Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Tạm ngưng thanh toán do bạn chưa xác nhận thông tin cá nhân của mình

Có một vài thời điểm chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có thông tin cá nhân. Một trường hợp là khi nhóm thanh toán AdSense yêu cầu bạn gửi một số thông tin nhất định để xác nhận danh tính của bạn. Khi điều này xảy ra, tài khoản AdSense của bạn sẽ bị áp dụng tạm ngưng thanh toán tạm thời cho tới khi bạn xác nhận thông tin này.

Làm cách nào để biết liệu tôi có bị ảnh hưởng hay không?

Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi tạm ngưng thanh toán này:

 • Chúng tôi sẽ gửi email đến địa chỉ email bạn đã chỉ định trong mục "Thanh toán > Cài đặt" trong tài khoản AdSense của bạn. Nhóm thanh toán sẽ sử dụng bí danh email của Google để gửi email này cho bạn. Trong email này, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân.
 • Bạn sẽ nhìn thấy thông báo màu đỏ trong tài khoản AdSense của mình cho biết có tạm ngưng thanh toán trên tài khoản của bạn.
 • Trên trang "Giao dịch", bạn sẽ nhìn thấy khoản thanh toán đã được cấp cho bạn nhưng cũng có cả tạm ngưng thanh toán trên tài khoản của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Tôi nên làm gì nếu tôi bị ảnh hưởng? Làm cách nào để thoát khỏi tình trạng tạm ngưng thanh toán?
Nếu không nhận được email từ nhóm thanh toán Google qua bí danh email của Google, bạn không cần phải làm gì cả. Nếu bạn nhìn thấy thông báo tạm ngưng thanh toán màu đỏ trong tài khoản của mình nhưng chưa nhận được email từ nhóm thanh toán của Google, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua nút trong thông báo.

Nếu bạn nhận được email từ nhóm thanh toán Google qua bí danh email Google yêu cầu xác minh thông tin cá nhân của bạn, vui lòng làm theo các bước sau:

 1. Trả lời trực tiếp email.
 2. Cung cấp tất cả các thông tin cần thiết hoặc trong một số trường hợp, cung cấp bản sao tài liệu của bạn.

Vui lòng trả lời email với các thông tin cần thiết trong vòng 5 ngày làm việc. Xin lưu ý rằng bạn không thể nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào cho đến khi bạn cung cấp thông tin này.

Tại sao AdSense lại yêu cầu tôi cung cấp thông tin này?
Đôi khi, ngân hàng của Google (hoặc ngân hàng trung gian) sẽ yêu cầu thông tin cá nhân cần được xác minh để hoàn thành quá trình giải ngân của AdSense. Google không lưu trữ thông tin nhà xuất bản như ngày sinh, quốc tịch, v.v, do đó, khi một ngân hàng cần phải xác minh thông tin này trước khi xử lý thanh toán, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Xin lưu ý rằng không phải tất cả các nhà xuất bản đều bị ảnh hưởng bởi tạm ngưng thanh toán này. Quá trình này phổ biến hơn ở các quốc gia có tỷ lệ gian lận cao.

AdSense yêu cầu tôi cung cấp những thông tin gì?
Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin sau đây:
 • Ngày sinh của bạn
 • Quốc gia sinh của bạn
 • Tên đầy đủ của người nhận thanh toán được liệt kê trong tài khoản của bạn
 • Địa chỉ của bạn
 • Quốc tịch của bạn
 • Số hộ chiếu của bạn
 • Số nhận dạng quốc gia của bạn

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bản sao của bất kỳ hoặc tất cả các thông tin sau đây:

 • Hộ chiếu hoặc các ID khác do chính phủ cấp
 • Bằng chứng địa chỉ (ví dụ: hóa đơn điện nước, bảng sao kê ngân hàng)
Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi cung cấp thông tin cá nhân của mình?
Sau khi bạn cung cấp thông tin được yêu cầu và thông tin đó được xác minh, ngân hàng yêu cầu thông tin đó sẽ hoàn thành quá trình thanh toán và tạm ngưng thanh toán sẽ được xóa khỏi tài khoản của bạn.
Thông tin cá nhân của tôi có bị chia sẻ không?
Xin lưu ý rằng thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi có thể được chia sẻ với bên thứ ba (ngân hàng hoặc ngân hàng trung gian của chúng tôi) để hoàn thành quá trình thanh toán. Bằng cách trả lời email của chúng tôi cùng với các thông tin cần thiết, bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin này có thể được chia sẻ với bên thứ ba (ngân hàng hoặc ngân hàng trung gian của chúng tôi). Nếu bạn muốn biết thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng xem Chính sách bảo mật của Google.
Ghi nhớ:
 • Email của chúng tôi sẽ luôn đến từ bí danh email chính thức của Google. Ví dụ: account-compliance@google.com. Email sẽ không đến từ địa chỉ email chẳng hạn như paymentsgoogle@gmail.com.
 • Chúng tôi không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn, vì vậy hãy cẩn thận với mọi email lừa đảo có thể làm việc này.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
3699578539954011842
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157