Thanh toán

Pháp nhân hợp đồng là Google Asia Pacific Pte. Ltd.

 

Là nhà xuất bản có trụ sở tại Singapore, bạn có thể được đăng ký cho mục đích Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) của Singapore. Theo đó, bạn có thể cần tính phí Google GST đối với các dịch vụ được cung cấp. Nếu bạn được yêu cầu gửi hóa đơn để chuyển GST, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới. Hãy đảm bảo bao gồm TẤT CẢ thông tin bắt buộc, nếu không, chúng tôi không thể chấp nhận hóa đơn của bạn.

Thông tin bắt buộc

Bước 1

Cung cấp thông tin của bạn qua biểu mẫu Đăng ký đối tác của chúng tôi, lưu ý các trường được đánh dấu bên dưới:

 • Thông tin đối tác: vui lòng bao gồm số đăng ký GST của bạn
 • Thông tin người yêu cầu: vui lòng nhập tên và số điện thoại của người yêu cầu như 'Thanh toán AdSense GAP' và email của người yêu cầu như AdSenseGST@google.com
 • Thông tin ngân hàng của nhà cung cấp: Vui lòng hoàn tất phần các yêu cầu của Ngân hàng quốc tế bao gồm chi tiết số tài khoản, số ngân hàng, số chi nhánh và SWIFT/BIC
Bước 2

Hóa đơn của bạn phải chứa tất cả các chi tiết được liệt kê bên dưới:

 • Ngày hóa đơn được phát hành
 • Số hóa đơn
 • Số nhận dạng GST của bạn
 • Số GST của Google Asia Pacific là 200817984R
 • Tên và địa chỉ của người nhận thanh toán như được hiển thị trong tài khoản AdSense của bạn
 • Tên đầy đủ và địa chỉ của Google Asia Pacific:
  Google Asia Pacific Pte. Ltd.
  8 Marina View
  Asia Square 1 #30-01
  Singapore 018960
 • Mô tả về các dịch vụ được cung cấp bởi nhà xuất bản AdSense (ví dụ: "Dịch vụ quảng cáo Internet")
 • Ngày thanh toán (đây là khoảng thời gian mà thu nhập được tích lũy hoặc ngày mà thanh toán được phát hành)
 • Khoản tiền có thể bị đánh thuế (đây là số tiền thanh toán)
 • Tỷ giá GST hiện tại ở Singapore
 • Số tiền GST phải trả (số tiền chính xác như được xác định theo % GST)
 • Thanh toán ròng (luôn bằng với GST có thể tính của số tiền thanh toán)
 • Sau khi bạn đã bao gồm tất cả thông tin cần thiết, bạn có thể gửi hóa đơn của mình đến địa chỉ này để được xử lý: AdSenseGST@google.com
  Khi chúng tôi nhận được hóa đơn thanh toán GST đã điền đầy đủ thông tin của bạn, chúng tôi sẽ xem xét và xử lý hóa đơn đó. Vui lòng chờ 4-6 tuần để hóa đơn được xử lý.

Theo điều khoản trong thỏa thuận của bạn với Google, thanh toán do Google thực hiện cho các dịch vụ được cung cấp là cuối cùng và sẽ được coi là bao gồm tất cả các loại thuế hiện hành nếu có.

Tuy nhiên, nếu chính quyền địa phương yêu cầu bạn gửi thông tin về thuế bổ sung hoặc hóa đơn thuế, bạn có thể gửi thông tin này đến địa chỉ bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không xử lý tất cả các biểu mẫu hoặc hóa đơn.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.
8 Marina View
Asia Square 1 #30-01
Singapore 018960

Để bạn tham khảo, số GST của chúng tôi là 200817984R.

Khi Google không thể tư vấn cho bạn về các vấn đề về thuế, vui lòng liên hệ với nhà tư vấn thuế địa phương của bạn nếu bạn có thêm câu hỏi về nghĩa vụ thuế trong nước.

Vui lòng đảm bảo chọn đúng pháp nhân hợp đồng cho tài khoản của bạn. Làm cách nào để tìm pháp nhân hợp đồng của tôi?
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố