โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

นโยบาย

การละเมิดนโยบายและการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องที่พบมากซึ่งเป็นสาเหตุของการปิดบัญชี

หากใบสมัคร AdSense ของคุณไม่ได้รับอนุมัติ โปรดไปที่บทความช่วยเหลือเพื่อดูขั้นตอนถัดไป

หากบัญชี AdSense ของคุณถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องหรือการละเมิดนโยบาย ไปที่บทความช่วยเหลือเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับบัญชี

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงสาเหตุที่ผู้เผยแพร่โฆษณาอาจถูกปิดบัญชี เราจึงรวบรวมสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้บัญชีถูกปิดเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องหรือการละเมิดนโยบายไว้ด้านล่าง เราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจนโยบายได้ดียิ่งขึ้น และดูแลให้บัญชีของคุณ (ซึ่งได้แก่ เว็บไซต์ ช่อง YouTube และ/หรือแอปทั้งหมด) ปฏิบัติตามนโยบายอยู่ตลอดเวลา โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่รายการฉบับสมบูรณ์ แต่เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายโปรแกรม AdSense

เราต้องการรักษาระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพสำหรับทั้งผู้ลงโฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณา ในฐานะผู้เผยแพร่โฆษณา คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาพื้นที่โฆษณารวมถึงการเข้าชมที่มีคุณภาพสูง ถ้าการเข้าชมที่เราได้รับจากผู้เผยแพร่โฆษณาละเมิดนโยบายและ/หรือไม่ถูกต้อง ผู้เผยแพร่โฆษณารายนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม AdSense หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาอีกต่อไป การเข้าชมในลักษณะนี้สร้างความเสียหายให้กับผู้ลงโฆษณาของเรา รวมถึงผู้เผยแพร่โฆษณาที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วย เพราะจะส่งผลให้ผู้ลงโฆษณามีความเชื่อถือในส่วนที่เหลือของเครือข่ายลดลง

ขยายทั้งหมด  ยุบทั้งหมด

สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้บัญชี AdSense ถูกปิดเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

