Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Thay đổi tên hoặc địa chỉ người nhận của tôi

Nếu bạn có hình thức thanh toán trên tài khoản yêu cầu địa chỉ gửi, bạn phải cập nhật thông tin này riêng từ tiểu sử người nhận thanh toán. Để chỉnh sửa tên hoặc địa chỉ gửi của bạn cho hình thức thanh toán ví dụ như Chuyển tiền nhanh qua Western Union, thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý cài đặt.
  4. Trong phần "Tên và địa chỉ", hãy nhấp vào Soạn, sau đó thực hiện mọi thay đổi bạn muốn.
  5. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false