צפיות ב-TrueView

מספר הפעמים שמודעת וידאו שניתן לדלג עליה נצפתה עד לסיומה או במשך 30 שניות.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?