การคลิกโฆษณาบนเว็บไซต์ ช่อง YouTube หรือแอปของคุณเอง
 • ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องไม่คลิกโฆษณาบนเว็บไซต์, ช่อง YouTube หรือแอปของตนเอง และจะต้องไม่ทำให้ปริมาณการแสดงผลหรือการคลิกที่โฆษณาได้รับสูงเกินจริง ไม่ว่าจะด้วยวิธีอัตโนมัติหรือด้วยตนเองก็ตาม สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาใน YouTube เมื่อเปิดดูวิดีโอของตนเอง คุณจะต้องข้ามโฆษณาเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายของผู้ลงโฆษณาเพิ่มสูงเกินจริงโดยไม่ตั้งใจ
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ลงโฆษณารายใดรายหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของคุณ โปรดพิมพ์ URL ของโฆษณาในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์โดยตรง
 • สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา AdMob คุณใช้โฆษณาทดสอบ (มีให้บริการสำหรับ Android และ iOS) ได้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดคลิกที่ไม่ถูกต้องในแอป
ผู้ใช้อย่างน้อย 1 รายคลิกโฆษณาบนเว็บไซต์ ช่อง YouTube หรือแอปของคุณซ้ำๆ
 • ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องไม่ทำให้ปริมาณการแสดงผลหรือการคลิกที่โฆษณาได้รับสูงเกินจริง ไม่ว่าจะด้วยวิธีอัตโนมัติหรือด้วยตนเองก็ตาม ซึ่งรวมถึงการทดสอบบนโฆษณาจริงด้วย
 • อย่าสนับสนุนหรือขอให้เพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ คลิกโฆษณาของคุณเอง ถ้าคุณมีผู้ทดสอบ ขอให้ผู้ทดสอบหลีกเลี่ยงการคลิกโฆษณาจริง
 • หากต้องการทดสอบโฆษณาในช่อง YouTube โปรดข้ามโฆษณา เพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายการโฆษณาไม่สูงเกินจริงโดยไม่ตั้งใจ
 • หากต้องการทดสอบโฆษณาในแอป AdMob โปรดใช้โฆษณาทดสอบ (มีให้บริการสำหรับ Android, iOS) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดคลิกที่ไม่ถูกต้อง
 • ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่ขอให้ผู้อื่นคลิกโฆษณาของตน ซึ่งรวมถึงการขอให้ผู้ใช้สนับสนุนเว็บไซต์ ช่อง YouTube หรือแอปของคุณ เสนอรางวัลให้แก่ผู้ใช้ที่คลิกโฆษณา หรือให้คำสัญญาว่าจะระดมเงินให้แก่บุคคลที่สามเพื่อการกระทำดังกล่าว
การสร้างหรือได้รับการเข้าชมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือเกิดจากบ็อต
 • เราไม่อนุญาตให้สร้างการแสดงผลและการคลิกด้วยวิธีอัตโนมัติ อย่างเช่น การใช้บ็อตหรือซอฟต์แวร์หลอกลวง การเข้าชมอัตโนมัติสร้างขึ้นได้โดยผู้เผยแพร่โฆษณา หรือได้รับผ่านการเข้าชมที่ซื้อมา คุณควรตรวจสอบแหล่งที่มาของการเข้าชมก่อนที่จะตัดสินใจร่วมงานกับแหล่งที่มาของการเข้าชมใดๆ โปรดระวังโปรแกรมที่ตรวจสอบลิงก์ภายในเว็บไซต์ ช่อง YouTube หรือแอป เพราะโปรแกรมเหล่านี้อาจคลิกบนลิงก์โฆษณาด้วยเช่นกัน
การใช้แหล่งที่มาของการเข้าชมที่เสนอสิ่งจูงใจ
 • ผู้เผยแพร่โฆษณาไม่ควรใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อสร้างการคลิกหรือการแสดงผล เช่น โปรแกรมจ้างคลิก โปรแกรมสร้างการเข้าชม ออโต้เซิร์ฟ และการแลกเปลี่ยนคลิก
การจัดการวิธีการแสดงโฆษณา
 • เราไม่อนุญาตให้จัดการกับวิธีการกำหนดเป้าหมายของโฆษณาเพื่อให้ได้โฆษณาที่สร้างรายได้สูงขึ้น ซึ่งรวมถึงการใช้คีย์เวิร์ดภายในเว็บไซต์ของคุณที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อให้ได้รับโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ควรวางโฆษณาไว้ใน iframe. การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมนั้น นอกจากจะเป็นสิ่งต้องห้ามแล้ว ยังทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการรายงาน และคุณจะไม่ทราบถึงตำแหน่งที่แท้จริงที่โฆษณาแสดงผลอีกด้วย
การส่งเสริมให้ผู้ใช้สนับสนุนเว็บไซต์ ช่อง YouTube หรือแอปของคุณด้วยการโต้ตอบกับโฆษณา
 • ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องไม่ขอให้ผู้อื่นรีเฟรชหรือคลิกโฆษณาของตน ซึ่งรวมถึงการขอให้ผู้ใช้สนับสนุนเว็บไซต์, ช่อง YouTube หรือแอปของคุณ เสนอรางวัลให้แก่ผู้ใช้ที่ดูหรือคลิกโฆษณาหรือทำการค้นหา และให้คำสัญญาว่าจะระดมเงินให้กับบุคคลที่สามเพื่อการกระทำดังกล่าว
 • สำหรับ AdMob นั้น มีโฆษณาที่มีการให้รางวัลซึ่งให้บริการผ่านสื่อกลางบุคคลที่สาม (สำหรับ Android, iOS) โปรดทราบว่าเรายังคงไม่อนุญาตพฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งจูงใจในโฆษณา AdMob ปกติ
ตำแหน่งโฆษณาที่หลอกลวงผู้ใช้ หรือทำให้การเกิดการคลิกโดยไม่ตั้งใจ
 • เราไม่อนุญาตให้ผู้เผยแพร่โฆษณาส่งเสริมให้ผู้ใช้คลิกโฆษณา Google ไม่ว่าด้วยวิธีใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้
  • การนำโฆษณาไปติดตั้งในวิธีที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อหาอื่นๆ ของเว็บไซต์ เช่น เมนู การนำทาง หรือลิงก์ดาวน์โหลด
  • การดัดแปลงขนาดโฆษณาให้ไม่เป็นมาตรฐาน และทำให้ผู้ใช้มองไม่เห็นหรือมองเห็นยาก
  • การวางโฆษณาใกล้เกินไปกับองค์ประกอบบนหน้าเว็บหรือหน้าจอที่จำเป็นต้องใช้การโต้ตอบของเมาส์หรือการสัมผัสอย่างมาก โปรดอ่านหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการติดตั้งที่ถือว่าเป็นการหลอกลวง
 • ดูวิธีการติดตั้งโฆษณาที่เราถือว่าเป็นการหลอกลวงได้ในนโยบายตำแหน่งโฆษณา
 • โปรดอ่านบล็อกโพสต์ AdSense เกี่ยวกับการหลอกให้คลิก เพื่อดูวิธีที่ Google ต่อสู้กับความพยายามที่จะหลอกผู้ใช้ให้คลิกโฆษณา
การฝังโฆษณาไว้ภายในแอปพลิเคชัน
 • เราไม่อนุญาตให้ผู้เผยแพร่โฆษณาฝังโฆษณาไว้ภายในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงแถบเครื่องมือ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป ส่วนขยายของเบราว์เซอร์ ฯลฯ ในหลายกรณียังรวมถึงแอปพลิเคชันที่ฝากผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหากการติดตั้งดังกล่าวทำให้เกิดการคลิกที่ไม่ถูกต้องจากผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งใจคลิกโฆษณา แต่เกิดการคลิกโดยอุบัติเหตุ ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ต้องการแสดงโฆษณาในแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ควรทำด้วยการใช้ AdMob SDK เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมี SDK ของ AdSense for Video หรือ AdSense for Games ไว้สำหรับโฆษณาที่แสดงภายในวิดีโอหรือเนื้อหาแบบ Flash อีกด้วย
หากบัญชีของคุณถูกปิดใช้เนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บัญชี AdSense ถูกปิดใช้เนื่องจากมีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

กลับไปด้านบน

สาเหตุหลักเกี่ยวกับนโยบายที่ทำให้บัญชี AdSense ถูกปิดใช้งาน

ภาพเปลือย เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้บรรลุนิติภาวะ
 • เครือข่าย AdSense นับได้ว่าเหมาะสำหรับเยาวชน ซึ่งหมายความว่าผู้เผยแพร่โฆษณาจะไม่ได้รับอนุญาตให้วางโฆษณา Google ในเว็บไซต์ที่มีภาพเปลือย เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้บรรลุนิติภาวะ หากเว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะเปิดดูขณะอยู่ที่ทำงาน หรือเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วย เว็บไซต์นั้นอาจเป็นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมที่จะวางโฆษณา Google ดูตัวอย่างโดยละเอียดของเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่ละเมิดนโยบายโปรแกรม AdSense
 • ดูเคล็ดลับได้ที่บล็อกโพสต์เรื่องการดูแลเครือข่ายให้เหมาะสำหรับเยาวชน
เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
 • เราทราบดีว่าการที่ผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีเครือข่ายเว็บไซต์ขนาดใหญ่จะเฝ้าสังเกตหน้าเว็บทุกหน้าได้ตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหน้าเว็บที่มีโค้ดโฆษณาของคุณอยู่จะต้องสอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมของเรา ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะเป็นของคุณเองหรือเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นก็ตาม
 • ดูเคล็ดลับได้ที่บล็อกโพสต์เรื่องการตรวจสอบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
การละเมิดนโยบายสแปมสําหรับ Google Web Search
ตำแหน่งโฆษณาที่เป็นการหลอกลวง
 • การส่งเสริมให้เกิดการคลิกที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงข้อความกำกับที่ชี้นำให้เข้าใจผิด การชี้นำให้เกิดการคลิก·การสร้างความสนใจที่ไม่เป็นธรรมชาติ เลย์เอาต์ที่ทำให้เข้าใจผิด
  • เราไม่อนุญาตให้ผู้เผยแพร่โฆษณาส่งเสริมให้ผู้ใช้คลิกโฆษณา Google ไม่ว่าด้วยวิธีใด ซึ่งรวมถึงการนำโฆษณาไปติดตั้งในวิธีที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อหาอื่นๆ ของเว็บไซต์ เช่น เมนู การนำทาง หรือลิงก์ดาวน์โหลด
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บล็อกโพสต์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพตำแหน่งโฆษณา
การละเมิดลิขสิทธิ์
 • โฆษณา Google ต้องไม่แสดงบนเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายที่จำเป็นในการแสดงเนื้อหานั้นหรือนำการเข้าชมไปที่เนื้อหานั้น ตัวอย่างเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อาจรวมถึงไฟล์ mp3 และไฟล์วิดีโอ รายการโทรทัศน์ ซอฟต์แวร์ การ์ตูน และงานวรรณกรรม เมื่อเว็บไซต์หนึ่งแสดงเว็บไซต์ของผู้อื่นภายในเฟรมหรือหน้าต่างในเว็บไซต์ของตัวเอง นั่นถือเป็นการสร้างเฟรมเนื้อหา ห้ามวางโฆษณา Google บนหน้าเว็บดังกล่าวโดยเด็ดขาด
เนื้อหาผิดกฎหมาย
 • ห้ามวางโฆษณา Google ในเว็บไซต์ใดๆ ที่ส่งเสริมหรืออนุญาตให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับอาชญากรรมทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ กิจกรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ การไม่ยินยอม หรือผิดกฎหมาย การผลิตเอกสารเท็จ หรือการจำหน่ายวิทยานิพนธ์ หรือสิ่งอื่นใดที่สนับสนุนกิจกรรมการฉ้อโกง หรือเว็บไซต์ที่สร้างการเข้าชม หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการผลิตสินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบ
หากบัญชีของคุณถูกปิดใช้เนื่องจากสาเหตุด้านนโยบายอยู่แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บัญชี AdSense ถูกปิดใช้เนื่องจากสาเหตุด้านนโยบาย

กลับไปด้านบน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
' data-mime-type=
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
157
false