הופעות אחרונות למודעה ב-%

האחוז של סך כל הופעות המודעות שהתקבלו לאחרונה על ידי מודעות בקטגוריה מסוימת.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?