שיעור נטישה

אחוז הפעמים שמשתמש נוטש סרטון שנצפה לפני שהוא הסתיים.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?