לא לחיוב

מודעות לא לחיוב הן מודעות שאינן מחויבות בדרך הרגילה (למשל, מכירות ישירות) או שלא מייצרים מהן רווח (למשל, יחידות של תוכן מותאם ללא מודעות).

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?