שיעור הצגה

אחוז הפעמים שמודעת וידאו מבוקשת מוחזרת ומתחילה לפעול.

הופעות של מודעה / בקשות למודעות

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?