VPAID

לשכת הפרסום האינטראקטיבי (IAB) מגדירה את VPAID (הגדרת ממשק נגן וידאו-מודעה) כתקן שמאפשר למודעת וידאו ולנגן וידאו לתקשר זה עם זה. VPAID מגדיר סביבת זמן ריצה אחידה כך שנגן מתאים יכול לקבל כל פרסום מתאים מכל צד אחר. מידע נוסף תוכל למצוא באתר של IAB.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה