Thanh toán

Thay đổi tên hoặc địa chỉ người nhận của tôi

Nếu bạn có hình thức thanh toán trên tài khoản yêu cầu địa chỉ gửi, bạn phải cập nhật thông tin này riêng từ tiểu sử người nhận thanh toán. Để chỉnh sửa tên hoặc địa chỉ gửi của bạn cho hình thức thanh toán ví dụ như Chuyển tiền nhanh qua Western Union, thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý cài đặt.
  4. Trong phần "Tên và địa chỉ", hãy nhấp vào Soạn, sau đó thực hiện mọi thay đổi bạn muốn.
  5. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố