de monetitzar contingut que infringeixi les polítiques pot provocar la suspensió o la cancel·lació dels vostres comptes.

Tingueu en compte que aquestes polítiques i restriccions s'aplicaran amb caràcter complementari a qualsevol altra política que regeixi l'ús dels productes per a editors de Google.

Què heu de fer

Ara per ara, no cal que feu res. El setembre de 2019, quan aquest canvi esdevingui efectiu, el Centre d'ajuda i el centre de polítiques s'actualitzaran amb el desglossament complet de les polítiques i restriccions. Quan arribi el moment, reviseu les polítiques i les restriccions actualitzades i assegureu-vos que el vostre contingut les compleixi.

(Publicat l'agost de 2019)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament

true
' data-mime-type=
La vostra pàgina d'AdSense

Presentem la pàgina d'AdSense: un nou recurs on podeu trobar informació personalitzada i oportunitats noves sobre el vostre compte que us ajudaran a obtenir bons resultats amb AdSense.

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true
true
true
157