קליק

במודעות רגילות ברשת המדיה המערכת סופרת קליק כשמשתמש לוחץ על מודעה.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה