Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Pháp nhân hợp đồng là Google Asia Pacific Pte. Ltd.

 

Là nhà xuất bản tại Singapore, bạn có thể được đăng ký cho mục đích nộp Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) ở Singapore. Theo đó, bạn có thể phải trả tiền thuế GST của Google đối với các dịch vụ được cung cấp. Nếu bạn được yêu cầu gửi hóa đơn thanh toán thuế GST, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới. Hãy nhớ bao gồm tất cả thông tin bắt buộc, nếu không, chúng tôi không thể chấp nhận hóa đơn của bạn.

Thông tin bắt buộc

Hóa đơn của bạn phải chứa tất cả thông tin được liệt kê bên dưới:

 • Ngày hóa đơn được phát hành
 • Số hóa đơn
 • Mã số thuế GST của bạn
 • Mã số thuế GST của Google Asia Pacific (200817984R)
 • Tên và địa chỉ của người nhận thanh toán như trong tài khoản AdSense của bạn
 • Tên và địa chỉ đầy đủ của Google Asia Pacific:
  Google Asia Pacific Pte. Ltd.
  8 Marina View
  Asia Square 1 #30-01
  Singapore 018960
 • Nội dung mô tả về các dịch vụ do nhà xuất bản AdSense cung cấp (ví dụ: "Dịch vụ quảng cáo trên Internet")
 • Ngày thanh toán (đây là khoảng thời gian mà thu nhập được tích lũy hoặc ngày mà thanh toán được phát hành)
 • Số tiền phải chịu thuế (đây là số tiền thanh toán)
 • Tỷ giá GST hiện tại ở Singapore
 • Số tiền GST phải trả (số tiền chính xác như được xác định theo % GST)
 • Thanh toán ròng (luôn bằng với số tiền thuế GST có thể tính của số tiền thanh toán)

Sau khi đã bao gồm tất cả thông tin cần thiết, bạn có thể gửi hóa đơn của mình đến địa chỉ sau để xử lý: AdSenseGST@google.com.

Sau khi nhận được hóa đơn thanh toán thuế GST hoàn chỉnh của bạn, chúng tôi sẽ xem xét và xử lý hóa đơn đó. Vui lòng chờ 4-6 tuần để hóa đơn được xử lý.

Theo các điều khoản trong thỏa thuận giữa bạn và Google, các khoản thanh toán do Google thực hiện đối với các dịch vụ được cung cấp là quyết định cuối cùng và sẽ được coi là đã bao gồm tất cả loại thuế hiện hành (nếu có).

Tuy nhiên, nếu chính quyền địa phương yêu cầu bạn gửi thông tin về thuế bổ sung hoặc hóa đơn thuế, bạn có thể gửi thông tin này đến địa chỉ bên dưới. Xin lưu ý rằng chúng tôi không xử lý tất cả biểu mẫu hoặc hóa đơn.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.
8 Marina View
Asia Square 1 #30-01
Singapore 018960

Để bạn tham khảo, mã số GST của chúng tôi là 200817984R.

Khi Google không thể tư vấn cho bạn các vấn đề về thuế, vui lòng trao đổi với cố vấn thuế tại địa phương của bạn nếu bạn có thêm câu hỏi về nghĩa vụ thuế trong nước.

Nhớ chọn đúng pháp nhân hợp đồng cho tài khoản của bạn. Hãy tìm hiểu cách tìm pháp nhân hợp đồng của bạn để biết thông tin thuế.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false