המאפיין 'מיקומים של מודעות'

האופן שבו המודעה ממוקמת בדף. לדוגמה, בתוך יחידת מודעות שמיקמתם באופן ידני בדף או במיקום שנבחר עבורכם באופן אוטומטי על ידי AdSense. מאפיין זה מאפשר לכם להשוות בין הביצועים של יחידות מודעות לביצועים של מודעות שמוקמו באופן אוטומטי.

ערכים

  • יחידת מודעות
  • אוטומטי/גלובלי
  • אוטומטי/קבוצה של כתובות אתר (כאשר "קבוצה של כתובות אתר" היא השם של הקבוצה של כתובות אתר שלך)
  • אחר
האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?