Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Pháp nhân hợp đồng là Google Asia Pacific Pte. Ltd.

 

Nhà xuất bản có địa chỉ thanh toán tại Singapore có thể được đăng ký cho mục đích nộp Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) ở Singapore. Theo đó, bạn có thể phải tính phí GST của Google đối với các dịch vụ được cung cấp.

Nếu bạn được yêu cầu gửi hoá đơn thanh toán GST, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới. Hãy nhớ bao gồm tất cả thông tin bắt buộc và xác nhận các điều khoản trong đó, nếu không, chúng tôi không thể chấp nhận hoá đơn của bạn.

Lưu ý: Bạn phải gửi hoá đơn của mình dưới dạng PDF. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ định dạng nào khác.

Chuyển đến: Thông tin bắt buộc | Hoá đơn mẫu | Gửi hóa đơn

Thông tin bắt buộc

Hoá đơn của bạn phải chứa tất cả thông tin được liệt kê bên dưới:

 • Dòng chữ "Hoá đơn thuế"
 • Tên và địa chỉ của bạn (như hiển thị trong tài khoản AdSense, AdMob hoặc Ad Exchange của bạn)
 • Số đăng ký GST của bạn
 • Ngày phát hành hoá đơn
 • Mã số định danh hoá đơn
 • Số đăng ký GST của Google Asia Pacific: 200817984R
 • Tên và địa chỉ đầy đủ của Google Asia Pacific như sau:
  Google Asia Pacific Pte. Ltd.
  Mapletree Business City II
  70 Pasir Panjang Road, #03-71
  Singapore 117371
  Lưu ý: Vui lòng không gửi hoá đơn đến địa chỉ thực tế này mà hãy gửi hoá đơn trực tuyến.
 • Nội dung mô tả về các dịch vụ được cung cấp (ví dụ: dịch vụ quảng cáo trên Internet), bao gồm:
  • Ngày thanh toán (đây là ngày phát hành khoản thanh toán)
  • Số thanh toán (có thể tìm thấy trên biên lai thanh toán)
 • Số tiền phải chịu thuế không bao gồm GST (đây là số tiền thanh toán)
  Lưu ý: Chỉ các khoản thu nhập từ AdSense, AdMob và Ad Exchange mới được tính trong quá trình này.
 • Mức GST hiện tại ở Singapore
 • Số tiền GST phải trả (số tiền chính xác như được xác định theo % GST)
 • Tổng số tiền bao gồm GST
 • Số tiền thực phải trả (luôn bằng với số tiền GST có thể tính của số tiền thanh toán)
  Lưu ý: Trong trường hợp hoá đơn bằng ngoại tệ, hãy đảm bảo bạn chuyển đổi số tiền sau đây trên hoá đơn thuế thành đô la Singapore:
  • Tổng số tiền không bao gồm GST
  • Tổng số tiền bao gồm GST
  • Số tiền GST phải trả

Hoá đơn mẫu

Hoá đơn thuế của bạn phải có các thông tin sau:

 1. Dòng chữ "Hoá đơn thuế"
 2. Tên đầy đủ, địa chỉ và số đăng ký GST của Google Asia Pacific.
 3. Nội dung mô tả hàng hoá và dịch vụ
 4. Mức GST (%)
 5. Tên và địa chỉ của bạn
 6. Số đăng ký GST của bạn
 7. Ngày lập hóa đơn
 8. Mã số định danh hoá đơn
 9. Tổng số tiền phải trả không bao gồm GST (đô la Singapore)
 10. Tổng GST (đô la Singapore)
 11. Tổng số tiền phải trả bao gồm GST (đô la Singapore)

Gửi hoá đơn

Sau khi bạn đã bao gồm tất cả thông tin cần thiết, hãy gửi hoá đơn bằng cách sử dụng biểu mẫu này và xác nhận các điều khoản trong đó để xử lý: Biểu mẫu gửi hoá đơn GST của Singapore.

Sau khi nhận được hoá đơn thanh toán GST hoàn chỉnh của bạn, chúng tôi sẽ xem xét và xử lý hoá đơn đó. Vui lòng đợi 6-8 tuần để chúng tôi xử lý hoá đơn này.

Theo các điều khoản trong thoả thuận giữa bạn và Google, các khoản thanh toán do Google thực hiện đối với các dịch vụ được cung cấp là quyết định cuối cùng và sẽ được coi là đã bao gồm tất cả loại thuế hiện hành (nếu có).

Tuy nhiên, nếu chính quyền địa phương yêu cầu bạn gửi thông tin về thuế bổ sung hoặc hóa đơn thuế, bạn có thể gửi thông tin này đến địa chỉ bên dưới. Xin lưu ý rằng chúng tôi không xử lý tất cả biểu mẫu hoặc hoá đơn.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.
Mapletree Business City II
70 Pasir Panjang Road, #03-71
Singapore 117371

Để bạn tham khảo, mã số Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) của chúng tôi là 200817984R.

Khi Google không thể tư vấn cho bạn các vấn đề về thuế, vui lòng trao đổi với cố vấn thuế tại địa phương của bạn nếu bạn có thêm câu hỏi về nghĩa vụ thuế trong nước.

Nhớ chọn đúng pháp nhân hợp đồng cho tài khoản của bạn. Hãy tìm hiểu cách tìm pháp nhân hợp đồng của bạn để biết thông tin thuế.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính