קליק

עבור מודעות רגילות ברשת המדיה, אנו סופרים קליק כאשר משתמש לוחץ על מודעה.

עבור יחידות קישורים, אנו סופרים קליק כאשר משתמש לוחץ על מודעה בדף של מודעות, לאחר שבחר בקישור בתוך יחידת הקישורים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?