פורמט המודעה

האופן שבו המודעה מוצגת למשתמשים באתר שלכם. המודעה יכולה להופיע בתוך התוכן של הדף (למשל, מודעות טקסט ומודעות לרשת המדיה), מעל החלק העליון של הדף (למשל, מודעות עוגן) וכו'.

פורמטים שונים של מודעות יכולים לתמוך בסוגים שונים של מודעות, כגון מודעות טקסט, מודעות לרשת המדיה, מודעות וידאו וכו'. כמו כן, הפורמטים של המודעות עשויים להשתנות לפי מספר המודעות הבודדות שמוצגות בדף. לדוגמה, כשמשתמשים במודעות בפורמט באנר, אפשר להציג בדף עד שתי מודעות בצורה אופקית. לחלופין, כשמשתמשים במודעות בפורמט skyscraper, אפשר להציג בדף עד ארבע מודעות בצורה אנכית.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?